Het nmz en de zoektocht naar een nieuwe horeca-outletDovnload 0.53 Mb.
Pagina10/11
Datum22.07.2016
Grootte0.53 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Bijlage 4: Planning

Bijlagen 5 – Het Samenwerkingscontract


Tijdens deze projectopdracht is het de bedoeling dat de samenwerking voorspoedig verloopt. Daarom is dit contract opgesteld, zodat iedereen weet wat de afspraken zijn en zich daaraan kan houden. Hieronder volgen de afspraken die op (datum) gemaakt zijn in aanwezigheid van ondergetekenden. Iedereen die dit contract ondertekend heeft zal zich houden aan de afspraken, die hierin zijn opgenomen. Verder is iedereen zich bewust van de verantwoordelijkheden, die onder de diverse taken vallen. Dit is een model elke groep is vrij om deze overeenkomst naar eigen inzicht in te vullen/vorm te geven.

Het resultaat

Wanneer is de projectopdracht afgerond, met als inzet een ruim voldoende beoordeling voor de verschillende opdrachten. Dat wil zeggen, dat per week minimaal 38 uur aan de opdracht wordt gewerkt.Taakverdeling

In principe is ieder lid verantwoordelijk voor de voortgang van de opdracht en wordt geen onderscheid gemaakt bij de toedeling van de uit de opdracht voortvloeiende taken. De verdeling van de werkzaamheden rond de organisatie van de groep is:Naam

Functie

Telefoonnummer

Matthijs de Craen

Projectorganisatie

Planning


Voorzitter

Coördinatie en richtlijnen

Leiding groepsbijeenkomsten


 06 517 527 35

Razma Djamal

Projectactiviteiten
Secretaris

Zorg voor materiaal ten behoeve van onderzoek

Notulen schrijven en uitwerken

Agenda opstellen 06 345 024 59

Kjell van den Elshout

Achtergronden

Projectopdracht


Planner

Opstellen en bijhouden van de planning 06 576 228 60

Katja Sengers

Producten

Kwaliteiten


Eindredacteur

Eindredactie op tussenrapportage en onderzoeksrapport 06 253 988 33

Rick Gijsbers

Kosten en baten

Risico's

ProjectgrenzenLogboek

Bijhouden logboek met voortgangsrapportages 06 510 803 52

Groepsbijeenkomsten

Minimaal drie maal per week komt de groep bijeen op (dag en tijd invullen!). Tijdens deze bijeenkomst doet elk lid verslag van de vorderingen die de voorgaande week gemaakt zijn en worden de resultaten kritisch besproken.

Tijdens elke bijeenkomst krijgt iedereen de mogelijkheid om in te gaan op het functioneren van de andere groepsleden, ofwel om feedback op zijn eigen functioneren te vragen.

Afmelden

Afbellen voor bijeenkomsten of niet kunnen uitvoeren van taken zo snel mogelijk melden bij Matthijs de Craen.Informatie

Iedereen zorgt er zelf voor dat hij / zij op de hoogte is van de inhoud en de voortgang van de projectopdracht. Om dit te kunnen doen worden de onderzoeksresultaten, de notulen en de voortgangsrapportages en andere relevante documenten voor zover mogelijk op de mail gezet en anders uiterlijk de volgende bijeenkomst verspreid. De secretaris zorgt ervoor dat elke bijeenkomst, of als iemand erom vraagt, de documenten uit het logboek beschikbaar zijn.Afwezigheid

Een keer niet afmelden is al te veel. Dit project duurt maar drie weken dus de tijd die we met elkaar hebben moeten we optimaal benutten. Daarom is een keer niet afmelden al te veel, dit betekent dat de groep over je lot gaat overleggen.

Als je je afspraken niet nakomt betekend dit ook 'afwezigheid', hiervoor geldt hetzelfde als hierboven genoemd.

Er kan een belangrijke rede zijn zoals bijv. een sterfgeval, ongeluk ed. dan is het een andere situatie. Maar als je aangekondigd afwezig bent dan moet de deadline voor die week wel gewoon gehaald worden!

Ondergetekende verklaart hierbij in te stemmen met de bovengenoemde overeenkomst.

Matthijs de Craen

Razma Djamal

Katja Sengers

Kjell van den Elshout

Rick Gijsbers

Bijlage 6 – De Notulen


Notulen

Datum: 16 maart Groep: Razma, Rick, Katja, Matthijs en rick

Doel bijeenkomst: Punten vaststellen

Duur bijeenkomst: 1uur

Afwezig met kennisgeving: Rick afwezig

Afwezig zonder kennisgeving:

Voorzitter: Mathijs

Notulist: Kjell

Notulen:

Agendapunten

Beslissingen en argumenten

Samenwerkings contract opstellen
Taken PVA verdelenActie/afsprakenlijst

Actiepunt?

Wie verantwoordelijk?

Voor wanneer?

- Achtergronden en projectopdracht

- Projectactiviteiten en projectgrenzen

- Producten en kwaliteit

- Projectorganisatie en planning

- Kosten en baten en risico’s


Kjell

Razma


Katja

Mathijs


Rick

Donderdag 17 maart 20:00

Donderdag 17 maart 20:00

Donderdag 17 maart 20:00

Donderdag 17 maart 20:00

Donderdag 17 maart 20:00


Te raadplegen/ geraadpleegde extra literatuur of andere informatiebronnenDatum volgende bijeenkomst: 18 maart

Voortgangsrapportage: De opdracht besproken wat er allemaal moet gebeuren. De samenwerkingscontract is gemaakt en het plan van aanpak is gemaakt

Notulen

Datum: 18 maart Groep: Razma, Rick, Matthijs, Katja en KjellDoel bijeenkomst: evalutie

Duur bijeenkomst: 1 uur

Afwezig met kennisgeving:

Afwezig zonder kennisgeving:

Voorzitter: Mathijs

Notulist: Kjell

Notulen:

Agendapunten

Beslissingen en argumenten

Voortgang bespreken

Plan van aanpak in orde makenActie/afsprakenlijst

Actiepunt?

Wie verantwoordelijk?

Voor wanneer?

- Verbeteren van het plan van aanpak

-

--

-


Kjell, Mathijs

20 maart 20:00

Te raadplegen/ geraadpleegde extra literatuur of andere informatiebronnenDatum volgende bijeenkomst: 21 maart

Voortgangsrapportage: Het plan van aanpak is nu helemaal volledig gemaakt.

Notulen

Datum: 21 maart Groep: Matthijs, Kjell, Razma, Rick, KatjaDoel bijeenkomst: Taken verdelen

Duur bijeenkomst: 1 uur

Afwezig met kennisgeving:

Afwezig zonder kennisgeving:

Voorzitter: Mathijs

Notulist: Kjell

Notulen:

Agendapunten

Beslissingen en argumenten

Taken verdelen


Actie/afsprakenlijst

Actiepunt?

Wie verantwoordelijk?

Voor wanneer?

- De markt, het bedrijf, Strategie

-

Het management, projectopdracht, klantenanalyse, planning, voorwoord en inleiding-

Risico analyse, het advies

-

Financieel gedeelte-

Kjell

Mathijs


Katja

Rick


Donderdag 24 maart

Donderdag 24 maart

Donderdag 24 maart

Donderdag 24 maartTe raadplegen/ geraadpleegde extra literatuur of andere informatiebronnenDatum volgende bijeenkomst: 22 maart

Voortgangsrapportage: De taken zijn nu verdeeld en iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen gedeelte, uiteraard help iedereen elkaar met de stukken die zei moeten maken hiervoor werken we ook samen op school aan de busnescase

Notulen

Datum: 22 maart Groep:Kjell, Katja, Matthijs, Razma en RickDoel bijeenkomst: Vragen stellen

Duur bijeenkomst: 1 uur

Afwezig met kennisgeving:

Afwezig zonder kennisgeving:

Voorzitter: Mathijs

Notulist: Kjell

Notulen:

Agendapunten

Beslissingen en argumenten

Vragen stellen

Leo Dols

Wat wordt er precies verwacht
Actie/afsprakenlijst

Actiepunt?

Wie verantwoordelijk?

Voor wanneer?

- iedereen moest vragen bedenken

-

--

-


Kjell, Katja, Razma, Rick en Mathijs

22 maart

Te raadplegen/ geraadpleegde extra literatuur of andere informatiebronnenDatum volgende bijeenkomst: 25 maart

Voortgangsrapportage: Iedereen heeft nu zijn knelpunten met Leo Dols besproken

Notulen

Datum: 25 maart Groep: Matthijs, Kjell, Katja, Rick en RazmaDoel bijeenkomst: presentatie

Duur bijeenkomst: 1 uur

Afwezig met kennisgeving:

Afwezig zonder kennisgeving:

Voorzitter: Mathijs

Notulist: Kjell

Notulen:

Agendapunten

Beslissingen en argumenten

Presentatie bespreken

Indeling van de presentatie besprokenActie/afsprakenlijst

Actiepunt?

Wie verantwoordelijk?

Voor wanneer?

- Presentatie maken

-

--

-


Rick

26 maart

Te raadplegen/ geraadpleegde extra literatuur of andere informatiebronnenDatum volgende bijeenkomst: 28 maart

Voortgangsrapportage: De presentatie indeling is gemaakt

Notulen

Datum:28 maart Groep: Kjell, Katja, Rick, Matthijs en RazmaDoel bijeenkomst: presentatie voorbereiden en geven

Duur bijeenkomst: 2 uur

Afwezig met kennisgeving:

Afwezig zonder kennisgeving:

Voorzitter: Mathijs

Notulist: Kjell

Notulen:

Agendapunten

Beslissingen en argumenten

Bespreken presentatie

Presentatie is nog aangepast

Presentatie geven
Actie/afsprakenlijst

Actiepunt?

Wie verantwoordelijk?

Voor wanneer?

- Presentatie bespreken

- Presentatie verzorgen

-

-

-Allemaal

Katja


28 maart

28 maart


Te raadplegen/ geraadpleegde extra literatuur of andere informatiebronnenDatum volgende bijeenkomst:

30 maart


Voortgangsrapportage: De presentatie is klaar

Notulen


Datum:30 maart Groep: Kjell, Matthijs, Rick, Katja en Razma Tutor:

Doel bijeenkomst: Bespreken

Duur bijeenkomst: 1 uur

Afwezig met kennisgeving:

Afwezig zonder kennisgeving:

Voorzitter: Mathijs

Notulist: Kjell

Notulen:


Agendapunten

Beslissingen en argumenten

Hoe staat het ervoor?

We zijn goed op weg

Wat moet er gebeuren?

Strategie, conlclusie, inhoudsopgave, de markt , het bedrijf, risicobeheersing, managementsamenvatting, financieel paragraaf afronden, persoonlijke/process evaluatie, voorwoord en alles afronden

Actie/afsprakenlijst

Actiepunt?

Wie verantwoordelijk?

Voor wanneer?

- financieel paragraaf afronden

-Het bedrijf en de markt afronden

- strategie maken


Rick

Kjell


Kjell

31 maart

31 maart


31 maart

Te raadplegen/ geraadpleegde extra literatuur of andere informatiebronnenDatum volgende bijeenkomst: 31 maart

Voortgangsrapportage: Het project verloopt goed. Nu moeten we de puntjes op de i zetten.

Notulen

Datum: 31 maart Groep:Kjell, Rick, Matthijs, Katja en RazmaDoel bijeenkomst: evaluatie en afronding project

Duur bijeenkomst: 1 uur

Afwezig met kennisgeving:

Afwezig zonder kennisgeving:

Voorzitter:Mathijs

Notulist:Kjell

Notulen:

Agendapunten

Beslissingen en argumenten

Wat zijn nog aandachtspunten

Alles in dezelfde lettertype, de opmaak, de inleiding, inhoudsopgave, voorwoord en managementsamenvatting en conclusieActie/afsprakenlijst

Actiepunt?

Wie verantwoordelijk?

Voor wanneer?

- Opmaak

-inleiding, inhoudsopgave, voorwoord, conclusie en managementsamenvatting

-

-

-Katja

Kjell, Rick, Mathijs en Katja31 maart 20:00

31 maart 20:00Te raadplegen/ geraadpleegde extra literatuur of andere informatiebronnenDatum volgende bijeenkomst: 1 april Inleverdatum

Voortgangsrapportage: Het project is nu afgerond
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina