hilde crevits vlaams minister van mobiliteit en openbare werken antwoordDovnload 7.66 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte7.66 Kb.
hilde crevits

vlaams minister van mobiliteit en openbare werken

antwoord

op vraag nr. 473 van 5  

van filip watteeuw
  1. De brug ter hoogte van het industrieterrein Woestijne zal gerealiseerd worden door Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z). De kostprijs voor deze brug wordt op heden geraamd op 5.000.000 euro.

De brug die de dorpskern van Aalterbrug verbindt met het centrum van Aalter zal gerealiseerd worden door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). De kostprijs van de brug ten westen van de N44 wordt heden geraamd op 3.000.000 euro. .

In overleg met alle betrokken partners wordt gelijktijdig een oplossing gezocht voor de ontsluiting van het bedrijventerrein, de ontsluiting van de dorpskern van Aalterbrug. Daarbij gaat bijzondere aan­dacht naar de fietsers.
  1. De bouw van de brug ter hoogte van Woestijne kan verwacht worden vanaf 2013. Vooreerst dient immers een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) opgemaakt te worden waarin de aanleg van deze brug mogelijk gemaakt wordt.

De brug ten westen van de N44 kadert in de ombouw van de N44, waarvoor nu de planMER wordt opgemaakt. Daarna dienen nog een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) opgemaakt en een projectMER.


  1. Om mobiliteitseffecten in de bebouwde kom van Aalterbrug ter hoogte van de N499 ten gevolge van de ontwikkeling van Woestijne te minimaliseren, gaf het PRUP Woestijne al aan dat milderen­de maatregelen dienden te worden genomen. De bouw van de brug ter hoogte van Woestijne kadert hierin. De aanleg ervan is zo een essentieel gegeven van het project Woestijne. Om kosteneffecti­vi­teitsredenen werd ervoor geopteerd om de brug louter in functie hiervan te zien.

4. In functie van de mobiliteit en de ontsluiting van de kern van Aalterbrug is het noodzakelijk dat de nieuwe brugverbinding naar Aalter centrum eerst wordt aangelegd, alvorens de huidige afrit naar Aalterbrug ter hoogte van de N499 wordt afgesloten.


5. Om interferentie tussen het fietsverkeer en het vrachtverkeer zoveel mogelijk te vermijden en aldus de veiligheid te verhogen, werd ervoor geopteerd om de brug die het bedrijventerrein ontsluit enkel toegankelijk te maken voor vrachtverkeer. Fietsers die het kanaal oversteken kunnen de Aalterbrug bereiken via het vrijliggende fietspad op Woestijne en de woonwijk Aalterbrug. Hierdoor wordt de kostprijs van de brug beperkt en tezelfdertijd de veiligheid verhoogd
6. In het planMer zal aangegeven worden welke de gewenste karakteristieken zijn voor de nieuwe brug ter hoogte van Aalterbrug. Indien geopteerd wordt voor een lage brug zal in functie van het scheepvaartverkeer een beweegbare brug noodzakelijk zijn.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina