Handleiding Aura ComputerReserverenDovnload 161.49 Kb.
Pagina6/10
Datum19.12.2017
Grootte161.49 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Zonder AanwezigheidsRegistratie

Reserveren


Methode 1 U kunt de lenerscode direct in de cel intoetsen of inlezen met een barcodescanner:

 1. Klik op het planbord-icoon op de werkbalk
  Of kies Planning | Planbord.
  U ziet het planbord met daarop de items en lestijden op de door u aangegeven tabbladen.

 2. Klik met de muis in de cel die de leerling wil gebruiken

 3. Lees de barcode op het lenerspasje
  Of toets de lenerscode in en sluit af met <Enter>

De reservering is hiermee voltooid, zonder dat u op de knop Reserveren hoefde te klikken. Deze methode is handig als leerlingen een pc voor slechts één lestijd gebruiken, in plaats van een aaneengesloten blok van meerdere lestijden.
Methode 2 Als u meerdere tijdvakken tegelijk wilt reserveren voor een leerling, kunt u beter als volgt te werk gaan:

 1. Klik op het planbord-icoon op de werkbalk
  Of kies Planning | Planbord.
  U ziet het planbord met daarop de items en lestijden op de door u aangegeven tabbladen.

 2. Selecteer een cel op het planbord door met de muis in de uiterste linkerkant van de cel te klikken. In elke cel is een zogenaamde ‘Hot Spot’. Als de cursor boven een Hot Spot komt verandert hij in een witte pijl en kunt u de cel selecteren door op de linker muisknop te klikken. De betreffende cel verandert van kleur. U kunt ook meerdere cellen tegelijkertijd selecteren door de linker muisknop vast te houden en te slepen.

 3. Klik met de rechter muiskop in (een van) de geselecteerde cel(len) en kies Reserveren
  Of klik op de knop Reserveren onderaan in het scherm.
  Aura vraagt nu om het pasnummer van de leerling.

rectangle 150

Figuur 4-2: Voorbeeld van het Planbord met Reserveren via een selectie van cellen (voor PC 4).

 1. Lees de barcode van het pasje.
  Of type het lenerspasnummer en sluit af met
  Of klik op het zwarte pijltje en kies de juiste leerling uit de keuzelijst van leerlingen.
  Er verschijnen enkele gegevens van de leerling op het scherm.

 2. Bevestig uw keuze door op de knop Opslaan te klikken. De lenerscode verschijnt nu in de geselecteerde vakjes op het planbord.

Als u dubbelklikt op de lenerscode in een cel, verschijnt een scherm met de naam van de leerling.

Blokkeren


Als een pc stuk is of als uw mediatheek / OLC een keer eerder sluit dan kunt u de pc of het betreffende tijdsblok blokkeren:

 1. Selecteer met de muis de cellen die u wilt blokkeren

 2. Klik op de knop Blokkeren

De geselecteerde cellen worden grijs en er verschijnt een B.

Als er al reserveringen waren in de cellen die u heeft geblokkeerd dan worden deze gewist. In de berekening van de statistische gegevens wordt rekening gehouden met de geblokkeerde pc’s/tijden.


Opheffen


Als u een bepaalde reservering wilt annuleren, omdat de leerling niet is gekomen of omdat u zich heeft vergist dan kunt u de reservering eenvoudig opheffen:

 1. Selecteer met de muis de cellen met de reserveringen die u wilt annuleren.

 2. Klik op de knop Opheffen

De geselecteerde reserveringen worden gewist.

Met AanwezigheidsRegistratie


Als u Aura ComputerReserveren gebruikt met AanwezigheidsRegistratie dan is de manier van werken iets anders. Per reservering zijn er dan meerdere handelingen nodig:

 1. Reserveren: de leerling reserveert een pc die hij op een later tijdstip wil gaan gebruiken. De lenerscode van de leerling wordt in normaal lettertype weergegeven.

 2. Aankomst registreren: als de leerling de pc gaat gebruiken. Aankomsttijd van de leerling wordt vastgelegd. De lenerscode van de leerling in de cel wordt vet weergegeven.

 3. Vertrek registreren: als de leerling klaar is met de pc. De vertrektijd van de leerling wordt vastgelegd. De lenerscode van de leerling in de cel wordt lichtgrijs weergegeven.

Stap 1 kan worden overgeslagen als de leerling meteen met een pc aan de slag gaat

Daarnaast is het ook nog mogelijk om de aanwezigheid van leerlingen in uw mediatheek / OLC te registreren los van het gebruik van een pc of andere apparatuur.


Reserveren


Reserveren gaat op dezelfde wijze als Reserveren zonder Aanwezigheidsregistratie. Maar dan wel alleen met methode 2 (zie vorige paragraaf).

Aankomst


De Aankomst van een leerling registreren kan in verschillende situaties:

De leerling heeft van tevoren een pc gereserveerd
U gaat als volgt te werk:

 1. Vraag de leerling of hij van te voren heeft gereserveerd. Zo niet, dan zie: De leerling heeft nog geen pc gereserveerd, maar wil wel graag meteen beginnen hieronder. Zo ja dan:

 2. Klik op de knop Aankomst

 3. Lees de barcode van het pasje.
  Of type het lenerspasnummer en sluit af met
  Of klik op het zwarte pijltje en kies de juiste leerling uit de keuzelijst van leerlingen.
  Er verschijnen enkele gegevens van de lener op het scherm.

 4. Klik op de knop Opslaan
  Aura geeft nu aan welke pc en welk tijdsvak deze leerling heeft gereserveerd*.Figuur 4-3: In dit voorbeeld heeft de leerling zowel ’s morgens als ’s middags een pc gereserveerd. De aankomstboeking geldt in dit voorbeeld alleen voor ’s ochtends.

 1. Klik op de knop OK

De aankomsttijd van de leerling wordt nu vastgelegd en de lenerscode wordt nu vet weergegeven in de betreffende cel(len).

*Als de leerling meerdere tijdvakken heeft gereserveerd dan toont Aura dat in het rechter deel van het scherm. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de leerling zowel ’s ochtends als ’s middags een pc heeft gereserveerd. U kunt nu aangeven dat de leerling nu gebruik gaat maken van het eerste tijdvak.

Dit lukt alleen als u de optie Gereserveerde items tonen hebt aangevinkt.
Als u de optie Boek automatisch alle gereserveerde items heeft aangevinkt dan worden automatisch alle openstaande reserveringen van vandaag geboekt.

Let op: Als de leerling twee of meer opeenvolgende tijdvakken heeft gereserveerd dan moet u deze altijd tegelijk inboeken. Dus niet eerst het eerste tijdvak en over een half uurtje het tweede tijdvak. Zie ook figuur 4-3.

De Aankomst kan ook worden geboekt door in het planbord de betreffende cel(len) te selecteren en vervolgens op de knop Aankomst te klikken.
De leerling heeft nog geen pc gereserveerd, maar wil wel graag meteen beginnen
Als een leerling nog geen pc heeft gereserveerd kunt u hem in één keer inboeken. Dit kan op dezelfde manieren als beschreven voor reserveren in de voorgaande paragraaf Zonder AanwezigheidsRegistratie.

U kunt dus meteen in de juiste cel klikken en de barcode op de lenerspas inlezen. Of u kunt de betreffende cellen selecteren en vervolgens op de knop Aankomst klikken. De aankomsttijd van de leerling wordt vastgelegd en de lenerscode wordt nu vet weergegeven in de betreffende cel(len).


De leerling wil geen pc (of andere apparatuur) gebruiken, maar wil wel laten registreren dat hij aanwezig is.

 1. Klik op de knop Aankomst

 2. Lees de barcode van het pasje.
  Of type het lenerspasnummer en sluit af met
  Of klik op het zwarte pijltje en kies de juiste leerling uit de keuzelijst van leerlingen.
  De gegevens van de leerling worden getoond (zie figuur 4-4).

 3. Klik op de knop Opslaan

De aankomsttijd van de leerling wordt nu vastgelegd.Figuur 4-4: In dit voorbeeld heeft de lener geen pc’s gereserveerd. Dit is te zien aan het lege vak onder het kopje Reserveringen. De Aankomsttijd wordt rechts boven vermeld.

Als u de foto van de leerling wilt zien bij het boeken van de Aankomst, vink dan het vakje Wacht op foto aan.

Wilt u stap 3 overslaan? Vink dan Boek automatisch de gereserveerde items aan en Wacht op foto uit. Uiteraard heeft u dan minder controle over en zicht op wat er gebeurt.

Snel Aankomst
Deze optie is handig als u voor grote groepen mensen tegelijk Aankomst moet boeken, bijvoorbeeld aan het begin van een lesuur.

De functie is identiek aan de functie Aankomst boeken (zonder pc). Het enige verschil is dat na klikken op de knop Opslaan het scherm niet wordt gesloten zodat u meteen de volgende leerling kunt inboeken.


Vertrek


Alle leerlingen waarvan u de aankomsttijd heeft geregistreerd moeten natuurlijk ook weer worden uitgeboekt als ze vertrekken:

 1. Klik op de knop Vertrek
  Er verschijnt een venster waarin u kunt aangeven wie er vertrekt.

 2. Lees de barcode van de lenerspas
  Of type het lenerspasnummer en sluit af met
  Of zoek de leerling op door op het zwarte pijltje naast het veld Lenerspas te klikken.
  De gegevens van de leerling worden getoond (zie figuur 4-4b).Figuur 4-4b: In dit voorbeeld heeft de lener een pc geboekt voor 3 opeenvolgende tijdvakken en vertrekt nu.

 1. Klik op de knop Opslaan

De vertrektijd van de leerling wordt nu vastgelegd. Als de vertrekkende leerling met een pc aan het werk is geweest dan wordt op het planbord de betreffende lenerscode nu lichtgrijs weergegeven.

U kunt het vertrek ook boeken door in het planbord de betreffende cellen te selecteren en vervolgens op de knop Vertrek te klikken.

Figuur 4-4c: In dit voorbeeld heeft de lener geen pc geboek, maar is alleen de aankomsttijd geregistreerd, en vertrekt nu.

Als u de foto van de leerling wilt zien bij het boeken van Vertrek, vink dan het vakje Wacht op foto aan.

Wilt u stap 3 overslaan? Vink dan Boek automatisch de alle gebruikte items aan en Wacht op foto uit. Uiteraard heeft u dan minder controle over en zicht op wat er gebeurt.

Snel Vertrek
Deze optie is handig als u voor grote groepen mensen tegelijk Vertrek moet boeken, bijvoorbeeld aan het einde van een lesuur.

De functie is identiek aan de functie Vertrek boeken (zonder pc). Het enige verschil is dat na klikken op de knop Opslaan het scherm niet wordt gesloten zodat u meteen de volgende leerling kunt afboeken.Groepsvertrek
Deze functie is handig als u één of meerdere klassen tegelijk wilt laten vertrekken, met één druk op de knop. U selecteert welke klassen vertrekken. Alle leerlingen uit de geselecteerde klassen die op dat moment aanwezig zijn worden in één keer afgeboekt.

 1. Klik op de knop Groepsvertrek
  Aura laat in de linker kolom de klassen zien, waarvan op dit moment leerlingen aanwezig zijn (zie figuur 4-4d)

 2. Vink de klas(en) aan die u wilt laten vertrekken
  Aura laat in de rechter kolom de bijbehorende leerlingen zien, die op dit moment aanwezig zijn

 3. Vink eventueel een of meerdere leerlingen die nog niet vertrekken uit

 4. Klik op de knop OK

De vertrektijd van alle geselecteerde leerlingen wordt nu vastgelegd. Als een van de vertrekkende leerlingen met een pc aan het werk is geweest dan wordt in het planbord de betreffende lenerscode nu lichtgrijs weergegeven.

Iedereen laten vertrekken
Het kan handig zijn om iedereen in één keer te laten vertrekken. Bijvoorbeeld op het eind van de dag als u gaat sluiten. Dit kan op twee manieren:

 1. Klik op de knop Groepsvertrek

 2. Vink Boek vertrek van alle aanwezigen aan

 3. Klik op de knop OK

Een andere manier is Aura ComputerReserveren afsluiten.

 1. Klik op de knop Einde

 2. Klik op de knop Programma afsluiten
  Als er nog leerlingen als ‘Aanwezig’ staan geregistreerd vraagt Aura of u deze personen wilt registreren als Vertrokken (zie figuur 4-4d) 1. Klik op de knop JA

De vertrektijd van de leerlingen wordt nu vastgelegd. Als een van de vertrekkende leerlingen met een pc aan het werk is geweest dan wordt in het planbord de betreffende lenerscode nu lichtgrijs weergegeven.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina