Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? Mail naar onze frontdesk viaDovnload 112.79 Kb.
Datum26.07.2016
Grootte112.79 Kb.


Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info?

Mail naar onze frontdesk via vraag@mi-is.be

Of bel naar 02 508 85 85Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Date :Omzendbrief inzake de aanpassing van de bedragen die tot de federale wetgeving met betrekking tot het maatschappelijk welzijn behoren, op 1 juni 2016.

Mevrouw de Voorzitter,

Mijnheer de Voorzitter,

In november 2012 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen overschreden.


Daarom dienen de bedragen die tot de federale regelgeving van het maatschappelijk welzijn behoren, te worden geïndexeerd.
Concreet betekent dit dat de nieuwe bedragen gelden vanaf 1 juni 2016.
Bijgevoegd vindt u een overzicht van de nieuwe bedragen voor de volgende sociale uitkeringen en inkomensgrenzen die tot de federale regelgeving van het maatschappelijk welzijn behoren:
1° De bedragen van het leefloon per categorie
2° De vrijgestelde bedragen in het kader van de socio-professionele integratie

3° De inkomensgrenzen en terugvorderingschaal bij de onderhoudsplichtigen


Hieronder vindt u een korte uitleg over de berekeningswijze van de nieuwe bedragen.

De toe te passen indexeringscoëfficiënt bedraagt 1,3459.


Berekeningswijze: basisbedrag x 1,3459 (= 1,0215).
4° Het bedrag van het zakgeld dat bepaald is in toepassing van artikel 98, § 1, derde lid, van de organieke wet van 8 juli 1976, uitbetaald in maandelijkse schijven.
De toe te passen indexcoëfficiënt bedraagt 1,2434
Berekeningswijze: basisbedrag x 1,2434 (= 1,0211).

Hoogachtend,De Minister van Maatschappelijke Integratie,

Willy BORSUS

Bedragen van het leefloon op 1 juni 2016


Basisbedrag
Leefloon op jaarbasis op

1 juni 2016

Leefloon op maandbasis op 1 juni 2016
Categorie 1

Samenwonende persoon
€ 5.155,806.939,19578,27
Categorie 2

Alleenstaande persoon€ 7.733,71

10.408,80867,40
Categorie 3

Persoon die samenwoont met een gezin te zijnen laste€ 10.311,6213.878,411.156,53Bedrag van de socio-professionele vrijstellingBasisbedrag


Bedrag op 1 juni 2016


Algemeen

€ 177,76/maand

239,25 /maandInkomsten uit artistieke activiteiten


€ 2.133,12/jaar


2.870,97 /jaar


Inkomsten uit arbeid verworven door studenten  • - met studiebeurs

  • - zonder studiebeurs

€ 49,58/maand

€ 177,76/maand

66,73 /maand

239,25 /maandInkomensgrenzen voor de terugvordering bij onderhoudsplichtigen


Basisbedrag


Bedrag op 1 juni 2016


Leefloon

€ 16.681,99/jaar te vermeerderen met

€ 2.335,48/jaar per persoon ten laste


22.452,29 /jaar te vermeerderen met

3.143,32 /jaar per

persoon ten lasteKosten van maatschappelijke dienstverlening met inbegrip van kosten voor opname en huisvesting


€ 16.681,99/jaar te vermeerderen met

€ 2.335,48/jaar per persoon ten laste

22.452,29 /jaar te vermeerderen met

3.143,32 /jaar per

persoon ten lasteSchaal van tussenkomsten


Deze is vastgesteld overeenkomstig artikel 50 van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie en overeenkomstig artikel 14 van het koninklijk besluit van 9 mei 1984 tot uitvoering van artikel 100bis, § 1, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.


Netto belastbaar inkomen (vastgesteld overeenkomstig artikel 50 van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie)
(vastgesteld overeenkomstig artikel 14 van het koninklijk besluit van 9 mei 1984 tot uitvoering van artikel 100bis, § 1, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn)

Percentage van de inkomensschijf waarmee rekening werd gehouden voor de berekening van de bedragen vermeld in de tabel van de terug te vorderen maandelijkse bedragen

TERUG TE VORDEREN MAANDELIJKS BEDRAG
IN FUNCTIE VAN HET AANTAL PERSONEN TEN LASTE

(bedragen geldend vanaf 1 juni 2016)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 en
meer
personen
ten laste

€ 22.452,30 - € 25.595,61

15%

€ 39

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

€ 25.595,62– € 28.738,93

15%

€ 79

€ 39

-

-

-

-

-

-

-

-

-

€ 28.738,94– € 31.882,25

20%

€ 131

€ 79

€ 39

-

-

-

-

-

-

-

-

€ 31.882,26– € 35.025,57

20%

€ 183

€ 131

€ 79

€ 39

-

-

-

-

-

-

-

€35.025,58– € 38.168,89

25%

€ 249

€ 183

€ 131

€ 79

€ 39

-

-

-

-

-

-

€38.168,90– € 41.312,21

25%

€ 314

€ 249

€ 183

€ 131

€ 79

€ 39

-

-

-

-

-

€ 41.312,22- € 44.455,53

30%

€ 393

€ 314

€ 249

€ 183

€ 131

€ 79

€ 39

-

-

-

-

€ 44.455,54- € 47.598,85

30%

€ 472

€ 393

€ 314

€ 249

€ 183

€ 131

€ 79

€ 39

-

-

-

€ 47.598,86- € 50.742,17

35%

€ 563

€ 472

€ 393

€ 314

€249 

€ 183

€ 131

€ 79

€ 39

-

-

€ 50.742,18- € 53.885,49

35%

€ 655

€ 563

€ 472

€ 393

€ 314

€ 249

€ 183

€ 131

€ 79

€ 39

-

€53.885,50– € 57.028,81

40%

€ 760

€ 655

€ 563

€ 472

€ 393

€ 314

€ 249

€ 183

€ 131

€ 79

€ 39

€ 57.028,82- € 60.172,13

40%

€ 864

€ 760

€ 655

€ 563

€ 472

€ 393

€ 314

€ 249

€ 183

€ 131

€ 79

€ 60.172,14 - en meer

50%

€ 995

€ 864

€ 760

€ 655

€ 563

€ 472

€ 393

€ 314

€ 249

€ 183

€ 131

Zakgeld dat bepaald is in toepassing van artikel 98, § 1, derde lid, van de organieke wet van 8 juli 1976
Basisbedrag


Bedrag op 1 juni 2016


Zakgeld

€ 900

1. 119,06
: sites -> default -> files -> documents
documents -> Samenwerkingsovereenkomst voor de samenwerking rond het programma special heroes
documents -> Intentieverklaring
documents -> Sint-Donatus op Stelten 15 mei 2009
documents ->   nr.  met betrekking tot  Uw offerte van 
documents -> Kennisgeving van de beslissing om af te zien van het plaatsen van de opdracht
documents -> Gemotiveerde selectiebeslissing Aanbestedende overheid
documents -> De duurzame ontwikkeling in de overheidsopdrachten moraal en sociale ethiek
documents -> Duurzame ontwikkeling bij overheidsopdrachten opname van ecologische criteria
documents -> Zelfstandige stage
documents -> 27 maart 2009. Koninklijk besluit betreffende de verwarmingstoelage toegekend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van het Sociaal Stookoliefonds
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina