Het christelijk rationalismeDovnload 113.35 Kb.
Pagina1/6
Datum17.08.2016
Grootte113.35 Kb.
  1   2   3   4   5   6
HET CHRISTELIJK RATIONALISMEIN VOGELVLUCHT
2E EDITIE 2007
Dr. João Baptista Cottas

ArtsINHOUDSOPGAVE
Pagina

  1. TOELICHTING 1E EDITIE 3

  2. VOORWOORD 3

  3. HET CHRISTELIJK RATIONALISME 4

  4. INSTRUKTIEVE UITLEG 11

  5. TOEGEPASTE UITSTRALINGEN 19

  6. ADRESSEN VAN CR-HUIZEN IN NEDERLAND & BELGIË 23


T O E L I C H T I N G 1E E D I T I E

De 1ste editie van de vertaling “Noções de Racionalismo Cristão” heet “Denkbeelden van het Christelijk Rationalisme”. Aangezien men vindt dat “Noções de Racionalismo Cristão” meer betekent dan “Denkbeelden van het Christelijk Rationalisme” hebben we besloten om een vertaling te nemen die Noções de Racionalismo Cristão meer dekt en er is gekozen voor “Het Christelijk Rationalisme in Vogelvlucht”.
v o o r w o o r d


Deze brochure is bestemd voor degenen die voor het eerst in contact komen met het Christelijk Rationalisme.

Het is geschreven in een toegankelijke taal en heeft tot doel de beginner voor te bereiden op spiritualistische onderwerpen en een beter begrip van een Leer die, door haar eenvoud, steeds meer acceptatie vindt door mensen die het onstoffelijk leven bestuderen.


Het Christelijk Rationalisme is een (filosofische) wetenschap en daarom is het nodig dat, voordat men met het lezen van het basisboek begint – ook het Christelijk Rationalisme genoemd -, de begrippen en definities die daarin worden gebezigd, nader worden uitgelegd.
Niet alleen beginners, maar ook degenen die hun leven richting willen geven op basis van de rationele en wetenschappelijke principes beschreven in bovengenoemde boek, zullen in deze brochure eenvoudige en pretentieloze uitleg vinden die hun wens tegemoet zal komen.
De Auteur

H E T C H R I S T E L I J K R A T I O N A L I S M EWat is het Christelijk Rationalisme?

Het Christelijk Rationalisme is in essentie een spiritualistische Leer die de geestelijke evolutie behandelt en alles uitlegt binnen de rede, het redeneervermogen, de wetenschap en de Waarheid verkondigd door Jezus.


Wat is het doel van het Christelijk Rationalisme?

Het doel van het Christelijk Rationalisme is de mens te verlichten, spirituele kennis bijbrengen, opvoeden, kennis verschaffen, zwakke zielen helpen opstaan, verzwakte lichamen versterken, ondeugden bestrijden en tevens de mens leren rechtschapen, moedig, waardevol, eenvoudig en eervol te zijn.

Het Christelijk Rationalisme is geen religie of sekte. Het is een filosofische Leer met spiritualistische grondslag. Het verkondigt beginselen die de mens helpen zijn slechte gewoontes af te leren en voorziet hem van middelen om inzicht te verkrijgen in het leven op deze planeet, alsook de reden van zijn verblijf alhier.

Gebaseerd op de leer van Christus, het CR bevestigt dat "Alleen de Waarheid de mens zal bevrijden uit de klauwen van onwetendheid en als zodanig hem voorbereidt op de vervulling van zijn plichten op aarde".

Het CR aanvaardt het bestaan van een Superieure Kracht (God) die wij "Grote Focus" noemen en die in het hele Universum aanwezig is met zijn licht.

De mens wordt ook geleerd waarachtig en eervol te zijn, de zwakkeren worden sterk gemaakt en aangemoedigd om het leven op te pakken, door hen te laten zien dat ze niets dan ook hoeven te vrezen, zoals bijvoorbeeld de dood, armoede, werk of zelfs de strijd om het bestaan. Het CR oriënteert de mens in het controleren van zijn buitengewone verlangens. Het denken, de wil, de discipline, de moraal, het werk, het gezin en het Vaderland staan centraal in deze Leer en worden buitengewoon gewaardeerd door het CR.

De beginselen van het CR gaan uit van het redeneervermogen en het verstand. Men leert dat door verlicht te denken de mens zich vrijmaakt van het fanatisme en bijgeloof. Het lezen en het studeren worden aangemoedigd, ondeugden worden bestreden, vooral roken, gokken en consumptie van alcohol. Zwarte en witte magie worden ook bestreden en men wordt geleerd respect te hebben voor alle religies alsook de denkwijze van ieder menselijk wezen.

Binnen het CR wordt beproeving of noodlot in de zin van voorbeschikking niet geaccepteerd.

Alle handelingen in het leven, zo wordt ons geleerd, hangen af van de toepassing van de

vrije wil en dat we naar de aarde zijn gekomen om geestelijk te groeien en niet overgeleverd te worden aan beproeving of voorbeschikking.

Je bent zoals je denkt; wie zijn medemens kwaad toewenst, zal hetzelfde overkomen. Op dezelfde wijze, die goed doet, goed ontmoet, (dit houdt in dat) je bent zoals je wilt zijn. Men moet oppassen met gevoelens van haat, jaloezie en boosheid. We moeten ons lichaam en geest gereinigd houden, zodat wij een gezond, rustig e welvarend bestaan kunnen leiden.


Het CR leert de mens respect te hebben voor de denkwijze van zijn medemens en spreekt geen politieke voorkeur uit, maar bestrijdt wel extremistische ideologieën. Door middel van de leerstelling worden de mensen bewustgemaakt van het leven en geleerd nuttig te zijn voor zichzelf, het gezin, het vaderland en de mensheid in het algemeen.

Waar wordt het Christelijk Rationalisme gepraktiseerd?

Het CR wordt gepraktiseerd in het hoofdkwartier – Redemptor Centrum - in Rio de Janeiro, in andere Christelijk Rationalistische huizen in Brazilië en in het buitenland, met het doel mensen op te vangen die hun richting kwijt zijn geraakt en die gebukt gaan onder grote geestelijke en lichamelijke leed.Wie heeft het Christelijk Rationalisme gesticht?

Het Christelijk Rationalisme werd gesticht door twee grote idealisten en spiritualisten - Luiz José de Mattos en Luiz Alvez Thomaz - die naar deze wereld kwamen met het voornaamste doel, het werk van Jezus Christus voort te zetten, namelijk de mensheid verlichting en spiritualiteit bijbrengen.

Voordat Luiz de Mattos overleed, benoemde hij António do Nascimento Cottas als zijn opvolger. In 1926 na het overlijden van Luiz de Mattos nam António Cottas de leiding van de Doctrine in handen De "fundering" van het Christelijk Rationalisme werd door hem geconsolideerd en onder zijn toezicht zijn er veel Rationalistische huizen gerezen.


Wat is het verschil tussen het Christelijk Rationele en wetenschappelijke Spiritisme en het CR?

De Doctrine "Christelijk Rationalisme" begon aanvankelijk onder de naam

Christelijk Rationele en Wetenschappelijke Spiritisme, gebruikmakend van het mediumschap van mensen van goede wil en van de onderontwikkelde praktijk van het spiritisme, om haar basis te kunnen leggen. Echter, door haar geleidelijke ontwikkeling, zowel wetenschappelijk als spiritueel, werd de naam veranderd in Christelijk Rationalisme, dat uitsluitend zorgdraagt voor de verlichting van de mensheid en haar geestelijke groei.

Wat betekent geest?

De geest is een actieve, intelligente en machtige kracht, die gebruik maakt van de materie voor de vorming van de atoom, later de molecule en uiteindelijk de kern, en wiens leven geleidelijk volmaaktheid bereikt via het minerale rijk, het plantenrijk en het dierenrijk, waardoor kleine organismen ontstaan. Vanaf deze kleine organismen evolueert het krachtdeeltje via andere ontwikkelde soorten totdat het hogere vormen bereikt.

Door geleidelijke veranderingen in steeds hogere soorten, evolueert dus het krachtdeeltje als zodanig tot het niveau van geest die, in dit stadium, klaar is om in een menselijk lichaam te incarneren. De geest incarneert en desincarneert zo vaak als het nodig is, tot hij de volmaaktheid heeft bereikt waaraan hij onderworpen is op deze planeet.

De geest is derhalve licht, intelligentie, ondeelbaar en eeuwig.

Kiest de geest zelf het land waar hij geboren wil zijn?

Het antwoord is ja. De geest, een deeltje van de Universele Kracht (lees God), wanneer hij zich nog in zijn lichtwereld bevindt, heeft de vrijheid om te kiezen waar hij geboren wil zijn, om zijn evolutie zo snel mogelijk te bereiken.


Kiest de geest, vanuit zijn lichtwereld het beroep dat hij wil uitoefenen op aarde?

Ja. Voordat de geest neerdaalt op deze planeet, beslist hij welk beroep hij wil volgen. Om deze reden moeten ouders zich niet (overmatig) bemoeien met het beroep dat hun kinderen willen kiezen, maar wel hen proberen de weg te wijzen en van advies te voorzien. Er zijn ouders die hun kinderen dwingen om bepaalde beroepen te kiezen, zoals dokter, ingenieur, advocaat of leraar, terwijl zij in hun lichtwereld andere soorten beroepen hadden gekozen. Vandaar dat er velen in hun beroep falen en als gevolg daarvan ook in het leven falen.


Kiest de geest zijn ouders vóór de incarnatie?

Ja. Elke geest kiest zijn ouders om hem te oriënteren en zijn vooruitgang mogelijk te maken na zijn incarnatie. Echter, ouders schieten vaak te kort, weten hun kinderen niet goed op te voeden en de juiste weg te wijzen. Vandaar dat er ontelbare geesten met spirituele gebreken . kampen. Deze geesten gaan deze wereld voorbij zonder enige vorderingen.

  1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina