Hefboomfondsen: Van Jones tot vandaag, met een focus op de Belgische marktDovnload 495.56 Kb.
Pagina3/15
Datum20.08.2016
Grootte495.56 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

1.2Risico’s

Waar er sprake is van rendementen, is er natuurlijk ook sprake van risico’s. Die 2 zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. α En β hebben namelijk elk hun specifiek soort risico, het onsystematisch risico (α) en het systematisch risico (β).
1.2.1Onsystematische risico’s: α

Net zoals het absolute rendement is ook het onsystematisch risico van een investering nauw gelieerd aan de investering zelf. Het systematisch risico is meer marktgericht, ‘iedereen’ heeft er last van.


In het geval van een aandeel bestaat dit onsystematische risico uit factoren die specifiek de koers van dat aandeel gaan beïnvloeden. Deze factoren, zoals een langdurige staking, de ontdekking van een nieuw product… zijn bepalend voor de koers van het aandeel indien de markt statisch blijft.

Vanwege dit risico is het verstandig niet al je eieren in één mand te stoppen, maar ze daarentegen te verspreiden over verschillende manden, te diversifiëren dus.

Een investering kan er nog zo logisch, veilig… uitzien, er blijft altijd een risico dat het op één of andere manier fout loopt. Door diversificatie gaat men zich als het ware indekken tegen onverwachte gebeurtenissen. Immers, als één investering faalt, is er de rest nog om het geleden verlies goed te maken.8
Roland Van der Elst haalt het in zijn boek ‘Winnen met aandelen’9 al aan. Het is wetenschappelijk bewezen dat dit onsystematische risico praktisch volledig kan uitgeschakeld worden door diversificatie.

Er blijkt een duidelijk verband te bestaan tussen het aantal aandelen in portefeuille en het gelopen onsystematisch risico. Uit studies is gebleken dat men met een aandelenportefeuille een optimale spreiding bereikt vanaf 50 aandelen. De portefeuille zal dus enkel beïnvloed worden door het marktrisico.10


Een concept dat duidelijk wordt weergegeven in onderstaande grafiek.

Figuur 1: Het portefeuillerisico
Daar houdt het echter niet bij op. Stel dat één of andere goede ziel braaf zijn spaarcentjes in een zelf geprepareerde portefeuille steekt, mooi gespreid over verschillende aandelen, zoals hierboven aangegeven. Nu blijkt die portefeuille na een tijdje toch wel de dieperik in te gaan!

Wat blijkt? Hoewel verspreid over verschillende waarden (en dus goed op het eerste zicht), heeft onze belegger bijna al zijn aandelen uit dezelfde sector gehaald, namelijk de farmaceutische. Deze portefeuille is sterk gecorreleerd, wat wil zeggen dat er een sterke complementaire, parallelle zo u wilt, band bestaat tussen de verschillende aandelen.


Het spreekt voor zich dat we in bovenstaand voorbeeld te maken hebben met een sterk marktgebonden entiteit, vergelijk het met een pharmafonds. Het is dus bijna onmogelijk dat de investeerder geen last ondervindt van systematische of marktgebonden risico’s. Dit soort van risico’s is dan ook ons volgende onderwerp.

1.2.2Systematische risico’s: β

Systematische risico’s zijn, net als het relatieve rendement, marktgebonden. De factoren die een rol kunnen spelen, zijn van een macro-economisch karakter en beïnvloeden de markt, dus ook een aandeel op zich.

Natuurlijk kunnen we die lijn eveneens doortrekken naar een portefeuille van aandelen, een fonds. Systematische risico’s zijn de risico’s die de markt doen leven, tevens de risico’s waartegen hefboomfondsen trachten te ageren.11
De zes primaire risico’s, die samen het systematisch risico vormen, zijn gerelateerd aan de directionele bewegingen van:


  • De aandelenmarkt,

  • De rentemarkt,

  • De rentespread tussen bedrijfsobligaties en staatsobligaties,

  • De grondstoffenmarkt,

  • De valutamarkten,

  • De investeringen in de vastgoedmarkt.12

Het valt niet te ontkennen dat veranderingen in één van deze zes markten, laat staan in alle zes samen, een duidelijk effect hebben op de aandelenmarkt.

Nemen we als voorbeeld de rentemarkt. Als de langetermijnrente hoog staat, heeft dit een neerwaartse werking op de aandelenmarkten. De beleggers gaan immers massaal geld steken in veiligere beleggingen, zoals staatsobligaties… omdat ze een mooie rente voorgeschoteld krijgen. En net die mooie, veiligere, opbrengst lokt de mensen weg van de aandelenmarkten, omdat aandelen immers risicovoller zijn.13

Zo kunnen ook de valutamarkten de aandelenkoersen parten spelen. Het resultaat van bijvoorbeeld Europese bedrijven die veel zaken doen met de Verenigde Staten kan beïnvloed worden door een zwakke US Dollar, zowel goed als slecht. De huidige (jaarwisseling ‘04/’05) sterkte van de Euro tegenover de USD zadelt bijvoorbeeld de Europese industrie op met een serieuze handicap tegenover de concurrentie buiten de Eurozone. Logisch ook, door de zwakke Dollar is alles binnen de Eurozone duurder geworden. 14


Of wat te denken van hoge grondstofprijzen? De in 2004 op ongekende hoogten staande olie- en gerelateerde grondstoffenprijzen hebben absoluut een invloed op de resultaten van bepaalde ondernemingen, vooral actief in de chemiesector. Bij Solvay bijvoorbeeld, wegen de sterk gestegen energiekosten (voor cokes en gas) en de hogere transportkosten op de resultaten van de chemiedivisie, meer bepaald op de productieresultaten voor natriumbicarbonaat. 15

Er is wel degelijk een invloed door de gestegen grondstofprijzen, maar dat wordt niet altijd doorgerekend aan de koersen, die toch nog altijd meer afhankelijk zijn van de resultaten. Dat de koers van Solvay niet echt te lijden had onder de stijgende prijzen van de grondstoffen, blijkt uit volgende illustratie.


Grafiek 1: Het koersverloop van Solvay

Bron: http://www.euronext.com/


Deze grafiek van Euronext geeft de koersbewegingen weer van Solvay in 2004. Geef toe, zelfs een blinde ziet dat de koers van het aandeel écht niet geleden heeft onder de extra kosten die de chemieafdeling te verduren kreeg. Toch was er wel degelijk een invloed op de resultaten. In het 3e kwartaal van 2004 behaalde de chemieafdeling een gelijke omzet tegenover hetzelfde kwartaal van vorig jaar, maar een iets lagere winst, wat deels kan te wijten worden aan de hogere kosten. Dat Solvay niet alleen schade, maar ook baat kan hebben met stijgende grondstofprijzen, ligt aan de basis van deze mooie koersprestatie. Naast een chemieafdeling en een farmacieafdeling, is Solvay namelijk ook actief in de kunststoffensector. Net dankzij de stijging van de PVC-prijzen kende deze afdeling een spectaculaire stijging van de courante bedrijfswinst van 45% in het 3e kwartaal! Deze stijging, samen met de neutrale (met reden) resultaten van de andere activiteiten, zorgde dus blijkbaar voor een mooie koersstijging in 2004. Zo blijkt maar weer dat de een zijn dood…16
Ook spreken we hier enkel maar over factoren van financieel-economische aard. Er moet zeker nog rekening gehouden worden met politieke factoren (verkiezingen). Om te zwijgen over natuurrampen (aardbevingen, orkanen, tsunami’s…) en psychologische factoren (b.v. kuddegevoel, denk maar aan L&H) die de markten sterk kunnen beïnvloeden.

Nemen we als voorbeeld de tsunami die zuidoost Azië trof op 2e kerstdag. Door de omvang van deze catastrofe vreesde men in eerste opzicht dat de verzekeringssector zwaar onder druk zou komen te staan door een massa aan schadeclaims allerhande. Bijgevolg kregen de koersen van dergelijke waarden een opdoffer te verwerken. Toen echter eenmaal bleek dat de ‘schade’ voor de sector beperkt bleef, gingen de koersen terug omhoog. Enerzijds waren de meeste slachtoffers te arm om verzekeringen af te sluiten, anderzijds waren er veel plaatselijke ondernemingen die geen ‘tsunamiclausule’ ingebouwd hadden in hun polis.17


Het is duidelijk dat men zich op geen enkele manier kan ‘verzekeren’ tegen deze gebeurtenissen en de bijhorende marktbewegingen. Of toch? Want die hefboomfondsen, zijn die er niet op gericht absolute rendementen te genereren, los van de marktsituatie? Inderdaad, hefboomfondsen trachten, door middel van verschillende technieken, β uit te schakelen en enkel met α te werken. Hefboomfondsen trachten de α te maximaliseren terwijl ze het totale risico van de investering minimaliseren.
Hoe men, nog niet zo heel lang geleden, tot dit concept is gekomen, en vooral, waar het van daar geëvolueerd is, dat wordt behandeld in het volgende hoofdstuk, namelijk de historiek van de sector.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina