Harmonia nederlandDovnload 14.22 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte14.22 Kb.

HARMONIA NEDERLAND


Tijdschrift van de

Nederlandse Vereniging van Spiritualisten

HARMONIA”. Verschijnt 3x per jaar.

Ingeschreven bij de K.v.K. te Utrecht.

Bestuur:

Voorzitter Secretaris

Tineke de Ruiter - Tine den Teuling -

Sassen van der Vaart

Volendammerweg 24 Mozartlaan 519

1023 BG Amsterdam 5011 SM Tilburg

tel.: 020-6659814 tel.: 013-4557178E-mail secretaris: secr@harmonia-nl.org

Penningmeester

Goos van der Velde Postbank 488340

Nagtglasstraat 6 t.n.v. Ned.Ver.van

4331 WJ Middelburg Spiritualisten

tel.: 0118-611765 “HARMONIA”

Lidmaatschap HARMONIA-NEDERLAND


Aanmelding en vooruitbetaling van contributie

(minstens een half jaar) bij het bestuur van de afdeling. Zie voor adressen en gironummers de roosters van de afdelingen.Contributie: € 40,00 per jaar

Huisgenoten: € 24,00 per jaar (geen tijdschrift)
Algemene leden

Personen die niet verbonden willen zijn aan een afdeling, kunnen worden ingeschreven als algemeen lid. De bijdrage van € 40.= dient vooruit per jaar te worden voldaan.Opzegging van het lidmaatschap

Dient minstens vóór 1 juni of vóór 1 december bij het afdelingsbestuur binnen te zijn. Opzegging van algemene leden of abonnement (niet leden) bij de administratie vóór 1 december.


Redactie Harmonia Nederland

Ellen Hakkaart tel.: 030-2333186

Anita Theben Terville tel.: 033-4946272

Joke van Weert tel.: 033-4615887E-mail: redactie@harmonia-nl.org

Eindredactie: Joke van Weert

A. Mauvestraat 6

3817 DL Amersfoort

De redactie behoudt zich het recht voor artikelen te corrigeren en/of in te korten of, zonder opgaaf van redenen, niet te plaatsen.
Administratie

Voor adreswijzigingen, afdelingsroosters, abonne-menten en in/uit-schrijving van algemene leden.

Rob van der Vossen

Klaverhof 23, 4041 BC Kesteren

Tel.: 0488-482765 / 06-28122644

Fax: 084-8747217 E-mail: adm@harmonia-nl.org

Postbank: 186032 tnv Adm. Harmonia–Nederland

Nummer 1, februari 2008

ISSN 1380-572X

I N H O U D

-

-- Agenda

- ….


- ….

- ……..


Van de Redactie

Kopij is altijd bijzonder welkom.

Indien u in het bezit bent van een PC is de redactie zeer geholpen met kopij aangeleverd per E-mail.E-mail: redactie@harmonia-nl.org

of harmoniaafoort@casema.nl


Heeft u vragen bel gerust naar Anita Theben Terville, 033-4946272.


KOPIJ volgende uitgave: tot 5 mei 2008

Internet / E-mail


Voor de laatste Harmonia gegevens via Internet:

http://www.harmonia-nl.org

http://www.spiritualisten.nl

http://www.harmonia-nl.eu
E-mail: info@harmonia-nl.org

Ontwerp omslag

Ed Coljé, grafisch ontwerper


Druk

BV drukkerij Patria

Storkstraat 3

3833 LB Leusden


Advertenties

Prijsopgave kunt u opvragen bij Anita Theben Terville, redactie.


Centrale Boek- en Brochurehandel

Marie-Thérèse Lammerts

beheerder CBBH “Harmonia”

Muntendampad 31, 6835 BE ArnhemTel. 026 - 3270539 E-mail: cbbh@harmonia-nl.org


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina