Het verzuren van het lichaam: acidoseDovnload 13.33 Kb.
Datum08.10.2016
Grootte13.33 Kb.
Het verzuren van het lichaam: ACIDOSE

In de media hebben we de laatste jaren veel kunnen lezen over de verzuring van het milieu. Dat dit van groot belang is voor ons eigen lichaam wordt nog wel eens vergeten. Door stress en ongezonde voeding wordt het zuur-base evenwicht verstoord. We kunnen rustig stellen dat ook het menselijk lichaam zuurder wordt. Dat heeft invloed op veel biologische processen in het lichaam. Die verstoring in onze biologische processen liggen op hun beurt weer ten grondslag aan een groot aantal ziektebeelden. Niet alleen de alternatieve geneeskunde, maar ook de reguliere geneeskunde erkent dit probleem.


De gevolgen van verzuring kunnen zijn: arthritis, rheumatische aandoeningen, jicht, nier-, huid- en darmaandoeningen, kanker, diabetes, allergie, hart- en vaatziekten, botontkalking en overgewicht.

Om een beter inzicht te krijgen in de Zuur base huishouding van de mens is het noodzakelijk om een aantal begrippen te kennen, alvorens zich met de materie zelf bezig te houden:Zuren: stoffen die waterstofionen afgeven, veel zuren geeft een acidose
Basen: stoffen die waterstofionen opnemen, veel basen geeft een alkalose
pH waarde: de negatieve logaritme van de positief geladen waterstofionen concentratie. Hoe meer H+ ionen, des te zuurder is het milieu, des te lager is de pH. De pH schaal loopt van 0-14, pH 7 = neutraal.
pH 0-7 is zuur
pH 7-14 is basisch

De meeste vloeistoffen in het lichaam horen basisch te zijn, met een pH-waarde hoger dan 7. Een uitzondering hierop zijn maagsappen, die een pH-waarde horen te hebben van 1,0 tot 3,5. Door onze huidige manier van leven kan de zuurgraad van ons lichaam verschuiven naar de zure kant, dat wil zeggen een pH waarde lager dan 7.

Bij een te laag pH milieu kunnen enzymen niet actief worden. Enzymen zijn zogenaamde biokatalysatoren die nodig zijn in onze stofwisselingsprocessen.


Maagsap moet bijvoorbeeld zuur zijn om pepsine in staat te stellen eiwitten te verteren. De dunne darm moet weer alkalisch(basisch) zijn om de geproduceerde enzymen uit de alvleesklier hun werk te laten doen.
In het lichaam hebben de verschillende weefsels verschillende pH waarden die continu gereguleerd en in de gaten gehouden worden door het lichaam zelf.
Door de verzuring van onze cellen en bloed zal ons lichaam proberen deze zuren uit te scheiden of te neutraliseren. De uitscheiding van deze zuren vindt plaats via de nieren, longen, lever en huid. De zuren die achter blijven in het lichaam worden geneutraliseerd door mineralen uit ons lichaam. Deze mineralen en zuren vormen zouten die neerslaan in ons losmazig bindweefsel (dit zijn onze "slakken"). Deze verslakking en het tekort aan mineralen liggen aan de basis van onze veroudering; ouderdoms- en welvaartsziekten.

De pH waarde van bloed:
Het bloed is een zogenaamd buffersysteem. Dat wil zeggen dat het de mogelijkheid heeft toevoer van zure of basische stoffen op te vangen en te compenseren, zodat de pH-waarde van het bloed constant blijft. Dit is essentieel voor het functioneren van het organisme, omdat grote afwijkingen van de pH-waarde van het bloed kan leiden tot ernstige aandoeningen. De ideale bloed pH in de slagaders is 7.4. Het balanceert echter tussen de 7,35 en 7,45. Komt de pH beneden de 7.3 dan treden er zulke veranderingen in het lichaam op die zelfs kunnen resulteren in de dood. De pH waarde van het bloed in de aderen varieert van 7.30 tot 7.5.
Als het bloed licht verzuurt is heeft het minder affiniteit om zuurstof te binden en te transporteren. Daardoor neemt de zuurstofvoorziening van de cellen af. Vooral bij sporters is het bufferen van het bloed van belang om ervoor te zorgen dat de zuurstofbinding van het bloed zo optimaal mogelijk is, om een zo hoog mogelijke prestatie neer te zetten.
Factoren die verzuring veroorzaken:

 1. Verkeerde samenstelling van het dieet, verkeerde eetgewoonten.

 2. Ongewone lichamelijke belasting of een zware inspanning die niet goed wordt afgebouwd

 3. Stress en negatieve emoties

 4. Verkeerde ademhaling

 5. Chemische geneesmiddelen, genotsmiddelen (koffie, alcohol, roken)

 6. Milieubelasting (elektrosmog, milieuverontreiniging)

Directe gevolgen van verzuring en demineralisatie van het lichaam zijn:

 • Ontstekingen aan de huid (acne, eczeem, steenpuisten, psoriasis, lipomen, cellulitis) en de slijmvliezen (geïrriteerde ogen, aften, tandvleesontsteking etc). Ontstekingen zien we ook aan de prostaat, long, blaas etc.;

 • Verhoogde gevoeligheid voor allergieën en schimmelinfecties.;

 • Vermoeidheid, spier- en gewrichtsklachten (artritis, artrose), prikkelbaarheid en een lage lichaamstemperatuur.;

 • Zuurbranden, maagzweren.;

 • Osteoporose, trage botgenezing, cholesterol verhoging, haarverlies, slechte nagels.;

 • Vochtophoping en obesitas.

Na zware inspanning gaat de pH in de spieren dus naar beneden, we worden zuurder. Dit heeft als gevolg dat de doorlaatbaarheid van de celwanden verslechtert waardoor de noodzakelijke nutriënten de cel niet meer in kunnen. Toxinen (gifstoffen) die overblijven van de cellulaire stofwisseling worden niet meer normaal afgevoerd en worden opgeslagen. Het weefsel wordt op deze manier een voedingsbodem voor microbiële en virale infecties.
Voeding

De pH waarde van onze weefsels wordt in belangrijke mate bepaald door onze voeding. De voedsel deskundigen zijn het er inmiddels wel over eens dat 75% van ons voedsel dient te bestaan uit basische kost en 25% uit zure kost. De verzurende voedingsstoffen zijn vnml vlees, vis, zuivel, ei, suiker en zoetstoffen, verhitte vetten, deegwaar (pasta) en brood, koffie en zwarte thee. De basenvormende voedingsstoffen zijn groenten, fruit en kruidenthee. Zie verder de voedingstabel.

De juiste voeding kan helpen het verzuren van het lichaam tegen te gaan. De bijgevoegde tabel geeft informatie over de voedingsgroepen die bijdragen aan de verzuring of alkalisering van de lichaamsvloeistoffen.
In het algemeen is het belangrijk om voedsel te kiezen uit beide zijden van de tabel. Allergische reacties en andere vormen van stress hebben de neiging verzuring te veroorzaken. Het is dan belangrijk meer voeding uit de alkaliserende kant van de tabel te kiezen.

Vegetariërs en Veganisten kiezen vaak voor veel voeding uit de zure kant van de tabel en hebben vaak last van Acidose (Status van een verzuurd lichaam).


Niet alle voedingsgroepen zijn makkelijk in te delen in een tabel. Veel voedsel dat zuur smaakt is basisch, zoals druiven, citroenen en yoghurt. Buiten het lichaam is dit voedsel zuur, maar in het lichaam is het basisch. Dit komt doordat de organische zuren die de zure smaak geven, de pancreas aanzetten tot het produceren van basische buffers. Later, als ze de nieren en de lever passeren, zijn de esters van deze zuren compleet gemetaboliseerd tot een bicarbonaatbuffer en water. Ze worden niet omgevormd tot CO2 en de mineralen die achterblijven hebben juist een alkaliserend effect. Een uitzondering op deze regel vormen veenbessen (cranberry's): die stimuleren de pancreas niet. Ze hebben een antibioticum in zich, dat alleen functioneert in een zure omgeving.
Niet alleen goede voeding speelt een belangrijke rol bij de zuur/base-balans van het lichaam. Ook factoren als stress kunnen verzuring veroorzaken. Het is dus van belang problemen niet te ontwijken, maar op te lossen en dagelijks ontspanning t zoeken. Ook zullen we de uitscheidingsorganen (darm, nier, long, huid) moeten activeren.

Therapie:
Wat kunt u er zelf aan doen om dit proces te keren?
Allereerst natuurlijk uw voeding meer basisch maken, daarnaast veel mineraalarm water drinken (2-3 liter per dag). Ook het mijden van toxische stoffen, zoals in cosmetica, tandpasta, douchepreparaten, deodorant etc. en het beperken van elektrosmog (Dect-telefoons, PC, TV, mobiele telefoons, UMTS masten etc.) kunt u zelf bekijken.
Meer beweging (wandelen, fietsen, sporten) en stress zoveel mogelijk mijden is natuurlijk ook wenselijk. Onder medische begeleiding kunnen we het lichaam bevrijden van verzuring door ontgiften en draineren. Ook de neergeslagen zuren (slakken) kunnen weer in oplossing gebracht worden door bepaalde kruidenthee. Zo kunnen dus de slakken die zich in de loop van vele jaren in het lichaam hebben neergeslagen weer verwijderd worden. Tevens zullen de mineralen verbruikt door het neerslaan van de zuren weer aangevuld moeten worden.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina