Hoc project: Versie 28 september 2007 "Inventarisatie biografische notities" Groslijst compactDovnload 44.11 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte44.11 Kb.

HOC project: Versie 28 september 2007

“Inventarisatie biografische notities”

Groslijst – compact


Beste HOC leden,

Hierbij – ter discussie - een groslijst van namen van zeeonderzoekers, met verwijzing naar de overwegingen in het verslag van onze bijeenkomst van 4 april 2007.

Deze groslijst zal nog nader moeten worden uitgebreid. Daarvoor graag suggesties naar Leo.otto@kpnplanet.nl

Het gaat allereerst om namen, maar informatie over deze namen is natuurlijk welkom. Voorlopig ook alleen maar mensen binnen het tijdvenster 1800 – 1960.

Er wordt op gewezen dat de notities bij de namen alleen bedoeld zijn om van de betrokkenen een korte kwalificatie te geven. Van de vet gegeven namen hebben we al behoorlijk wat van te presenteren informatie.

Leo Otto


===

Codering:

Cursief nog nader aan te vullen

Vet al redelijk veel biografische data beschikbaar

* twijfelgeval i.v.m. criteria

** alleen t.w.v. compleetheid(…) twijfelgeval i.v.m. einddatum

==

(Abraham, G. (..) )

TH Delft, Onderzoeker Waterloopkundig Laboratorium. Proefschrift 1963

Andrau, Karel Fredrik Robbert (Hattem 18.3.1824 – Den Haag 27.8.1914)

Marineofficier, 3e directeur van de afd. Zeevaart KNMI**Asbeck, baron van, Thomas Karel (Kedongdjati – Java 14.10.1899 – Den Haag 23.10 1966)

Marineofficier, chef hydrografie na oorlog.*Asbeck, baron van, Willem Dirk Hendrik (Noordwijk Binnen 30.7.1858 – Den Haag 17.5.1935)

Marineofficier. 7e tocht Willem Barents .** Asperen, A.M.J. van

Marineofficier, dir. Afd. Zeevaart KNMI 1863-1865Baerends, Gerardus Pieter (Den Haag 13.3.1916 - )

studie biologie RU Leiden, Visserijbioloog RIVO, Hoogleraar Groningen. Directeur biologisch onderzoek NIOZ*Bemmelen, A.A. van (3.11.1830 -8.1.1897)

directeur Rotterdamse Diergaarde 1867. Medeoprichter NDV

Berlage, Hendrik Petrus (Amsterdam 24.10.1896 – Utrecht 3.3.1968)

Natuurkundige. Hoofd van de Geofysische Dienst van Indonesië (1947 – 1950) en buitengewoon hoogleraar in de algemene geofysica aan de Universiteit te Bandoeng (1948 – 1950). Eerste wetenschappelijk medewerker aan het KNMI, lid van de KNAW en buitengewoon hoogleraar in de meteorologie, klimatologie en oceanografie aan de RU Utrecht. Studie “Southern Oscillation”Bleeker, P.

Officier van gezondheid in Ned. Indië.

Atlas Ichthyologique 6 vols. (1819-1878)

*Blok, Jacques de,

1952 Onderzoeker Zologisch Station, later NIOZ.*Blommendal, A.R.

Kltz tit. 1874. Eerste chef hydrografie

* Boeke, J. 1902-1905 1e biologisch assistent RIOZ. Hoogleraar Utrecht

Boelman, A.B.

chemisch oceanograaf Snellius exp.

(Boerema, bioloog RIVO)

**Böeseken, Jacob (1868-1949)

1907-1938 Hoogleraarorganische scheikunde TH Delft, adviseur organisch-chemisch onderzoek Rijksinst. Hydrografisch Visserijonderzoek

*Boldingh, H.J.(1868 – 1954)

Officier a/b/ Siboga,

Boschma, Hilbrand (IJsbrechtum, gem. Wymbritselaardeel 22.4..1893 – Leiden 22.7.1976)

Bioloog. Treub Laboratorium te Buitenzorg (Bogor) in Nederlands Indië.Hoofdassistent werd aan het Zoölogisch Laboratorium van de RU Leiden. In 1928 werd hij daar lector, in 1931 hoogleraar Zoölogie. Directeur van het Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie. Lid van de KNAW. Nam deel aan een Deense expeditie naar de Kei eilanden. Nam deel aan de Snellius expeditie (1929 – 1930).*Bottemanne, C.J.

Ankerkuil-onderzoek samen met Hoek, 1887

*Bottemanne,J.M.

Hoofdinspecteur der Visscherijen.

Breemen, P.J. van van 1902-1908

2e biologisch assistent RIOZ, later 1e ass

*Brink, R.

werkzaam voor thesis aan Zoölogisch Station.

*Broekema, M.M.M. . Promovenda op Zoölogisch Station

*Broekhuijzen, Herman van (1843 – 1891)

Marineofficier. Tweede tocht van de Willem Barents (1879) en commandant tijdens de derde en vierde tocht (1880 en 1881).*Broekhuysen, G.J.

Promovendus op Zoölogisch Station.

*Brongersma, L.D. (17.5.1907Bloemendaal -24.7.1994 Leiden)

Directeur RMNH, hoogleraar RU Leiden, o.m. studie zeeschildpadden.Brongersma-Sanders, Margaretha (Kampen 20.2.1905 – Leiden 3.6.1996)

Palaeontologe, geochemica en biologe. In 1947 werd zij wetenschappelijk assistent en privaat-docent in de aan het Geologisch en Mineralogisch Instituut van de RU Leiden. Onderzoek naar upwelling, planktonbloei en massale sterfte in zee.Bruijne, Antonius de (Middelburg 24.11.1842 – Den Haag31.5.1916)

Marineofficier. Commandant van de Willem Barents op de eerste en tweede tocht naar de Noordelijke IJszee (1878 en 1879).**Businger, J.A.

meteoroloog, later hoogleraar VS. Lucht-zee wisselwerking.

*Buys Ballot, Christophorus Henricus Disericus (Kloetinge 10.10.1817-3.2.1890)

Oprichter en 1e hoofdirecteur KNMI. 1855 Lid KNAW. 1857**Buyskes, P.J.

1875 chef hydrografie tot1885.

*Cohen, E.

Vroege studie koolzure kalk in zeewater.

Collette, Bastiaan Jacob (13.10.1930 – 11.11.1991)

Marien-geofysicus, hoogleraar RU Utrecht

**Cornelissen, J.E.

dir afd. zeevaart KNMI

*Dalhuizen, A.F.H.

Marineofficier, detachering RIOZ,

(Dam, G.C. medewerker RWS. Rhodamineproeven in zee)

*Dam, L. v.

Promovendus op Zoölogisch Station.

*Deelder, Kees.

visserijbioloog RIVO.(*11.7.1919).

*Dekhuyzen, M.C.

Ondezoeker Zuiderzee.

Delsman, Hendrikus Christoffel (Amsterdam 23.5.1886 – 2.10.1969)

Visserijbioloog, in 1922 directeur van het Visserij-station te Batavia, publ. samen met J.D.F. Hardenberg het standaardwerk “De Indische zeevissen en zeevisscherij” (1934).Dorrestein, Richard (Alkmaar 25.3.1915 – Zeist 8.3.1991)

Fysisch oceanograaf. In 1970 directeur afdeling Oceanografisch Onderzoek van het KNMI en buitengewoon

hoogleraar Oceanografie RU Utrecht. Specialiseerde zich in golfonderzoek.

Dronkers, Jo Johannis,

Wetensch onderzoeker RWS. Wiskundige modellen getijden.

(Duursma, Egbert Klaas (Drachten… ).

( Chemisch oceanograaf. Proefschrift “Dissolved organic carbon, nitrogen and phosphorus in the sea”. Dir. NIOZ hoogleraar Groningen. )

**Duynen Montijn, J.A. van

Dir afd. Ocenaografie en Mar.Meteorologie KNMI

Everdingen, Ewoud van, (Delft 26.2.1873 – Amersfoort 17.7.1955)

Fysicus en meteoroloog. In 1905 hoofdirecteur KNMI. In 1910 werd hij buitengewoon hoogleraar in de

meteorologie, klimatologie en oceanografie aan het Geografisch Instituut van de RU Utrecht

*Gallé, P.H.

Onderdir. Oceanografie KNMI, lid Zuiderzeecommissie)

*Gobée, E.A.A.

hoofd afd. Visserij Batavia.

*Goor, A.C.J. van

Medewerker RIOZ.

*Gogh, Johannes van (Benschop 19.8.1817 - Helvoirt 12.8.1885).

Marineofficier. Bij het KNMI gedetacheerd als directeur van de afd. Zeevaart. Deed in 1859 met Zr. Ms. Het Loo onderzoek naar de onderstroom in de Straat van Gibraltar.*Gregory, F.A.A.

Marineofficier. 1853 zeemansgids voor de vaarwaters van Java naar en door de Molukse eilanden.

Groen, Pier

Oceanograaf KNMI, hoogleraar VU en RU

(Groot,C.

1966- 1968 directeur NIOZ werkte eerder in Canada)

*Gunning, J.W.

Chemicus, hoogleraar Amsterdam .Chemische analyse zeewatermonsters.

Hamaker, H.C.

Onderzoeker Snellius exp.

Hardenberg, J.D.F.

Bioloog zeevissrij-inst. Batavia. Schreef samen met Delsman De Indische zeevisschen en zeevisscherij,

Hardon, H.J.

Onderzoeker Snellius expeditie

Harting, Pieter (Rotterdam 27.2.1812 – 1885)

Hoogleraar zoölogie Utrecht. Commissie diepzeepoliep, Ontwierp waterhaler en dieptemeter.*Hartog, C. den (28.1.1931 den Helder - )

Bioloog, aquatische ecologie.

Havinga,

Directeur RIVO

**Heerdt, P. F. Baron van,

Dir. Afd. Zeevaart KNMI

**Herklots, J.A.(.. – 31.3.1872)

conservator RMNH evertebrata non-Arthropoda.

*Heusden, G.P.H. van

Promovendus op Zoölogisch Station

Hoek, Paulus Peronius Cato (Giethoorn 16.6.1851 - Haarlem 27.2.1914)

Marien bioloog. Wetenschappelijk adviseur visserijzaken. 1890 – 1902, tevens Directeur Zoöl. Station Den Helder. 1902 – 1908 1e Secretaris-generaal ICES te Kopenhagen en in 1912 Directeur RIVO. In 1912 directeur van het nieuw opgerichte Rijksinstituut voor Visserijonderzoek.*Hoffmann, C.K.

bioloog, (samen met Hubrecht en Hoek actief in de oprichting Zoölog. Station

*Hoorens vanHeijningen

officier SIBOGA,

**Hooykaas, Johannes Christiaan Frederik (Rotterdam .6.1874 – Amersfoort 16.12.1964)

Was chef Hydrografie 1935 – 1940.Hubrecht, Ambrosius Arnold Willem (Rotterdam 2.3.1853 – Utrecht 21.3.1915)

Bioloog.. Conservator afd. vissen aan RMNH 1875 – 1882, hoogleraar zoölogie en vergelijkende anatomie RU Utrecht . Hij was de eerste Nederlander die verbleef aan het Zoölogisch Station te Napels. Aan de oprichting van de Nederlandsche Dierkundige Vereeniging had hij een belangrijk aandeel, evenals aan de stichting van het Zoölogisch Station te Den Helder.*Hulstijn, G. van,

marine officier, gedetacheerd RIVO

* Ihle, Johan Egbert Willem (Amsterdam 7.8.1879 – Rotterdam 21.9.1956)

Bioloog. Univ. Amsterdam 1899, hoogleraar aan de Rijksveeartsenijschool, vanaf 1918 Hoogeschool. 1925 – 1949 hoogleraar Universiteit Amsterdam. O.a studie systematiek van verschillende mariene organismen, waaronder van de Siboga expeditie.Jansen, Marin Henri (Antwerpen 11.9.1817-Den Haag 10.9.1893)

Marine-officier. Belast met de opneming van het Westervaarwater van Soerabaja. Werd bevriend met Matthew Fontaine Maury. Nam voor Nederland deel aan de door Maury georganiseerde internationale conferentie te Brussel. Medeoprichter KNMI. Vertaalde Maury’s "The Physical Geography of the Sea" in het Nederlands.(Jelgersma, Saskia (Oegstgeest 1929 – xxx))

Geoloog. Promotie 1961 op proefschrift “Holocene sea level changes in the Netherlands

**Jong, Coenraad .Jacobus de (Arnhem 9.8.1877 – Den Haag 7.2.1925)

Marineofficier. Chef hydrografie 1899-1914

*Jordan, Hermann Jacques.

Bioloog, hoogl. RU Utrecht,als voorzitter NDVbetrokken bij reorganisatie Zool. Station.

*Kamps, L.F.

Bioloog, hoofd lab. Baflo RWS. Onderzoek landaanwinning.

**Keyser, H.

Dir afd. Oceanografie en mar. Met. KNMI

*Kluit, Marie Ephraim Barthelomeus Johannes,

marineofficier.Waarnemingen 6e tocht W.Barents. assistent dir. “Waarnemingen ter zee” KNMI.

Koolemans Beijnen, Laurens Rijnhard (Den Haag 11.3.1852 – Makassar 10.11.1879)

Marineofficier (1874 Ltz2). Propagandist voor deelname van Nederland aan Arctisch onderzoek. Hij nam deel aan de eerste tocht met de Willem Barents naar de Noordelijke IJszee.Korringa, Pieter

Directeur RIVO. Onderzoek schelpdieren

(Kristensen, I.)

Directeur Carmabi

Kuenen, Philip Henry (Dundee, 22.7.1902 – Leiden 17.12.1976)

Geoloog. Baanbrekend werk op het gebied van de mariene geologie*Laan, D.A. v.d.

marineoff. Gedetacheerd RIOZ

* Lamie, Lodewijk Adriaan Herman.

Deelnemer W. Barents 1880, deelnemer Poolexpeditie 1882/83

*Lauwerier, H.A.

Mathematisch centrum, Noordzeeberekeningen

(Langeraar, Wijnand (Amsterdam 2.11.1915 - ?)

Marineofficier. Chef Hydrografie 1961, Als chef hydrografie heeft Langeraar ook een actieve rol gespeeld in de Nederlandse en internationale oceanografie. O.a president van de IOC.)

Lek, L.

Fysisch oceanograaf. Dissertatie Berlijn 1934 “Die gezeiten-Erscheinungen im Zuiderseegebiet während der Zeit des Baues des Abschlussdammes”. Onderzoek Interne golven “Snellius”, medewerker Sverdrup, vertaling boek Defant .Liebert, F. (1882 – 1948).

Opvolger van Ringer op RIOZ 1908. Directeur Hydrografisch Visserijonderzoek 1916, Rijksinstituut voor hydrografisch, chemisch en bacteriologisch visscherijonderzoek 1926*Lint, G.M. de,

Eeerste biologe op RIOZ.

**Loman, J.C.C.Studies op Zool. Station aan hydroid-poliepen, zeespinnen.

Lorentz, Hendrik Antoon (Arnhem 18.7.1853 – Haarlem 4.2.1928)

Fysicus. Vooral voor zeeonderzoek van belang i.v.m. Zuiderzeecommissie.**Louwerse. H.C.

Marine off. Gedetacheerd RIOZ

** Luymes, J.L.H.,

1920 – 1935 Chef hydrografie

*Man, Johannes Govertus de,

Conservator RMNH

*Mazure, Jannis Pieter.

Medewerker Zuiderzeecommissie.

*Melvill van Carnbee, P. baron van,

marineofficier. “Zeemansgids voor de vaarwaters rondom Java”1844.

*Moll, Gerrit, (Amsterdam 1785 – 1838)

Hoogleraar natuur- en sterrenkunde Utrecht. Participeerde in getijdenprogramma van Whewell 1835.

*Mulder, G.J. (1802-

Hoogleraar chemie Utrecht Publ. " Het zeewater en het zout in verband tot nijverheid en wetgeving"

Nierstrasz, H.F.

Deelnemer SIBOGA

*Nieuwenkamp, Willem,

Geoloog,hoogleraar RU Utrecht, medewerker Vening Meinesz op O13

Pinke, Frederik.

Commandant Snellius exp.*Pelkwijk, Jan-Joost,

bioloog, glasaalonderzoek 1936, Inst. Zeevisserij Batavia 1940

*Phaff, J.M.

Marineofficier, Wetensch waarn 6e tocht W.Barents, Chef hydrografie, vz. Internat. Hydrogr. Bur.

Postma, Henk (Zwolle 26.7.1921 - Texel 19.7.2005)

Chemisch oceanograaf. hoogleraar fysische en chemische oceanografie RU Groningen. 1965 Directeur

NIOZ. 1973 - 1975 president SCOR. 1975 Lid KNAW.

Redeke, Heinrich Carl (Amsterdam 29.8.1873 - Utrecht 10.4.1945)

Visserijbioloog. 1896 medewerker Zoöl. Stat. 1902 directeur RIOZ en van het Zoöl. Stat.. 1916 privaat-docent hydrobiologie en planktonkunde Univ. Amsterdam. 1924 directeur Binnenvisserij.Riel, P.M. van

Wet. Leider Snellius exp.

Ringer, W.E.

wetensch. Onderzoeker RIOZ**Romijn, Christiaan (Domburg 7.8.1910 – 2.1.1988).

Promovendus op Zoölogisch Station

*Roosendaal, A.M. van

Marineoff. Gedetacheerd bij RIOZ. Commandant onderzoekingsschip “Gier”in Ned.

Indië. Samen met Wind publ. stroommetingen

Roskam

Chemisch oceanograaf RIVO.

*Schalkwijk, W.F.

Medewerker KNMI. Proefschrift “A contribution to the study of storm surges on teh Dutch coast

**Schijfsma, K.

Promovenda op Zoölogisch Station

*Schmidt, A.H.

arts en bioloog a/b Siboga

Schönfeld, J.C.

Promotie TH delft : 1951 “Propagation of tides and similar waves”. Medewerker RWS,

hoogleraar TH Delft.

*Siedenburg, A.F.

Diepzeelodingen Banda zee.

(Simons, T.J.

Wetensch. Onderzoeker Burlington, Canada, hoogleraar Met.en Oc. RU Utrecht)

Slijper, E.J. (1907-1968)

Walvisonderzoek

**Smit van den Broecke, H.A.

Chef Hydrografie 1885-1899

*Smits, H.D.A.

Marine off. Onderzoeker getijden Ned. Indië

*Speelman, Helenus Marinus jhr., (Bolsward 27.7.1852 – Bloemendaal 16.5.1907)

Verantwoordelijk voor wetensch. waarn. a/b/ W.Barents 1e en 2e tocht.** Stiasny-Wijnhoff, G.

Studieprogramma Zoölogisch Station

*Stipriaan Lucius, A van.

Arts te Delft, lid Kon. Maatschappij van Wetenschappen. Ontwierp een “zeebarometer”

*Stock, J.H.

Bioloog, Medew. Zool.Mus. A’dam, hoogleraar Nijmegen.

Stok, J.P. van der.

Dir.Magnetisch/meteorologisch Observatorium Batavia, Dir. Afd. Oceanografie en mar. Met. KNMI, Getijonderzoek

*Straaten, L.M.J.U. van.

Hoogleraar Groningen, sedimentologie

*Sunier, A.L.J.

Dir. Visserij-Station Batavia 1911-1922, later dir. Artis.

(Swennen, Cornelis. 1929- )

Marien bioloog NIOZ

**Termijtelen, Jan W. (Soerabaja 10.1.1893 – Den Haag 12.9.1977)

Marineofficier. Dir afd. Oceanografie KNMI.Tesch, Johan Jacob (Amsterdam 7.2.1877 – Den Haag 7.8.1954)

Bioloog. Assistent RIOZ, 1924 hoofd afd. zeevisserij RIVO.Thijsse, Johannes Theodoor (Amsterdam 11.4.1893 – Leiderdorp 30.4.1984)

Medewerker Zuiderzeecommissie, Ingenieur RWS, directeur Waterloopkundig Lab., Hoogleraar Delft

*Tinbergen, Lukas (7.9..1915 – 1.9.1955)

Bioloog. Assistent aan Zoölogisch Station 1938 – 1945.Tydeman, Gustaaf Frederik (Paramaribo 12.2.1858- Den Haag 1.5.1939)

Marine-officier. 1889 ltz. 1. 1899 - 1900 Commandant SIBOGA-expeditie. 1912*Umbgrove, Johannes H.F.

Geofysicus.

Vaas, K.F.

Directeur Delta-instituut

**Valkenburg, Albertus M.

Marineofficier,. Dir. Afd. Oceanografie en mar.met. KNMI.

Veen, Johan van (Uithuizermeeden 21.12.1893 - Den Haag 9.12.1959)

Civiel ingenieur. 1929 ingenieur Rijkswaterstaat. 1934 waarnemingen a.b. "de Oceaan".1935 hoofdingenieur. 1936 promotie RU Leiden. Onderzoekingen in de Hoofden.*Veen, P.C.H.

medewerker Lab. Zeeonderzoek Djakarta, later KNMI

*Veltkamp, G.W.

Medewerker Mathematisch Centrum. Wiskundige modellering stormvloeden.

Vening Meinesz, Felix Andries (Den Haag 30.7.1887-Amersfoort 10.8.1966)

Geofysicus. 1910 medewerker Rijkscommissie voor Geodesie. 1915 promotie TH Delft. 1923 - 1928

zwaartekrachtexpedities met onderzeeërs.

*Versluys, J.

Bioloog a/b Siboga

*Vervoort, W.

Conservator, later dir. RMNH. Onderzoek a/b walvisvaarder Willem Barents.

Verweij, Jan (Noordwijk 12.5.1899 – Schoorl 24.9.1981)

Marien bioloog, Lab. Onderzoek der Zee Batavia, Dir. Zool. Station en NIOZ Den Helder.Weber, Max Wilhelm Carl (Bonn, 5.12.1852 – Eerbeek 7.2.1937)

Bioloog. Waarn. a/b 4e tocht Willem Barents en de Siboga-expeditieWeber- van den Bosse, Anne Antoinette. (1852 – 1942).

Gehuwd met Max W.C. Weber. Biologe, (algen) vergezelde haar man en nam deel aan de Siboga expeditie.*Weel, K.M. van.

Commandant onderzoekingsvaartuig “Brak” van het visserij-station te Batavia. Onderzocht zoutgehalte en temperatuurcondities van de Java Zee.

(Wemelsfelder, Pieter.

Ir. Rijkswaterstaat. Onderzoek waterstanden en golven)

*Weenink, M.P.H.(Utrecht … - )

proefschrift “A theory and method of calculation of wind effects on sea levels in a partly-enclosed sea, with special application to the southern North Sea” (1959

*Westenberg, J.

bioloog. 1940 op laboratorium voor Onderzoek der Zee Batavia, later medewerker Zoölogisch Station Den Helder.

*Wind, Cornelis Harm.Fysicus, hoofddirecteur KNMI, stroommetervergelijkingen.

*Ypes,

Introduceerde “Harmonische analyse”bij getijonderzoek Ned. Indië

(Zaneveld, J.S .

Directeur Carmabi, werkte op zool.Station 1937)

Zijlstra, Jenne Johan (Groningen 11.5.1926 - 2.8.1989).

Marien bioloog. 1954 medewerker RIVO. 1971 directeur NIOZ.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina