Het verhaal uit het Oude Testament : Abraham op de proef gesteldDovnload 24.39 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte24.39 Kb.
Het Offerfeest
Hieronder vind je 4 fragmenten die met dit gebeuren te maken hebben : het verhaal uit de Bijbel, het verhaal uit de koran, een fragment uit een stripverhaal en een krantenartikel.
Beantwoord de volgende vragen :


 • Stel dat jij het kind was uit het stripverhaal, zou je ook niet kunnen slapen? Of zou je fier zijn op je vader? Of nog iets anders? Leg uit.

 • Stel dat je het kind was uit het krantenartikel. Wat dan?

 • Wat betekent ‘God gehoorzamen’?

 • Ik veronderstel dat je niet zal vinden dat God hier ‘wreed’ is (of wel?) Maar kan je dat ook hard maken? M.a.w. waarom zou iemand van ons vragen onze kinderen te offeren?

 • Wat kan dit verhaal vandaag nog betekenen?

 • Welke gelijkenissen en verschillen zijn er tussen het verhaal uit de Bijbel en dat uit de Koran?
 1. Het verhaal uit het Oude Testament : Abraham op de proef gesteld (Gen.22,1-19)

     [1] Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. ‘Abraham!’ zei hij. ‘Ik luister,’ antwoordde Abraham. [2] ‘Roep je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaak, en ga met hem naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal.’

     [3] De volgende morgen stond Abraham vroeg op. Hij zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten en zijn zoon Isaak met zich mee, hakte hout voor het offer en ging op weg naar de plaats waarover God had gesproken. [4] Op de derde dag zag Abraham die plaats in de verte liggen. [5] Toen zei hij tegen de knechten: ‘Blijven jullie hier met de ezel. Ikzelf ga met de jongen verder om daarginds neer te knielen. Daarna komen we naar jullie terug.’ [6] Hij pakte het hout voor het offer, legde het op de schouders van zijn zoon Isaak en nam zelf het vuur en het mes. Zo gingen zij samen verder. [7] ‘Vader,’ zei Isaak. ‘Wat wil je me zeggen, mijn jongen?’ antwoordde Abraham. ‘We hebben vuur en hout,’ zei Isaak, ‘maar waar is het lam voor het offer?’ [8] Abraham antwoordde: ‘God zal zich zelf van een offerlam voorzien, mijn jongen.’ En samen gingen zij verder. [9] Toen ze waren aangekomen bij de plaats waarover God had gesproken, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaak vast en legde hem op het altaar, op het hout. [10] Toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten. [11] Maar een engel van de HEER riep vanuit de hemel: ‘Abraham, Abraham!’ ‘Ik luister,’ antwoordde hij. [12] ‘Raak de jongen niet aan, doe hem niets! Want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt: je hebt mij je zoon, je enige, niet willen onthouden.’ [13] Toen Abraham opkeek, zag hij een ram die met zijn horens verstrikt was geraakt in de struiken. Hij pakte het dier en offerde dat in de plaats van zijn zoon. [14] Abraham noemde die plaats ‘De HEER zal erin voorzien’. Vandaar dat men tot op de dag van vandaag zegt: ‘Op de berg van de HEER zal erin voorzien worden.’

     [15] Toen sprak de engel van de HEER opnieuw vanuit de hemel tot Abraham. [16] Hij zei: ‘Ik zweer bij mijzelf – spreekt de HEER: Omdat je dit hebt gedaan, omdat je mij je zoon, je enige, niet hebt onthouden, [17] zal ik je rijkelijk zegenen en je zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en zandkorrels op het strand langs de zee, en je nakomelingen zullen de steden van hun vijanden in bezit krijgen. [18] En alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jouw nakomelingen. Want jij hebt naar mij geluisterd.’


     [19] Daarna ging Abraham terug naar zijn knechten. Samen gingen ze weer op weg naar Berseba, en daar bleef Abraham wonen.


 1. Het verhaal uit de koran (soera 37, vers 102-110)

102. En toen deze de knapenleeftijd bereikte, zeide hij: "O mijn lieve zoon, ik heb in een droom gezien, dat ik u heb te offeren. Zie, wat zegt gij daarvan?" Deze antwoordde: "O mijn vader doe zoals u bevolen is, gij zult mij, indien Allah het wil, zeker geduldig vinden."

103. En toen zij zich beiden aan (Gods bevel) hadden onderworpen, en hij hem plat op zijn voorhoofd had gelegd,

104. Riepen Wij hem toe: "O Abraham,

105. Gij hebt de droom reeds vervuld. Zo belonen Wij inderdaad degenen, die goed doen."

106. Dit was voorzeker een grote beproenng.

107. En Wij verlosten hem door een groot offer.

108. En Wij lieten voor hem onder de komende geslachten (de groet):

109. "Vrede zij Abraham."

110. Zo belonen Wij hen die goed doen.
 1. Het stripverhaal (uit ‘Zwarte Olijven’) 1. Uit de krant : ‘Bengaalse imam offert zoontje’

Een imam in Bangladesh heeft zijn acht maanden oude zoontje gedood op het offerfeest dat het einde van de jaarlijkse bedevaart naar Mekka aangeeft. De politie heeft de man gearresteerd.

De inwoners van een afgelegen dorpje in het district Mymensingh, in het noorden van het land, hadden zaterdag een baby met doorgesneden keel gevonden in een grote plas bloed.

De dertigjarige vader van het jongetje bekende het kind te hebben geofferd. Hij zei dat hij daarvoor in een droom opdracht had gekregen. De vrouw van de imam vertelde dat haar man haar had gevraagd het kind in bad te doen, maar dat zij niet wist wat hij van plan was.

Moslims herdenken op het offerfeest het offer van Ibrahim (Abraham). Volgens het verhaal in de koran en de bijbel stond Abraham op het punt om in opdracht van God zijn zoon te offeren, toen God dat op het laatste moment verhinderde en een offerdier zond dat hij in plaats van zijn zoon mocht doden.

27/02/2002 – De Standaard 1. Was het Isaak of Ismael?
 • Abraham had 2 zonen (geen 7) : Ismael (samen met Hagar, Abraham’s slavin, omdat zijn vrouw geen kinderen kon krijgen – vroeger mocht dat nog) en Isaak (samen met Sara, die op 90-jarige leeftijd dan toch een kind kreeg – vroeger kon dat nog).

 • Welke van de 2 werd nu geofferd : de koran is niet zo duidelijk. De gebeurtenis wordt beschreven in Soera 37, maar de naam van de zoon wordt niet vermeld.

 • Maar toch kwamen er al snel discussies over de vraag ‘wie was het nu?’

 • Oorspronkelijk dacht men dat het Isaak moest geweest zijn : het offer zou nogal vroeg is Abrahams leven gebeurd zijn, nog voor hij met Ismael naar Mekka reisde.

 • Later dacht men eerder aan Ismael :

  • God had in de koran aan Abraham en Sara beloofd dat Isaak een zoon zou krijgen, en god verbreekt per definitie geen beloftes.

  • Het bevel ging over zijn enige zoon. En Ismael was de oudste, dus ging het over hem.

 • De strijd tussen Isaak en Ismael ging verder, en uiteindelijk won Ismael : voor vele moslims was Ismael de meest geliefde zoon, dus was hij diegene die Abraham meenam om te offeren.

(ideeën uit ‘Abraham’, Bruce Feiler)


 1. Gelijkenissen en verschillen tussen het verhaal uit de Bijbel en dat uit de Koran.
gelijkenissen


verschillen
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina