Hasselt 2011 grote internationale poppen & berenbeursDovnload 51.2 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte51.2 Kb.
Organisatie Niesje Wolters van Bemmel

Postbus 14, 8160 AA Epe, Nederland telefoon : 0031 (0) 578 628767

Info voor België: 03 7774453

Internet: www.niesjewolters.nl e-mail: info@niesjewolters.nlHASSELT 2011 GROTE INTERNATIONALE POPPEN & BERENBEURS

O.a. met antiek, miniaturen, kunstenaarspoppen en beren, rebornpoppen, materialen etc.zaterdag 2 en zondag 3 april 2011. Grenslandhallen- Ethias Arena (België)

open van 11.00 tot 17.00

De Grenslandhallen zijn in België perfect strategisch gelegen in de directe nabijheid van Nederland, Duitsland en Luxemburg - Adres: GOUVENEUR VERWILLIGHENSINGEL 70, 3500 HASSELTNieuw: de 1e Internationale Prijsuitreiking van de Reborn Ring!

DEELNAMEFORMULIER met Introductie/vroegboekkorting tot 25 november 2010!

Ingevuld weer retour sturen bij voorkeur per e-mail naar info@niesjewolters.nl of per post naar adres: Organisatie Niesje Wolters van Bemmel, Postbus 14, 8160 AA Epe, Nederland, na ontvangst krijgt u een bevestiging thuis gestuurd.

Alles met een * Invullen in een duidelijke letter, bij voorkeur blokletters:

*Met het invullen van dit inschrijfformulier, ga ik tevens akkoord met de Algemene Voorwaarden voor deelnemers aan onze poppen en berenbeurzen in de bijlage (2 pagina’s). Lees de voorwaarden goed, wanneer iedereen zich collegiaal opstelt en deze regels in acht neemt, is een vlot en plezierig beursverloop verzekerd.

*Datum:

*Naam………………………………………………………………………………………….*Adres………………………………………………………………………………………….

*Postcode………………………………………………………………………………………

*Woonplaats en Land…………………………………………………………………………

*Telefoon………………………………………………E-Mail!!!!!………………………………………………

Met een e-mail adres krijgt u regelmatig berichten over de poppen en berenbeurzen.

Website……………………………………………….

Aangeboden artikelen………………………………………………………………………………………….

Ik wil (indien mogelijk) graag naast: (naam)……………………………………………………………staan.

Ik wil niet naast: (naam) ………………………………………………………………………………….staan.

Uw voorkeur geeft geen garantie, het moet voor ons technisch mogelijk zijn om uw wensen uit te voeren.VROEGBOEKKORTING = €10,- per strekkende meter/per dag.

Schrijf nu in en profiteer van onze fantastische vroegboekkortingen !

U krijgt als standhouder de gelegenheid uw meters te boeken via de vroegboek korting voor de prijs van € 20,- (wandplaats € 25,-)),-per meter/per dag, d.w.z. als u vóór 25 november 2010 dit formulier heeft ingevuld en retour gestuurd naar organisatie Niesje Wolters. Na 25 november 2010 vervalt de korting

De faktuur voor de standhuur wordt begin januari 2011 verstuurd.

Na 25 november 2010 wordt de prijs per meter/per dag € 30,- en wordt dit inschrijfformulier aangepast.


Maak onderstaande rondjes naar keuze zwart en vul de meters in.

INTRODUCTIE / VROEGBOEKKORTING = € 10,- per meter/ per dag.

O Ik wens………..strekkende (tafel)meter à €20,00 per meter / per dag. (tafels zijn 72cm diep)

O Ik wens .……. . vloeroppervlak à €20,00 per meter/per dag, naast de tafel.

Let op ! WANDPLAATSEN BEPERKT VERKRIJGBAAR. Laatste meters !

O Ik wens………. strekkende (tafel) meter à €25,00 per meter/per dag. WANDPLAATS

O Ik wens………. vloeroppervlak à €25,00 per dag, naast de tafel. WANDPLAATS

O Ik wens ……….stoelen à € 8,- per stuk voor beide dagen.

 1 stroomaansluiting à € 25,- voor 2 dagen! Let op, alles moet geaard zijn.

Op 1 stroomaansluiting kunnen meerdere spotjes tot maximaal 500 Watt.
O JA! Ik doe mee met de 1e Internationale Reborn wedstrijd, aan deze wedstrijd zijn geen kosten verbonden kijk voor deelname informatie op onze website: www.niesjewolters.nl

Ik wil met plezier meehelpen aan het succes van deze beurs en ontvang graag Posters:aantal ……

Flyers A6 met kortingbon………

INTERNATIONALE POPPEN EN BERENBEURSHASSELT (B) zaterdag 2 en zondag 3 april 2011

Algemene Voorwaarden voor deelnemers (2 pagina’s)

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-Eem-Flevoland

Blad 1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Evenementenbureau Niesje Wolters van Bemmel, Postbus 14, 8160 AA te Epe, Nederland - betreffende de deelname aan Poppen en Berenbeurzen. De overeenkomst tussen de organisatie en de deelnemer komt tot stand met het invullen van het daartoe bestemde (online) inschrijving- of aanmeldingsformulier, daarmee verklaart de deelnemer de hierin omschreven deelnamevoorwaarden te kennen en te accepteren, de deelnemer is tevens verantwoordelijk voor alle personen die zij of hij meebrengt en/of uitnodigt naar de beurs om te helpen met op en/of afbouw en/of tijdens de openingsuren aanwezig zijn in de stand, de deelnemer dient vooraf deze personen in te lichten over de deelname regels.


Op tweedaagse beurzen kan alleen voor beide dagen worden ingetekend.
U dient ervoor te zorgen uw stand in ieder geval een half uur voor de opening gereed te hebben. Bij een aantal beurslocaties is de ruimte in de nabijheid van de beurslocatie beperkt, wees collegiaal en zet na het lossen en voordat u uw tafel gaat inrichten, zo snel mogelijk uw auto weg!

Uw standinrichting en persoonlijke bezittingen zijn niet verzekerd via de organisatie of locatiehouder, hiervoor dient u zelf zorg te dragen.

De organisatie van de poppen en berenbeurs is in geen enkel geval aansprakelijk voor (letsel)schade, diefstal, vermissing geleden in of rond de beurslocatie (dus ook niet op het parkeerterrein).

Neem uw eigen tafelkleed mee, het kleed moet ongeveer 20cm vanaf de vloer hangen. In verband met brandveiligheid. Zorg ervoor dat uw stand er netjes uitziet, dozen, kratten etc. mogen niet zichtbaar zijn voor het publiek.

Bij uw inschrijving kunt u optioneel aangeven of u naast een bepaalde collega wilt staan (of juist niet). De organisatie beslist over de indeling van de stands. Over de uiteindelijke toewijzing van de plaatsen kan niet gecorrespondeerd worden. U kunt naast uw stand een extra demonstratie ruimte aanvragen, die worden echter alleen toegewezen als daar meters voor beschikbaar zijn. Op een demonstratiemeter mag alleen een demonstratie gegeven worden. Er mag géén commerciële verkoop van producten vanuit deze ruimte plaats vinden en deze mogen dus ook niet op de tafel tentoongesteld worden. Verkoop dient uitsluitend van uit uw verkoopstand te geschieden. De organisatie zal hier op toezien!

Beursaanbiedingen:


Wij adviseren onze standhouders om de bezoekers een beursaanbieding te doen. Dit kan in diverse vormen zoals een speciale korting die alleen geldig zal zijn tijdens de beurs. Een kortingsbon kan, na goedkeuring van de organisatie, evt. ook (gratis)opgenomen worden in de Nieuwsbrief, vraag ons om informatie.

Het is de deelnemer verboden:

Te roken.

Brandende waxinelichtjes of kaarsen te gebruiken als decoratie op de stand.  

Flyers of ander reclamemateriaal in of buiten de door hem ingenomen stand aan te brengen aan kolommen, wanden, muren, plafonds, draagspanten, e.d. van de beurslocatie, of zonder vooraf overleg met organisatie Niesje Wolters van Bemmel reclamemateriaal te verspreiden voor ondernemingen die geen standruimte op de beurs hebben en/ of andere beursorganisaties.

Eigendommen van de zaal te beschadigen, voor toegebrachte schade wordt u aansprakelijk gesteld.

In verband met overlast voor standhouders en bezoekers worden geen honden en kleine kinderen van standhouders (tot 12 jaar) toegelaten. Belt u als daar problemen over zijn.


BELANGRIJK:Men mag pas na sluiting van de beurs beginnen met het opruimen van de stands. Het is niet toegestaan om uw stand voor 17.00 uur (in Gent 19.00 uur) te verlaten uit te ruimen of af te breken! Als organisatie zullen wij daar streng op toezien, het naleven van dit verbod is ten eerste uit respect voor uw collega deelnemers de organisatie van de beurs en de bezoekers, die recht hebben om álles te zien tot aan de officiële sluitingstijd, bovendien zal naleving van deze regel de sfeer en de kwaliteit van de beurs ten goede komen. Bij het niet opvolgen van deze voorwaarde voor deelname, zal de organisatie zich beraden over uw deelname aan toekomstige beurzen.
Uitbouwen?

Het plaatsen van zelf meegebrachte tafels c.q tafelbladen om uw stand te verbreden is officieel niet toegestaan, maar wordt ‘gedoogd’ mits u een wandplaats heeft of, indien dat niet het geval is, in goed overleg met uw collega standhouders, het mag in geen geval tot discussie of misverstanden leiden, het uitbreiden van uw stand mag sowieso niet in de richting van het gangpad of in de lengte, houdt er wel rekening mee dat u na het uitbreiden van uw stand uw eigen loopruimte achter de stand kwijt bent en u geen gebruik mag maken van de loop/sta ruimte van de collega’s om u heen. Zodra daar klachten over komen dient u, zonder enige vorm van discussie, uw stand in de oorspronkelijke staat terug te brengen.Electra: Indien u gebruik maakt van electra, dient u zelf zorg te dragen voor eventuele haspels, stekkerdozen en/of andere noodzakelijke aansluitingen. Bovendien moeten de kabels met tape op de vloer worden vastgeplakt en haspels volledig worden uitgerold, voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van onze bezoekers. Let op! Alles moet geaard zijn! Installatie moet voldoen aan de regelgeving conform NEN1010. Gebruik bekabeling met een diameter van 2,2 mm Ø. Er mogen geen bouwlampen, waterkokers, of andere grote stroomverbruikers op aangesloten worden. Staat u in het midden/de carré van de zaal (wat niet van tevoren bekend is) neem dan ook plakband mee, om het snoer vast te plakken op de vloer. Verwijder na afloop het plakband van de vloer en laat geen resten achter. Let op, U bent zelf aansprakelijk voor val en/of struikelpartijen.

Blad 2. VervolgAlgemene Voorwaarden


Afval

De Beursdeelnemer dient ervoor te zorgen dat de gehuurde standruimte na ontruiming in dezelfde staat wordt achtergelaten als waarin u deze voor aanvang van inrichten aantrof, dit geldt eveneens voor de vloer. Verpakkingsmateriaal, lunchresten, etc. moeten meegenomen worden naar huis, er mag niets achter blijven.

(Tip: neem een afvalzak mee!) Voor niet afgevoerd afval wordt een naheffing in rekening gebracht!

En verder…Betalingen en annuleringen:

Op de ‘lokale’ beurzen wordt de standhuur tussen 9.00 en 10.00 uur ter plaatse bij u opgehaald, zorg ervoor dat u het verschuldigde bedrag gepast en gereed heeft. Bij de grote internationale beurzen (Hasselt, Brugge, Gent en Ahoy’) wordt vooraf een rekening gestuurd.


Annuleringen binnen 30 dagen voor de aanvangsdatum voor een lokale beurs betekent, dat de totale kosten van de standhuur in rekening gebracht zullen worden. de deelnemer is verplicht dit te betalen. Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van een lokale beurs worden administratiekosten ad € 20,- in rekening gebracht.
Annuleringen binnen 6 weken voor de aanvangsdatum voor een internationale beurs (Hasselt, Brugge, Gent en Ahoy’) betekend, dat de totale kosten van de standhuur in rekening worden gebracht.

Bij annulering tot 6 weken voor de aanvangsdatum worden administratiekosten ad € 40,- in rekening gebracht. Indien de contractant c.q. deelnemer niet tijdig voldoet aan de betalingsverplichting, behoudt de organisatie zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname aan de poppen en berenbeurs. De contractant c.q. deelnemer blijft te allen tijde aansprakelijk voor nakoming van zijn betalingsverplichting.


Let op: Een annulering kan alleen schriftelijk, of per e-mail plaatsvinden. Afzeggingen per e-mail worden alleen in behandeling genomen als uw volledige naam en adres gegevens vermeld zijn!

Wij adviseren om afzeggingen per e-mail te verzenden mét leesbevestiging! Als annuleringsdatum wordt de datum gehanteerd van het poststempel of e-mail.

De organisatie is gerechtigd een inschrijving te weigeren als de potentiële deelnemer niet past binnen de sfeer van de beurs en/of niet voldoet aan het gestelde in deze deelnamevoorwaarden, dan wel om een andere reden naar het oordeel van de organisatie ongeschikt is deel te nemen aan de beurs. De organisatie heeft het recht, zonder daartoe tot enige schadevergoeding verplicht te zijn, producten en diensten per direct, op kosten van de deelnemer, van de expositie te verwijderen, als:

het product of de dienst niet past binnen de sfeer van de beurs; de deelnemer niet voldoet aan het gestelde in deze deelnamevoorwaarden; zij niet staan vermeld op het inschrijfformulier; op enigerlei wijze gehandeld wordt in strijd met enige wettelijke bepaling, daaronder mede begrepen veiligheids-, milieu- en ARBO-voorschriften.


Indien en voor zover de organisatie Niesje Wolters tengevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de deelnemer/standhouder/bezoeker kan voldoen zal de overeenkomst zijn ontbonden, zonder dat enige partij daaraan enig recht tot schadevergoeding kan ontlenen. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, overlijden van één of meer leden van het Koninklijk Huis, brand, stakingen, falen van en schade aan apparatuur en apparatuurbesturingssystemen, stremming/staking van vervoer, overstroming, uitsluitingen, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnen en buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van de organisatie Niesje Wolters van Bemmel verlangd kan worden. Organisatie Niesje Wolters van Bemmel heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die verdere nakoming verhinderd, intreedt nadat organisatie Niesje Wolters haar verplichtingen had moeten nakomen.

Evenementenbureau

Niesje Wolters van Bemmel Vof


POPPEN EN BERENBEURZEN

Niesje Wolters van Bemmel, Postbus 14, 8160 AA Epe, NederlandTel: 0031(0)578 628767. www.niesjewolters.nl info@niesjewolters.nl Kamer van Koophandel Gooi-Eem-Flevoland nr. 50686739

Parkeerticket vanaf 2010 is slechts € 4,- ( 24 uur).

De reclame voor de beurs wordt ondersteund door de GrenslandhallenGeldautomaat aanwezig, Hotelaanbiedingen,Kortingsbonnen,Online ticketverkoop, Busreizen.
Stand-opbouw Poppen en Berenbeurs Hasselt-Grenslandhallen

Internationale Poppen en Berenbeurs Hasselt (België) , zaterdag 2 en zondag 3 april 2011

Vrijdag 1 april vanaf 14.00 tot 16.00 uur - Zaterdag 2 april vanaf 7.00 tot 10.00 uur

Zondag 3 april kunnen de deelnemers om 10.00 naar binnen.

De beurs gaat open voor het publiek om 11.00 en sluit om 17.00 uur

De tafels zijn 72 cm diep. Hoogte 75 cm.

Het zijn segmenten van 3 meter, die naast elkaar in rijen staan, om de zes meter is een uitgang.

U kunt intekenen vanaf één meter. Halve meters zijn niet mogelijk.


Verzoeken omtrent de locatie van de stand kunnen tot op zekere hoogte besproken worden U kunt uw wensen qua tafelindeling kenbaar maken, zie de voorbeelden hieronder, wij proberen dat te honoreren, maar het geeft geen garantie. Een voorbeeld: Electra aansluitingen moeten zoveel mogelijk in dezelfde rijen staan, niet iedere rij kan aangesloten worden op elektriciteit.

Hoek, kop en wandplaatsen zijn beperkt verkrijgbaar. Een kopstand is een segment van drie meter.
djd


voorbeeld 1:

u-vorm hoekstand

voorbeeld 2:

rug-aan-rug standvoorbeeld 3:

enkele rijstand

Uitgangen die U moet delen met de collega naast U moeten te allen tijde vrij toegankelijk blijven.

Uitbouwen?

Respecteer uw collega naast u met de inrichting van uw stand!Het plaatsen van zelf meegebrachte tafels c.q tafelbladen om uw stand te verbreden is officieel niet toegestaan, maar wordt ‘gedoogd’ mits u een wandplaats heeft of, indien dat niet het geval is, in goed overleg met uw collega standhouders, het mag in géén geval tot discussie of misverstanden leiden. Het uitbreiden van uw stand mag sowieso niet in de richting van het gangpad of in de lengte (belemmering uitgangen), houdt er wel rekening mee dat u na het ‘verdiepen’ van uw stand uw eigen loopruimte achter de stand kwijt bent en u geen gebruik mag maken van de loop/sta ruimte van de collega’s om u heen, een stoeltje neerzetten in het looppad is vanzelfsprekend niet toegestaan. Zodra over bovenstaande klachten komen dient u, zonder enige vorm van discussie, uw stand in de oorspronkelijke staat terug te brengen, houdt daar rekening mee vóór dat U gaat inrichten! Brandweer voorschrift: Uw verkoopruimte beperkt zich tot de gehuurde tafel, gangpaden moeten vrij blijven van goederen en/of andere obstakels.
Lees ook de algemene voorwaarden goed wanneer iedereen zich collegiaal opstelt en deze regels in acht neemt, is een vlot en plezierig beursverloop verzekerd.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina