Het college voor de toelating van bestrijdingsmiddelenDovnload 6.23 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte6.23 Kb.
HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

BIJLAGE I bij het verlengings-/wijzigingsbesluit van het middel MESUROL PRO,

toelatingsnummer 4859 N

A.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van landslakken en veenmollen in niet grondgebonden teelten onder glas, alsmede ter bestrijding van de aardbeiloopkever in aardbeien in de niet grondgebonden teelt onder glas.

Gewassen die behandeld zijn met MESUROL PRO mogen niet in de vollegrond worden uitgeplant.

B.

GEBRUIKSAANWIJZING

Met dit middel kan men slakken (huisjesslakken en naaktslakken) en veenmollen in de niet grondgebonden teelten onder glas, alsmede de aardbeiloopkever bestrijden. Het middel werkt tevens tegen pissebedden en heeft een nevenwerking tegen duizendpoten. Door toevoeging van een lokstof heeft dit middel een grote lokwerking en wordt goed opgenomen. Opname en werking worden door vochtigheid niet beïnvloed.Toepassingen
Deze slakkenkorrels kunnen zowel met de hand als machinaal worden uitgestrooid. Het uitstrooien geschiedt breedwerpig en gelijkmatig, bij voorkeur in de namiddag of avond.
Bij ernstige slakkenplagen, dan wel een ernstige plaag van veenmollen, kan het zijn, dat de slakkenkorrels de volgende morgen reeds geheel zijn opgenomen. In dit geval verdient het aanbeveling de toepassing te herhalen.
Waardevolle teelten kan men voorbehoedend beschermen door hieromheen vangstroken van 1-2 meter aan te leggen. In dit geval worden de slakkenkorrels dichter gestrooid
(1-3 gram per strekkende meter). De behandeling naar behoefte herhalen.
In bakken, kassen en bewaarruimten bedraagt de dosering 3-5 gram per 10 m²
(± 20 korrels per m²).
Bij kostbare teelten hebben beschermingsstroken, uitgestrooid tegen hernieuwde aantastingen van slakken, uitstekend voldaan. 3-5 cm brede randen worden dan dichter met de slakkenkorrels bestrooid.
Bij de teelt van bladgroenten onder glas, in het bijzonder sla, is de behandeling bij voorkeur voorbehoedend.
Voor of kort na het uitplanten worden de korrels breedwerpig en gelijkmatig uitgestrooid in een dosis van 3-5 gram korrels per 10 m².
Ter bestrijding van de aardbeiloopkever het middel toepassen in de periode, dat de kevers actief zijn. De dosering bedraagt 50 gram per 100 m² oppervlakte aan aardbeien. De korrels worden zo regelmatig mogelijk tussen de rijen gestrooid, waarbij dient te worden vermeden dat de korrels op de plant terecht komen.
ATTENTIE”: Om mogelijke vergiftiging te voorkomen er op toezien dat uitgestrooide korrels niet door huisdieren worden gegeten.

Wageningen, 11 januari 2002

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,

(voorzitter)MESUROL PRO

- -
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina