Hefboomfondsen: Van Jones tot vandaag, met een focus op de Belgische markt


Optimaal investeren in hefboomfondsenDovnload 495.56 Kb.
Pagina8/15
Datum20.08.2016
Grootte495.56 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

3.3Optimaal investeren in hefboomfondsen

Eerst een kleine samenvatting van de voordelen van hefboomfondsen, en dan zeker ten opzichte van gewone fondsen. Daarna wordt bekeken hoe hefboomfondsen binnen een gediversifieerd portfolio passen, hoeveel % van dat portfolio ze best beslaan, welk nut dat heeft…
3.3.1Voordelen van hefboomfondsen t.o.v. gewone fondsen

Hefboomfondsen zijn, vergeleken met gewone fondsen, extreem flexibele investeringsvehikels. Door hun aard kunnen ze niet alleen gebruik maken van de hierboven besproken investeringstechnieken, maar ook van leverage. Door die technieken kunnen ze anticiperen op een neergaande markt, zich beter indekken tegen marktrisico’s en dus een stabielere return halen dan gewone fondsen.

Die gewone fondsen kunnen immers enkel door stockpicking proberen de markt te kloppen, al die technieken, laat staan leverage, zijn voor hen verboden terrein. Een bijkomende factor is dat het lot van hefboomfondsmanagers vaak samenhangt met dat van hun klanten, omdat ze zelf ook in hun fonds geïnvesteerd hebben. Ook gaat het management van hefboomfondsen gestimuleerd worden door de opgelegde performance fee, hoe meer rendement ze halen, hoe meer ze er zelf aan overhouden. Voor gewone fondsen is ook dit laatste aspect niet van toepassing.
Dat hefboomfondsen in het algemeen veel stabieler en dus minder marktgevoelig zijn, is hierboven al aangetoond. Om alle twijfel weg te nemen, onderstaande grafiek die weergeeft hoe de hefboomfondssector zich gehandhaafd heeft tegenover de S&P 500 en de gewone fondsen, maar dan enkel in de dalende kwartalen en dit van 1988 tot begin 2004.Daar waar de gewone fondsen het in de dalende kwartalen gemiddeld zelfs slechter doen dan de S&P 500, doen de hefboomfondsen het opmerkelijk beter. De cijfers lijken op het eerste zicht onwaarschijnlijk, toch zijn ze het beste bewijs van wat hefboomfondsen aankunnen met/door het juist aanwenden van de hen aangereikte technieken.

Grafiek 7: De performance van hefboomfondsen in negatieve S&P 500 kwartalenBron: http://www.magnum.com/hedgefunds/advantages.asp


Om bovengenoemde voordelen nog duidelijker te maken, onderstaande grafiek die er iedereen van zou moeten overtuigen dat er daadwerkelijk een markt is voor hefboomfondsen.
Grafiek 8: Een stabielere return met hefboomfondsen

Bron: http://www.hedgeindex.com/


Hier ziet u 3 van de meest voorkomende indexen, de MSCI World, de Russell 2000 en de S&P 500, vergeleken met de CFSB/Tremont Hedge Fund Index. Het is duidelijk dat de 3 ‘normale’ indexen véél volatieler zijn dan de hedge index, die veel stabieler is. Vanuit dit perspectief van stabielere returns ziet u onmiddellijk de mogelijkheden die geboden worden om een beleggingsportfolio verder te diversifiëren en zo te optimaliseren. Vandaar het volgende onderwerp, asset allocation.

3.3.2Asset allocation mét hefboomfondsen

Met asset allocation wordt eigenlijk getracht een optimaal evenwicht te zoeken tussen risico en return, afhankelijk van het investeringsdoel van de belegger. Met dat investeringsdoel wordt eigenlijk afgelijnd welke mate van risico de belegger wil aangaan binnen welke tijdshorizon.

Het is vanzelfsprekend dat een belegger die zijn kapitaal gewoon wil preserveren en beschermen tegen inflatie, een heel andere instelling heeft tegenover risico dan een groeigerichte belegger. Aan de hand van die instelling gaat men dus optimaal trachten te investeren met asset allocation.111
Volgens de ‘Dictionary of Finance and Investment Terms’ is asset allocation: “Het proportionele toewijzingsproces van kapitaal onder diverse beleggingsinstrumenten, zoals cash, aandelen, obligaties[…], maar ook vastgoed, grondstoffen[…]” en natuurlijk ook hefboomfondsen.112
Maar laten we eerst even kennismaken met de Efficient Frontier. Dit is, zoals onderstaande grafiek uitwijst, een lijn die de grens van optimaal investeren weergeeft. De uiterste grens van efficiënt risico en return combineren. Boven de grafiek is geen enkel portfolio levensvatbaar, eronder is de portefeuille niet efficiënt omgesprongen met het gegeven risico. 3 grote strekkingen kunnen dus op de lijn aangegeven worden, laag risico/lage return, gemiddeld risico/gemiddelde return en hoog risico/hoge return.
Figuur 6: De Efficient Frontier

Bron: http://www.investopedia.com/terms/e/efficientfrontier.asp


Nu is de vraag welke beweging deze Efficient Frontier zou maken indien er hefboomfondsen aan het portfolio toegevoegd worden? Gedurende dit hele verhaal wordt er een lans gebroken voor de lagere correlatie met de markten die hefboomfondsen kenmerkt en uniek maakt. Hier wordt eindelijk weergegeven welk positief effect deze fondsen hebben op een gewone portefeuille.
Figuur 7: De Efficient Frontier mét hefboomfondsen

Bron: http://www.woodgundy.com


Zoals bovenstaande grafiek duidelijk weergeeft hebben hefboomfondsen wel degelijk een positieve invloed, ze werken zowel risico(volatiliteits)verlagend als rendementsverhogend. Hoewel er in deze grafiek slechts gewag gemaakt wordt van 5% à 10% portefeuillegewicht voor hefboomfondsen, mag men volgens een studie van Dexia Asset Management113 zelfs 15% à 20% van een portfolio onderbrengen in hefboomfondsen. Dit percentage is natuurlijk weer afhankelijke van de beleggingsdoelstelling, de tijdshorizon, het beleggerprofiel…114
Nu is dus duidelijk het bewijs geleverd dat hefboomfondsen wel degelijk een nut hebben en niet de zoveelste hype zijn. Ze horen thuis binnen elke goed gediversifieerde portefeuille.115
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina