Helvoirt onderwerpsgewijze index op de resoluties van het dorpsbestuur 1716 – 1820 Toegangsnummer 5011 Inventarisnummers 1 8 24-07-1716 Rekest aan de Raad van State inzake de kwartiersrekeninDovnload 350.6 Kb.
Pagina1/5
Datum26.08.2016
Grootte350.6 Kb.
  1   2   3   4   5HELVOIRT

Onderwerpsgewijze index op de resoluties van het dorpsbestuur


1716 – 1820
Toegangsnummer 5011
Inventarisnummers 1 - 8


24-07-1716

Rekest aan de Raad van State inzake de kwartiersrekening.

1; 2

18-02-1717

Rekest aan de Raad van State inzake verpondingsleggers.

1; 4, 14

16-10-1717

Rekest aan de Kwartierschout inzake alsvoren.

1; 7

26-08-1717

Rekest aan Staten Generaal om de secretarie van Oisterwijk af te scheiden en bij Esch te voegen.

1; 5v., 10v.

28-08-1717

Rekest aan de Raad van State inzake het ongeoorloofd heffen van de houtschat.

1; 8v.

06-11-1717

Verbod op verhuur van woningen aan onbevoegden en last aan de secretaris tot het inschrijven van eigendomsoverdrachten in verband met de verpondingen.

1; 9, 22

12-12-1717

Rekest aan de Raad van State om de impost der dranken te mogen omslaan over de tappers en brouwers en de overige imposten publiek te mogen verpachten.

1; 12

15-10-1718

Salaris Pieter van Ginckel, aangesteld tot vorster in de plaats van wijlen Marcelus Bles.

1; 15v.

09-11-1718

Besluit een zwangere vrouw uit het dorp te weren in verband met eventuele aanspraken op de Armentafel.

1; 16v.

25-02-1719

Overeenkomst met de weduwe van Abraham van Rotterdam, stadhouder van de Kwartierschout, inzake salaris en vacatiegelden.

1; 18

09-07-1719

Rekest aan de Raad van State om octrooi om te turven.

1; 19, 47, 92, 93

28-07-1719

Verbod op het invoeren van vee of vellen in verband met de veeziekte.

1; 20

26-04-1720

Wijze van publiceren van de plakkaten van de overheid.

1; 24

23-07-1720

Vermindering van imposten wegens droogte en veesterfte.

1; 25, 26v.

19-12-1721

Aanstelling mombers over Jhr. Theodorus van Grevenbroeck innocent.

1; 29-33

24-08-1722

Reductie van rente van schuldbrieven.

1; 33v.

26-08-1724

Verzoek om extra verponding wegens achterstallen.

1; 36, 40v.

08-11-1725

Weigering van Cornelis Jansen van Rijswijk, collecteur der verpondingen over 1717, om rekening te doen.

1; 39v.

13-12-1725

Wijze van procederen voor de dingbank van Helvoirt in zaken beneden  12,00.

1; 41v.

02-10-1732

Reglement ter voorkoming van brand.

1; 48, 59v.

26-07-1734

Resolutie inzake het tractement van de Kwartierschout.

1; 51v.

29-07-1734

Remissie van verponding wegens droogte en vorst.

1; 52v.

13-01-1735

Publikatie in verband met te houden tuinschouw.

1; 54

21-04-1735

Aanstelling van Adriaen Adriaensen van Vlijmen tot bedeljager in plaats van Kasper Peter Verhoeven.

1; 55

16-10-1738

Remissie van verponding en imposten wegens zwaar onweer.

1; 57v.

18-09-1742

Vaststelling vacatiegelden.

1; 60v.

13-08-1747

Bedestonden in verband met oorlogstoestand.

1; 67v.

07-07-1748

Reglement op het houden van markt.

1; 68

18-12-1748

Aanstelling van Daniel François van Dompselaar tot voorlopig secretaris (NB Deze is niet door de Staten Generaal geadmitteerd; de volgende resolutie (1-8-1749) is ondertekend door H. van Voorst.

1; 69

1749-1789

Bouw van het raadhuis.

1; 70, 72v., 82,

3; 151, 156v., 159v., 162v., 164v., 177, 180v.-187, 195, 200, 213v., 215v, 4; 6v., 10, 12v., 21, 25v., 30v., 32, 83v.

10-03-1750

Verkoop van de afgebrande kerkstede.

1; 74

1750

Lossing van enige renten ten laste van de kerk van Helvoirt.

1; 75

29-10-1750

Vergoeding aan de secretaris wegens schrijfbehoeften.

1; 76

16-12-1750

Vernieuwing verpondingsleggers.

1; 79

28-06-1753

Staat van bruggen en schoren, met opgave der onderhoudsplichtigen.

1; 79v.

10-04-1755

Verbod op het houden van duiven in de gemeentetoren.

1; 81v.-88

27-01-1757

Vaststelling broodprijs.

1; 91

27-02-1759

Verkoop van het Molders Hofke aan de Schoordijk.

1; 94v.

01-05-1760

Consent van Raad van State voor Gerrit Adriaen van de Voet om voorhoofd in te graven.

1; 95v.

16-04-1762

Nagelaten goederen wijlen Embert Gelders de Bont (ontslag uit borgtocht van Jan Smolders).

1; 97

09-06-1764

Antwoord van Raad van State op de klacht van de brouwers te ’s-Herto­genbosch dat de tappers te Helvoirt verplicht zijn hun bier te ’s-Herto­genbosch te kopen.

1; 107v.

10-11-1764

Verkoop heidegrond bij Voorste Distelberg aan Adriaen van den Bogaard.

1; 110v.-111

11-05-1768

Verbod op het van afscheuren plakkaten van de overheid.

1; 114v.

29-08-1768

Aanstellen executeurs-testamentair van wijlen Johannes Gronsius.

2; 1-4, 16v., 24v.

28-02-1769

Consent voor Jacob Hoevenaar om heigrond bij Achterste Distelberg in te graven.

2; 14

18-07-1769

Vrijdom van gemene lasten voor Jacob Beynen, koster en schoolmeester.

2; 19v.

1769

Verzoek van Jan Jansen Kuypers, weduwnaar van Annemie Gommert de Cort, om een deel van zijn vrouws boedel te mogen verkopen.

2; 22  1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina