Help-file voor de installatie, registratie, ontgrendeling en volledige werking van Digital Soccer DrawDovnload 130.7 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte130.7 Kb.
Help-file voor de installatie, registratie, ontgrendeling en volledige werking van Digital Soccer Draw

Algemeen
De taalkeuze van de vensters wordt bepaald door de versie van Windows die u heeft geïnstalleerd (Nederlands, Frans, Engels). In onze voorbeelden is dit Engels. (Yes, No)

Downloaden en installeren van de software.
Download de software op www.partnersinsports.be of op www.homeware.be en kies het pad waar u het installatieprogramma (setupDSDraw) wil opslaan.
Dubbelklik op het setup icoontje.

Setup vraagt of u de software wil installeren “ja” of “neen”?
Indien u kiest voor “neen”, dan sluit het setupprogramma van Digital Soccer Draw gewoon vanzelf af. Indien u kiest voor “ja”, dan heeft u een keuze tussen 3 verschillende talen. Namelijk Engels, Frans of Nederlands. Kies uw taal en druk op “OK”.Nadat u de taal heeft gekozen en op “OK” heeft geklikt, krijgt u het volgende venster. Klik op “Volgende” om verder te gaan of “Annuleren” om de setup af te sluiten.Klikt u op “Annuleren”, dan krijgt u volgend keuzevenster:
Indien u het setupprogramma wil afsluiten, klik dan op “ja”. Indien u gewoon verder wil met het installeren van de software, klik op “neen” en op “volgende” in het vorige venster. U krijgt nu onderstaand venster te zien.U heeft de mogelijkheid om met knop “Vorige” terug te keren naar vorig venster of na het accepteren van de licentieovereenkomst met de knop “Volgende” het pad te kiezen waar u de software wenst te installeren. (zie onderstaand venster).Het wordt aanbevolen aan niet gevorderde pc-gebruikers om het programma zelf zijn map te laten kiezen, maar u kan dit ook zelf kiezen indien u dit wenst.
Tik dan zelf de map in waar u het programma wenst te installeren of klik op “Bladeren” om uw mappen te doorbladeren. (zie onderstaand venster). Indien u de gewenste map heeft gevonden klik op “OK”. De gekozen map wordt aangegeven in het venster “Kies de doelmap’” (zie venster hierboven).

Na het klikken op “Volgende” krijgt u het venster van de startmap te zien. Het is aangewezen om deze niet te veranderen en op “Volgende” te klikken.Klik op “Volgende”. Men krijgt een laatste venster met een overzicht van de gekozen doelmap en start map. Klik nu op “Installeren” om de software op uw PC te installeren. Vergeet niet al uw openstaande versies van Digital Soccer Draw af te sluiten.

Na installatie verschijnt er een Digital Soccer Draw-icoontje op uw desktop/bureaublad.
Door het dubbelklikken op dit icoontje op uw desktop, wordt Digital Soccer Draw opgestart.

Eerst krijgt u een splash-screen te zien (zie venster onderaan). D.w.z dat de software wordt geladen.Indien u nog in de proefperiode zit zal een venster tevoorschijn komen met het aantal dagen dat de proefperiode nog loopt. Dit vanaf de eerste dag en de eerste maal dat u Digital Soccer Draw installeert. Indien de proefperiode van 21 dagen is verstreken krijgt u onderstaand venster te zien.


Klik op “OK” en u krijgt de hoofdpagina te zien van de software waarbij sommige knoppen niet meer actief zijn. (zie onderstaand venster). Meer uitleg hoe u de software moet aankopen om alle functies terug actief te plaatsen, vindt u verder in deze help-file.Hoe deze software registreren en aankopen?
Klik in het hoofdmenu op “REGISTREREN”, vul het registratieformulier volledig in en druk op de knop “Electronisch bestellen” en sluit vervolgens uw programma af.

De registratiecode is uniek voor elke PC en mag niet gewijzigd worden.
Nadat wij uw registratieformulier hebben ontvangen, zal u een factuur worden toegestuurd. Na betaling van deze factuur zal u een ontgrendelingscode ontvangen (en meer info wat u ermee moet doen).
OPGELET! “Hotmail-klanten” kunnen hun registratieformulier enkel faxen. Meer uitleg zie hoofdmenu HELP/BESTELLEN.

Registratie formulier.Hoe moet u de software ontgrendelen?

Klik in het hoofdmenu op “ONTGRENDELEN”


U krijgt het ontgrendel formulier te zien (zie onderstaand venster).
Klik op de afbeelding (bal). Indien het programma reeds is geregistreerd krijgt u onderstaand venster te zien.

Dit betekent dat u gewoon kan werken met Digital Soccer Draw.

Zoniet krijgt u het ontgrendelformulier te zien. Knip en plak uw ontgrendelingscode die u van ons heeft ontvangen en klik op “Ontgrendelingsbestand aanmaken”. Het wordt sterk afgeraden om de code zelf over te tikken; de kans op fouten bij het overtikken is zeer groot! Het programma zal dan niet functioneren.

Sluit het venster met “OK”. Indien de code correct werd ingevoerd krijgt u de volgende melding:
Sluit het programma volledig af en start het opnieuw door op het icoontje op uw desktop/bureaublad te klikken. Alle knoppen moeten nu actief zijn en uw software is nu levenslang ontgrendeld (zie onderstaand venster).

Indien u de code foutief hebt ingeplakt krijgt u onderstaande melding. Probeer het opnieuw.

Dit scherm geeft aan dat er een fout in de code zit (onvolledig gecopieerd of foutief overgetikt), maar kan ook aangeven dat er meerdere versies van Digital Soccer Draw aanwezig zijn op uw PC. De software werkt NIET als er meerdere versies op dezelfde PC aanwezig zijn.


Verwijder in dit geval de overtollige versies.
Deze foutmelding krijgt u ook als de registratie en de ontgrendeling op verschillende PC’s gebeurd zou zijn. Dan verwijdert u de software van uw PC, downloadt hem opnieuw, installeert en registreert opnieuw en verzendt het registratieformulier zoals hierboven beschreven.
Wij checken dan na of u reeds betaald heeft en u krijgt tot 3 jaar na uw aankoop gratis een nieuwe ontgrendelingscode bezorgd. Na deze 3 jaar kunnen we u helaas deze garantie niet meer bieden. U zal dan desgewenst een nieuw abonnement moeten betalen.

Hoe werkt deze software?

HOOFD menu
OverzichtBestand


Bewerken


Afbeelding


Pagina


Help

Registreren

Ontgrendelen

AuteurGeen submenu

Geen submenu

Geen submenu

Bestanden
BESTAND/OPENEN

Hier kunt u een bestaande tekening openen. Klik op BESTAND/OPENEN, kies de gewenste tekening en klik op “Openen”. Uw tekening wordt in Digital Soccer Draw geopend.BESTAND/NIEUW

Klik op BESTAND/NIEUW om een blanco blad te verkrijgen en om een nieuwe tekening te maken. Indien u reeds een tekening op uw blad heeft staan, vraagt het programma om deze tekening al dan niet eerst op te slaan. Maak uw keuze (zie onderstaand venster).Indien u kiest voor “Ja” (Yes) kunt u de filenaam wijzigen en “Opslaan” (Save) klikken om uw tekening op te slaan.

Indien u op “Annuleren” klikt (Cancel) dan komt u terug in uw tekening terecht.

BESTAND/OPSLAAN of via sneltoetsIndien u een tekening heeft geopend en wijzigingen heeft aangebracht, kunt u via “Opslaan” uw tekening onder dezelfde naam terug opslaan.

BESTAND/OPSLAAN ALS

Indien u een tekening heeft geopend en wijzigingen heeft aangebracht, kunt u via “Opslaan” uw tekening onder een andere naam opslaan. Dit is handig indien u een tekening heeft gemaakt en u kleine wijzigingen wil aanbrengen om dan terug op te slaan als een andere (nieuwe) tekening.

BESTAND/AFDRUKVOORBEELD of via sneltoets

Met deze functie kunt u het afdrukvoorbeeld bekijken zoals de tekening op uw A4-papier zal worden afgedrukt.
Sluit het venster terug door op “Sluiten” of door op het kruisje te klikken.
Print alle pagina’s af door op het printer icoontje te klikken.
Met de knopen kunt u de volgende en vorige pagina’s bekijken.
In het scherm ziet u eveneens op welke pagina u staat.BESTAND/PAGINAINSTELLING of via sneltoets
Hier kunt u de ligging van uw blad kiezen.
Klik op “Eigen formaat” en pas de lengte en breedte aan van uw blad.


Snap to grid”: Indien dit wordt aangeklikt zullen uw figuren op uw blad steeds uitlijnen op uw grid.


Printkwaliteit kan aangepast worden om uw toners te sparen. U hebt de keuze tussen hoog en laag.

BESTAND/AFDRUKKEN of via sneltoets

Met deze functie print u alle pagina’s af. U kunt de kwaliteit eerst aanpassen in de paginainstelling.

BESTAND/AFDRUKKEN PAGINA


Indien u maar 1 pagina wenst af te drukken kunt u deze functie gebruiken. Zoek de pagina die u wenst af te drukken en klik op “Bestand/afdrukken pagina”. Enkel de geselecteerde pagina wordt afgedrukt.

BESTAND/VERZENDEN

Open uw tekening en klik op “Bestand/verzenden”. Uw e-mail formulier opent en de file staat als bijlage klaar om te versturen. (zie onderstaand venster).

BESTAND/AFSLUITEN of via sneltoetsProgramma wordt afgesloten. Indien men reeds aan een tekening is begonnen krijgt u de melding of u al dan niet de tekening wenst op te slaan.
Zie onderstaand venster.Indien u kiest voor “Ja” (Yes), dan kunt u de filenaam wijzigen en “Opslaan” (Save) klikken om uw tekening op te slaan.

Indien u op annuleren klikt (cancel) dan komt u terug in uw tekening terecht.


Bewerken


BEWERKEN/ONGEDAAN MAKEN of sneltoets

Indien u wijzigingen heeft aangebracht aan uw tekening en u heeft deze nog niet opgeslagen, dan kunt u uw laatste wijzigingen nog ongedaan maken met de functie “Ongedaan maken”.
Met de “Opnieuw”-toets kunt u de bewerking die u met de toets “Ongedaan maken” heeft uitgevoerd, opnieuw wijzigen.


BEWERKEN/OPNIEUW of sneltoets


Met de “Opnieuw” toets kunt u de bewerking die u met de toets “Ongedaan maken” heeft uitgevoerd, opnieuw wijzigen.
BEWERKEN/KNIPPEN of sneltoets


Nadat u een afbeelding op uw blad heeft geplaatst, kunt u deze selecteren, knippen en ergens anders plakken. Het verschil met kopiëren en plakken is dat met knippen de afbeelding verdwijnt.


De toetsen CTRL-X op uw toetsenbord kunnen hiervoor eveneens gebruikt worden.

Het knippen van meerdere geselecteerde afbeeldingen is eveneens mogelijk.BEWERKEN/KOPIEREN of sneltoets.


Nadat u een afbeelding op uw blad heeft geplaatst, kunt u deze selecteren, kopiëren en ergens plakken. Het verschil met knippen en plakken is dat uw afbeelding niet verdwijnt. U kan deze zoveel plakken als u maar wilt. De toetsen CTRL-C op uw toetsenbord kunnen hiervoor eveneens gebruikt worden.

U kunt meerdere items selecteren en kopiëren.BEWERKEN/PLAKKEN of sneltoets

Met deze functie kunt u de geknipte of gekopieerde afbeelding plakken. De toetsen CTRL-V op uw toetsenbord kunnen hiervoor eveneens gebruikt worden.

BEWERKEN/VERWIJDEREN of sneltoets


Nadat u een afbeelding heeft geselecteerd, kunt u deze verwijderen door deze functie te gebruiken. Meerdere objecten selecteren en verwijderen kan eveneens met deze functie. Met de toets “Ongedaan maken” kunt u deze bewerking ongedaan maken. U kunt eveneens uw DELETE toets op uw toetsenbord gebruiken.


Afbeelding

AFBEELDING/VERWIJDEREN of sneltoets


Zelfde functie als bewerken/verwijderen

AFBEELDING/NAAR ACHTEREN – NAAR VOREN of sneltoets

Met de functie “Naar achteren” kunt u een geselecteerd vlak of object 1 voor 1 achter alle andere plaatsen.

Met de functie “Naar voren” doet u net het omgekeerde.


AFBEELDING/NAAR ACHTERGROND – NAAR VOORGROND of sneltoetsDeze functies hebben als doel het geselecteerde object volledig achter alle andere of volledig voor alle andere objecten of figuren te plaatsen.Selecteer alle objecten die u wil groeperen. Onder “Groeperen” verstaat men dat deze objecten steeds bij elkaar blijven en wanneer u één van de gegroepeerde objecten selecteert u automatisch alle andere mee selecteert. U kunt deze tezamen verplaatsen, verwijderen, ronddraaien, enz. Indien u achteraf 1 van de gegroepeerde objecten wil verwijderen, veranderen van kleur of aanpassen, dan moet u eerst de gegroepeerde objecten “Degroeperen”.


AFBEELDING/GROEPEREN – DEGROEPEREN of sneltoets


AFBEELDING/EXPORTEREN of sneltoets

U wenst een tekening in een Worddocument te plaatsen of via Powerpoint te presenteren ? U kunt met “Exporteren” een tekening opslaan als .Jpg, .Bmp, .Gif. Maak uw tekening en klik op “Exporteren”. U komt in onderstaand scherm terecht.
Pagina

PAGINA/BIJVOEGENU kunt meerdere pagina’s voor 1 bestand maken. Klik op “Pagina bijvoegen” om meerdere pagina’s toe te voegen. Pagina’s komen automatisch achteraan de reeds gemaakte pagina’s te staan.

Meerdere pagina’s worden zo in balk aangegeven.


HELP

PAGINA/PAGINA


TUSSENVOEGEN
U kunt met deze functie pagina’s tussen uw andere pagina’s plaatsen. Navigeer naar een pagina (bv. 4). Klik op “Pagina tussenvoegen”. Een nieuwe pagina wordt ingevoegd tussen pagina 4 en 3.

PAGINA/PAGINA VERWIJDEREN


Deze functie wordt gebruikt om pagina’s uit uw bestand te verwijderen.
Selecteer een pagina en klik op “Pagina verwijderen”. U krijgt onderstaand venster te zien.PAGINA/VOLGENDE PAGINA – VORIGE PAGINA of sneltoets.Indien u in uw bestand meerdere pagina’s hebt aangemaakt kunt u met deze toetsen navigeren van de ene naar de andere pagina.
PAGINA/ZOOM IN – ZOOM UIT of sneltoetsMet deze functie kunt u in verschillende stappen in – en uitzomen. Uw pagina wordt dan kleiner of groter naargelang u meerdere malen op de functies klikt.

PAGINA/ZOOM BREEDTE – PAGINA WEERGAVE of sneltoets.

Met de functie “Zoom breedte” past de paginabreedte zich aan het volledig scherm aan.


Met de functie “Pagina weergave” wordt de volledige pagina weergegeven.


Help

Klik in het hoofdmenu op HELP /INFO om onze websites te bezoeken.(zie onderstaand venster).
Klik in het hoofdmenu op HELP /BESTELLEN voor meer uitleg over hoe u dit softwarepakket kunt aankopen en bestellen.
Klik in het hoofdmenu op HELP /ONTGRENDELEN om meer uitleg over hoe u het pakket kunt ontgrendelen


AUTEUR

Met de functie “Auteur” kunt u uw naam steeds op dezelfde plaats op uw tekeningen invoegen. Deze kunt u nog wijzigen, verplaatsen of verwijderen.
Voeg uw naam in en klik op “OK”. Bovenaan de tekening wordt uw naam ingevoegd.Een terrein kiezen.


Klik op icoontje “terrein”.


  1. U krijgt de keuze om uw blad staand of liggend te plaatsen.

  2. Navigeer met de cursor (pijl) over de keuze die u wenst.

  3. Er opent zich een volgend menu.

  4. Klik op het terrein dat u wenst. Terrein wordt op blad geplaatst.

Voor aanpasbaar terrein kunt u navigeren naar “aanpasbaar”. Er opent zich een nieuw menu waar u het gewenste terrein kunt kiezen.Aanpasbaar terrein op uw blad plaatsten.


Item op uw blad plaatsen.Item(s) selecteren die u op uw tekening reeds heeft geplaatst.


Beweeg uw cursor over de afbeelding die u wenst te selecteren. Cursor verandert in een handje.Klik nu op de afbeelding. Als de afbeelding geselecteerd is kunt u een stippellijn rond het object zien.Meerdere items selecteren.
U kunt meerdere items selecteren door met uw linkermuisknop een kader rond de items te trekken.
Of een andere mogelijkheid is de SHIFT-toets in te drukken en op de gewenste objecten te klikken.
Indien u de items niet meer wenst te selecteren, klik dan gewoon op uw blad naast de items.


Afbeeldingen, pijlen, vlakken, spelers wijzigen van kleur.

Selecteer de gewenste afbeelding. Dit kan een pijl of vlakke figuur zijn. Indien juist geselecteerd (dat kan u zien aan de hand van stippellijn rond het item), kunt u de kleur wijzigen door op de dropdown kleurkiezer te klikken en de gepaste kleur te kiezen.
Een vlakke figuur vergroten.

Een afbeelding verplaatsen.Een pijl verplaatsen.

Ronddraaien van spelers, figuren enz.


Titels invoegen

Titels veranderen van kleur, formaat en lettertype.

Titels wijzigen

Tekst bestaande uit meerdere regels.
Figuur of foto invoegen.
Klik op icoontje “Figuur”. Er opent zich een nieuw venster (zie onder). Zoek in uw mappen de figuur of foto die u wenst in te voegen. Klik op de figuur en dan op “Open”.


Aanpassen schermresolutie

Indien u in een schermresolutie werkt van 1024x768 krijgt u alle icoontjes te zien. (zie onderstaande afbeelding). Het meest rechtse is de kleurkiezer.Indien uw schermresolutie echter is ingesteld op 800x600 dan moet u deze aanpassen want u mist een deel van de icoontjes op uw scherm. (zie onderstaande afbeelding).
Hoe moet u tewerk gaan om uw schermresolutie te wijzigen ?

Ga naar uw desktop/bureaublad, plaats uw cursor op een lege plek en klik op de rechtermuisknop en selecteer vervolgens “eigenschappen of properties” (naargelang taal van uw Windowsversie).


Er opent zich een nieuw venster. (zie afbeelding hieronder links). Ga naar “Settings, Instellingen” en versleep de “Schermresolutie, Screen resolution” naar 1024 by 768 pixels (zie afbeelding hieronder rechts). Klik op ” Apply, Toepassen” en dan op “OK”. Uw schermresolutie is aangepast en alle icoontjes zijn nu in uw tekenprogramma zichtbaar.


Noot: In de volgende upgrade van Digital Soccer SDraw zal deze instelling automatisch gebeuren.Foutmelding bij het tekenen met freehand.
Heel uitzonderlijk kan u deze foutmelding tegenkomen:© Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd en is eigendom van Homeware en F&G Partners bvba (01.2007).De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina