Herhalingstoets Statio 2 ( /20) I vocabularium ( /5)Dovnload 28.33 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte28.33 Kb.
HERHALINGSToets - Statio 2 (____/20)

I Vocabularium (____/5)
1 Wat is het grondwoord van de volgende stamtijden? (____/3)
 poposci ___________________________
 interfeci ___________________________
• volui ___________________________

2 In het moderne woord repetitie herken je een stamtijd van ___________. (____/0,5)

3 Bekijk de eerste zin van de tekst hieronder. Vul aan. (____/1,5)
In het substantief scriptores herken je enerzijds de tweede stamtijd van
______________________, anderzijds het achtervoegsel -tor dat wijst op
______________________________________________________________________.
Scriptor betekent dus ______________________.


II Grammatica (____/10)
De Sirenen
Apud scriptores de tribus1 Sirenis2 legimus. Omnes in parte ut aves3 erant: alas4 et ungulas5 habebant, quarum una voce, altera tibiis6, tertia lyrā7 canebant.

Nautae8 cantu9 in naufragium10 trahebant. Episcopus11 Isodorus dixit: ‘Sirenae fictae12 sunt a nautis, quia mulieres verae saepe eos seducebant13. Alas° et ungulas° habuerunt, quia amor volat14 et vulnerat ...’


Naar: Isodorus van Sevilla (een schrijver uit de 7de eeuw), Etymologia, XI, 3, 30-31
Woorduitleg

1 tribus = abl. van tres

2 Sirena, ae, v.: Sirene (fabeldier)

3 avis, avis, v.: vogel

4 ala, ae, v.: vleugel

5 ungula, ae, v.: klauw

6 tibia, ae, v.: fluit

7 lyra, ae, v.: lier

8 nauta, ae, m. (!): zeeman

9 9 cantus, us, m.: gezang

10 naufragium, i, o.: schipbreuk

11 Episcopus, i, m: bisschop

12 fictus, a, um: verzonnen

13 seducere, o, seduxi, seductum: verleiden

14 volare, o: vliegen
1 Erant is hier een ______________________ (tijd) en wijst op een
______________________ (korte verklaring van de tijd). (____/1,5)

2 Beschrijf de Sirenen. (____/1)


_______________________________________________________________________

3 Wat doen de Sirenen? (____/1)


_______________________________________________________________________

4 Splits trahebant in bestanddelen: ______________________. (____/1)

5 Determineer dixit: __________________________________________. (____/1)

6 Vertaal de uitspraak van Isodorus. (____/2,5)


_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

7 In de tekst staat een bijstelling. Noteer die samen met de kern. (____/1)


_______________________________________________________________________

8 Doordenkertje: waarom staat er volat et vulnerat? Kruis aan. (____/1)


 Het verhaal wordt spannend.

 Isodorus spreekt over het heden.

De uitspraak is altijd waar, zowel vroeger als nu.


III Tekst en cultuur (____/10)
Olim1 navis Tyrrhenorum in litore Chio2 iacebat, ubi forte Bacchus erat. Rogavit eos: ‘Vultisne me Naxum deferre?’ Tyrrheni eum in navem sustulerunt atque voluerunt ob formam eius constuprare3. Bacchus eos punire4 statuit. Remos5 in thyrsos6 mutavit, vela7 in pampinos8, rudentes9 in hederam10; deinde leones et pantherae prosiluerunt11. Cum piratae ea viderunt, timore se in mari praecipitaverunt12. Hos Bacchus in delphinos13 transfiguravit14. Unde delphini° Tyrrheni sunt appellati.
Woorduitleg

1 olim (bijw.): eens

2 Chius, a, um: van Chios

3 constuprare, o: verkrachten

4 punire, io: straffen

5 remus, i, m.: roeiriem

6 thyrsus, i, m.: staf (van Bacchus)

7 velum, i, o.: zeil

8 pampinus, i, m.: wijnrank

9 rudens, rudentis, m./v.: sterk touw

10 hedera, ae, v.: klimop

11 prosilire, io, prosilui, -: te voorschijn springen

12 praecipitare, o: hals over kop naar beneden storten

13 delphinus, i, m.: dolfijn

14 transfigurare, o = mutare
1 Vertaal het stukje waarin verteld wordt waarom Bacchus moet straffen. (____/2)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

2 Wat is het grondwoord van sustulerunt? _______________________ (____/1)

3 Waarom wordt de boot op die manier veranderd? (____/1)
 De boot wordt uitgerust met de symbolen van Bacchus.

 Bacchus wil de Tyrrheni doden door de boot onstabiel te maken.

 Bacchus verandert de boot in wilde dieren om de zeemannen te verslinden.

4 Wat is de reactie van de gestraften? (____/1)


_______________________________________________________________________

5 In de tekst vind je de naam Tyrrheni. (____/2)


 Wie benoemden de Etrusken zo? ___________________________________________
 Hoe noemden de Etrusken zichzelf? _________________________________________

6 Formuleer het misverstand over de Etrusken waarbij deze tekst aansluit. (____/1)


_______________________________________________________________________

7 Bespreek een ander Etruskisch misverstand: ‘Etruskische vrouwen waren losbandige wichten’. Behandel zeker de volgende elementen in je uitleg.

 Waarom is het een misverstand?

 Zit er een kern van waarheid in? (____/2)


_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina