Het catechetische procesDovnload 5.05 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte5.05 Kb.

Het catechetische proces

Een notitie
Jos Douma | Christocentrische GemeenteOntwikkeling


Wat gebeurt er tijdens de catechese? Waar is de catechese op gericht? In het onderstaande wordt een basisvisie aangereikt voor het christocentrische omvormingsproces waaraan de catechese dienstbaar wil zijn.Inspiratie & Presentie & Informatie >> Transformatie

INSPIRATIE (gebed): het gaat in de catechese om een geestelijk proces dat moet worden gedragen en omgeven door gebed en aanbidding, als vormen waarin onze volledige afhankelijkheid van de Geest van Christus tot uitdrukking wordt gebracht.
Trefwoorden: gebed om de Geest, gebedskring, biddende gemeente, aanbidding, muziek, Gods eer, voorbede voor de jongeren.

PRESENTIE (gedrag): het gaat in de catechese om catecheten die op liefdevolle en aandachtige wijze werkelijk aanwezig zijn voor de jongeren die de catechese volgen; zij mogen iets van Jezus' karakter laten zien, de taal van zijn liefde spreken en zich uitstrekken naar de vrucht van de Geest.
Trefwoorden: aandacht, liefde, de vijf liefdestalen, de vrucht van de Geest, Jezus uitstralen, worden als Hij.

INFORMATIE (gesprek): het gaat in de catechese om een leerproces waarin leerinhouden een onmisbare en fundamentele rol spelen; deze leerinhouden moeten op een relevantie wijze in het leerproces worden ingebracht door de catecheet vanuit de bijbel en de belijdenis.
Trefwoorden: leerinhouden, bijbel, belijdenis, leerplan, methode, leefwereld, relevantie, persoonlijke ervaring, didactiek, pedagogiek.

TRANSFORMATIE (geloofsgroei): het gaat in de catechese om dat catechisanten Jezus leren kennen als hun Verlosser en Heer en dat zij daardoor in een geestelijk veranderingsproces komen. Trefwoorden: geloofsgroei, veranderingsproces, bekering, wedergeboorte, Christus aannemen, overgave, vetrouwen, geloofsvorming, vervulling met de Geest.

www.josdouma.nl/cgoDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina