Het onderzoeken van een plaats met een christelijke of heidens heiligdomDovnload 18.96 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte18.96 Kb.
Het onderzoeken van een plaats met een christelijke of heidens heiligdom

In zeer veel gevallen is er van een heidens heiligdom niets meer over. Vele plaatsen zijn gekerstend en ook is er vaak een kerk in de plaats van neergezet. Hieronder staan een aantal vragen die als basis kunnen worden gebruikt bij het onderzoek van een heiligdom.
 1. Waar liggen de sterkste leycentra? (op plaats van toren / altaar / beide / elders) (centra: + / - / 0  hoe?) evt. dubbelcentrum

 2. Waar is men begonnen met de eerste heilige of speciale plek? (meestal op plaats leycentrum) Is dit wel de allereerste plek en is het niet verplaatst? Hoeveel heiligdommen zijn er geweest?

 3. Wat voor een soort heiligdom (of speciale plek) is hier geweest? (kunnen meerdere zijn)

 4. Welk volk? (meerdere volkeren kunnen van hetzelfde heiligdom gebruik gemaakt hebben)

 5. Wanneer gebouwd en in welke periode gebruikt?

 6. Wat is de vorm van het heiligdom (geweest) en waaruit bestaat het? (bomen / stenen / aarde / bouwsel...)

 7. Waaraan was de heilige plaats gewijd? (algemeen / Thor / Odin / Freya / Wodan / Holle...)

 8. Wat was het doel van het heiligdom? (specifiek moment?) (vereren / offeren / begraven / bidden / neerleggen / vruchtbaarheid / geboorte / wedergeboorte / dood / gerechtsplaats/galg / vergaderen / inhuldigen / inwijden / intitiatie...)
  Offeren van: vruchten, groente, noten, zaden, granen, kruiden, vlees, vis, bloemen, levende dieren (gevogelte/zoogdieren/vis), munten, spijkers, lapjes, mensen...

 9. Waar was het heiligdom gesitueerd? (aan weg / in bos / dorp / stad / in castellum...)

 10. Was er om het heiligdom nog iets? (greppel / weerwal / palen / stenen / magische cirkel...)

 11. Was er iets naar het heiligdom toe? (pad / weg / ...  hierover een leylijn?)

 12. Zijn er fundamenten terug te vinden?

 13. Is er een altaar terug te vinden, eventueel met magische cirkel hier omheen?

 14. Hoe is er gebruik gemaakt van leylijnen (of andere energielijnen/energieën) in het heiligdom?

 15. Hoe is de plek van het heiligdom uitgekozen (per heiligdom)? (combinatie?)

  -Graancirkel

  -Met ander instrument (bv staf)

  -Lichtverschijnselen

  -Runderen

  -Wonder(en)

  -Andere dieren

  -Geneeskrachtige bron of put

  -Oude heilige of speciale plek (onderaan)

  -Gevoel / helderziend / zien dat er iets is

  -Natuurlijk heiligdom / zeer grote boom

  -Onbewuste gave om plek te kiezen

  -Heidens heiligdom of bijzondere plaats

  -Wichelroedeloper

  -Nieuwe kerk op plaats van de oude kerk

  -Hoogtes in landschap (natuurlijke heuvels of bergen, of onnatuurlijke: terp)

 16. Door welk specifiek persoon werd het heiligdom gebruikt? (m/v + individueel/samenkomst + iedereen / druïde / ritueelmeester / sjamaan / kruidenvrouw / priester/pastoor...)

 17. Werkt het heiligdom in combinatie met andere heiligdommen in de omgeving? (m/v + bijvoorbeeld op een lijn of patroon sterrenbeeld)

 18. Is dit als cultusplaats gebruikt? (welke: vuur, aarde, water, lucht, metaal, hout)


Heidense heiligdommen en speciale plaatsen: Heilig bos, boomgroep, bomencirkel, heilige boom, koorts of lapjesboom, spijkerboom, grensboom, vergaderboom, kinderboom, bron, put (kinderput / duivelsput), rotsen en stenen (als offersteen?), tafelberg, galgenberg, duivelsberg, paasberg, inhuldigingsplaats, vergaderplaats, wittewievenkuil, heksenplek, offerplaats, kring van houten palen of stenen, losstaande steen of steengroep.
Christelijke heiligdommen: Kapel, kerk, kathedraal, basiliek, zaalkerk, hallenkerk, kruiskerk

Verder bestaat er ook zoiets als een weerwal/weermuur, dit zou een wal/muur ter versterking of verdediging zijn, deze is bijvoorbeeld gebruikt rond de Oude Kerk van Zeist.
Steentijd (4500 - 2700 v.Chr.)

Hunebedbouwers (menhir, steenkring, cove, steenkist, hunebed met houten palenkrans, hunebed met steenkrans en hunebed met meerdere steenkamers)

Late Steentijd - IJzertijd

Grafheuvels = in opgeworpen heuvel worden mensen begraven, een heuvel met of zonder palen hier om heen of een ringwalheuvel (r)

 • Late Steentijd  begraven in kuil, hierover heen de heuvel

 • Vroege Bronstijd  crematie, urnen met erin asresten in heuvel

 • Midden Bronstijd  dode in uitgeholde boom in heuvel (=boomkist) (r)

 • Late Bronstijd  crematie, urnen met erin asresten in heuvel (r)

 • IJzertijd  persoon werd verbrand, heuvel over deze plek gelegd

Al vanaf voor 500 v. Chr.

Keltische periode

Heilige bomen, bronnen en heuvels van de druïden (o.a. tafelbergen)Pre-Romeinse tijd

(voor 12 v Chr)Germanen leefden ten noorden (oa Friezen) en ten zuiden van de Rijn. Kelten ten zuiden van de Germanen.

Heilige lege plekken, bronnen en heilige heuvels (o.a. spiraalheuvels)Romeinse tijd

(12 v Chr -

450 n Chr.)


In de tijd van de Romeinen leefden er Germaanse en Keltische stammen in de Lage Landen. Noch de Germanen, noch de Kelten waren slechts één bevolkingsgroep. Beide groepen, waartussen Ceasar onderscheid maakte, bestonden uit allerlei rivaliserende regionale stammen, die onderling wel verwant waren. Grofweg leefden er Germanen ten noorden van de Rijn, Germanen ten zuiden van de Rijn en de Kelten ten zuidwesten van de Germanen. Met verschillende veldslagen moordde Ceasar enkele groepen uit rond 57 v. Chr. Enkele decenia later werd het gebied veroverd, de Kelten werden in korte tijd onderworpen, maar de Germanen lieten zich niet zo gemakkelijk onderwerpen en de Rijn werd de rijksgrens. Aan de Rijn werden verschillende kampementen opgezet.

Castella (enkelvoud: castellum) = rechthoekige verdedigingswerken

Tempels = heiligdommen die zowel buiten als in het castellum gesitueerd waren

Wegen = verharde kaarsrechte wegen gelegen op leylijnenLaat-Romeinse tijd

Franken: ten N + NO van rijksgrens, tussen Rijn, Weser, Salland en Westfalen. Leefden in verschillende groepen. Ook vestigden er Franken in het Romeinse gebied, in het huidige Noord-Brabant. De Franken bewaakten mede de grenzen van het rijk. Toen de Romeinen wegtrokken bleven de Franken over.

500-754

Merovingische tijd (golf van kerstening in de Lage Landen) (Franken = Merovingers) Merovingisch rijk van Noordzee tot aan de Pyreneeën.

8e -

10/11e eeuwKarolingische tijd

9e eeuw

Vikingen in kustgebieden van de Lage Landen en andere in de binnenlanden.

Ringwalburchten = verdedigingswerk met aarden wal(len) met heiligdom (Wy-tempel of heilige boom) geplaatst op leycentrum11e eeuw

Kerken in Romaanse en gotische stijl (met energetische kenmerken in bouw verwerkt (tot 1350)) Daarvoor geen typische kerkvorm. (ook kapellen en kloosters)

Doodwegen = kaarsrechte wegen op de doden over te vervoeren10/11e eeuw

Motteburchten = ter bescherming opgeworpen heuvel van aarde, met erop houten gebouw/vesting, soms aan voet van de heuvel gracht met water. Mottes zijn geplaatst op een leycentrum.

13e eeuw (alleen?)

Waterburchten = opvolger van de motte, gebouwd met (bak)stenen in ronde of vierkante vorm, geplaatst op leycentrum.


In latere tijden (na 1300/1350) zijn de verdedigingswerken en heiligdommen zelden geplaatst op een heilige plaats of leycentrum. Ook zijn er om andere redenen heuvels opgeworpen, de terpen en wierden in de noordelijke Nederlanden. Deze zijn gebouwd om te beschermen tegen hoog water en zijn geplaatst op leycentra. In al die tijden hebben de Friezen zich weten te handhaven in de noordelijke Nederlanden. Naast de heiligdommen en heuvels zijn er ook geogliefen in het landschap aangelegd.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina