Handleiding betreft: bosbeheerplannen, kapmachtigingen en andere machtigingen voor beheerwerken in bosDovnload 0.82 Mb.
Pagina18/23
Datum22.07.2016
Grootte0.82 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Hoofdstuk IV :: Machtigingen in toepassing van art. 20, 96, 97 of 99 van het Bosdecreet
IV.1.Inleiding:

IV.1.1.Voor welke bosbeheerwerken (behalve kappingen) is er een machtiging nodig?

Zie de tabel met bosbeheerwerken en daarbij telkens de verwijzing naar de nodige machtiging naargelang er wel of geen bosbeheerplan is en naargelang het gaat over openbaar of privé-bos

(als bijlage 1)
Het kan gaan over machtigingen in toepassing van volgende artikels uit het Bosdecreet:
Art.20:
Dergelijke machtiging is enkel nodig als de ingrepen niet voorzien zijn in een goedgekeurd bosbeheerplan. Art.20 geldt enkel voor openbare bossen.

Art.96:
ingrijpende wijzigingen en beschadigingen van de bodem, de strooisel-, kruid-, of boomlaag’
Dergelijke machtiging is enkel nodig als de ingrepen niet voorzien zijn in een goedgekeurd bosbeheerplan. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen openbaar bos en privé-bos.

Art.97:
Art.97 maakt en onderscheid tussen openbare bossen (§1) en privé-bossen (§2). Voor de meeste punten is de machtiging ook nodig ook als er een bosbeheerplan is.
Art.99:
Vuur maken in open lucht binnen een afstand van honderd meter tot de bossen.
Dergelijke machtiging is enkel nodig wanneer de ingrepen niet voorzien zijn in een goedgekeurd bosbeheerplan.

Richtlijn: • Dergelijke machtigingen voor bosbeheerwerken in toepassing van art. 20, 90, 96, 97 en 99 worden enkel onder de vorm van een machtiging verstrekt indien er geen goedgekeurd bosbeheerplan is.

 • Wanneer tegelijkertijd ook een kapmachtiging gevraagd wordt, dan wordt de machtiging helemaal geïntegreerd in de kapmachtiging.

 • Indien er wel een bosbeheerplan is: de machtiging wordt geïntegreerd in een machtiging tot afwijking van het bosbeheerplan (art.44) en/of in een wijziging van het bosbeheerplan.

 • Indien er volgens het Bosdecreet wel een verplichting is tot het opstellen van een bosbeheerplan, maar de bosbeheerder vraagt toch een machtiging: in de begeleidende brief bij de machtiging wordt de aanvrager gewezen op de verplichting om een bosbeheerplan op te stellen. Eventueel kan hierbij verwezen worden naar de planning rond opstellen beheerplannen van de plaatselijke bosgroep. De verplichting wordt niet als bindende voorwaarde in de machtiging opgenomen.

Bij een volgende aanvraag van dezelfde bosbeheerder kan de machtiging geweigerd worden. Los van de machtiging kan ook de officiële procedure van ingebrekestelling opgestart worden.

 • Indien er naast de machtiging in toepassing van het Bosdecreet ook nog een stedenbouwkundige vergunning nodig is, dan wordt dat vermeld in de begeleidende brief bij de machtiging

IV.1.2.Andere werken of activiteiten die verboden zijn, tenzij mits machtiging.

Art.96: ‘ingrijpende wijzigingen en beschadigingen van de bodem, de strooisel-, kruid-, of boomlaag’


Artikel 97 is in de eerste plaats opgesteld als rechtsgrond voor de handhaving van activiteiten of werken die verboden zijn vanuit het oogpunt van bosbescherming. Voor volgende punten, die niet als bosbeheerwerk kunnen beschouwd worden, wordt in de regel geen machtiging verleend:


 • Art.97, §1, 1 en art.97, §2, 8: strooiselwinning (bijv. voor de tuin- en sierplantenteelt)
 • Art. 97, §1, 5 en art.97, §2, 1: ‘het plaatsen van keten, loodsen en alle andere constructies en verblijfsgelegenheden op te richten, tenten en woonwagens al dan niet op wielen met uitzondering van die welke vereist zijn voor het beheer en de bewaking van de bossen en voor de veiligheid en het welzijn van de personen die op rechtmatige wijze in het bos aanwezig zijn’.
 • Art.97, §1, 6 en art.97, §2, 2: ‘reclame aan de bomen te bevestigen, reclameborden te plaatsen en onverschillig welk ander middel tot commerciële reclame te gebruiken.’
 • Art.97, §1, 7 en §2, 3: ‘de rust in het bos en van de bezoekers op welke wijze ook te verstoren’
 • Art. 97, §1, 8 en art.97, §2, 4: ‘resten, vuilnis en afval, van welke aard ook, achter te laten buiten de daartoe ter beschikking gestelde verzamelplaatsen, met uitzondering van houtafval en boomschors die achterblijven na een toegestane exploitatie.’
 • Art.97, §1, 11 en art.97, §2, 6: ‘onverschillig welke voorwerp dat tot de uitrusting van het bos behoort te vernielen, te beschadigen, te verplaatsen en te misbruiken.’

Art.99 vuur maken: bijv. kampvuur door jeugdverenigingen
IV.1.3.Wat bij dringend noodzakelijke werken/ingrepen?

Voor dergelijke machtigingen in zowel openbaar als privé-bos is er geen procedure voorzien in geval van dringende noodzakelijkheid.IV.2.Wie kan de machtiging aanvragen?

Het Bosdecreet legt geen beperkingen op m.b.t. wie een machtiging kan aanvragen. Het moet dus niet de bosbeheerder zijn. Indien iemand anders de machtiging aanvraagt is er ook geen volmacht nodig.


De machtiging kan verbonden zijn met het vervullen van de voorwaarden. Degene die een machtiging met voorwaarden ontvangt moet zelf inschatten of hij aan die voorwaarden kan voldoen. Hij mag slechts tot de werken overgaan zo hij aan de voorwaarden kan voldoen: doordat hij zelf ervoor kan instaan (bijv. als hij zelf de bosbeheerder is) of , indien hij niet zelf de bosbeheerder is, doordat hij zich verzekert dat aan de voorwaarden voldaan kan worden.

Het is dus niet aangewezen dat ANB zelf in de machtiging vermeldt wie voor welke voorwaarde verantwoordelijk is. ANB moet niet proberen de onderlinge verhouding te regelen tussen de bosbeheerder en de aanvrager.


De originele machtiging wordt steeds verstuurd naar de bosbeheerder. Een kopie van de machtiging gaat naar de aanvrager en de gemeente.
Voor machtigingen in toepassing van art.97 is naast de machtiging ook de toestemming van de eigenaar nodig.

Richtlijn:

Een machtiging in toepassing van art.97, aangevraagd door iemand anders dan de bosbeheerder wordt pas behandeld als bij de aanvraag ook de schriftelijke toestemming van de eigenaar gevoegd is.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina