Het echtpaar Jan Sieverts Benninga en Grietje Switters ReintsDovnload 14.67 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte14.67 Kb.
V..5 Het geslacht Benninga te Schildwolde
Het echtpaar Jan Sieverts Benninga en Grietje Switters Reints
De eerste drager van de naam Benninga was Jan Sieverts geboren in Bellingwolde en aldaar gedoopt op 25-5-1765; zoon van Siewert Harms (1739 – 1809) en Fenne Jans (1736 – 1809). Hij had van zijn vader in Bellingwolde het vak van stelmaker/timmerman geleerd.en is waarschijnlijk omstreeks 1790 als jongeman verhuisd naar Slochteren of Schildwolde om werk te vinden bij de grootscheepse restauratie van het slot Fraeyelemaborg en het bijbehorende park. In Slochteren heeft hij het gezin van Swittert Reints leren kennen, vermoedelijk was zijn aanstaande schoonvader Reints eveneens werkzaam op de Frayelemaborg.
Jan Sieverts
is op 4-3-1795 te Slochteren getrouwd met
Grietje Switterts
Grietje Switterts is op 22-12-1771 geboren in Hoogezand als dochter van Swittert Reints (1732/332 – 1809) en Harmtje Pieters ( ?? – vóór 1809). Zij overleed te Schildwolde op 31–1-1817. Het is mij niet bekend waar Jan Sieverts en Grietje Switters na hun huwelijk zijn gaan wonen; mogelijk zijn ze gewoon bij de schoonouders ingetrokken. Op 11 juni 1796 hebben ze een woning gekocht naast de 'borg' Wijchgelsheem in Schildwolde. Deze aankoop kostte 276 gulden en is gefinancierd door schoonvader Reints. De akte is opgemaakt door Richter Jan Geertsema Wijchgel, vrederechter in Appingedam en lid van het bestuur van de gemeente Slochteren. Deze Groninger regent was toevallig (?) ook de bewoner en eigenaar van Wijchgelsheem. Het buitenWijchgelsheem had in die tijd een prachtige siertuin, het zou kunnen dat Swittert Reints bij de aanleg of het onderhoud betrokken is geweest. De status van deze borg blijkt o.a. uit het collatierecht van de kerk in Schildwolde dat de bewoner/eigenaar van Wijchgelsheem toekwam.

(De relatie van Swittert Reints waar in het voorgaande hoofdstuk sprake van was komt daarmee op losse schroeven te staan)


Op 20 januari 1800 wordt de woning naast Wijchgelsheem weer verkocht (voor 200 gld) en kopen Jan Syverts en Grietje Switters een 'behuizing, zijnde van ouds een bakkerij, met al wat daar an Aard- en Nagelvast is met de beklemming van heem en tuin' in het midden van het dorp voor een bedrag van 705 Car. gld. De helft van de koopsom is in contanten voldaan.
In de Franse tijd is Nederland bij Frankrijk ingelijfd. Door Napoleon is toen de Franse wetgeving en de Burgerlijke Stand ingevoerd. Alle ingezetenen van het keizerrijk werden verplicht een achternaam aan te nemen. Iedereen was, binnen bepaalde regels, vrij bij het kiezen van zijn naam. Jan Sieverts heeft toen de naam Benninga aangenomen, ongetwijfeld afgeleid van zijn geboorteplaats, die in het Gronings Bennewol genoemd wordt. Zijn oudste zoon Zwittert heeft er Bennenga van gemaakt; ik kan me voorstellen dat de ambtenaar van de Burgerlijke stand wat moeite heeft gehad met een naam die je op zijn Gronings uitspreekt als Ben’ngao, daar kun je net zo goed Benninga als Bennenga van maken

Na het overlijden van Grietje Switters op 1-12-1817 is een testament opgemaakt 'ten verzoeke' van de meerderjarige kinderen Switter Jans Benninga en Siewert Jans Benninga. Aan de opsomming van bezittingen is te zien dat Jan Sieverts goed geboerd had en zuinig was omgesprongen met hetgeen Grietje van haar vader had geërfd: aan huisraad 130 gld, aan timmergereedschap 160 gld, aan levende have (2 paarden, 4 koeien, 18 schapen, 2 zwijnen en 5 hoenders) 680 gld, aan rogge 250 gld , aan boerengereedschap 77 gld en aan 'lijvestoebehoren' van zijn overleden vrouw 118 gld (waaronder een zilveren oorijzer met gouden stiften, 5 gouden sloten met haken en ogen, een zilveren beugeltas en een bijbel met 2 zilveren knoppen.) De totale waarde van de goederen was 1910 gld. Aan waardepapieren (bezegelingen) was er ruim 1000 gld. Daartegenover stond een schuld van 1370 gld.De notariële akte is ondertekend door vader J.S. Benniga, zijn volwassen zonen Z.J. Bennenga en S.J. Bennenga en de vreemde voogd van de minderjarige kinderen..
Anderhalf jaar na het overlijden van Grietje Switters is Jan Benninga hertrouwd te Slochteren op 29-6-1819 met Hindrikje Egberts Springelkamp, geboren op 7-1-1787 te Sappemeer (aan het Achterdiep) en overleden te Schildwolde op 9-4-1839; dochter van Egbert Egberts Springelkamp (1739 – 1816) en Jantje Wanders (1760 – 1817). Zij was sedert 18-1-1811 weduwe van Jan Jans Woltman.
Zoals reeds gezegd heeft Jan Sieverts in 1811 toen iedereen een achternaam aan moest nemen de achternaam Benninga gekozen, ongetwijfeld geïnspireerd door zijn geboorteplaats Bennewol, de Groningse naam voor Bellingwolde. (Op de in 1697 gegoten klok wordt het dorp Benningewolde genoemd. Ik neem aan dat het oostfriese jonkergeslacht Benninge bezittingen in Bellingwolde heeft gehad, mogelijk zelf uit het gebied afkomstig is geweest.)
Grietje Switters heeft het patroniem van haar vader als achternaam gekozen: Reints.
Kinderen uit het eerste huwelijk van Jan Sieverts Benninga:


 1. Zwittert Jans, geboren te Schildwolde op 4-2-1795, overleden te Schildwolde op 3-12-1838 ( ?), het testament is op 14-7-1840 door de notaris opgemaakt; misschien ging het bij deze laatste datum over de testamentaire verdeling van de boedel ). Zwitter Jans schreef zijn achternaam als Bennenga, zijn nazaten schrijven de naam nog steeds zo. Hij trouwde op 15-8-1832 met Martje Jurjens Korringa, gedoopt 18-4-1801, overleden 9-6-1875. Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen geboren. Na het overlijden van haar man is Martje Korringa hertrouwd met Geert Alberts Groenewoud, net als haar eerste man kuiper te Schildwolde.

 2. Sievert Jans, geboren te Schildwolde op 2-11-1796, overleden te Slochteren op 7-8-1870, dagloner, later landbouwer te Slochteren. Hij trouwde op 2-11-1824 met Nantje Jurjens Tamminga, geboren in 17 96, overleden op 1-12-1880. Dit echtpaar heeft zeven kinderen gehad.

Uit het Groninger archief (RAG NA akte 83 (23-4-1840): Sievert J.Benninga koopt uit de nalatenschap van Harm Hartog 1 korf met bonen voor f 0,25. Enige andere op die boeldag verkochte spullen: 1 kerkstoof voor 75 cts; 1 klok voor f 7,25; 1 schoed (schort) voor 5 cts; 1 borstrok voor F 1,10.

 1. Reint Jans, geboren te Schildwolde op 3-7-1799, overleden te Nieuw-Scheemda op 10-5-1857, kuiper te Nieuw-Scheemda op het Waar, trouwde te Sappemeer op 13-5-1828 met Anje Reints Trof, overleden op 26-10-1858. Dit echtpaar heeft 8 kinderen gehad.

 2. Harm Jans, geboren te Schildwolde op 1-9-1802, overleden op 12-3-1874 te Schildwolde. Deze Harm Jans is mijn directe voorvader, grootvader van mijn grootvader Harm Benninga, de politieman. Zijn gezinskaart'' volgt hieronder.

 3. Pieter Jans, geboren te Schildwolde op 19-11-1804, overleden te Schildwolde op 10-2-1815.

 4. Fennigje Jans, geboren te Schildwolde op 9-9-1807, overleden te Sappemeer op 2-9-1880, trouwde te Sappemeer op 30-9-1828 met Egbert Springelkamp, mogelijk een broer van haar stiefmoeder, dagloner te Sappemeer. Egbert Springelkamp is overleden vóór 1880.

 5. Harmke Jans, geboren te Schildwolde op 15-3-1810, overleden te Schildwolde op 20-11-1877, trouwde op 28-5-1836 met Edzo Gerrits Kuiper, geboren in 1810 en overleden vóór 1877, kuiper te Schildwolde.

 6. Aaltje Jans, geboren te Schildwolde op 29-1-1814, overleden op 4-3-1814.

 7. Grietje Jans, tweelingzus van Aaltje en ook als zuigeling gestorven op 3-2 1814.

 8. Pieter Jans, geboren te Schildwolde op 9-2-1815, overleden te Schildwolde op 17-5-1872, dagloner te Schildwolde, trouwde te Slochteren op 23-5-1838 met Harmke Menkes Smedes. Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen geboren.

In 1840 huurt Pieter Benninga van de pastory van Schildwolde een stukje grond genaamd 'De Blaauwe Deimt' voor de prijs van F 13 per jaar (RAG akte NA 4-3).
Kinderen uit het huwelijk van Jan Sieverts met Hendrikje Springelkamp:


 1. Jantje Jans, geboren te Schildwolde op 11-7-1820, overleden te Schildwolde op 16-1-1894, trouwde te Slochteren op 5-6-1841 met Kornelis Eises Hartog , geboren te Schildwolde 3-1-1817, overleden te Schildwolde op 7-6-1874. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

 2. Aaltje Jans, geboren te Schildwolde op 25-2-1822, overleden te Schildwolde op 3-8-1850, trouwde te Slochteren op 3-4-1841 met Adriaan Hinrichs Zanding, geboren op 6-2-1818.

 3. Albert Jans, geboren te Schildwolde op 5-3-1826, overleden te Bedum op 4-8-1887, timmerman te Bedum, trouwde te Bedum op 18-5-1887 met Martha Dijkstra, geboren te Bedum op 25-2-1833, overleden te Slochteren op 29-7-1902. Uit dit huwelijk zijn 6 kinderen geboren.

 4. Jan Jans, geboren te Schildwolde op 6-2-1830, overleden te Schildwolde op 30-5-1839.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina