Het Land van BeverenDovnload 7.75 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte7.75 Kb.
Juninummer 2010 van “Het Land van Beveren” van de pers gerold.
Met het juninummer 2010 levert de heemkundige kring de 210e aflevering van Het Land van Beveren af. Dit tweede nummer van de 53e jaargang telt 64 pagina’s.
Op de voorkaft prijkt een oude, polychrome muurschildering die achter een zijaltaar in de Sint-Martinuskerk werd ontdekt tijdens de restauratiewerken. Daarmee wordt ingespeeld op het openingsartikel SINT-MARTINUSKERK IN NIEUW KLEEDJE van Richard Willems, naar aanleiding van de schilderwerken die recent werden voltooid (p. 66-69).
Op 21 mei 2010 werd het Ontmoetingscentrum ’t Klooster te Vrasene officieel geopend. In BIJ DE OPENING VAN HET ONTMOETINGSCENTRUM ’T KLOOSTER TE VRASENE (p. 70-79) verhaalt Jean Schaekers de geschiedenis van het voormalige klooster van de zusters Franciscanessen van Crombeen, en de stelselmatige aanpassing van het complex tot enerzijds een culturele en anderzijds een schoolse invulling. Als annex volgt zijn persoonlijke kijk op het klooster ten tijde van zijn tante nonneke.
Naar aanleiding van de herbestemming van dit complex werd een beelhouwwerk van kunstenares Maen Florin op de binnenkoer geplaatst. Christl Van Den Broucke stelt dit voor in STILTE OP DE BINNENPLAATS VAN HET ONTMOETINGSCENTRUM ’T KLOOSTER TE VRASENE (p.80-81).
Carine Goossens sluit dit onderwerp af met KUNST IN DE KAPEL VAN HET ONTMOETINGSCENTRUM ’T KLOOSTER TE VRASENE (p.82-86), zijnde enerzijds het gerestaureerde De Emmaüsgangers en anderzijds De kruisafneming van de goede moordenaar van Albert Ciamberlani, dat nu de muur siert waar eens het altaar stond.
In BEBRONNA signaleert Richard Willems dat dit op 28 april in de Waaslandhaven geopende restaurant de oudste naam voor Beveren draagt(p.86-88): van Bebrona en Brebona (900) naar Buerne (1133), Biverna en Beverna (1200), en Bevres en Bevren (1350) tot Beveren vandaag.
Abdon Van Bogaert laat in VERREBROEK, EEN DORP IN FEEST (p.89) weten dat het borstbeeld van de beroemdste dorpsgenoot Philip Verheyen (1648-1710) na restauratie terug in het dorpscentrum werd geplaatst, wat niet onopgemerkt voorbijging.
Frederica Van Dam werd in de loop van 2009 geselecteerd voor een vervolmakingstage aan het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium te Brussel. In die hoedanigheid nam ze o.a. het initiatief om het kunstpatrimonium van het kasteel Cortewalle te inventariseren en te fotograferen, en via de website van het K.I.K. breed toegankelijke te maken. In CORTEWALLE IN KLEUR brengt ze daarvan verslag uit (p.90-92).
Hierna volgt de bijdrage UNIEKE HISTORISCHE KAART VAN DE HEERLIJKHEID KIELDRECHT GERESTAUREERD van Ide Manteleers(p.93-102). Deze kaart werd enkele jaren geleden in slechte staat aangetroffen in de kelder van Bibliotheca Wasiana. Na restauratie kreeg ze een plaats in de recent gerestaureerde pastorij van Kallo, waar zich nu de nieuwe zetel bevindt van de Maatschappij Linkerscheldeoever.

Op Erfgoeddag, zondag 25 april 2010, opende het Gemeentelijk Heemkundig Museum opnieuw de deuren. Jaarthema voor het seizoen 2010 is “Beveren tijdens de oorlogsjaren (1940-1945)”. Naar aanleiding hiervan blikt Gabriël Willems terug op DE BEVRIJDING VAN BEVEREN (SEPTEMBER 1944), gesitueerd in e context van de internationale gebeurtenissen (P;102-122).


Dr. Hans Renes sluit tenslotte af met de HEDWIGEPOLDER: HET ERFGOED VAN EEN VERDWIJNENDE POLDER (p.123-128). Na lange discussie is onlangs definitief besloten om ook deze polder te ontpolderen. Ecologen zijn blij met die plannen, omdat het weghalen van de dijken zal leiden tot een nieuw schorrengebied met hoge natuurwaarden. Tegenstanders betreuren het verdwijnen van goede landbouwgrond, dat ooit met zo veel moeite aan het water is ontrukt.
Een abonnement op de jaargang 2010 van het driemaandelijkse heemkundige tijdschrift Het Land van Beveren kost 15 euro, en is te verkrijgen door storting op het rek.nr. 415-303591-40 van de gelijknamige Hertogelijke Heemkundige Kring met als mededeling “abonnement 2010” (zie ook www.landvanbeveren.be ). Een losse aankoop van het gevarieerde, rijkelijk geïllustreerde juninummer 2010 bedraagt 5 euro (exclusief 2,50 verzendingskosten, mededeling “juninummer 2010”).
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina