Het nmz en de zoektocht naar een nieuwe horeca-outlet



Dovnload 0.53 Mb.
Pagina4/11
Datum22.07.2016
Grootte0.53 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Grootte en Groei


De horeca- en zorgbranche is erg breed. Overal waar je komt vind je wel een café of een restaurant waar je kunt gaan zitten. Er is steeds meer behoefte aan gastvrijheid dus er is zeker nog een groei gaande op deze markt.6

Ziekenhuizen zijn erg van belang en er zal ook altijd vraag naar zijn. Er is een grootte diversiteit in deze branche en er zal ook nog een relatief grootte groei in zijn.



Materiaal en installaties


Het Douwe Egberts café moet minimaal 120 vierkante meter zijn. Er moeten ongeveer 40 tot 85 zitplaatsen zijn. Deze zitplaatsen zullen bestaan uit stoeltjes en banken. Uiteraard moeten er ook voldoende tafeltjes aanwezig zijn. De toonbar en de ruimte achter de toonbar moeten voorzien zijn van koffieapparatuur en koeling/verwarming installaties. Het licht moet ook sfeervol en beschikken over de juiste hoeveelheid lux. Ook moet er een kassa aanwezig zijn, zodat het personeel de consumpties van de klant kan verwerken en afrekenen.

Er wordt gezorgd voor een fysieke omgeving die is ingedeeld en aangekleed op een manier die prettig overkomt. Hierbij moet worden bepaald welke contactmomenten met welke boodschap het belangrijkst zijn voor het personeel en hier moet in worden geïnvesteerd.7


Klanten


De Klanten van het ziekenhuis zijn patiënten en de begeleiding van de patiënten, dit zijn externe klanten van het ziekenhuis. Ook zijn er interne klanten, namelijk de medewerkers die op deze locatie werkzaam zijn.

Het Douwe Egberts café heeft als klanten de patiënten van het ziekenhuis, de medewerkers, de leveranciers die het voedsel en drinken leveren en de begeleiding van de patiënten.

“Er werken medewerkers die vriendelijk en gastvrij zijn en die zich inleven in de gast. Het is belangrijk dat de service wordt aangeboden op een manier die aansluit bij de behoefte van de klant.”8


Klantanalyse


Polikliniek 't Goy trekt gemiddeld 600 patiënten per dag. De meeste van deze patiënten komen met 'begeleiding'. Onder deze begeleiding kunnen vrienden, ouders of kinderen vallen. Het aantal bezoekers van de polikliniek komt hiermee ongeveer op 1050 personen per dag. (er van uitgaand dat 450 van de 600 patiënten een 'begeleider' meeneemt)

Over het algemeen zijn het de oudere mensen die een polikliniek bezoeken voor bijvoorbeeld een bloedonderzoek of röntgenfoto's. We gaan er vanuit dat ongeveer 60% van alle bezoekers boven de 65 jaar is. Dit komt neer op 360 patiënten per dag en dat houdt in dat er in de leeftijdscategorie 0-64 nog 240 patiënten per dag de polikliniek bezoeken.

Uit onderzoek bij andere poliklinieken is gebleken dat 65+'ers over het algemeen vaker koffie drinken op plekken dan andere bevolkingsgroepen. De onderzoeken komen niet allemaal op hetzelfde percentage uit maar het gemiddelde van alle onderzoeken9 wijst uit dat ongeveer 25% van alle 65+'ers die een polikliniek bezoekt daar ook iets nuttigt. Onder de andere bevolkingsgroepen ligt dit percentage iets lager, ongeveer 17%.

Als van de 360 patiënten die dagelijks de polikliniek bezoeken 24% iets nuttigt in de horecagelegenheid komt dit neer op 90 patiënten per dag. Uiteraard komen de begeleiders van de patiënten mee en komt dit samen op 180 bezoekers van het DE-café per dag. In de leeftijdscategorie 0-64 is het percentage 50%. Als van de 240 patiënten 17% iets nuttigt dan kom je uit op 41 patiënten. Inclusief hun begeleiders komt dat op 82 bezoekers per dag. Als je 180 bij 82 optelt kom je uit op 262 bezoekers van de horecagelegenheid per dag.

De gemiddelde besteding van een klant in een horecagelegenheid zoals het DE-café is €4,00. Als 262 bezoekers dit per dag uitgeven komt dit op een omzet van €1.048,- per dag.

Uiteraard zal dit de komende jaren alleen maar toe nemen naar mate de bezoekers stijgen en de bekendheid van het DE-café groeit.



H4 Financiële paragraaf


Voor een project zoals deze is het van groot belang dat er onderzoek gedaan of het uitvoeren van het project financieel rendabel is. In dit hoofdstuk gaan we eerst kijken naar een gemaakte bezoekersanalyse die moet aangeven hoeveel bezoekers er per dag verwacht zullen worden bij de uitvoering van het DE-café. Daarna zullen we de terugverdientijd met behulp van de verwachte Cashflow berekenen. Als laatste berekenen we nog de Gemiddelde Boekhoudkundige Rentabiliteit die moet aanduiden wat het succes van de uitvoering zal zijn bij verschillende situaties. Omdat het voorberekenen van cijfers altijd kan afwijken van de realiteit van het eindproduct zullen we het onderzoek uitvoeren in drie verschillende scenario’s. We bekijken de cijfers in een negatieve situatie, waarbij het bezoekersaantal wat lager ligt als dat wij eigenlijk denken en de gemiddelde besteding per klant ook lager zal uitvallen dan ons reëel lijkt. Ook bekijken we een positieve situatie waarbij het bezoekersaantal juist weer wat hoger ligt dan wij eigenlijk denken en ook de gemiddelde besteding wat hoger uit zal vallen. Natuurlijk onderzoeken we ook de meest reële situatie zoals wij denken dat die zich voor gaat doen. De volledige uitwerking van de verschillende scenario’s zijn in bijlage 1, 2 en 3 terug te vinden.

Bezoekersanalyse


De bezoekersanalyse moet een duidelijk overzicht verschaffen van de verwachte aantal bezoekers die het DE-café per dag zal krijgen. Dit is belangrijk om de omzet en cashflow te berekenen die weer een uitgebreid overzicht geven van de verwachte situatie.

Berekening aantal bezoekers per dag

2012

2013

2014

2015

2016

 

 

 

 

 

 

Gemiddeld aantal bezoekers polikliniek p.dag

600

618

637

656

675

Gemiddeld aantal begeleiding van bezoekers (75%)

450

464

477

492

506

Totaal aantal bezoekers + begeleiding p. dag

1050

1082

1114

1147

1182

 

 

 

 

 

 

Geschatte percentage die het DE-Café bezoekt (25%)

263

270

278

287

295

Uit ons onderzoek is gebleken dat er in het eerste jaar per dag gemiddeld 263 mensen het DE-Café zullen bezoeken. In de jaren daarop word er een groeipercentage van 3% per jaar van de bezoekers van de polikliniek verwacht. Als we dit percentage meenemen in de berekening krijgen we de bovenstaande cijfers.




1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina