Hoe groot het verzorgingsgebied van een winkel moet zijn, hangt af van een aantal factoren. Wat is een voorbeeld van welke factor?Dovnload 36 Kb.
Datum24.07.2016
Grootte36 Kb.

De beste locatie 1

 1. Hoe groot het verzorgingsgebied van een winkel moet zijn, hangt af van een aantal factoren. Wat is een voorbeeld van welke factor?


  • brancheFout. Een consument koopt vaker levensmiddelen dan meubels. Het verzorgingsgebied is dus afhankelijk van het assortiment, het soort producten dat je verkoopt. Goed. Schoenen koopt een consument minder vaak dan sokken. : Hoe vaak koopt de consument jouw product?

  • winkeltypeFout. De consument wil voor een speciaalzaak wel een grotere afstand afleggen. Het verzorgingsgebied hangt dus ook af van het ... Goed. Voor een speciaalzaak of warenhuis wil de klant verder reizen dan voor een buurtwinkel. : Hoe ver wil de consument voor jouw winkel reizen?

  • aanwezigheid klantentrekkersFout. Zon café is een pré voor mensen die willen gaan winkelen. Het trekt mensen naar een winkelgebied. Goed. Zaken als horeca, een geldautomaat of populaire zaken als een Hema trekken veel klanten, waar jouw zaak van kan profiteren. : Is er een leuk café in de buurt?

  • bereikbaarheidFout. Als het parkeertarief hoog is, werpt dat een drempel op om in de winkel te komen. Goed. Als enorm hoge parkeertarieven betaald moeten worden, is het gebied minder bereikbaar. Mensen gaan dan liever naar een ander winkelgebied. : Hoe hoog is het parkeertarief?
 2. Welke zaak heeft het grootste verzorgingsgebied nodig? Zet die bovenaan, en zo verder, in de juiste volgorde.


  1. vioolbouwer

  2. meubelzaak

  3. witgoedzaak

  4. speelgoedwinkel

  5. drogist

  6. bakker
 1. Wat vergroot de concurrentiekracht van het winkelcentrum als geheel? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.


alles wat de consument maandelijks nodig heeft, vindt hij in het winkelcentrum

de variatie in winkelaanbod: diep en ondiep assortiment en verschillende branches

de sfeervolle uitstraling van het winkelcentrum

ruime en liefst gratis parkeergelegenheid

vestiging van vooral dure speciaalzaken

ligging aan de buitenrand van een woonwijk

een gezellig stadscentrum op 5 km afstand
 1. Welke winkel past goed in een wijkwinkelcentrum? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.


bloemenzaak

DA

goedkope dames- en herenkledingzaak

Bruna

Hema

Bijenkorf

Xenos

Free record shop
 1. Wat is een goede omschrijving van marktaandeel?


de eigen afzet of omzet uitgedrukt in een percentage van de totale afzet of omzet in het gebied binnen de invloedssfeer van een winkel

de maximaal haalbare omzet van de onderneming

de totale afzet of omzet uitgedrukt in een percentage van de eigen afzet of omzet in het gebied binnen de invloedssfeer van een winkel

het eigen percentage van het geografische verzorgingsgebied waar jouw winkel zijn klanten vandaan haalt
 1. In een afgelegen dorp wonen 3.000 gezinnen, in totaal 7.500 mensen. Het gemiddelde gezinsinkomen bedraagt € 2.400. Een gezin koopt gemiddeld voor € 150 aan levensmiddelen per week. In het dorp zijn een Super de Boer, een C1000, een bakker en een slager gevestigd. Eens per week is er markt met een een kaasboer, een visboer, een bakker en een groenteman.Wat is de potentiële omzet aan levensmiddelen voor de C1000 in dit dorp per week?


450.000 euro

1.125.000 euro

7.200.000 euro

dat is niet te berekenen want je weet het marktaandeel niet
 1. Wat is dit voor kaart?


de Cebuco-gebieden in Nederland

de Winkelkaart van Nederland

het Distributie-planologisch Informatiesysteem (DIS)

een bestemmingsplan
 1. Bij de beslissing of er een markt is voor jouw bedrijf in een bepaald verzorgingsgebied, is het goed om ook de bevolkingsgegevens uit te zoeken. Wie zou nu het meest in wat voor soort demografische gegevens geïnteresseerd zijn?


  • supermarktFout. Een wijk met veel stellen of een wijk met kinderrijke gezinnen koopt ander eten in. Goed. De gegevens over gezinsgrootte zijn onder andere te gebruiken voor het assortiment. : gemiddelde gezinsgrootte

  • bouwmarktFout. Aan een huurhuis gaan de bewoners niet zelf lopen klussen. Goed. Aan een eigen huis wordt veel verbouwd, aan een huurhuis niet. : percentage eigenhuis-bezitters

  • bezorgpizzasFout. Tweeverdieners hebben minder tijd voor huishouden en koken en meer geld te besteden. Goed. Je kunt verwachten dat tweeverdieners vaker eten thuis laten bezorgen - of gaan voor gemaksvoedsel - dan eenverdieners. : percentage tweeverdieners

  • kinderdagverblijfFout. Voor een aantal van de jonggeborenen zal t.z.t naar opvang worden gezocht. Goed. Het verband is logisch. Zulke gegevens kun je natuurlijk niet zomaar bij de gemeente opvragen, maar het zou wel handig zijn om te weten. : aantal zwangeren

  • fitness voor specifieke doelgroepenFout. Als er veel senioren wonen, kun je je daar met producten of diensten gericht op inspelen. Goed. Wonen er veel ouderen in de buurt, dan kun je daar op inspelen door bijvoorbeeld seniorenfitness te organiseren. : percentage senioren

  • betere kledingzaakFout. Bij een hoog inkomensniveau hebben mensen meer te besteden. Of ze het ook doen is natuurlijk de vraag. Goed. Uit de hoogte kun je afleiden of mensen geld over hebben voor duurdere kleding. Of ze het uit uitgeven aan kleding, is een tweede! : gemiddelde inkomensniveau
 1. Wat kunnen redenen zijn voor toevloeiing in een winkelcentrum? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.


veel kantoren op loopafstand

gezellige sfeer en gevarieerd winkelaanbod in het winkelcentrum

aanwezigheid van een Hema in het winkelcentrum

vanuit het treinstation zit je zo in het winkelcentrum

een grote wekelijkse markt in een plaats op 5 km afstand

veel rondhangjongeren

gelegen in een slaapstad
 1. Welke natuurlijke belemmering kan oorzaak zijn voor afvloeiing in een winkelcentrum?


drukke verkeersweg langs het centrum

ongunstige parkeerfaciliteiten

rondhangjeugd in het centrum

afwezigheid van publiekstrekkers
 1. Hoe bereken je het omzetpotentieel voor jouw winkel?


door het aantal consumenten in het verzorgingsgebied te vermenigvuldigen met het gemiddeld besteed bedrag per hoofd van de bevolking in je eigen branche

door het aantal consumenten in het verzorgingsgebied te delen door het gemiddeld besteed bedrag per hoofd van de bevolking in je eigen branche

door het bevolkingspotentieel in het verzorgingsgebied te vermenigvuldigen met het gemiddeld besteed bedrag per hoofd van de bevolking in je eigen branche

door bij het bevolkingspotentieel de toevloeiing naar het verzorgingsgebied op te tellen en de afvloeiing er van af te trekken
 1. Het gemiddeld besteed bedrag per branche kan plaatselijk nogal afwijken. Waar kan dat bedrag door worden beïnvloed? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.


door de woonlasten in de regio

door het aantal werklozen in die plaats

samenstelling van de bevolking

de hoeveelheid concurrentie in de branche

de precieze plaats waar je winkel gevestigd is

de economische recessie
 1. Wat is arbeidsproductiviteit?


de gemiddelde omzet per werknemer

de omzet per m2 arbeidsvloer

aantal fulltime arbeidskrachten maal de omzet

een kengetal van het HBD
 1. Welke vloerproductiviteit hoort bij welke branche?


  • doe-het-zelfproductenFout. Dit is het laagste bedrag. Dit hoort bij een branche met grote producten die in verhouding tot de ruimte die ze innemen niet zo duur zijn. Goed. Doe-het-zelfzaken beslaan vaak een enorm oppervlak, omdat het assortiment bestaat uit spullen die veel ruimte innnemen. Maar niet noodzakelijk ook duur zijn. Denk maar aan isolatiemateriaal. : € 1.011

  • kaas en zuivelFout. Dit is het hoogste bedrag. Dat moet thuishoren in een branche met kleine, relatief dure producten, en een winkel met een relatief klein oppervlak. Goed. Een kaaswinkel is vaak maar klein, terwijl kaas een duur product is per kg. De omzet per m2 ligt daardoor erg hoog, net als bij een drogist. : € 4.589

  • herenboven-kledingFout. Deze vloerproductiviteit ligt 10% boven die voor dameskleding. Goed. De vloerproductiviteit voor herenbovenkleding ligt ca 10 procent hoger dan die voor damesbovenkleding. : € 3.031

  • huishoudelijke artikelenFout. Het is een vloerproductiviteit die vergelijkbaar is met schoeisel en sport- en kampeerartikelen. Goed. Deze vloerproductiviteit voor huishoudelijke artikelen ligt net iets lager dan die voor schoeisel (die ligt 4% hoger) en speelgoed (die ligt 10% hoger). : € 1.980
 1. Hoe bereken je de EPO? Zet in de juiste volgorde. Je hoeft niet alle antwoordmogelijkheden te gebruiken.


  1. omzet-potentieel

  2. omzetconcurrentie

  3. eigen potentiële
 1. Welke uitspraak is waar?


De kritische omzet is de omzet waarbij winst en bedrijfskosten in evenwicht zijn.

De EPO is geen constante waarde.

Gegevens over het aantal concurrenten vind je in het handelsregister.

De kritische omzet is de omzet waarbij geen verlies wordt geleden.

De EPO is doorgaans constant voor een ondernemer.

Gegevens over het bevolkingspotentieel kun je vinden bij het HBD.

Gegevens over de gemiddelde besteding vind je bij de gemeente
 1. Hoe bereken je het marktaandeel? Je hoeft niet alle antwoordmogelijkheden te gebruiken


  1. eigenomzet

  2. :

  3. totale omzet in het gebied

  4. ×

  5. 100%

  6. +
 2. Wat is een goede omschrijving van marktverbredende activiteiten?


de activiteiten die een onderneming verricht om meer klanten in de winkel te krijgen

de activiteiten van een onderneming om bestaande klanten meer of duurdere artikelen te verkopen

de activiteiten die een onderneming verricht om meer klanten te krijgen en meer aan hen te verkopen

de activiteiten die een onderneming verricht om meer soorten artikelen in de winkel te presenteren
 1. X is een winkel met een hoge penetratiegraad. Wat is een goede strategie voor X om zijn omzet te behouden of te vergroten?


proberen bestaande klanten vast te houden

zich inzetten voor marktverdiepende activiteiten

op zoek gaan naar nieuwe klanten

zich inzetten voor marktverbredende activiteiten

het percentage klanten uit het verzorgingsgebied dat bij hem koopt te vergroten

het verlagen van de penetratiegraad
 1. Door het daadwerkelijke marktaandeel te vergelijken met de eigen potentiële omzet kun je berekenen of de onderneming nog kansen laat liggen. Die eigen potentiële omzet van een winkel bepaal je in vijf achtereenvolgende stappen. Zet in de juiste volgorde


  1. bepaal de grootte van het verzorgingsgebied

  2. bepaal het bevolkingspotentieel van het gebied

  3. analyseer de toe- en afvloeiing

  4. bereken het omzetpotentieel van het gebied

  5. bereken de eigen omzet en die van de concurrentie

© 2013 | Noordhoff Uitgevers bvDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina