Handleiding Easy BrailleDovnload 296.56 Kb.
Pagina4/11
Datum27.09.2016
Grootte296.56 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

3.5Configuratiemodus


De configuratiemodus wordt ingeschakeld door [7+3] langer dan 3 seconden ingedrukt te houden. Als in de configuratiemodus is ingeschakeld, klinkt een lange signaaltoon. Daarna verschijnt op de brailleleesregel de melding 'CONFIG MODE’.
NB:

Iedere instelling die u hier verandert, heeft verstrekkende gevolgen voor het functioneren van de Easy Braille. Verander dus alleen instellingen, als u absoluut zeker bent van hun effect. De gekozen instellingen blijven ook na het uitschakelen van de Easy Braille bewaard.


De toetsen van de Easy Braille hebben nu de volgende betekenis (toetsen zonder functie zijn niet opgenomen in de lijst):
[7] Configuratiemodus verlaten

Er klinkt een korte signaaltoon. De in de menuopties gekozen instellingen blijven actief.


[3] Wisselen tussen 6-punts- en 8-puntsbraille.

Als u toets [3] indrukt, wordt van de normale 8-puntsweergave overgeschakeld naar de 6-puntsweergave, dat wil zeggen dat punt 7 en 8 worden onderdrukt op de brailleleesregel. Op die manier kan 6-puntsbraille op de leesregel worden gesimuleerd. Er vindt hierbij echter geen correcte omzetting van 8- naar 6-puntsbraille plaats. Bij de meeste tekens is dit ook niet noodzakelijk.

Als u opnieuw op [3] drukt, schakelt u terug naar 8-punts braille. Op de brailleleesregel verschijnt de volgende melding:

’6-BRAILLE/8-BRAILLE’

Deze melding verschijnt afhankelijk van de instelling in 6- of 8-punts braille. De standaardweergave (default) is 8-punts.

[2] Energie besparende modus aan/uit

In de energiebesparende modus wordt de Easy Braille uitgeschakeld, wanneer er niet mee gewerkt wordt. Op de brailleleesregel verschijnen de volgende meldingen:


'energy-saving mode on' (‘energiebesparende modus aan’)

'energy-saving mode off' (‘energiebesparende modus uit’)
[1] Tijd instellen voor energiebesparende modus

Met deze toets kunt u de tijd, waarna uw Easy Braille in de energiebesparende modus moet worden gezet, instellen. Op de leesregel verschijnt de melding: 'default time: xxx min'. Hierbij staat xxx voor het aantal minuten, waarna de leesregel in de energiebesparende stand gezet moet worden. Door nogmaals op toets [1] te drukken, kunt u deze standaard ingestelde tijd met steeds 3 minuten verhogen. Wanneer de zo ingevoerde waarde 120 overschrijdt, dan wordt automatisch een periode van 3 minuten ingesteld.


[L] Taal voor meldingen

Tekstmeldingen kunnen in het Duits of in het Engels worden weergegeven. Door op de toets [T] te drukken kan de taal gekozen worden. Op de brailleleesregel verschijnen de volgende berichten:'language: german' (‘taal: duits’)

'language: english' (‘taal: engels’)
De instelling wordt van kracht zodra de toets wordt ingedrukt.
[R] Keuze Weergave Getallen bij startmelding en in de configuratiemodus.

De volgende melding verschijnt:'number presentation: 01' (‘getal weergave 01’) waarbij 01 uit de ISO-karakter set wordt weergegeven, dus cijfers met punt 6.
'number presentation: 02' waarbij 02 in Amerikaans-Engels braille wordt weergegeven, dus als letters a tot en met j die een rij naar onder zijn gezakt

'number presentation: 03' waarbij 03 wordt weergegeven op de Noorse manier, dus letter a tot en met j met punt 8.
[4] Waarschuwingstoon aan/uit

Met deze toets wordt de waarschuwingstoon, die bij Bluetooth gebruik klinkt als de batterijspanning laag wordt, in- of uitgeschakeld. U kunt kiezen uit:

low battery warning on’ (‘waarschuwing dat batterij leeg raakt aan’)

’low battery warning off’ (‘waarschuwing dat batterij leeg raakt uit’)
[5] Volume van de waarschuwingstoon

Melding : „Niveau Waarschuwingstoon“ met waarde tussen 5 en 200. Met deze toets wordt het volume en geluidssignaal in verschillende stappen veranderd. Iedere druk op de toets verhoogt de waarde. Als de waarde van 200 wordt overschreden, wordt weer 5 ingesteld. Hogere waarden worden over het algemeen als luider ervaren.


[6] Batterij informatie

Door te drukken op deze toets worden de batterij status, de batterij capaciteit en de batterijspanning achter elkaar in één regel weergegeven.

Mogelijke meldingen voor de batterijstatus zijn:

Battery charging’ (‘Batterij laadt op’)’Battery quick charging’ (‘Batterij laadt snel op’)

’Running on battery/USB’ (‘Loopt op batterij/USB’)

’No battery!’ (‘Geen batterij!’)
[8] Bluetooth instellingen

Door op deze toets te drukken, dan de verbinding met de PC gekozen worden. Mogelijke meldingen zijn:

Bluetooth OFF’ (‘Bluetooth uit’): De Easy Braille kan alleen via de USB-kabel met de PC verbonden worden

Bluetooth ON’ (‘Bluetooth aan’): De Easy Braille kan alleen via de draadloze Bluetooth interface met de PC verbonden worden.

Bluetooth AUTO’ (’Bluetooth AUTO’): als de USB-kabel is aangesloten, wordt die automatisch gebruikt. Als er geen kabel is aangesloten, wordt automatisch de Bluetooth interface gebruikt. Bepalend voor de verbinding is de toestand bij het inschakelen van de Easy Braille. Als u na het opstarten de USB-kabel verbindt of losmaakt, heeft dit geen effect.

De gekozen instelling (aan, uit, auto) wordt bij het inschakelen van de Easy Braille in de opstartmelding weergegeven.
4Instellingen voor Handy Tech brailleleesregels


In de universele Handy Tech brailleleesregel driver kunnen verschillende instellingen worden gekozen om uw Easy Braille met de PC en uw screenreader te gebruiken. Om het instellingen venster te openen, drukt u de toetsen [1 8] samen in. Het instellingenvenster kan ook vanuit het startmenu onder ‘Programma’s – Handy Tech – brailleleesregel driver configureren’ worden gestart. Daarbij moet de brailleleesregel driver niet actief zijn.

In dit instellingenvenster vindt u de volgende zes tabbladen:  • Verbinding

  • ATC

  • Statuscellen

  • Toetsfuncties

  • Diversen

  • Info

De door u in de tabbladen gekozen instellingen worden opgeslagen, wanneer u de knop “OK” of “Toepassen” indrukt. Als u de OK-knop gebruikt, wordt het dialoogvenster gesloten.

De instelmogelijkheden op deze zes tabbladen worden hieronder nader uitgelegd.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina