Het action learning projectDovnload 12.7 Kb.
Datum12.12.2017
Grootte12.7 Kb.



Het action learning project

Projectbeschrijving


Hieronder vindt u aanwijzingen voor het organiseren en beschrijven van het project dat u volgens de action learning aanpak zult gaan inbrengen. De aanwijzingen vormen geen dwingend kader, maar kunnen u helpen bij het opzetten van uw project. Voor meer informatie over de action learning methode kunt u de hand-out over action learning raadplegen.Uitgangspunten en doelstellingen


 1. Uitgangspunt: Welke zijn uw persoonlijke uitgangspunten bij uw project?

 • Wat wilt u leren?

 • Hoe wilt u zich persoonlijk ontwikkelen?

 1. Doelstellingen: Wat wilt u met dit project bereiken? Wat wilt u juist niet bereiken?

 • Wat heeft u persoonlijk bereikt als u uw project heeft afgerond?

 • Wat is uw bedrage aan uw organisatie als u het project heeft afgerond?

 • In welke zin is de wereld een betere plaats geworden om te leven als uw project is geslaagd?

 1. Wat is de doelstelling van uw project? Wat moet het praktische eindresultaat zijn?

 • Wat moet er veranderen in uzelf en uw omgeving om het gewenste resultaat te bereiken?

 • Welke krachten en factoren kunnen deze verandering bevorderen? Hoe kunt u deze krachten versterken?

 • Welke krachten en factoren kunnen deze verandering tegenwerken? Wat kunt u doen om deze krachten te doen afnemen?De action learning context


 1. Wie is de opdrachtgever van dit project?

 • Wat verwacht uw opdrachtgever van u?

 • Hoe profiteert uw opdrachtgever van uw inspanningen?

 1. Wie is de klant van dit project?

 • Wat verwacht de klant van u?

 • Hoe profiteert de klant van uw inspanningen?

 1. Wie is uw sponsor tijdens dit project?

 • Hoe kan hij of zij u helpen?

 • Wat verwacht uw sponsor van u?

 1. Hoe kunnen de leden van de action learning groep bijdragen aan uw werk- en leersucces?

 2. Hoe gaat u de leden van de action learning groep helpen bij hun werk- en leersucces?Fasering activiteiten


 1. Wanneer start het project? Wanneer is het afgerond?

 2. Voorbereiding: Welke activiteiten voert u ter voorbereiding van dit project uit?

 3. Uitvoering: Welke zijn de activiteiten die in de uitvoering van dit project aan de orde zijn?

 4. Evaluatie: Hoe vindt toetsing en bijstelling van uw project plaats?Projectbeheersing


 1. Kosten: Welke kosten en opbrengsten zijn met dit project gemoeid?

 2. Kwaliteit: Aan welke kwaliteit moet de resultaten en het proces van dit project voldoen?

 3. Tijd: Welke tijdsbesteding vraagt het project?

 4. Informatie: Hoe regelt u de informatievoorziening rond dit project?

 5. Organisatie: Wie maken deel uit van de (eventuele) projectgroep? Wie zijn ander belanghebbenden? Wat is de plaats van het project in de organisatie?


Uitdaging


 1. Wat is de naam van uw project?

 • Verzin een creatieve naam die de persoonlijke uitdaging die u bij dit project voelt goed weergeeft.

Lees uw hele project nog eens door en beantwoord dat nog eens de volgende vragen. Vergelijk uw antwoorden met die welke u onder ‘uitgangspunten en doelstellingen’ hebt gegeven. Zij er verschillen? 1. Wat win ik in termen van mijn persoonlijke ontwikkeling bij dit project?

 2. Wat kan ik leren aan dit project?

 3. Wat kan ik verliezen met dit project?

 4. Wat wint de organisatie?

 5. En wat de wereld?

Bent u tevreden met uw beschrijving? Zo niet, loop dan alles nog eens door en breng verbeteringen aan. Neem geen genoegen met half werk!

Projectleider:


Opdrachtgever:


Sponsor:


Wilt u uw projectbeschrijving een week voorafgaande aan de start van het action learning programma per e-mail zenden aan: Corporate College, ter attentie van Ruud Meij, rmeij@corporatecollege.nl.


Doc. nr: AL 03//versie 1.0/12/12/17 Corporate College 2000


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina