Het Groene Hart. Poldermolens KinderdijkDovnload 8.89 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte8.89 Kb.

Het Groene Hart.Poldermolens Kinderdijk.

 • Waar de Noord en de Lek samenkomen ligt het dorp Kinderdijk met maar liefst negentien poldermolens.

 • Ner­gens in Nederland staan zoveel molens op een rij, die bovendien regelmatig nog draaien.

 • Het overtollig water uit de Alblasserwaard stroomt via lange weteringen (hier 'waterschappen' genoemd) naar het laagste punt: Kinderdijk.

 • In de Middeleeuwen kon het water eenvoudig op de lager gelegen Lek worden geloosd, maar door inklin­king werd het steeds lastiger het kwijt te raken.

 • Bij hoge waterstand in de Lek moest het water tijdelijk worden opgeslagen.

 • Twee concurrerende waterschappen   Overwaard en Veder­waard   groeven daarvoor elk een met dijken omgeven boezem.

 • Op den duur lag het waterpeil in de Lek het hele jaar hoger dan in de waard.

 • Alleen door windmolens in te schakelen kon het water nog worden uitgeslagen.

 • De daling van de bodem ging steeds door en de waterschappen zagen zich in de 18de eeuw genoodzaakt twee nieuwe boezems te graven (de Hoge Boezems).

 • Het ontwateringsysteem zag er toen als volgt uit: het water werd met molens van de sloten en weteringen overgebracht in de lage boezems en vervolgens overgeheveld van de lage in de hoge boezems.

 • Ten­slotte stroomde het via sluizen in de Lek.

 • Elk waterschap had naast elkaar vijf sluizen in de Lekdijk gemaakt, wat de stevigheid van de dijk niet ten goe­de kwam.

 • De komst van elektrische gemalen maakte de boezems als opslagplaats van overtollig water gro­tendeels overbodig.

 • Het complexe ontwateringsysteem van Kinderdijk vereiste de inschakeling van een batterij windmolens.

 • De acht molens aan de hoge boezem van de Nederwaard zijn van het type ronde stenen grondzeiler.

 • De acht molens van de Overwaard zijn van het type achtkante, houten en met riet gedekte grondzeiler.

 • Vijf molens van de Veder­waard staan niet op één lijn, maar ver­springen om en om ten opzichte van elkaar.

 • Zo hinderen ze elkaar niet bij de windvang.

 • De Expo Kinderdijk aan de Lekdijk laat zien hoe de waterbeheersing in elkaar steekt en hoe molens, sluizen en gema­len in de loop der eeuwen werden ver­beterd.
Samengesteld door: BusTic.nlDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina