Helvoirt onderwerpsgewijze index op de resoluties van het dorpsbestuur 1716 – 1820 Toegangsnummer 5011 Inventarisnummers 1 8 24-07-1716 Rekest aan de Raad van State inzake de kwartiersrekeninDovnload 350.6 Kb.
Pagina5/5
Datum26.08.2016
Grootte350.6 Kb.
1   2   3   4   5
E
Economische zaken

aanstelling voerman 8

bossen 15

bossen en moergronden 13

broodgewicht 7

broodprijs 2, 4, 12, 13

gilden 9, 12

grondgebruik 12

malen van bakgraan en mout 11

markt 2


maten en gewichten 14

molenaars 13

molenaars, bakkers, slachters, tappers 11

molens 6, 11

oogst 14

opgave landmaten 11

paarden 14

patent 11

patenten 13

postboden, posterijen, briefdragers 8

rundvee 11

schapenteelt 14

staat 14

statistiek 6, 7

suikerbietencultuur 14

tappers 2

turf en olie 14

veenderijen en polders 12

verkopen van roggemik 3

waag en de rondemaat 12

Eigendommen

Achterste Distelberg 2

dorpsklok 11

gemeentetoren 2

Gemeint 4, 9, 8 10

gemene gronden 11

gronden 11

Helvoirtse gemeint 10, 14

het Zundert, Erfdijk 6

Hoeve ten Halve 5, 7, 12

huisnummering 11

incorporatie gemeentegrond 3

ingraven heigrond 2

ingraven voorhoofd 2

jacht 10

jacht- en visrecht 12

kerk en toren 11

Kuiks Verlaat 5

Molders Hofke, Schoordijk 2

raadhuis 2

schutreglement 10

statistiek 10, 13

turfsteken 1, 3, 4, 9

uurwerk 5

verkoop 10

verkoop grond 11

verkoop grond, voorpotingen 6

Voorste Distelberg 2

warande en jacht 12
F
Financiën

dorpsrekening 4

geldlening 8, 9

schuldbrieven 1

schulden 13, 14

verkoop renten 14

vorderingen 14

Functionarissen

aanstelling doodgraver 11

aanstelling dorpsdienaar 8

aanstelling tot vorster 3

adjunct-maire 13, 14

ambten 8

bedeljager 1

bode 13

commissie kwartiersvergadering 3dienaar der justitie 5, 10, 12, 13

dijkmeesters 9

dorpsadvocaat 4

dorpsdienaar 5

functies en ambten 10

garde-champetre 13

gerechtsdienaar 10

gezworenen 9, 10

griffier 14

klapwaker 12

Kwartierschout 1

maire 13, 14

municipaliteit 7

recognities 5

rotmeesters 7, 8, 10

salariëring 9

schepenen 6, 7

schout 10

schout-civiel 10

secretaris 2, 3, 10

stadhouder 1

vacatiegelden 1

verkiezing van regenten 5

voorlopig secretaris 2, 10

vorster 1, 3, 5, 12

vorster en gerechtsbode 6

waarnemend secretaris 3

G
Gezondheidszorg

aanstelling chirurgijn 8

aanstelling chirurgijn en vroedmeester 8, 9

begraven van lijken 9

besmettelijk hoofdzeer 14

chirurgijn 4, 6, 7, 12, 13

chirurgijn en vroedmeester 10

dysenterie-epidemie 14

heel- en vroedmeester 11

hondsdolheid 7, 9, 10, 13

kinderpokken 14

tarief voor begraven 13

tractement chirurgijn 4

veepest 9

veeziekte 1, 5

vroedmeester 6 8

Grondgebied

gemeentegrens 9

grensscheiding 6, 14

K
Kerkelijke Zaken

aanstelling predikant 6

afkoop erfpacht 4

bezetenheid door de duivel 14

geestelijke goederen 12, 13

geestelijken en predikanten 14

kerk en toren 4, 12, 15

kerkegoederen 10

kerkgebouwen 15

kerkgenootschappen 12

kerkhof 6, 12

kerkhofmuur 5

lossing van renten 2

naasting kerk 8

onderhoud van de kerk 4

predikant 7

ringmuur rond kerkhof 4

storing kerkdienst 7

verkoop kerkstede 2


M
Militaire Zaken

bedestonden 6

burgerbewapening 8

conscriptie 13

deserteurs 13

Franse troepen 13

hand- en spandiensten 10

karrediensten 6, 10, 12

karren en paarden 7

militie 8, 13

oorlogsschade 9

oorlogstoestand 2, 4

paarden en vee 13

plunderingen, vorderingen 7

recrutering 11

registratie der paarden 12

schuldbrieven, vorderingen 7

schutterijen 12

vordering paarden 9

vorderingen 7, 13

vreemde krijgsdienst 13

werving van 7 manschappen en werver 9N
Nationale Zaken

buskruitramp Leiden 11

overstromingen 12

landspolitiek 7O
Onderwijs

aanstelling schoolmeester 8

aanstelling substituut-schoolmeester 3

koster-schoolmeester 7

school 14

school met schoolhuis 3

schoolgelden 6

schoolhuis 4, 5

schoolmeester 6, 7, 15

schoolmeubelen 11

schoolwezen 9

statistiek 11

substituut-schoolmeester 4
Organisatie

districts- en gemeentenreglement 10

dorpsbestuur 8

dorpsresolutieboek 12

geestelijke goederen 8

gemeentebestuur 10, 12, 13, 15

gemeenteraad 13

Kwartierschout 2

publiceren 1

secretarie 1

Staatsregeling 8

stembevoegden 8P
Politie en Justitie

aanplakverbod 7

afscheuren plakkaten 2

brand 1, 15

brandweermaterialen 10

feestelijkheden 13

graven van grond 12

herbergen 14

ingooien ruiten 9

joden 4


klapwakersgeld 12

nachtwachten 5, 6

ovens en schoorstenen 14

schutskooi 4

straatschenders 12

tuchthuis 5

tuinschouw 1

verbod tot het weiden 4R
Rechterlijk

aanstellen executeurs-testamentair 2

Achterste Distelberg 3

boedel 3, 6

boedelinventaris 5

boedelverkoop 2, 3

nagelaten goederen 2

opschorting huwelijk 5

rekest wegens drankzucht 3

scheiding van tafel en bed 3

stellen van mombers 1, 3

verkoop boedel 5

verkoop huis 3

verkoop land 3

verkoping 5

voogdij 7

wijze van procederen 1

V
Verkeer en Vervoer

aanleg steenweg 11

rijksweg 15

schuit 11

veer naar Nieuwkuyk 9

weg naar Nieuwkuijk 11


W
Waterstaat

Bosschesloot 8

Boterbrug 5

brug in de Erfdijk 4

bruggen 4

bruggen en gebouwen 6, 8

bruggen en schoren 2

Laarsesteeg en steeg van Schoordijk 13

Leivonder 11

Loverschebrug 4

onderhoud 9

Oude Lei 10

reparatie Boterbrug 4

reparatie kasteelbrug 4

reparatie Runschotsebrug 4

reparatie weg 9

schouw van de Lei 4

schouwbaarheid 6

schouwboeten 9

waterlossingen en schouw van wegen 11

weg naar Kuiks Verlaat 6

wegen 14, 15


1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina