Handleiding fiscale ondersteuning voor het vervangen van asbestdaken en plaatsen van zonnepanelenDovnload 33.91 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte33.91 Kb.


Handleiding fiscale ondersteuning voor het vervangen van asbestdaken en plaatsen van zonnepanelen


Wilt u uw stal, loods, schuur of kantoor asbestvrij maken en/of zonnepanelen aanschaffen? Dan kunt u daarvoor financiële ondersteuning krijgen via de fiscale regelingen MIA, Vamil en/of EIA. Deze handleiding biedt heldere en praktische informatie voor ondernemers die gebruik willen maken van deze financiële ondersteuning.
In onderstaande tabel is samengevat welke voordelen de EIA, MIA en Vamil bieden en welke kosten in aanmerking komen (gebaseerd op de eisen volgens de Milieulijst 2013; zie de codes A 9309 en C 9308 op deze lijst en de Energielijst; zie code 251102).
EIA

MIA

Vamil

Volledige naam

Energie-investeringsaftrek

Milieu-investeringsaftrek


Vrije Afschrijving Milieu-investeringen

Fiscaal voordeel

41,5% van de investeringskosten (extra) afschrijven van de fiscale winst

27% van de investeringskosten (extra) afschrijven van de fiscale winst

75% van de investeringskosten op een willekeurig moment afschrijven

Asbest (code A 9309 van de Milieulijst 2013)

Wat komt in aanmerking
het verwijderen van asbesthoudende daken, gevels en dakgoten en het aanschaffen en monteren van nieuwe dakplaten, dakgoten en gevels

Wat komt niet in aanmerking
de kosten voor het afvoeren en storten van de asbesthoudende dakplaten komen niet in aanmerking; daarnaast komt asbestsanering in woningen niet in aanmerking

Maximumbedrag wat in aanmerking komt
€ 40 per m2 dakoppervlak, € 40 per strekkende meter dakgoot en € 20 per vierkante meter netto geveloppervlak

Zonnepanelen (code C 9308 van de Milieulijst 2013 en code 251102 van de Energielijst 2013)

Wat komt in aanmerking

Zonnepanelen met een gezamenlijk piekvermogen van ten minste 90 Watt
het aanschaffen en plaatsen van zonnepanelen op een locatie waar tegelijk asbesthoudende daken worden vervangen

Wat komt niet in aanmerkinghet aanschaffen en plaatsen van zonnepanelen indien asbestsanering al in een eerder stadium heeft plaatsgevonden

Maximumbedrag wat in aanmerking komt

geen
geen

Wat het u op kan leveren


De EIA en MIA bieden u een extra aftrekpost, waarmee u uw fiscale winst kunt verlagen, zodat u minder belasting hoeft te betalen. Met EIA kunt u 41,5% van de kosten voor aanschaf en montage van zonnepanelen afschrijven van uw fiscale winst, naast de reguliere afschrijving. Met MIA kunt u 27% van de kosten voor het vervangen van asbestdaken, -gevels en –dakgoten afschrijven van uw fiscale winst, naast de reguliere afschrijving.
Vamil biedt u de mogelijkheid om drie kwart van de kosten voor het vervangen van asbestdaken en/of de aanschaf van zonnepanelen af te schrijven in een jaar waarin het u het beste uitkomt. Bijvoorbeeld alles in het jaar van aanschaf of u verrekent de kosten met een volgend jaar waarin u meer winst denkt te maken. Uiteraard valt er in andere jaren dan minder af te schrijven. Voor de overige 25% van de investering gelden de reguliere afschrijvingsregels.
De hoogte van het fiscale voordeel wat EIA, MIA en Vamil u oplevert, is afhankelijk van uw financiële positie. Uw boekhouder zou dit voor u uit kunnen rekenen. Gemiddeld krijgt u hiermee 14% van de investeringskosten terug via de belasting.

Een voorbeeld


Stel: u hebt een stal, waarin asbest is verwerkt en die u asbestvrij wilt maken en die u wilt voorzien van een nieuw dak met zonnepanelen. Uit het asbestinventarisatierapport blijkt:

 • het dak bevat 1.250 m2 asbestplaten

 • in 500 m2 gevelplaten is asbest verwerkt

 • in 60 meter dakgoot is asbest verwerkt


Kosten voor het vervangen van dakplaten, gevels en dakgoten: € 65.000, inclusief € 1.500 voor het afvoeren en storten van het asbest. Kosten voor aanschaf en montage van zonnepanelen met een gezamenlijk piekvermogen van 60 kW: € 75.000
In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat u 28% belasting betaalt over uw fiscale winst en dat afschrijving van het totale bedrag van deze investering in het jaar van aanschaf u een rente- en liquiditeitvoordeel oplevert à 3% van het investeringsbedrag.
Voor EIA komt in aanmerking:

Aanschaf en montage van zonnepanelen à € 75.000.

U mag 41,5% van € 75.000 extra afschrijven van de fiscale winst. Uw netto voordeel bij 28% winstbelasting bedraagt 41,5% x 28% x 75.000 = € 8.715.
Voor MIA komt in aanmerking:

De kosten voor het vervangen van het asbestdak, -gevels en dakgoten minus de kosten voor afvoeren en storten van asbest, dus € 65.000 - € 1.500 = € 63.500. Bovendien geldt er voor MIA een maximumbedrag van € 40 per m2 dakoppervlak, € 20 per m2 netto geveloppervlak en € 40 per strekkende meter dakgoot. Daarmee kunt u voor maximaal € 62.400 MIA aanvragen:

40 x 1.250 m2 dak = € 50.000

20 x 500 m2 gevel = € 10.000

40 x 60 m dakgoot = € 2.400Totaal: € 62.400

U mag 27% van € 62.400 extra afschrijven van de fiscale winst. Uw netto voordeel bij 28% winstbelasting bedraagt 27% x 28% x 62.400= € 4.717 .
Voor Vamil komt in aanmerking:

De kosten voor de aanschaf en montage van zonnepanelen à € 75.000 en het maximumbedrag, gebaseerd op het totale oppervlak dak, gevel en dakgoot, voor de vervanging van het asbestdak, -gevels en dakgoten, dus € 62.400 + € 75.000 = € 137.400.

U mag 75% van € 137.400 ofwel 103.050 op een willekeurig moment afschrijven. Dit levert u een rente- en liquiditeitvoordeel op van ongeveer 3% van het investeringsbedrag. Uw netto voordeel bedraagt daarmee 3% x € 137.400= € 4.122 .
Uw totale voordeel (EIA, MIA en Vamil samen) bedraagt € 8.715 + € 4.717 + € 4.122 = € 17.554.

Aanvragen van EIA, MIA en Vamil


Zodra u met de betreffende aannemer(s) afspraken hebt gemaakt en deze afspraken hebt vastgelegd in een orderbevestiging, kunt u EIA, MIA en Vamil aanvragen. Let op: u

dient EIA, MIA en Vamil uiterlijk binnen drie maanden na datum van orderbevestiging aan te vragen. Wanneer u meerdere orders plaatst, dient u steeds deze aanvraagtermijn in de gaten te houden. Bovendien is Vamil op de zonnepanelen (code C 9308) vereist, dat het vervangen van het asbest dak en het plaatsen van de zonnepanelen tegelijk worden uitgevoerd. Dat betekent dat direkt na het vervangen van het asbest dak op de nieuwe dakplaten de zonnepanelen moeten worden geplaatst.


Een voorbeeld


U komt op 2 februari 2013 met de aannemer overeen dat het asbestdak in de laatste week van juni 2013 wordt vervangen. Bovendien tekent u een koopovereenkomst voor de aanschaf en montage van zonnepanelen op 6 februari 2013. In deze opdracht is opgenomen dat de zonnepanelen ook in de laatste week van juni worden geplaatst.
Voor de kosten van het vervangen van het dak kunt u tot en met 2 mei 2013 MIA\Vamil aanvragen ,daarna bent u te laat. Voor de kosten van de aanschaf van zonnepanelen kunt u tot en met 6 mei 2013 EIA en Vamil aanvragen.
Aanvragen van EIA, MIA en Vamil kan digitaal via het eLoket. U kunt hiervoor het volgende stappenplan volgen:


 1. U heeft zich ervan verzekerd dat het asbest wordt verwijderd door een bedrijf dat daartoe gecertificeerd is en waarbij het asbestafval gescheiden wordt afgevoerd.

 2. Indien u nog niet beschikt over een eHerkenningsmiddel voor het indienen van digitale aanvragen, vraagt u dit aan bij één van de aanbieders. Betrouwbaarheidsniveau 1 is voldoende en het aanvragen daarvan duurt enkele dagen. Voor meer informatie over het aanvragen van eHerkenning, zie www.eherkenning.nl. Als uw onderneming niet is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, kunt u geen eHerkenningsmiddel aanvragen. In dat geval kunt u inloggen met DigiD Burgers.

 3. U gaat naar het eLoket en logt in met uw eHerkenningsmiddel. U klikt op de optie voor betrouwbaarheidsniveau 1. Het digitale EIA-formulier staat in het eLoket onder de letter “E”. Het MIA\Vamil-formulier staat onder de letter “M” en onder de letter “V".

 4. U vult op het EIA-formulier het bedrag in voor de aanschaf van zonnepanelen en u kiest voor code 251102 van de Energielijst 2013.

 5. U vult op het MIA\Vamil-formulier het bedrag in voor het vervangen van asbest dakplaten, gevels en dakgoten, minus de kosten voor het afvoeren en storten van asbest en rekening houdend met het maximumbedrag per m2 dakoppervlak, geveloppervlak en strekkende meter dakgoot. U kiest voor de code A 9309 van de Milieulijst 2013 en vinkt aan dat u MIA en Vamil aanvraagt voor dit bedrag.

 6. U vult een nieuw MIA\Vamil-formulier in, waarop u het bedrag voor de aanschaf van zonnepanelen noteert. U vinkt op het formulier aan dat u uitsluitend Vamil aanvraagt voor dit bedrag en u kiest voor code C 9308 van de Milieulijst 2013. U kunt tijd besparen door een kopie te maken van het MIA\Vamil-formulier van de vorige stap.

 7. Indien u EIA, MIA en Vamil aanvraagt voor een maatschap, kunt u volstaan met één formulier voor de hele maatschap. Voor vragen tijdens het invullen kunt u terecht bij het eLoket. Zie voor contactgegevens www.agentschapnl.nl/organisatie/contact-eloket.

 8. U ontvangt binnen enkele uren een ontvangstbevestiging via e-mail. Na acceptatie van uw aanvraag ontvangt u direct het referentienummer waaronder uw aanvraag is geregistreerd. Het referentienummer vindt u ook achter de betreffende aanvraag bij “mijn overzicht”.

 9. Voor de beoordeling van uw aanvragen kan Agentschap NL daarvoor nadere informatie bij u opvragen, zoals het asbestinventarisatierapport, orderbevestigingen en een kostenspecificatie. Ook kan een medewerker van Agentschap NL het bedrijfmiddel ter plekke komen beoordelen.

 10. U ontvangt een beschikking van Agentschap NL betreffende uw EIA-aanvraag, maar niet voor uw MIA- en Vamil-aanvragen. Indien uw aanvragen MIA en Vamil beoordeeld zijn, wordt het resultaat van de beoordeling vastgelegd in een advies aan uw belastinginspecteur. U krijgt hier een kopie van.

 11. U kunt EIA, MIA en Vamil toepassen bij uw belastingaangifte.

 12. Bent u het niet eens met de beoordeling van Agentschap NL voor wat betreft de EIA-aanvraag, dan kunt u na ontvangst van de beschikking bezwaar indienen bij Agentschap NL. Bent u het niet eens met het advies van Agentschap NL voor wat betreft de MIA-aanvraag of Vamil-aanvraag, dan kunt u na vaststelling van uw aangifte bezwaar indienen bij uw Belastinginspecteur. Bent u het wel eens, dan dient u hiermee in uw belastingaangifte rekening te houden. U kunt een verbeterde aangifte indienen als u al aangifte heeft gedaan.Meer informatie


Hebt u nog vragen over EIA, MIA of Vamil, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk:

Helpdesk EIA: 088 602 34 30 (op werkdagen van 9:00 tot 12:30 uur)

of via e-mail: eia@agentschapnl.nl (antwoord binnen 24 uur)

Helpdesk MIA\Vamil: 088 602 34 80 (op werkdagen van 9:00 tot 12:30 uur)of via e-mail: miavamil@agentschapnl.nl (antwoord binnen 24 uur).
Hebt u vragen over de werking van het digitaal aanvraagloket of ondervindt u problemen bij het invullen van het digitale formulier, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het team Klantcontact via telefoonnummer 088 602 55 55 of via e-mail klantcontact@agentschapnl.nl.
De fiscale regelingen EIA, MIA en Vamil ondersteunen niet alleen het vervangen van asbestdaken en aanschaf van zonnepanelen, maar ook vele andere milieuvriendelijke en energiebesparende investeringen. Meer informatie over de regelingen vindt u op www.agentschapnl.nl/eia en www.agentschapnl.nl/miavamil.

Deze handleiding is gebaseerd op de Energielijst 2012 en Milieulijst 2012 (versie 1 juni). Een wijziging van de lijsten (gewoonlijk op 1 januari) kan effect hebben op de inhoud van deze handleiding. Voor meer informatie: www.agentschapnl.nl/miavamil en www.agentschapnl.nl/eia.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina