Historische artikelen uit de schijndelse courant later schijndels weekblad 1946-1996Dovnload 0.56 Mb.
Pagina1/9
Datum23.08.2016
Grootte0.56 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
HISTORISCHE ARTIKELEN uit de SCHIJNDELSE COURANT later SCHIJNDELS WEEKBLAD 1946-1996
Een verkort overzicht en vooral SUBJECTIEVE SELECTIE van de belangrijkste historisch getinte artikelen, het merendeel van de hoofdpagina’s, zoals die zijn verschenen in de Schijndelse Courant en later Schijndels Weekblad, maar er zijn nog legio andere rubrieken te specificeren zoals zilveren, gouden en diamanten bruiloften, gevarieerd kerkelijk nieuws, verenigingsnieuws, sportnieuws, bekendmakingen van de gemeente, carnaval en carnavalsoptochten, Boschwegse toneelgroep, nieuws voor 65-plussers, politieke zaken, verslagen van gemeenteraadsvergaderingen, gementeraadsverkiezingen, culturele activiteiten, carnavalsoptochten en carnavalsvieringen, koninginnedagvieringen, muziekfeesten, emigrantennieuws, bedrijveninformatie i neen aparte rubriek ‘Schijndel in bedrijf’, diploma-uitreikingen op scholen voor VO, advertenties van winkels en bedrijven, eerste mis en wijdingen van neomisten, geestelijken en religieuzen of kloosterlingen, jubilarissen in bedrijven [héél veel van Jansen de Wit] etc. Kortom……het Schijndels Weekblad is een prachtig stuk lokale historie!

Aangegeven is de titel, het jaartal en het microfichenummer waar het op te vinden is.
Heel veel foto’s bij de artikelen uit de jaren ’80 en ’90 zijn gemaakt door Mies den Otter, inmiddels overleden, waarvan de volledige collectie is overgedragen aan de heemkundekring te Schijndel en wordt door de audiovisuele werkgroep nader geïnventariseerd.


Inventarisatieprojekt van Henk Beijers [met excuses voor eventuele tikfoutjes]
Een dialectische rubriek afkomstig van DRIEKSKES keert steeds terug onder de titel: “Brieven van Aachteraf” als ook een rubriek als ‘Sociaal verhaal’.
De Schijndelse heemkundekring is kort na de bevrijding opgericht als Hertog Jan II, eerst ressorterend onder de vlag van Sint Oedenrode en sinds 1945 zelfstandig!
Slotje Groenendaal [2x] 1946.1

Slotje Groenendaal [1x] 1946.2

Dungense krant ‘Nieuws uit Den Dungen’ 1946.3

Gemeentehuis 1 1946.3

Wie waren zij….personen uit artikel over gemeentehuis 1946.3

Gemeentehuis 2 1947.1

Heemkundekring Hertog Jan II op stichtingsvergadering van BH 1947.1

Gemeentehuis 3 1947.1

Propagandavergadering Hertog Jan II met Prof. Michels – voorzitter Chr.v.Liempd 1947.1

Gemeentehuis 4 - 1947.2

Nieuwe straatnamen – van Helmontstraat 1947.2

Een eeuw Landmansunie 1947.2

Feestnummer RKVV Schijndel 20-jarig bestaan 1947.2

Gemeentehuis 5 - 1947.3

Gemeentehuis 6 – 1947.3

Geheimzinnige aanval op Schijndel – 3 afleveringen 1947.3

Dagen van spanning 1 en 2 – 1947.4

Hertog Jan II algemene ledenvergadering 1947.4

Verbouwing raadhuis in 1823 in 3 afleveringen 1948.1

Schijndelse Zouaven 1 (?) en 2 – 1948.1

Huldiging dokter Oppenraaij met foto en afscheid 2 artikelen 1948.2

Schijndelse Zouaven 3, 4 en 5 – 1948.2

Uit Schijndels verleden – priester-dichter Lambertus van Roosmalen 1,2 en 3 – 1948.2

Kerkhof aan de Putsteeg 1948.2

Uit Schijndels verleden – pastoors te Schijndel 1,2 en 3 – 1948.3

Oranjefeesten 1648-1848-1948 Jubileumkrant 1948.3

Rozenburg nu gemeentehuis 1949.1

Onze burgemeesters 1 1949.1

Opgravingen in de kerk te Schijndel 1949.1

Schepenenen 1620-1647 – 1949.1

Feestelijke opening Sint Jansschool 1949.2

Deken van Dijk 40 jaar priester [div.art.] 1949.2

Aan de inwoners van Schijndel – doorlopende artikelenserie van pastor Chr.Vinken

Koninklijk bezoek 1949.3

Schijndelse zeeheld stierf voor 280 jaar – Jan van Amstel 1949.3

Toponiem de Moortkuil 1949.3

1944 23 october 1949 – 1949.3

Installatie pastoor Vinken 1949.4

De kalkoen – n.a.v. een historische gebeurtenis Kerstmis 1944

Veertigjarig jubileum directeur Jeuken van postkantoor 1950.1

Aanbesteding zwembad Molenheide 1950.1

Verslag corporele vergadering 13.4.1795 1950.1

Gemeente-ontvanger P. van der Spank [zilver] – div.art. 1950.1

De aloude schuttersgilden 1950.2

Hr. van Essen – ridder in Orde van Oranje Nassau – wederopbouw Schijndel 1950.2

De Zwaan anno 1780 – de oude Zwaan in een nieuw spik splinternieuw kleed 1950.2

Burgemeester Wijs 12 ½ jaar burgemeester div.art. 1950.2

Pastoor Vissers 25 jaar pastoor div.art. 1950.2

Generaal Busen 2 – 1950.3

Heemkundekring Hertog Jan II alleen op papier….droeve toestand! 1950.3

Lijn Boxtel-Gennep per 1 augustus 1950 opgeheven 1950.3

Inzegening MULO-school Sint Jozef 1950.3

Rome-pelgrim Antoon van Kemenade 1950.3

Notaris Baggen [zilver] 1950.3

Sleutjes spook [in een hoekske met een boekske] 1950.4

In memoriam Harry Janssen [mijnheer Harrie] 1950.4

Bolsius 40 jaar raadslid 1950.4

Slag om Wijbosch 1950.4

Huldiging Heer H. Bolsius 1951.1

Kassier Boerenleenbank in het zilver (Willem Kriellaars) 1951.1

W.A.M.KrielLaars 1926-1951 – 1951.1

Serie artikelen getiteld: Uit Schijndels Heden – een variatie aan artikelen, vooral gericht op land- en tuinbouwonderwijs e.d. 1951.1

Hertog Jan II herleeft [heemkundekring] 1951.1

Kerk Boschweg – 5 nieuwe gebrandschilderde ramen 1951.1

Veertigjarig zakenjubileum Heer Frits Bolsius 1951.1

Zilveren jubileum bij de firma Bolsius 1951.1

Uit Schijndels verleden – de voorvechter der NCB in onze gemeente Ant.Bolsius 1951.1

De huldiging bij de firma Bolsius 1951.1

Uit Schijndels verleden – Hebben er in Schijndel drie kasteeltjes gestaan? 1951.2

Weled. Heer M.C.C. Jansen Officier in de Orde van Oranje Nassau 1951.2

Gouden Bruiloft Mar.v.Galen en Theod.Mar.vd Aa 1951.2

Gouden kloosterfeest Zuster Antonie 1951.2

Gouden bruiloft op de Rooisedijk Joh.Verhoeven-Sleeuwen 1951.2

Zwembad Molenheide 1951.2

Heropening Ausems herenkleding 1951.2

Uit Schijndels verleden – Onze gemeente in 1851 – 1951.3

Uit Schijndels verleden – Onze gemeente in 1851 [vervolg] 1951.3

De huldiging van onze harmonie 1951.3

Architect Ch. van Liempd 70 jaar 1951.3 [2 artikelen]

Schijndels devotiekapel wordt werkelijkheid 1951.3

Een Schijndelse familienaam gaat verdwijnen [Doyen] 1951.3

Hoe zal Schijndel er in de toekomst uit gaan zien – partieel uitbreidingsplan Markt en Hoevenbraak met heldere situatieschetsen 1951.3

Schijndels devotiekapel – met schetstekening – 1951.4

Hoe zal Schijndel er in de toekomst uitzien – partieel uitbreidingsplan Wijbosch 1951.4

Burgemeester Wijs neemt ontslag 1951.4

Hoe zal Schijndel er in de toekomst uitzien – commentaren op de plannen – 1951.4

Onze devotiekapel 1951.4

In memoriam Tinus Kemps [50 jaar bij Landmans Unie] 1951.4

Zilveren jubileum N.J.J. Verhagen [gemeente-ambtenaar] 1951.4

Ruilverkaveling Smal Donken 1952.1

Onze devotiekapel 1952.1

Bonte avond ten bate van devotiekapel 1952.1

Het gouden jubilé van de Boerenbond 1952.1

Uit Schijndels verleden – kasteeltje in de Bogaard 1952.1

Bij een vertrek….kapelaan van Rijn 2 artikelen 1952.1

Onze devotiekapel 1952.1

Jubileum en afscheid adjudant Agteres 1952.1

Onze devotiekapel 1952.2

Welkom burgemeester van Tuijl 1952.2

Installatie burgemeester van Tuijl 1952.2

Uit Schijndels verleden Sleutjesspook II 1952.3

Devotiekapel 1952.3

Kerkconsecratie in Wijbosch 1952.3

De consacratie van de nieuwe Wijbossche kerk 1952.3

Schijndel heeft weer een neomist Pater Leo vd Oetelaar 1952.3

Feestelijke opening van de nieuwe gemeentelijke sportvelden 1952.3

Het afscheid van meester Bos [Aloysiusschool] 1952.4

Huldiging van de Heer J. v. Bussel directeur zangkoor Servatiusparochie 1952.4

Schijndel in 1952 – 1953.1

Pastoor Pessers in het zilver 1953.2

Pastoor Pessers viert zijn 25-jarig pastoorsfeest 1953.2

De heemtentoonstelling 1953.2

Waar is Jan van Amstel geboren 1953.2

Onthulling en inzegening van de devotiekapel 1953.3

De heer A. de Hommel in het zilver [bij Jansen de Wit] 1953.3

Zuiveringsinstallatie op de Steeg in gebruik genomen 1953.3

Onze harmonie in uiniform 1953.3

Mijnheer Tibosch 25 jaar hoofd van de Boschwegse school 1953.4

Het feest van mijnheer Tibosch 1953.4

Het koperen priesterfeest van pastoor Vinken 1953.5

Pastoor Vinken jubileerde 1953.5

Inwijding Sint Barbaraklooster 1953.5

Schijndel in 1953 – 1954.1

De heer Hermsen in het zilver hoofd van de Wijbossche jongensschool 1954.2

Het parochiejubileum van de Boschweg 1954.2

Afscheid van pastoor Vissers 1954.2

Het feest van de Boschweg 1954.2

Plechtige installatie van pastoor Hanegraaf als pastoor van Wijbosch 1954.3

In memoriam Antoon van Domburg 1954.3

Schijndels nieuwe klokken werden gegoten 1954.3

Pater J. van \Heertum bezocht Schijndelse emigranten 1954.3

Onze harmonie met lauweren getooid 1954.3

De St. Servatiustoren heeft weer klokken 1954.4

Ons bevrijdingsnummer 1954.4

De 10e verjaardag van onze bevrijding 1954.4

Een eerbiedig herdenken van twee grote Schijndelaren H. en G. Bolsius 1954.4

In memoriam H. en G. Bolsius 1954.4

Een terugblik op 1954 – 1954.5

Het RK Weeshuis in het zilver 1955.1

Het feest op het weeshuis 1955..1

Huishoudonderwijs 1955.1

Huishoudonderwijs 1955.1

Oude papieren 1 – 1955.2

Oude papieren 2 – 1955.2

Zilveren jubileum gemeentesecretaris Verhagen 1955.2

Hoe secretaris Verhagen gehuldigd werd 1955.2

Onze deken 25 jaar pastoor [deken van Dijk] 1955.2

In memoriam notaris Baggen 1955.2

Weledelgeboren heer M.C.C.Jansen ridder in de orde van Gregorius de Grote 1955.3

Eeuwfeest van de harmonie 1955.3

1830 Jansen de Wit jubileert 1955 – flitsen uit de geschiedenis 1955.3

Tweede lustrum Schijndelse gezinszorg 1955.3

De heer A.J.L. van Bokhoven gehuldigd [25 jarig dienstjubileum] 1955.3

Notaris J.G. van Wesenbeeck 1955.4

Schijndel 1955 in vogelvlucht 1955.4

Heer P.J. van Bussel met pensioen 1956.1

Het afscheid van de heer P.J. van Bussel 1956.1

Het Meierijs Kamerkoor 1956.1

Feest van pastoor Pessers [40 jaar priester] 1956.2

Mejuffrouw Mien Wouters in het zilver 1956.2

Pastoor Pessers op grootse wijze gehuldigd 1956.2

Zilveren jubileum van de heer Sax [Lambertusschool] 1956.2

Jansen de Wit kreeg een prachtig Mater Amabilisbeeld aangeboden 1956.2

Thans nagenoeg voltooide wederopbouw gaf Schijndel nieuw aanzien 1956.3

Boerinnenbond 25 jaar 1956.4

Schijndel ziet terug op 1956 [ 1956.4

NCB afd. Schijndel viert haar 60-jarig bestaan 1957.1

Pastoor Hanegraaf in het zilver 1957.2

Het zilveren priesterjubilé van pastoor Hanegraaf 1957.2

De Hoofdstraat door de jaren heen 1957.3

Hoofdstraat met andere straten en Markt officieel geopend 1957.3

Mater Amabilisschool te Schijndel begon haar 10e jaar 1957.3

In memoriam G.Hermsen 1958.1

EHBO afd. Schijndel 1958.1

De Hopbel [hockeyclub] jubileert 1958.1

Receptie hockeyclub de Hopbel 1958.2

Koninklijke onderscheiding voor de heer W.A.C.Jansen directeur kousenfabriek 1958.2

Handboogschutterij Landmansunie bestaat 115 jaar – 1958.2

Zilveren jubileum KAJ 1958.2

Schijndel heeft een nieuw gemeentewapen 1958.3

Burgemeester Wijs overleden 1958.4

Mater Amabalisschool bestaat 10 jaar 1958.5

Mater Amabalisschool viert 2e lustrum 1958.5

Nogmaaals het nieuwe gemeentewapen 1959.1

Huldiging gemeentebode Ant. van Liempd 1959.1

Wijbosch 75 jaar 1959.2

Ons nieuw gemeentehuis 1959.2

Marinus van Liempd 40 jaar koster 1959.2

Wijbosch bestaat 75 jaar 1959.3

Vijftig jaren gezondheidszorg in Schijndel 1959.3

Deken van Dijk 50 jaar priester 1959.3

Zusters van Schijndel naar Afrika 1959.3

Het gouden priesterfeest van deken van Dijk 1959.3

Schijndels monumentale kerkorgel 1959.4

Concert op Schijndels gerestaureerd orgel 1959.4

Het Lidwinagesticht in het zilver 1959.4

De boerenleenbank van Schijndel [60-jarig jubileum] 1959.4

Feestvergadeirng van de Boerenleenbank 1959.4

Waardig feest bij jubileumviering St.Lidwinagesticht 1959.5

Het bezoek van de Amerikaanse parachutisten 1959.5

Grandioze ontvangst van oud-parachutisten in Schijndel 1959.5

De huishoudschool te Schijndel bedacht 1959.6

Terugblik over 1959 – 1959.7

Inzegening fijnmechanisch montage atelier ‘Molenheide’1960.1

Grootse huldiging van de heer C.Kusters 40 jaar bij JdW 1960.2

Nieuwe meisjesschool te Schijndel 1960.3

De feestelijke opening van het gemeentehuis 1960.3

Bij de ingebruikneming van het nieuwe raadhuis 1960.4

Bij de ingebruikneming van het nieuwe raadhuis – historie vroegere raadhuizen 1960.4

De Schijndelse secretarissen [zeer lang artikel] 1960.4

Opening nieuwe ulo-scholen 1960.4

Bij de opening van ons nieuwe raadhuis [lang artikel] 1960.4

Mater Amabilisschool vruchtbare idealistische instelling 1960.5

Zuster Antonilla gaat de school verlaten 1960.5

Kruisboogvereniging ‘de Heidebloem’ jubileert 1960.5

Levensschool bewees haar bestaansrecht 1960.5

Inzegening en opening van de brandweerkazerne 1960.7

Heropening parochiehuis Boschweg 1960.7

Spiegel van een jaar 1960.8

De heer Hovenier ridder in de orde van Oranje Nassau 1961.3

De naam ‘Pastoor van Geldropstraat’1961.3

H.K.K prinses Irene brengt bezoek aan Schijndel 1961.3

Prinses Irene was een uur te gast in Schijndel 1961.4

De parochie O.L.V. vd H.Rozenkrans huldigde haar neomist W. vd Oever 1961.4

Peter Rijkers viert zilveren jubileum 1961.5

Eerste plechtige H.Mis van pater Patrick vd Spank 1961.5

In memoriam zuster Marie Theresia Veltman 1961.5

De congregatie der Zusters van Liefde van Schijndel 1961.7

Congregatie Zusters van Liefde 125 jaar te Schijndel 1961.7

100 Jaar H. Familie in de parochie van de H.Servatius 1961.7

Feestprogramma tgv 100 jaar H.Familie 1961.7

Luisterrijke viering 100 jaar H.Familie 1961.8

Drie zusters naar de missie in Afrika 1961.8

Schijndel in het jaar des heils 1961 – 1961.8

In memoriam Antoon Hermes [postbode] 1962.1

In memoriam architect C.H.J. van Liempd 1962.1

Deken van Dijk geïnstalleerd als erelid van het Oranjecomité 1962.1

De heer Tibosch ontving pauselijke onderscheiding 1962.3

Koninklijke onderscheiding voor de heer Löbel bgv zijn 40-jarig jubileum [JdW] 1962.4

Eerste mis pater Wim Wouters 1962.4

Zilveren kloosterjubileum zr. Hedwig [Erica Doreleijers] 1962.5

Zilveren onderwijsjubileum op de Hoevenbraken de heer J.vd Zanden 1962.7

Lagere jongensschool op de Hoevenbraken nam nieuwe vleugel in gebruik 1962.7

Burgemeester van Tuijl droeg nieuwe instrumentarium over aan harmonie 1963.2

Historische vondsten op de Boschweg [100 gulden sporen bij de Mijldoorn] 1963.2

In memoriam Hermanus Josephus Tibosch 1963.3

Zuster Bernarde [Antonet Gevers] viert haar zilveren kloosterfeest 1963.3

Reliëf op de Maria Bijstand school 1963.4

Gebiologeerd door de biologie [Schijndelaar Bertus Verheoevn] 1963.4

De heer J.v.Oss hoofd van de Aloysiusschool 1963.4

Koninklijke onderscheiding Adr. van Herpen bgv 40-jarig jubileum [JdW] 1963.4

Antoon van Veghel oudste inwoner van Schijndel 1963.5

Parochie Hoevenbraak bezit nu een ‘feestzaal’ voor de eucharistieviering 1963.5

Nieuwe Pauluskerk op grootse wijze geconsacreerd 1963.5

Schijndels oranjecomité vierde 40-jarig bestaan 1963.6

Oude munten gevonden in het Elde 1963.6

Gouden kloosterjubilé zr. Marie Adriënne [vd Sterren] 1963.7

Twee feestelingen – deken vn Dijk en kapelaan Schröder 1963.7

15 Jaar MAS [Mater Amabilis School] 1963.7

Schijndel feestte rond jubilerende geestelijken 1963.7

70 Jaar van Rooy’s slagerijen 1963.7

Draaiboek van een jaar 1964.1

In memoriam dokter van Oppenraay 1964.1

Zilveren priesterfeest van kapelaan van Leeuwen 1964.1

Gouden kloosterfeest zr. Vinantia [Santegoeds] 1964.1

Feest in St. Servatiusparochie 1964.1

Heldhaftige redding door Schijndelaar militair Hub.Kasteleyn 1964.1

Dubbel priesterfeest op de Hoevenbraak 1964.2

Ruilverkavling Lieseind 1964.2

Neomist in de Paulusparochie 1964.2

De weledelgeboren heer W.A.C.Jansen ridder in de orde van de H.Silvester 1964.2

In memoriam Willem Kriellaars 1964.2

Mater Amabilisschool en jongerencursus 1964.3

Geridderde burgemeester [van Tuijl] 1964.3

Rector Verhoeven viert priesterjubileum [huize Barbara] 1964.4

Heropening City-theater 1964.4

Kweekschoolleerlingen ‘ontdekten’ Schijndel 1964.4

Ons dorp Schijndel 1964.4

Ons dorp Schijndel 1964.5

Onze fotowedstrijd [met 5 pag. foto’s] 1964.5

Ons dorp Schijndel – kaarsenfabriek Bolsius 1964.5

125 Jaar Amicitia 1964.5

Twee kapelaans gaan Schijndel verlaten 1964.5

125 Jaar Amicitia III 1964.5

Ons dorp Schijndel 1964.5

In memoriam kapelaan Schröder 1964.5

Ons dorp Schijndel 1964.5

Nog meer Amicitia-nieuws 1964.5

Slagen van modinettes bij Jansen de Wit + foto 1964.5

Ons dorp Schijndel 1964.6

Massale belangstelling bij uitvaart kapelaan Schröder 1964.5

Afscheid kapelaan van Gülick 1964.6

Professie [van 10 zusters] in de Pauluskerk indrukwekkend gebeuren 1964.6

Grote belangstelling voor jubilerend Amicitia 1964.6

Ons dorp Schijndel – katholieke levensschool voor jonge arbeiders 1964.6

Kerkwijdingsfeest St. Paulusparochie 1964.6

Heer Steenbakkers [oud directeur Bolsius kaarsenfabriek] ten grave gedragen 1964.6

Zeer geslaagd kerkwijdingsfeest van de St.Paulusparochie 1964.6

Andreas Jac.W. Pennings 15000ste Schijndelaar 1964.6

De loop der bevolking van Schijndel 1964.6

40-Jarig priesterfeest Cyr. A. van Liempd 1964.7

Vreugde rond de 15000ste 1964.7

De heer Gremmen vierde zijn zilveren onderwijsjubileum 1964.7

Twintig jaar bevrijd [3 pagina’s] 1964.7

Jubilerende burgemeester van Tuijl 1964.8

Groots eerbetoon aan burgemeester van Tuijl 1964.8

Uitreiking Betex-prijs aan Mej. Josina van Liempd 1964.8

Schijndel anno 1964 – 1965.1

1275-Jarig bestaan van Haekendover in 1965 – 1965.1

Bij het overlijden van A.J. van Oss 1965.1

Zilveren kloosterfeest van de directrice van de huishoudschool zr. Henriëtte Marie 1965.1

Eerw.zr.Henriëtte Marie Versteegde vierde zilveren kloosterjubilé 1965.1

125-Jarig bestaan en opening van nieuw pand fa. L. Kemps & Zn. 1965.2

De heer Franciscus J.C.Hartman 25 jaren tandarts in Schijndel 1965.2

Grote belangstelling bij zilveren feest van tandarts Hartman 1965.2

Koninklijke onderscheiding voor de heer N. Verhagen [secretaris vd gemeente] 1965.3

Koninklijke onderscheiding voor de heer Merks 1965.3

Een priesterfeest in de St.Servatiusparochie [Marinus Goyaerts] 1965.4

Gemeentebode van Liempd met pensioen 1965.4

Afscheid gemeentebode Ant. van Liempd 1965.5

Het Mavo-onderwijs 1965.5

Afscheid pastoor Pessers 1965.5

Uitreiking modinette-diploma aan 17 meisjes van Jedewe [+ foto verderop] 1965.5

Pastoor Pessers bij zijn afscheid 1965.5

K.V. de Heidebloem viert 65-jarig bestaan 1965.5


  1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina