Het college voor de toelating van bestrijdingsmiddelenDovnload 18.36 Kb.
Datum14.10.2016
Grootte18.36 Kb.
HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN
BIJLAGE I bij het toelatingsbesluit van het middel Florever,

toelatingsnummer 12643 N

A.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als voorbehandelingsmiddel voor ethyleengevoelige snijbloemen na de oogst. De behandeling moet zodanig uitgevoerd worden dat het product niet op of in de grond of in oppervlakte- en afvalwatersystemen terecht kan komen. Alle overtollige oplossingen met het product dienen te worden behandeld volgens de instructie terugwinning van zilver.
Direct nadat de behandeling is beëindigd dienen de snijbloemen op vers water te worden overgezet alvorens er andere handelingen met de snijbloemen worden uitgevoerd.

B.

GEBRUIKSAANWIJZING


Algemeen

Florever kan gebruikt worden als voorbehandelingsmiddel voor ethyleengevoelige snijbloemen (b.v. Aconitum, Agapanthus, Alstroemeria, Asclepias, Delphinium, Dendrobium, Dianthus, Euphorbia, Freesia, Gypsophila, Lathyrus, Lilium, Phlox, Veronica) na de oogst om de kwaliteit te verbeteren. Het positieve effect kan, afhankelijk van de bloemsoort, tot uiting komen in:
Toepassing
Na het snijden moeten bloemen bij voorkeur direct (eventueel na gekoelde, droge bewaring of transport) op conditioneringoplossing met Florever gezet worden overeenkomstig de hiernavolgende dosering:


Bloemsoort

Behandelingsduur

(minimum-maximum)

[uur]

Dosering

Florever

[ml/liter]

Alstroemeria en Euphorbia

4-48

1.0

Lelie

4-36

2.0

Alle overige ethyleengevoelige bloemen

4-72

2.0

Voor Alstroemeria en Euphorbia dient de dosering gehalveerd te worden om enig risico op fytotoxiciteit te vermijden. De maximale behandelingsduur van 36, 48 of 72 uur is ook bedoeld om bloemschade door overmatige zilveropname te voorkomen. Deze maximale behandelingsduur dient eventueel verlaagd te worden bij gewassen met een hoge wateropname of onder condities die een hoge wateropname tot gevolg hebben.


Een gebruiksklare oplossing kan gedurende maximaal een week gebruikt worden. Tekenen van veroudering van de oplossing zijn zwartverkleuring en bacteriegroei.
Oude oplossing moet niet gemengd worden met verse oplossing. Het zilver in een oude oplossing moet neergeslagen en gerecycled worden (zie hiernavolgende instructie voor terugwinning van zilver).
Het product moet bewaard worden op een koele, donkere plaats. Voor gebruik schudden. Gebruiksklare oplossing niet in metalen containers gebruiken.
Voorkom lozing van zilver in het milieu. Raadpleeg instructie voor terugwinning van zilver. Of anders, alle restanten die Florever bevatten als gevaarlijk afval afvoeren.
Aanbevelingen
Voor bloemen die gevoelig zijn voor bladvergeling (bv. Alstroemeria, Euphorbia fulgens, Lilium) kan Florever gecombineerd worden met een middel op basis van gibberelline of een ander daartoe geschikt middel. Deze middelen moeten volgens de instructies op hun etiketten gebruikt worden.


Instructie voor terugwinning van zilver.


Overtollige oplossingen met Florever, spoelwater en het water in transportbakken (fusten) moeten behandeld worden, zodat het zilver niet in het milieu terecht kan komen. Behandeling moet geschieden door gebruik te maken van het bijgesloten neutralisatiemiddel volgens onderstaande procedure:
  1. Doe de restanten in een speciaal

voor dit proces gebruikte container

(zie afbeeldingen 1 en 2).

Essentieel is dat de aftapkraan en

afvoer zodanig zijn gepositioneerd dat de inhoud van het vat zonder verstoring van het neerslag (= zilver) kan worden afgevoerd.
  1. Voeg aan de oplossing het

neutralisatiemiddel toe. 1 Zakje (5g) is goed voor 200l. Goed roeren totdat het neutralisatiemiddel goed is opgelost. (zie afbeelding 3).


  1. Laat de oplossing met het

neutralisatiemiddel reageren

gedurende 120 uur.

Een grijs-zwart neerslag zal op de

bodem worden gevormd


(zie afbeelding 4).


  1. De bovenstaande hoeveelheid

water alleen lozen in het riool met

een aansluiting op een RWZI


(zie afbeelding 5).


  1. Het gevormde neerslag en

het resterende water met de
container afvoeren als chemisch

afval (zie afbeelding 6).


NB: Indien deze procedure niet kan worden nageleefd, dienen de oplossingen met Florever in z’n geheel te worden afgevoerd als chemisch afval.
Wageningen, 14 januari 2005

 

  HET COLLEGE VOOR DE TOELATINGVAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,

(secretaris/directeur)


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina