Heeft u vragen over het (implementeren van) uitwisselingsprotocol 0102 ? Hieronder zetten we de belangrijkste vragen en antwoorden m b. t het implementeren voor u op een rijtje Vragen over de kostenDovnload 11.54 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte11.54 Kb.
Heeft u vragen over het (implementeren van) uitwisselingsprotocol 0102 ?
Hieronder zetten we de belangrijkste vragen en antwoorden m.b.t. het implementeren voor u op een rijtje

Vragen over de kosten


 1. Wat kost het aanschaffen van de software?

Afhankelijk van het systeem waarvoor gekozen wordt

 1. Wat kost het aanpassen van de software

Afhankelijk van hoe systeemleveranciers hiermee omgaat. Soms standaard onderdeel van beheer en onderhoudsovereenkomst; soms een extra module. Het verdient aanbeveling dit na te vragen bij de systeemleverancier.

 1. Wat kost het implementeren van de software op basis van SIKB0102?

Afhankelijk van de huidige omvang en gebruik van de database dient een mapping worden gemaakt. Dit vraagt de nodige inspanning qua tijd van de organisatie.

Informatie

 1. Waar kan ik meer informatie krijgen over het abonnement op SIKB0102?

Mail naar info@sikb.nl

 1. Waar kan ik technische ondersteuning krijgen bij het gebruik van 0102?

http://www.sikb.nl/pagina.asp?id=11288

 1. Waar kan ik fouten melden?

http://www.sikb.nl/pagina.asp?id=11288

Nut en noodzaak

 1. Wat is de winst in termen van efficiency?

Geen gegevens meer overtypen; minder werk, minder fouten

 1. Wat de wetenschappelijke meerwaarde van het digitaal uitwisselen?

Standaardisatie leidt tot eenduidigheid waardoor gegevens door heel NL vergelijkbaar worden

Is het verplicht?

 1. Is het verplicht om te werken volgens SIKB0102?

De inhoud van de gegevens die moeten worden aangeleverd is vastgelegd in de KNA wijzigingsblad 3.2, de zogenaamde pakbon. Digitale aanlevering is niet verplicht maar als je digitaal uitwisselt dan is het gebruik van SIKB0102 verplicht. Zie ook het KNA Wijzigingsblad op http://www.sikb.nl/upload/documents/KNA32/Wijzigingsblad%20KNA%203.2%20landbodems%2012%20december%202011.pdf

Archis 3 en E-depot

 1. Komt er 1 digitaal loket?

Voorlopig niet

 1. Hoe is de link met Archis 3 en E-depot?

Archis 3 en E-depot zullen in de toekomst ook gebruik maken van het uitwisselformaat SIKB0102

 1. Heb ik informatieverlies als ik ga werken met 0102?

Voor de uitwisseling worden gestandaardiseerde codelijsten gebruikt. Bij specialistisch onderzoek kan het ertoe leiden dat informatie hier niet binnen past. Hierover dienen aanvullende afspraken te worden gemaakt of en hoe deze gegevens wel of niet digitaal worden uitgewisseld.

Overige vragen

 1. Zijn gemeentelijke depots ook aangehaakt?

Een deel van de gemeentelijke depots is aangehaakt. Het verdient aanbeveling in gemeenten waar in aanvulling op de KNA 3.2 aanvullende eisen worden gesteld middels het PvEe goede afspraken te maken

 1. Is er al een project uitgewisseld?

Projecten worden pas uitgewisseld als projecten zijn afgerond. Het deponeren is vaak de laatste fase in het project. De eerste concrete projecten zullen medio 2013 worden uitgewisseld.

---------------------------------

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina