Het nmz en de zoektocht naar een nieuwe horeca-outletDovnload 0.53 Mb.
Pagina1/11
Datum22.07.2016
Grootte0.53 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Businesscase

Het NMZ en de zoektocht naar een nieuwe horeca-outlet”

31-3-2011

Nicolaas Müller Ziekenhuis, Polikliniek ‘t Goy

Matthijs de Craen 10077243

Razma Djamal 10096043

Kjell van den Elshout 10053441

Rick Gijsbers 10046585

Katja Sengers 10018751

Docent: L. Dols en A. Mulder
Klas: 1P

Businesscase

Het NMZ en de zoektocht naar een nieuwe horeca-outlet”

Nicolaas Muller ziekenhuis

Locatie ’t Goy

De Haagse Hogeschool

Johanna Westerdijkplein 75, 2521 EN Den Haag

Academie voor Facility Management

Maart 2011

L. Dols en A. Mulder

Matthijs de Craen 10077243

Razma Djamal 10096043

Kjell van den Elshout 10053441

Rick Gijsbers 10046585

Katja Sengers 10018751


Managementsamenvatting


Het Nicolaas muller ziekenhuis Locatie ‘t Goy heeft het contract met hun huidige Horeca-outlet verbroken. Per 1 januari 2012 moet er een formule worden gevonden ( DE-concept). Douwe egberts heeft als belangrijkste product koffie, maar verkoopt ook nog andere consumpties.

Om te kijken of dit plan rendabel is moet er worden gekeken naar de financiële gegevens, de risico’s en de voordelen van het concept. Doordat dit concept in andere ziekenhuizen al geïmplementeerd is, is er meer kans op slagen, maar uiteraard zijn er ook risico’s.

Er is een onderzoek uitgevoerd waarin is aangegeven wat de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen zijn. Het DE concept is uniek doordat het Douwe Egberts naar kwaliteit kijkt, zowel als de kwaliteit van koffie als de kwaliteit in de uitstraling.

De doelstelling van het NMZ was het geven van een veilig gevoel aan de patiënten. Ze willen het gevoel geven dat de klant thuis is. De doelstelling van het Douwe Egberts café is het schenken van verse goede koffie en het creëren van een goede beleving voor de klant.

Om te kijken of het uitvoeren van dit project rendabel is zal er gekeken moeten worden naar de financiële haalbaarheid van het project. Dit gaan we doen door middel van een overzicht van de verwachte kasstromen die er in het DE-café rond zullen gaan. Deze gegevens worden overzichtelijk weergeven in een kasstroomoverzicht dat is bijgevoegd in de bijlagen van het rapport. Daarnaast zal er onderzoek worden gedaan naar de te verwachte terugverdientijd van het project. We stellen een maximum terugverdientijd van 5 jaar. Als de terugverdientijd binnen deze 5 jaar plaatsvindt is het financieel positief om het project uit te voeren. Ook wordt er nog eens extra een boekhoudkundige rentabiliteit berekend. Wanneer deze meer dan 5% positief bevat kan er gesproken worden van een project dat bij uitvoering een succesvol resultaat zal opleveren voor het NMZ.

Voorwoord


Dit rapport is bestemd voor de directie van het Nicolaas Muller ziekenhuis, locatie ’t Goy. Het betreft een rapport over de eventuele implementatie van een DE-café in deze locatie. Dit project is tot stand gekomen door de samenwerking tussen verschillende auteurs genaamd:

Wij willen graag nog een aantal personen bedanken voor hulp en advies tijdens het maken van dit rapport. Om te beginnen dhr. Ing. J.C. Mulder voor het uitleggen van de opdracht. Als tweede willen wij dhr. L.A.J. Dols bedanken voor hulp bij stappen die wij niet begrepen en het verzorgen van de lessen Projectmanagement. En als laatste willen wij dhr. H. van Bruggen en dhr. J. Kloos bedanken voor hun hulp bij het maken van de financiële paragraaf.

Den Haag, woensdag 30 maart 2011.
Matthijs de Craen 10077243
Razma Djamal 10096053
Kjell van den Elshout 10053441
Rick Gijsbers 10046585
Katja Sengers 10018751


Inhoudsopgave


Managementsamenvatting 3

Voorwoord 4

Inhoudsopgave 5

Inleiding 7

H1: Het voorstel 9

H2: Het bedrijf en zijn achtergrond 10

De geschiedenis van Douwe Egberts 10

Het primaire proces van DE 11

Het NMZ 11

Het facilitaire bedrijf 12

Het product 13

H3 De markt 14

Concurrenten 14

Unique selling point 14

Swot- analyse 15

Sterkte: 15


Trends 15


Grootte en Groei 16


Materiaal en installaties 16

Klanten
17

Klantanalyse 17

H4 Financiële paragraaf 19

Bezoekersanalyse 19

Terugverdientijd 21

Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit 22

H5 Het management 23

Achtergronden van de belangrijkste managers. 23

Achtergronden van de werknemers 25

De CAO 25

H6 Strategie 26

Het behalen van de missie 26

H7 Risicoanalyse 28

Ziekteverzuim 29

Fraude 29

Literatuurlijst 32

Internet 32

Literatuur 33

Bijlage 1 - Reële situatie 34

Bijlage 2 - Negatieve situatie 38

Bijlage 3 – De positieve situatie 41

Bijlage 4: Planning 44

Bijlagen 5 – Het Samenwerkingscontract 45

Bijlage 6 – De Notulen 49

Bijlage 7 - Persoonlijke Evaluatie en procesevaluatie 65Inleiding


De aanleiding voor het schrijven van dit rapport is de nieuwe invulling voor een horeca-outlet in het Nicolaas Muller ziekenhuis. Het contract met cateraar Albron loopt af wegens het stuk lopen van de samenwerking.

Daarom moet het bestuur van het Nicolaas Muller ziekenhuis zoeken naar een andere invulling van de horeca-outlet in polikliniek 't Goy. Na onderzoek is het bestuur tot een aantal invullingen gekomen van de horeca-outlet en het DE-café kwam daar het beste uit. Mede omdat dit concept zich al in andere ziekenhuizen bewezen heeft.

Het doel van dit onderzoek is om de uitkomsten uit dit onderzoek te presenteren. De probleemstelling luidt als volgt:

''Is het financieel haalbaar en rendabel om een DE-café binnen twee maanden in het Nicolaas Muller ziekenhuis te implementeren?”

Aan de hand van deze probleemstelling hebben wij als Productmanagers Gastenservice deze businesscase geschreven om erachter te komen of het rendabel is om het DE-café te implementeren in het Nicolaas Muller ziekenhuis, locatie 't Goy.

Wij hebben deze businesscase opgesteld aan de hand van de genoemde punten uit de documenten van blackboard. Verder hebben we de informatie en tips uit de hoorcolleges en workshops in dit rapport verwerkt.

Dit rapport is als volgt opgebouwd:H1Het voorstel

H2 – Het bedrijf en zijn achtergrond

H3De markt

H4 – De financiële paragraaf

H5Het management

H6 – De strategie

H7 Risicoanalyse

H8 – De planning

H9 Het advies


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina