Helena Claus Lissewege 15-10-2005Dovnload 14.29 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte14.29 Kb.

Helena Claus Lissewege 15-10-2005

LISSEWEGE

Oorspronkelijk stond hier een Romaans kerkje in veldsteen, op de plaats waar nu de apsis staat. Volgens een legende kwamen hier de vissers uit Heist regelmatig naar paling vissen in een kreek en vonden een beeld van O-L-V, waarschijnlijk een Keltische moedergodin Nehallenia.

Zij namen het beeld mee naar huis, maar bij een volgende visbeurt vonden zij het beeld terug in de kreek. Hierin zagen zij een teken, dat Maria hier wilde vereerd worden en bouwden hier een klein kerkje

Sindsdien werd Lissewege een drukbezocht Mariabedevaartsoord .


De bedevaarders overnachtten in het Spaniënhof en het
Sint-Jacobshuis, twee herbergen waar ze ook maaltijden kregen. Hun veeleisender collega's kozen voor de meer comfortabele abdij Ter Doest.
Tegelijkertijd was Lissewege de 1e Stopplaats voor de bedevaarders, die uit het noorden (Skandinavië en Baltische staten) naar Santiago de Compostela stapten.
En het waren de Tempeliers, die de pelgrimswegen naar Santiago de Compostela, Rome en Jeruzalem moesten beschermen.  Werd de kerk onder toezicht van de Tempeliers gebouwd ?

De kerk van Lissewege is enorm in verhouding tot het dorp.

Hoe kon zich Lissewege ooit zo een kerk permitteren?  = MYSTERIE
KERK

De O-L-V Bezoekingskerk werd gebouwd tussen 1230-1270 en is een voorbeeld van de Kustgotiek met elementen van de Scheldegotiek .

Het transept, het koor en de zijkoren werden gebouwd in 1225-1240.

Pas later werd het schip en de toren gebouwd (met afmetingen van een kathedraal): 54x21x28 h. Het schip en het koor hebben een 3-delige opstand ( zuilen-triforium-bovenvensters)

De zuilen met knopkapitelen en zuiltjes van het triforium zijn uitgevoerd in Doornikse arduin/kalkzandsteen en zijn typisch voor de Scheldegotiek.

In het oudste gedeelte van de kerk komt de schouderboogversiering voor.

De westtoren is opgetrokken in “moefen” (gemaakt van klei uit de polders). De productie ervan kende vanaf 1200 een explosieve groei in de kuststreek. Het was goedkoper dan Doornikse arduin en de tufsteen (van vulkanische oorsprong) of de plaatselijke veldsteen, (die te moeilijk bewerkbaar en daardoor niet populair was).

De toren is 50 m hoog en werd nooit voorzien van een spits. In de toren hangen 18 beiaardklokken. Kerken met platte torens zijn uniek en komen bijna uitsluitend in deze streek voor.

Er wordt vaak gesproken over de polderkerken met hun platte torens als een triumviraat, alsof er maar 3 zijn die zo'n toren hebben: Oostkerke, Damme en Lissewege.  Ten onrechte wordt de kerk van St.-Anna Ter Muyden hierbij vaak "vergeten". Het is goed mogelijk dat de kerktoren van Oostkerke vroeger dienst deed als vuurtoren voor de schippers.
Interieur: Het meubilair en de schilderijen dateren uit de 17e eeuw: een barokke preekstoel, doksaal en een orgelkast zijn werk van de Lissewegenaar Walram Rombout uit 1652. Houten beeld van O-L-V (oorspronkelijk verwoest door beeldenstormers) wordt rondgedragen tijdens de jaarlijkse processie in mei. Schilderijen uit de Brugse barokschool, waaronder “Bezoek van Maria aan Elisabeth”, een van de beste werken van Jakob van Oost de Oude. Van Jan Maes is de “Verering van Sint Jacob”.

In 1586 werd ze geplunderd en zwaar beschadigd door de Geuzen/stormenbeelders. Vanaf 1624 werd de kerk met steun van Albrecht en Isabella hersteld.De restauratie van de 19de eeuw (architect Buyck) heeft heel wat middeleeuwse muurschilderingen vernietigd. Het triforium en blindnissen werden vernieuwd. In 1972 werd de toren gerestaureerd.
Baphomet

Het hoofdje van de god Baphomet, die door de Tempeliers vereerd werd. De Tempeliers financierden in de middeleeuwen heel wat kerkelijke bouwprojecten. In elk gebouw, dat ze financierden, lieten ze een beeltenis van Baphomet na. Dus zou ook de monumentale kerk door de Tempeliers gefinancierd worden !?

Alhoewel de orde inderdaad bankiersactiviteiten ontwikkelde en geld ter beschikking stelde, zaten de Tempeliers voortdurend in geldnoot (om het Heilig Land te beschermen). Dus, de kans dat ze de bouw van de kerk mee financierden, is zeer klein.
De Orde der Tempelieren (=de Tempelorde) werd gesticht in 1119 met als hoofdzetel Jeruzalem. Aan hun hoofd stond de grootmeester, die direct ondergeschikt was aan de paus. De Tempeliers waren een doorn in het oog van de Franse koning. (De Tempeliers waren rijk, terwijl de Franse koning nooit geld had, want alles ging in de oorlogen en hij had enorme schulden bij de Tempeliers). Om van de Tempeliers af te geraken, beschuldigde hij ze in een groot proces van immoraliteit en ketterij. Zij werden massaal vermoord en in 1312 werd de Orde opgeheven door paus

Clemens V.

Volgens sommige hypothesen is de Orde ondergronds blijven bestaan en werd later de basis van de Orde van het Gulden Vlies, gesticht door Filips De Goede in 1430 (later Loges der Vrijmetselaars), maar het is zeer onwaarschijnlijk, dat deze machtige ridderorde zomaar van de aardbol verdwenen zou zijn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WANDELING

Lissewege wordt het witte dorp genoemd, (naar de witgekalkte muren van de huizen), of een kunstenaarsdorp.  De plaats werd voor het eerst in 961 vermeld (Keltisch oord LISWEGA=het huis van Liso). Het aanleggen van dijken en afwateringen moest de streek beschermen tegen de zee. Een kleine 2 eeuwen later begon de ontginning van de gronden door de abdij Ter Doest. Het was echter vooral de lakenindustrie die er voor zorgde dat Lissewege vroeger een van de rijkste en dichtstbevolkte dorpen van Vlaanderen was, hoewel een andere bron meldt dat het dorp in de Middeleeuwen nauwelijks 500 inwoners zou gehad hebben.

De stompe Westertoren wordt gesteund door zware steunberen, galmgaten en sierbogen. Galmgaten: Openingen in de muur van een klokkenkamer, waarlangs het klokkengeluid naar buiten kan. Meestal zitten in deze opening galmborden (schuine houten of metalen borden), die het geluid naar beneden richten.
Bronzen standbeeld van Jef Claerhout:

Hier staan wij voor het bronzen standbeeld van WILLEM VAN SAAFTINGHE, de lekenbroeder uit de abdij Ter Doest, die over gans Vlaanderen beroemd werd.

In 1302 nam hij deel aan de Guldensporenslag in Kortrijk. De Leliaards – de Franse ridders te paard vochten hier tegen de Klauwaerts, die te voet waren, uitgerust met lange spiesen en een goedendag. Willem zou 40 Franse ridders, 1400 voetknechten en zelfs de aanvoerder van het Franse leger, Robrecht van Artesië, gedood hebben

Het Franse leger leed een grote nederlaag en vluchtte.

Na de slag werden vele vergulden sporen van de Fransen opgeraapt en opgehangen in de O-L-V-kerk te Kortrijk.

In 1308 zou Willem de opstand van de lekenbroeders in Ter Doest geleid hebben, omdat zijn broeder in Lissewege onthoofd werd. (Geschil, dat de lekenbroeders niet meer het verpachten van het land mochten leiden). Willem heeft de keldermeester gedood en de abt verwond en is gevlucht naar de toren van de kerk. Vandaar werd hij bevrijd, maar de officiaal van Doornik sprak de banvloek uit tegen hem:Overal, waar hij aankomt moet de goddelijke dienst ophouden

Wie hem als gast of vriend ontvangt, zal gebanvloekt worden

Hij verdient slechts het water der angst, het brood der smart en een eeuwigdurende gevangenis.

De paus gaf hem later vergiffenis onder voorwaarde, dat hij in het Heilig Land tegen Saracenen ging vechten en nooit mocht terugkeren, anders zou de banvloek opnieuw van kracht zijn.

Sneuvelde hij op het eiland Rhodos als een van de Hospitaalridders, bekeerde hij zich tot Islam of keerde hij ooit terug ?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------De bekende auteur en Lissewegenaar Johan BALLEGEER beschrijft in zijn boek “Om het land te beschermen” de Guldensporenslag.
Het vaartje is een oude verbindingsweg tussen Brugge en de zee. Langs deze weg voerde men de Doornikse blauwsteen aan, die werd gebruikt bij de bouw van de kerk, alsook hout, baksteen en turf; zeker ook personen. Vandaag niet meer bevaarbaar.
Valerius De Saedeleer (1867-1941) landschapschilder, symbolist, geboren in Aalst, leefde korte tijd in Lissewege, het straatje langs het smalle Lisseweegse vaartje draagt zijn naam. Ook Schmalzigau en Seuphor zochten hier hun inspiratie.
Restaurant PEPRMOLEN was het huis van Walram Romboudt: zijn schrijnwerkersfamilie leefde in Lissewege sinds 1560. Hij maakte in 1650 het doksaal, predikstoel en een orgelkast. Hij was Amman = burgemeester van Lissewege
Huis DE VALKENAERE hier woonde de valkenier van de Bourgondische hertogen. Ook zou hier Anna de Valkenaere, huisvrouw van Hans Memling, gewoond hebben.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina