Handleiding Easy BrailleDovnload 296.56 Kb.
Pagina5/11
Datum27.09.2016
Grootte296.56 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

4.1Verbinding


Het selectievakje “driver activeren” is aangevinkt, zodat uw brailleleesregel door de screenreader kan worden aangestuurd. Als u dit vinkje verwijdert, wordt de driver gedeactiveerd en worden er geen Handy Tech brailleleesregels meer aangestuurd.

In het veld “Apparaatherkenning” kunt u tussen twee instelmogelijkheden kiezen: “Automatisch” betekent, dat uw screenreader de brailleleesregel vindt, ongeacht op welke poort van uw PC zij is aangesloten. Alternatief kunt u ook een vaste poort aangeven, waarop de screenreader naar de brailleleesregel moet zoeken. In de bijbehorende keuzelijst kunt u een van de beschikbare COM poorten kiezen, waarbij de soort poort (bijvoorbeeld USB of Bluetooth) ook wordt aangeduid.


Door middel van het veld “brailleleesregelinformatie weergeven” kunt u instellen, of u bij de start van de screenreader geïnformeerd wilt worden, welke brailleleesregel op welke poort van uw PC is aangesloten. U krijgt dan een klein dialoogvenster, waarin de versie van de brailleleesregel driver, de herkende brailleleesregel en de poort worden aangegeven.
U kunt hier tussen de volgende drie mogelijkheden kiezen:

  • Bij verandering van apparaat of poort: het dialoogvenster verschijnt alleen, wanneer u een andere Handy Tech brailleleesregel op de PC aansluit, of wanneer u de brailleleesregel die u gebruikt, op een andere poort van de PC aansluit.

  • Nooit: het dialoogvenster wordt niet weergegeven bij de start.

  • Bij iedere start: iedere keer dat u uw screenreader opstart, wordt het dialoogvenster weergegeven.

Wanneer het selectievakje „Driver ook zonder aangesloten apparaat starten“ is aangevinkt, wordt uw brailleleesregel ook herkend als u deze na de start van de screenreader aansluit en inschakelt. Standaard is dit selectievakje niet aangevinkt.


Als het selectievakje “brailleleesregel zoeken na verbroken verbinding” is aangevinkt, zal de screenreader met korte tijdsintervallen de brailleleesregel zoeken, als de verbinding verbroken wordt. Als u de brailleleesregel bijvoorbeeld uitgeschakeld heeft, om het toetsenbord te verwijderen of om de aansluitkabel te verleggen, dan zoekt de screenreader net zo lang naar de brailleleesregel, tot u hem weer inschakelt.

Met het selectievakje “Bij het zoeken een spraakmelding geven” kunt u de screenreader opdragen, u dit te melden. Er klinkt dan met korte intervallen de melding “Zoeken naar Easy Braille “.


4.2ATC


Met de ATC technologie, die op dit moment alleen voor de Modular Evolution beschikbaar is, kan uw leespositie op de brailleleesregel bepaald worden, wat u nieuwe mogelijkheden geeft bij de bediening en aansturing van de PC. Dit tabblad wordt alleen weergegeven, als uw screenreader door middel van de Handy Tech brailleleesregel driver de ATC-functies ondersteunt.

4.3Statuscellen


Om weer te geven, waar u zich op het beeldscherm bevindt, bijvoorbeeld in een menu of in een tekstveld, zijn er zogenaamde statuscellen. Wat precies in deze statuscellen wordt weergegeven, hangt af van de door u gebruikte screenreader. In het tabblad “Statuscellen” kunt u enkele opties voor deze statuscellen vastleggen.
In het veld ‘Apparaat” kunt u instellen, welk Handy Tech braille systeem ofwel welke brailleleesregel u gebruikt. Standaard wordt het aangesloten apparaat herkend en ingesteld. U heeft via deze apparaatkeuze echter ook de mogelijkheid, andere Handy Tech brailleleesregels te configureren, ook als deze op het moment niet zijn aangesloten.
Daaronder kunt u het aantal statuscellen vastleggen. Standaard worden 4 cellen als statuscellen gebruikt. Tussen de statuscellen en de rest van de regel wordt automatisch een lege cel als scheiding ingevoegd. Deze lege cel heeft geen functie.
In het veld “Positie van de statuscellen” legt u vast, of de statuscellen rechts of links op de brailleleesregel worden geplaatst. Standaard bevinden ze zich links.
Met het selectievakje “Statuscellen weergeven” kunt u instellen, of de statuscellen worden weergegeven of niet. Standaard worden de statuscellen niet weergegeven. Een snellere manier, om de statuscellen in- of uit te schakelen, is om gelijktijdig de spatietoetsen [L + R] in te drukken. U hoeft hiervoor het instellingenmenu niet te openen.

4.4Toetsfuncties


Op dit tabblad kunt u de toetsen op uw brailleleesregel op de volgende drie manieren beïnvloeden:

  • Toetsblokkering: toetsen, die als geblokkeerd zijn gedefinieerd, worden genegeerd bij het indrukken.

  • Sneltoetsen: toetsen, die als sneltoetsen zijn gedefinieerd, voeren hun actie al uit bij het indrukken en niet pas bij het loslaten van de toets.

  • Toetsherhaling: toetsen die als herhalingstoetsen zijn gedefinieerd, voeren hun actie met regelmatige intervallen uit, als de toets langer wordt ingedrukt.

4.4.1Toetsblokkering


Om te vermijden, dat bijvoorbeeld bij het leren werken met de Easy Braille onbedoelde functies door het onopzettelijk indrukken van een toets worden uitgevoerd, kunnen toetsen geblokkeerd worden.
Met het selectievakje “Toetsblokkering gebruiken” kunt u deze functie activeren. Door middel van de knop “geblokkeerde toetsen…” opent u het dialoogvenster “Geblokkeerde toetsen voor het apparaat definiëren”. In het veld “Apparaat” wordt automatisch de aangesloten brailleleesregel vermeld. Daarna moet u in het veld “Beschikbare toetsen” die toetsen uitkiezen, die u wilt blokkeren. Gebruikt u de knop “Toevoegen“ om de gewenste toets naar de lijst “Geblokkeerde toetsen” te verplaatsen. Met de knop “Verwijderen” wordt de betreffende toets weer in de lijst beschikbare toetsen terug geplaatst.

Standaard zijn er geen toetsen geblokkeerd.


4.4.2Sneltoetsen


Sneltoetsen dienen om de door het indrukken van een toets uitgevoerde functie al bij het indrukken en niet pas bij het loslaten van een toets uit te voeren. Als in een combinatie van meerdere toetsen een sneltoets zit, dan moet die als laatste worden ingedrukt.
Met het selectievakje “Sneltoetsen gebruiken” kunt u deze functie activeren. Door middel van de knop “Sneltoetsen…” opent u het dialoogvenster “Sneltoetsen voor het apparaat definiëren”. In het veld “Apparaat” wordt automatisch de aangesloten brailleleesregel vermeld. Daarna moet u in het veld “Beschikbare toetsen” die toetsen uitkiezen, die u als sneltoetsen wilt gebruiken en door middel van de knop “Toevoegen” naar de lijst “Sneltoetsen” verplaatsen.

Standaard zijn er geen toetsen als sneltoets ingesteld.

In de braille-invoer zijn geen sneltoetsen geactiveerd.

4.4.3Toetsherhaling


Met de toetsherhaling kunt u een door een druk op een toets uitgevoerde functie in instelbare tijdsintervallen steeds weer laten herhalen. Dat heeft het voordeel dat u, wanneer u bijvoorbeeld door een lijst van aantekeningen wilt bewegen, niet voor iedere aantekening opnieuw op de toets hoeft te drukken. U kunt de toets ingedrukt houden, tot de cursor zich op de gewenste plaats in de lijst bevindt.
Met het selectievakje “Toetsherhaling gebruiken” kunt u deze functie activeren. Standaard is de toetsherhaling uitgeschakeld. Door middel van de knop “Herhalingstoetsen…” opent u het dialoogvenster “Instelling voor toetsherhaling”. In het veld “Apparaat” wordt automatisch de aangesloten brailleleesregel vermeld. Daarna moet u in het veld “Herhaalbare toetsen” die toetsen uitkiezen, die u als herhalingstoetsen wilt definiëren en door middel van de knop “Toevoegen” naar de lijst “Herhaalbare toetsen” verplaatsen.

Standaard is de toetsherhaling uitgeschakeld. Voor de Easy Braille is geen toetsherhaling vooraf ingesteld. Tijdens het invoeren van braille is de toetsherhaling gedeactiveerd.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina