Herakles Structuur dwh etl herakles Herakles – Eos Prométhée (PR1 – pr2) Release 1 – Persoon Release 2 – MarchandiseDovnload 141.25 Kb.
Pagina1/4
Datum27.08.2016
Grootte141.25 Kb.
  1   2   3   4HeraklesStructuur DWH - ETL
Herakles

Herakles – Eos - Prométhée
(PR1 – PR2)


Release 1 – Persoon
Release 2 – MarchandiseAccepté par :

Client:

SPF Finances,
Decision Maker

Siemens

Siemens,
Decision MakerReprésentant
SPF Finances

Veronique Vandamme –
Manager de Programme

Représentant
Siemens:

Stefan Verplaetse – Manager de Programme

Date +
Signature:
Date +
Signature:INHOUDSOPGAVE1. Document aanduidingen 4

1.1 Doel en opzet 4

2. Het Datawarehouse 5

2.1 Overzicht 5

2.2 De Bronnen 6

2.3 Het ETL-proces 6

2.3.1 Algemeen overzicht 6

2.3.2 Voorverwerking 7

2.3.3 Extractie 8

2.3.4 Identificatie 10

2.3.5 Beheer van het referentieel 15

2.3.6 Transformatie van de decoratieve gegevens 16

2.3.7 Hergroepering in termen van basistabellen 16

2.3.8 Hergroepering in termen van het domeinmodel 16

2.3.9 Laden van het Datawarehouse 17

2.4 De datamodellen 17

2.4.1 Algemeen 17

2.4.2 Sleutelbeheer van de identificatie 18

2.4.3 Sleutelbeheer van traag wijzigende dimensies 20

2.4.4 Sleutelbeheer van Klasse-extenties 21

2.4.5 Beheer en opbouw van de tijdsdimensie 23

2.4.6 Datatypes 24

2.4.7 Keuze van de velden 24

2.5 Beheer en opvolging van de gegevens. 24

2.5.1 Overzicht 24

2.5.2 Traceren van de gegevens, jobs en sequences. 25

2.5.3 Toekennen en beheren van kwaliteitsindicatoren. 27
Historique des modifications

Version

Statut / Modifications

Date

Auteur

00.01

Draftversie ter interne revisie

09/06/2006

A. D’haene, C. Scheers

00.01B

Commentaren aangebracht door FodFin QC/ICT

19/06/2006

K. Berton

00.01B

Commentaar aangebracht door FodFin ICT-DWH

20/06/2006

T. Beerens

00.02

Vorige commentaren opgenomen

24/07/2006

A. D’haene

01.00

Versie ter validatie

04/08/2006

A. D’haene

01.01

Herziene versie

17/08/2006

A. D’haene

01.02

Precisering van de logische stappen van het ETL proces en van het feit dat de structuur van de beheerstabellen maar een insteek is, die in technische documentatie en implementatie verfijnd zal worden.

22/02/2008

A. D’haene

1.Document aanduidingen

1.1Doel en opzet

Dit document bevat een hoog niveau beschrijving van de structuur en de processen van het datawarehouse voor het Herakles project. Dit document bevat de volgende onderwerpen, telkens opgedeeld in aparte hoofdstukken.
  • Een overzicht van de volledige ketting van de datawarehouse vanaf de bronnen tot de constructie van de datamarts.

  • Een beschrijving van de structuur van het ETL-gedeelte, ook hier wordt er gestreefd naar een zo hoog mogelijke uniformiteit en herbruikbaarheid tussen de processen, niet enkel binnen één release maar ook overheen de releases. Daarnaast wordt er ook naar gestreefd om door middel van een aangepaste structuur van het ETL-gedeelte een zo goed mogelijke ontkoppeling te krijgen tussen de bronnen enerzijds en de ETL-jobs en het DWH anderzijds om de impact bij wijzigingen of toevoeging van een bron te beperken.

  • Een beschrijving van de wijze waarop het domeinmodel gepersisteerd zal worden in het DWH. Hierbij worden een aantal standaard structuren voorgesteld volgens dewelke het DWH opgezet zal worden om een zekere uniformiteit te bewaren doorheen het volledige project.

Tijdens elk van deze beschrijvingen moeten een aantal punten in acht genomen te worden. Het gaat hier enerzijds om vereisten die reeds geformuleerd zijn in het lastenboek en de offerte en anderzijds om een aantal beschouwingen die voortvloeien uit het uiteindelijke doel van deze omgeving zijnde risicobeheer.


Aangezien dit document is opgevat als opleveringsdocument voor fase PR113 zullen de concepten voorgesteld worden aan de hand van concrete voorbeelden uit deze fase. Voor een exhaustieve oplijsting van alle veschillende componenten (bronnen, mappings, tabellen) wordt er verwezen naar de gedetailleerde documenten die bij de oplevering van deze fase horen (mappingslijst, signatuurlijst, logisch datamodel DWH,…).  1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina