Herkennen en observeren van jonge kinderen met een speciale onderwijsbehoefteDovnload 7.3 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte7.3 Kb.
Herkennen en observeren van jonge kinderen met een speciale onderwijsbehoefte

Wat verstaan we onder een jong kind met een speciale onderwijsbehoefte? 

Jonge kinderen met een speciale onderwijsbehoefte worden gekenschetst als kinderen met een niet specifieke ontwikkelingsachterstand en een over het algemeen traag cognitief ontwikkelingstempo. Zij nemen, bij wijze van spreken, verhinderd actief deel aan hun eigen ontwikkeling


(van Aalsvoort, 2000)

De volgende kenmerken zijn opvallend aan deze groep:  • Ontwikkelingsachterstanden op vrijwel alle domeinen.

  • Begeleidende gedragsproblemen zonder duidelijke samenhang met andere kenmerken.

  • Een bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling

  • Een aantoonbare samenhang tussen de ontwikkelingsachterstand en de gezinsomgeving.

(Stevens, 1992)

Doel:  

Leren herkennen en observeren van jonge kinderen met speciale onderwijsbehoefte in de groep. 

Werkwijze: 

In deze workshop wordt stilgestaan bij het herkennen van jonge kinderen met een speciale onderwijsbehoefte in de eigen groep.

De leerkracht van de afdeling jonge kind zal vanuit de eigen praktijk a.d.h.v. videobeelden en een stukje theorie haar ervaringen delen met de aanwezigen. M.b.v. een kijkwijzer gaan we aspecten van een jong kind met een specifieke hulpvraag in kaart brengen.

Er wordt ingegaan op de mogelijkheden en belemmeringen van het casuskind.

De workshop wordt gegeven op een woensdagmiddag van 13.15u.-15.45u.

 

Doelgroep:

Leerkrachten kleutergroepen primair onderwijs en intern begeleiders die betrokken zijn bij het jonge kind. Aanmeldingen:

Voor aanmeldingen kunt u contact opnemen met de coördinator van het Dienstencentrum


(zie contactgegevens)De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina