Handleiding Circulation Aleph bibliotheeksysteem 20 Januari 2012 inhoudDovnload 426.45 Kb.
Pagina1/20
Datum17.08.2016
Grootte426.45 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


Handleiding
Circulation
Aleph bibliotheeksysteem
20Januari 2012

INHOUD


1. ALGEMEEN 5

De onderdelen van het scherm 5

Toetsengebruik in Circulation: 8

Toegang 9

2. HET LENERSBESTAND 10

2.1. EEN LENER ZOEKEN 11

Zoeken op nummer 11

Zoeken op naam of keyword 11

2.2. LENER TOEVOEGEN 13

2.3. LENERSGEGEVENS WIJZIGEN – 1 [G] GLOBAL PATRON INFORMATION 16

2.4. LENERSGEGEVENS WIJZIGEN – 2 [O] LOCAL PATRON INFORMATION 18

Local Patron Details – (Het eerste tabblad) 18

Local Privileges – (het derde tabblad) 20

2.5. LENERSGEGEVENS WIJZIGEN – 3 [D] ADDRESS INFORMATION 21

2.6. LENERSGEGEVENS WIJZIGEN – 4 [T] ADDITIONAL IDs 22

2.7. INSCHRIJVEN UU-STUDENTEN 22

2.8. TOEVOEGEN SOLISID 23

2.9. LENERSPROFIEL 23

2.11. LENERSPAS MAKEN 27

2.12. LENER UIT BESTAND VERWIJDEREN 28

2.13. LENERSPRIVILEGES BLOKKEREN 29

LENERSPRIVILEGES BLOKKEREN VIA [G] GLOBAL PATRON INFORMATION 30

LENERSPRIVILEGES BLOKKEREN TOT EEN BEPAALDE DATUM 33

2.14. LENERSPRIVILEGES WIJZIGEN. 34

2.15. EXTRA LENERSPRIVILEGES TOEKENNEN VOOR 1 BIBLIOTHEEK 34

2.16. CONTRIBUTIE BETALEN 35

A. Claim Return - de lener beweert het item reeds te hebben ingeleverd: 38

B De lener meldt het item kwijt te zijn 39

2.19. GELDIGHEID VAN LENERSPAS CONTROLEREN 40

2.20. RESERVERINGEN VAN LENER 41

2.22. RESERVERINGEN VAN LENER WIJZIGEN 43

2.23. CIRCULATION SUMMARY 44

2.24. CIRCULATION LOGGER 45

2.26. E-MAIL BERICHT NAAR LENER VERSTUREN 47

3.1. SETUP LOAN OPTIONS 48

3.2. DE UITLENING 50

3.5. OPGEZOCHTE LENERSGEGEVENS MEENEMEN NAAR UITLENEN 56

3.6. DOORLENEN 57

3.7. GERESERVEERD BOEK UITLENEN 58

3.8. UITLEENBRIEFJE AFDRUKKEN 59

3.9. LENERSGEGEVENS OPROEPEN BIJ UITLENING 60

3.10. OVERZICHT VAN UITLENINGEN VAN HET WERKSTATION 61

3.11. STANDAARDVERVALDATA BEKIJKEN/WIJZIGEN 62

3.12. VERVALDATUM WIJZIGEN TIJDENS UITLENING 63

3.13. VERVALDATUM WIJZIGEN VAN BESTAANDE UITLENING 63

3.14. VERVALDATUM WIJZIGEN VOOR GROEP BESTAANDE UITLENINGEN 64

4. CASH MANAGEMENT – BOETE INNEN 65

4.1 CASH[C] bij de lenersgegevens 67

4.2. CASH behandeling via Inleverscherm of Uitleenscherm 70

5.1. VERLENGEN VIA ITEMBARCODE 72

5.2. VERLENGEN VIA OPZOEKEN ITEMGEGEVENS 73

5.3. VERLENGEN VIA LENERSGEGEVENS 74

Per item verlengen 74

Alle geleende items verlengen 74

6. INLEVEREN 76

6.1. SETUP RETURN OPTIONS 76

6.2. EEN ITEM INLEVEREN 78

6.3. INLEVEREN ITEM MET BOETE 79

6.5. INLEVEREN ITEM VAN ANDERE SUBLIBRARY OF ANDERE AFHAALLOCATIE 81

6.6. INLEVEREN GERESERVEERD ITEM 82

6.7. ONTVANGSTBEWIJS AFDRUKKEN 83

6.8. INLEVEREN ITEM MET EEN PROCESS STATUS 84

6.9. OVERZICHT INGELEVERDE ITEMS BIJ HET WERKSTATION 85

7.1. EEN RESERVERING PLAATSEN: 87

reserveren rechtstreeks op barcode 87

7.2. RESERVERING BEKIJKEN EN/OF WIJZIGEN 91

7.3. RESERVERING VERWIJDEREN 94

een reservering verwijderen: rechtstreeks via barcode 94

Een reservering verwijderen: via het item 96

Reservering verwijderen: via de lener 96

7.4. INLEVEREN VAN EEN GERESERVEERD ITEM 98

7.5. BERICHTEN AAN DE LENER OVER DE RESERVERING 98

8. READING ROOM MANAGEMENT 99

Overzicht van overhandigde boeken: 100

9. NOODSYSTEEM / OFF LINE CIRCULATION 102

9.1. OFF-LINE UITLENEN 102

9.2. VERBINDING MET DE SERVER 103

10. ITEMS IN CIRC 104

10.1. RECHTSTREEKS ITEM ZOEKEN IN CIRC 105

10.2. DE ITEM LIST 106

10.3 [H] Hold Requests - reserveringsgegevens 108

10.4. [L] Loan - Lenersgegevens 108

10.5. [O] History - historie van items 109

10.6. [O] History - Item Changes - Itemwijzigingen bekijken/ongedaan maken 110

10.7. [S] Circulation Summary 111

11. ITEMS WIJZIGEN 113

11.1. ITEM PROCESS STATUS WIJZIGEN 114

11.2. ITEM STATUS, SUB-LIBRARY, COLLECTIE, OF PLAATSNUMMER WIJZIGEN 115

11.3. ITEM WIJZIGEN (ALLE VELDEN) 117

11.4. NOOTVELD BIJ ITEMS 118

11.5. ITEM WIJZIGING TERUGDRAAIEN 119

12. STAMRECORD MAKEN 120

12.1. KORTE TITEL (STAMRECORD) INVOEREN 120

12.2. STAMRECORD WIJZIGEN/VERWIJDEREN 123

13. AANMELDING MEDEWERKER VERANDEREN 125

14. UITVOER - TASK MANAGER 127

14.1 FILE LIST - [J] 127

14.2 PRINT DAEMON – [D] 129

1. ALGEMEEN

In deze handleiding worden de functies beschreven van de circulation module van het Aleph 20 systeem.

In de module wordt de administratie geregeld van de leners, de uitleningen, de reserveringen, het inleveren van geleend werk en de gegevens van de bibliotheken en boeken, voorzover dat met het beschikbaarstellen te maken heeft.
Bij de meeste handelingen in dit leenverkeer zijn de naam van de bibliotheek (de sublibrary), de itemstatus en de status van de lener bepalend voor zaken als leenperiode, aanvraagmogelijkheid etc.
De transportfunctie van het systeem maakt het mogelijk altijd te weten waar een item zich bevindt, ook al is het ingeleverd en onderweg naar zijn thuisbibliotheek.

De onderdelen van het scherm


De opbouw van het scherm biedt drie panelen, de zogenaamde ‘panes’.

Title bar – Titelbalk

Zo hoort de titelbalk eruit te zien, links de module naam, de versie van het systeem, de verbonden database (UBU50 geeft aan dat er verbinding is met de correcte database voor circulation) en het ip-nummer van de server.


Menu Bar – Menubalk

Deze menukoppen laten bij het aanwijzen met de muis de verschillende functies zien. Bij die functies staan – indien aanwezig - de functietoetsen genoemd, waarmee de functies ook gestart kunnen worden.


Patron Bar – Lenersbalk

Om een lener op nummer te zoeken wordt in het venster de lenersbarcode of het ID getikt, gevolgd door een Enter of klikken op het pijltje.


Klik op deze knop om op lenersnaam te kunnen zoeken, of keyword, of te bladeren in de barcodes of ID’s.

In het algemeen staat deze knop voor meer zoekmogelijkheden.Stuur het ingevulde op, zelfde als de toets Enter

Geheel rechts staat deze knop om een nieuwe lener toe te voegen.

Deze knop brengt je naar de lijst met lenersprofielen.

Item Bar- Itembalk

In het venster kun je door een itembarcode te zetten, direct de titelgegevens zoeken. Ook kan er rechtstreeks op signatuur worden gezocht.Om op signatuur (alleen het plaatsnummer) te zoeken.
Helemaal rechts staat een knop om een catalogustitel te kunnen maken. In de circulationmodule kunnen korte titels gemaakt worden, voor materiaal dat niet in de catalogus dient te komen, of voor tijdelijke titels, die daarna uitgebreid kunnen worden.
De knop is alleen beschikbaar in de Show-functie van het zoeken (via de zoek-tab).


PANELEN
Navigation pane
Het navigation pane heeft bovenin de belangrijke Main tab
Main tab – Hoofdfuncties


Deze knoppen betekenen van links naar rechts:
LENEN – INLEVEREN – LENERSBESTAND – ITEMS – ZOEKEN
Bij elk van deze functies (behalve bij het lenersbestand) heeft het navigatiepaneel twee gezichten:

Functional en OverviewFunctional geeft toegang tot alle Circulation-gerelateerde mogelijkheden.

Overview toont de hiërarchie van de op dat moment in gebruik zijnde titelbeschrijving met items en alles wat er in de databestanden aan koppelingen in te vinden is.


Tegelijkertijd kan er vanuit deze Overview doorgekoppeld worden naar de andere modules, door aan de rechterkant op 1 van de knoppen te drukken:


De titel wordt meegenomen naar de gekozen module/functie.

RECHTER BOVEN PANEEL
In het rechter bovenpaneel worden doorgaans de gegevens getoond als resultaat op een zoekactie.

Aan de rechterkant staan altijd alle relevante knoppen.RECHTER ONDER PANEEL
In het rechter onder paneel worden gedetailleerde gegevens getoond of kunnen gegevens ingevuld, of gewijzigd worden.
Met behulp van combinaties op het toetsenbord kun je navigeren in deze panelen:
Onderste balk:

Linksonder wordt de communicatie tussen het werkstation en het systeem uitgebeeld.Tussen de blokjes wordt door middel van rode puntjes communicatie tussen pc en server aangegeven. Als dit te lang duurt, dan is de actie te stoppen door met de muis op de rode stippellijn te klikken.
Rechtsonder is een rij ikonen:


Van links naar rechts zijn in gebruik:
naar module Acquisitions/Serials
naar module Cataloging

naar module Circulation
inloggen
printinstellingen. Klik met rechtsmuisknop.

De keuzes verschijnen.


Sluitvakje voor alle geopende modules.

Toetsengebruik in Circulation:

TAB

Ga naar het volgende veld (binnen 1 paneel, met de klok mee)

Shift-TAB

Ga naar het vorige veld (binnen 1 paneel, tegen de klok in)

Ctrl-TAB

Ga naar het volgende paneel of bovenbalk (met de klok mee)

Ctrl-Alt-TAB

Ga naar het vorige paneel of bovenbalk (tegen de klok in)

Ctrl-1

Ga naar linker paneel (met de navigatie)

Ctrl-2

Ga naar paneel rechtsboven

Ctrl-3

Ga naar paneel rechtsonder

Ctrl-5

Ga naar balk voor lenersbarcode

Ctrl-6

Ga naar balk voor itembarcodeAlt-tab

Schakelen tussen modules (acq, circ) en andere windows applicaties

Escape

sluiten van drop down menu

Alt-letter

Menu keuze of knoppen keuze, waar de letter onderstreept voorkomt.

Ctrl-Alt-letter

Keuze van de verschillende vensters vanuit het navigatie schermF1

Help

F2

Sluiten programma

F3

Admin menu met o.a. Task manager

F4

Schermen leegmaken

F5

Uitlenen

F6

Inleveren

F7

Lenersbestand

F8

Items

F9

Zoeken in catalogus

F11

Bij een getoonde lijst: print de lijstCtrl+R

Reservering maken (itembarcode-lenersbarcode)

Ctrl+F7

Nieuwe lener inschrijven

Ctrl+F8

Stamrecord makenAlt-F4

sluiten actieve programma (is in feite sluiten windows-applicatie)Ctrl+X

Knip selectie

Ctrl+C

Kopieer selectie naar klembord

Ctrl+v

Plak inhoud van klembord


Verder is er een eenvoudige kopieermogelijkheid. In bijvoorbeeld een item list, kun je een item selecteren. Klik je daarna op een onderdeel van deze gegevens, dan wordt dit onderdeel op het windows-klembord gezet. Je kunt het ergens anders inplakken met de toetscombinatie ctrl-v.


Bij een lijst waaruit selecties te maken zijn, klik je dus twee maal (de selectie, daarna het veld)

Bij een lijst waaruit niet te selecteren is klik je 1 keer voor het kopieren.


Toegang

Na het starten van Aleph wordt er altijd eerst een profiel gevraagd.


In het profiel worden instellingen voor het systeem opgeslagen

Vul hier het profiel in. Bij balies zal dat een afgesproken balieprofiel zijn.

Dit profiel geeft aan het Aleph systeem door welk werkstation het is en tot welke bibliotheek het behoort. Bovendien worden vastgelegde instellingen van de GUI bij de profielgegevens bewaard. Op basis van dit werkstation worden ook uitleenstatistieken gemaakt.
Daarna wordt de Aleph username gevraagd en wachtwoord.


De Aleph username bepaalt de mogelijkheden en permissies in het systeem.
Aangezien het profiel bepaalt welk werkstation het is, worden bij veranderen van de aleph-usernamen de transacties voor het werkstation nog op dezelfde manier geboekt, voor zover de permissies van de Aleph user dit natuurlijk toelaten.
Een nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord opgeven, kan door met de rechtermuisknop op het oranje sleutel-ikoontje te klikken dat rechtsonderin het scherm zichtbaar is.

Zie verder bij hoofdstuk 13.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina