Het is leuk en goed hockey spelen bij gmhc !Dovnload 8.76 Kb.
Datum14.08.2016
Grootte8.76 Kb.
Missie GMHC “Het is leuk en goed hockey spelen bij GMHC !
Met verwijzing naar het beleidsplan 2005-2010 willen we als bestuur beknopt aangeven wat de kern wordt van onze aanpak de komende jaren.
De basis voor een aantal veranderingen in het beleid en de organisatie van de vereniging is gelegd in een ledenraadpleging op 2 oktober 2006. Op die avond is een ‘werkgroep’ opgericht bestaande uit een achttal nauw bij de vereniging betrokken leden. Zij kwamen in de maanden november en december een 4-tal keer bij elkaar om mogelijke verbeteringen te bespreken onder het motto: “Het boeien en binden van onze leden in onze vereniging staat hoog in het vaandel”!
Daartoe zijn drie onderstaande speerpunten benoemd.
1) Het hockeyspel op een hoger technisch niveau brengen.
Waarom? We spelen namelijk recreatief én competitief. Gezien de omvang van de vereniging zijn de eerste twee teams per categorie competitief ingesteld en vanaf de derde teams ligt de nadruk meer op recreatieve aspecten. Maar in alle gevallen gaan we investeren in het technisch goed beheersen van het spelelement. Deze aanpak geeft leden ook de mogelijkheid zelf een keuze te maken op basis van ambitie, talent en affiniteit. Daarnaast willen we meer senior leden –mannen en vrouwen- enthousiasmeren voor recreatief hockey zodat de leeftijdsopbouw binnen de vereniging evenwichtiger wordt en dus voor diverse activiteiten meer draagvlak komt.
Hoe? We gaan de TC (technische commissie) op een zodanige wijze versterken dat de genoemde doelstellingen realiseerbaar worden. Dit geven we de komende tijd vooral vorm door een intensieve coaching en opleiding van trainers en coaches en door het hanteren van kleinere trainingsgroepen. Daarnaast zal een technisch manager worden gezocht die gaat zorgen voor de noodzakelijke coördinatie en uitvoering van deze doelstellingen.
2) De organisatie op een hoger plan brengen

Waarom? Bestuur en de organisatie ondersteunende commissies vormen samen de basis voor het goed functioneren van de vereniging zodat de technische commissie en de anders sportondersteunende commissies zich volledig kunnen concentreren op de competities, de trainingen, de aanstelling van trainers en coaches, het organiseren van hockey clinics e.d. én het bepalen van de te bereiken recreatieve en sportieve resultaten.


Hoe? Door de diverse commissies te activeren of te reactiveren. In het bijgaande (organisatie-) document is beschreven wat hiertoe de richting is.

Aanstellen van een coördinator vrijwilligerswerving omdat er een behoorlijk aantal vacatures zijn ontstaan in nagenoeg alle commissies. Deze persoon gaat zich bezig gaat met het zoeken en begeleiden van vrijwilligers voor de diverse commissies.

Verder vinden we het belangrijk dat er een jeugdbestuur komt. Enerzijds om de ambities van de jeugdleden een plaats te geven in de vereniging en anderzijds om de jeugd zodanig te boeien en binden dat zij in een volgende levensfase verbonden blijven aan de vereniging; sociaal én sportief!
3). Tot slot: een nieuw clubhuis!
Waarom? Een nieuw clubhuis is nodig door de stormachtige groei van de vereniging de huidige accommodatie veel te klein is geworden. Tegelijkertijd geeft een nieuw, modern clubhuis de vereniging een moderne, dynamische uitstraling en kan een stimulans zijn voor diverse ontwikkelingen. Kortom, bij wijze van spreken, morgen de spade in de grond en aan de slag!
Maar de realiteit is anders: om een nieuw –of vernieuwd- clubhuis te bouwen is een enorme investering noodzakelijk. We willen in ieder geval niet dat de jaarlijkse begroting, lees contributie, voor de komende 20 jaar teveel belast wordt; we willen onze jaarlijkse inkomsten (vooral contributies van de leden) met name blijven gebruiken voor de reguliere sportieve activiteiten.
Hoe? De conclusie is dan ook dat we hard op zoek moeten naar middelen bij sponsors en bij de gemeente. Ook overweegt het bestuur om een (achtergestelde-) obligatielening uit te geven, waarin ouders kunnen participeren. Indien op korte termijn blijkt dat we de benodigde middelen beschikbaar krijgen, dan komt de nieuwbouw concreet in zicht. Met architecten en ontwerper zijn reeds een aantal verkennende besprekingen geweest. We zullen 2007 verder gebruiken voor uitwerking van het plan en rondmaken van de financiering. Nadere besluitvorming verwachten we echter niet eerder dan eind 2007.
Het bestuur is van mening dat we met deze aanpak de positieve ontwikkelingen die de vereniging de afgelopen jaren heeft doorgemaakt een passend vervolg kunnen geven. De omslag zit in het vertalen van de kwantitatieve groei van de afgelopen jaren naar een verdere kwalitatieve groei op sportief gebied.

GMHC wordt dé hockeyvereniging van de regio Midden-Holland.

Het bestuur heeft er daarom alle vertrouwen in, dat we van de leden die steun krijgen om de aanpak samen tot uitvoering te brengen. Graag rekenen we op ieders bijdragen!


Namens het bestuur GMHC,


Jan Willem van Gelder, (kandidaat) voorzitter bestuur GMHC.
: files -> library -> informatie
library -> Meld een vriend, vriendin, buurman, buurvrouw of kennis aan bij hc eemvallei en spek de terraskas hc eemvallei is op zoek naar nieuwe senior leden en nodigt daarvoor haar leden uit om een nieuw lid aan te dragen
library -> B en c categorie
library -> Trainingsschema proefwerkweek 25 maart tot 30 maart maandag
library -> Teamindeling jeugd hc naarden 2011-2012
library -> Teamindeling jeugd hc naarden 2011-2012 junioren a t/m D
library -> Wekelijkse mededelingen van Hockeyclub Nieuwkoop
library -> Bereikbaarheid van de sporthallen
library -> MA1 Valérie Bédier De Prairie, Britt de Bruijn, Celine Carter, Tessa Coster, Marie Hamelynck, Kim Jonkhoff, Charlotte Klein, Carlijne Laumans, Dorine Laumans,
library -> JA1 Bartjan van Agten, Oscar de Boer, Pim Doosje, Quint Italianer, Tom de Koff, Folker Krijgsman, Owen Laagwater, Floris Maidman, Huib Meuwissen, Wout Sijpkens, Hans Teunisse, Sander Tholenaar, Yvo van der Veen, Mitch Westerink jb1
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina