Hoe kom ik in de bios ?Dovnload 92.57 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte92.57 Kb.
Hoe kom ik in de BIOS ?

COMPAQ: Door bij het opstarten tijdens het rode COMPAQ logo op de functietoets


F10 te drukken.

TOSHIBA: De ‘del’ toets (delete) ingedrukt houden voor het aanzetten. Als


de computer dan is opgestart wordt vervolgens gevraagd de F1-toets in te
drukken.

IBM: Door bij het opstarten tijdens het blauwe IBM logo op de F1-toets te drukken.

PACKARD BELL: Door bij het opstarten tijdens het PACKARD BELL logo op de
F2-toets te drukken (bij oudere modellen (> 4 jaar) op de ‘del’-toets drukken).

2. Waar vind ik de Windows NT/9x/ME/2000 product key?
De product/licentie code is tegenwoordig als sticker op de computer bevestigd.
Op notebooks is deze sticker aan de onderkant te vinden. Op desktop PC’s aan de
achterkant of achter de klep op de voorkant van de COMPAQ 5000/7000 serie.
3. Hoe gebruik ik de Quick Restore CD van Compaq?
De Quick Restore CD in de computer plaatsen en deze vervolgens herstarten.
4. Hoe gebruik ik de Product Herstel CD van Toshiba?
De productherstel CD (eerst CD1 als het een set is) in de computer plaatsen en
herstarten met de ‘c’-toets ingedrukt.
5. Hoe gebruik ik de Master CD’s van Packard Bell?
Naast een set Master CD’s heeft u ook een (vaak rood gekleurde) opstartdiskette
bijgeleverd gekregen. Plaats de diskette en Master CD (disc1) in de computer en
start de PC opnieuw op.

instellingen via het configuratiescherm zijn niet te benaderen(win98se).

Gewoon CHIPSCPL.CPL verwijderen of renamen. (Zorg dat de cpl extensie weg


is). Je vindt hem waarschijnlijk in de windows- of system directory.

Links werken niet I.E werkt maar half ?

Eerst moet er even worden gecontroleerd of Internet Explorer wel de standaard browser is. Dit kun je checken door in Start/Control Panel/ Internet Options/ Programs de optie ‘Internet Explorer should check wheter it is the default browser’ aan te vinken. Daarnaast klik je op “Reset Web Settings’. Vink in het nieuwe openspringende venster ook de mogelijkheid ‘Also reset my home page’aan (na al deze handelingen weer op je oude homepage weer instellen). Vergeet niet de veranderingen toe te passen door op Apply te klikken. Vervolgens vul je in Start/Run regsvr32 urlmon.dll in en klik op OK. Het bestandje Urlmon.dll wordt dan herregistreert, wat de problemen zou moeten oplossen.


Een andere mogelijkheid is om handmatig de file type association aan te passen. Klik Mijn Computer en kies in het menu View voor Folder Options (Windows98) of Folder Options in het Tools menu (Windows2000) voor het tabblad File Types. Selecteer in de lijst met bestandtypes ‘URL: Hypertext Transfer Protocol’ en kies voor Advanced. In het nieuwe venster heb je dan de mogelijkheid om de actie ‘Open’ aan te passen. In de ‘Application used to perform action’moet staan ingevuld "C:\PROGRA~1\INTERN~1\iexplore.exe" %1” (inclusief de aanhalingstekens). In sommige gevallen is er voor ‘%1’ een andere waarde ingevuld. Staat dit er niet vult dit dan nog in en sla dit op. Kijk vervolgens onder alle URL Protocol File Types zoals ‘URL:HyperText Transfer Protocol with Privacy’en URL:MailTo Protocol of de bovengenoemde waarden zijn ingevuld.
Norton viruscanner of internet security geen liveupdate meer ?

Start – uitvoeren type luallHet cache ledigen.

Uitvoeren, cmd, ipconfig /flushdnsInternet explorer sommige sites niet openen.

Check uw HOSTS file (c://system32/drivers/etc/hosts) in notepad


eens.

Wireless zero configuration stoppen.

Met deze shortcuts kan je de wireless zero configuration stoppen en


starten..

C:\WINDOWS\system32\net.exe start wzcsvc

C:\WINDOWS\system32\net.exe stop wzcsvc
Beveiligen netwerk.

1. zorg ervoor dat je via de router instellingen uw wireless connectie

beveiligt door een WEP code in te geven

2. ga naar de properties van uw connectie op uw laptop en kies voor het

tabblad "Wireless settings" (of zoiets) en geef daarin uw WEP code die je

via uw router hebt ingesteld

-> deze connectie zou nu moeten werken.
Waar slaat Windows XP zijn wachtwoorden op.
In de SAM-database en met MSGINA.DLL

Vorig Register terugzetten in windows 98/Me.

Start de computer op, houd CTRL ingedrukt en kies Alleen MS-DOS-prompt in veilige modus in het Windows 98-opstartmenu. Als u met Windows ME werkt, start u de computer op met de opstartschijf.

Typ cd\windows\command bij de opdrachtprompt en druk op ENTER. Hierbij is windows de naam van de map waarin Windows is geïnstalleerd.

Bij de opdrachtprompt C: typt u scanreg /restore en drukt u op ENTER.

Selecteer het eerdere register dat u wilt terugzetten en druk op ENTER. Opmerking Bij een goed functionerend register wordt het woord 'Started' weergegeven naast de datum.

Foutnummer: 0x800B0001 geen update,msn of antivirus meer.
Deze melding krijg ik als ik de naar de windows update site ga :
Foutnummer: 0x800B0001]Windows Update heeft een fout geconstateerd en kan de gevraagde pagina niet weergeven. De volgende bronnen zijn wellicht nuttig voor het oplossen van het probleem:
Hierbij komt ook dat ik sindsdien ook niet meer kan inloggen met msn
messenger en mijn norton anti virus werkt ook niet meer.

probeer dit eens; bij uitvoeren : regsvr32 softpub.dll.Microsoft Knowledge Base: probleemoplossingen
Zoeken in de Microsoft Knowledge Base, geef diverse steekwoorden op, gescheiden door een spatie en klik op "Go":
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;NL;KBHOWTO

De PC start telkens opnieuw op waarbij een System Shutdown window vertoond wordt. door NT AUTHORITY\SYSTEM.
Oorzaak: je PC is waarschijnlijk besmet met een Blaster worm (1), Sasser worm (2) of variant.
Uitleg: nieuw geinstalleerde PC's zonder de meest recente verbeteringen voor Windows staan open voor dit soort computer virussen.

 1. Je kunt herstarten als volgt afbreken:
  Ga naar: Start>Uitvoeren...
  Type daar: shutdown -a
  Klik: OK

PC Start soms opnieuw op (zonder het weergeven van een System Shutdown window):
Als de computer soms opnieuw opstart zonder het weergeven van een System Shutdown window, dan kan een Systeemfout de oorzaak zijn. Standaard zal de computer automatisch opnieuw opstarten bij een Systeemfout, als dit vaak voorkomt dan kun je deze functie beter uitzetten zodat de oorzaak beter zichtbaar wordt.

 1. Klik-rechts op Deze computer

 2. Kies: Eigenschappen

 3. Ga naar het Tab: Geavanceerd

 4. Bij Opstart- en herstelinstellingen, klik op: Instellingen

 5. Onder Systeemfouten, haal het vinkje weg bij: De computer automatisch opnieuw opstarten

 6. Klik 2x: OK

 7. Bij een volgende Systeemfout zal de computer een foutmelding geven, maak hier een notitie van voordat je kiest de computer zelf opnieuw op te starten

Na het optreden van een fout kun je meer terugzien over de fout in de Windows logboeken, zie:
Windows logboeken
De volgende controle kan ook wat opleveren:
Controle van bestandshandtekeningen

Windows Updates kun je hier als afzonderlijke bestanden ophalen om bijvoorbeeld op CD of USB-drive op te slaan: http://windowsupdate.microsoft.com/catalog/
Selecteer Updates zoeken voor Microsoft Windows-besturingssystemen en kies de juiste versie en taal. Vóór het maken van wijzigingen in het register is het verstandig om ten minste van de sleutel die je gaat wijzigen een register bestand te exporteren.

 1. Klik op de sleutel die je wilt exporteren

 2. Open het Register-editor menu: Bestand>Exporteren...

 3. Blader in de explorer window naar de locatie waar je het register bestand wilt bewaren

 4. Geef de gewenste bestandsnaam op

 5. Klik: Opslaan

Het geselecteerde deel van het register is nu bewaard extensie .reg.
De in een register bestand bewaarde instellingen kun je weer terug zetten in het register door het opgeslagen register bestand uit te voeren door dubbel-klikken.

Messenger Service:
De Messenger Service is een standaard Windows taak, die zorgt dat een netwerk gebruiker of applicatie via het netwerk (ook via Internet) een bericht naar een gebruiker kan sturen, bijvoorbeeld: De Messenger Service is voor huis- tuin- en keuken gebruik niet nodig, voor extra beveiliging is het beter deze uit te schakelen, als volgt:

 1. Open het Management Console Services, dat kan als volgt:

  • Ga naar: Start>Uitvoeren...

  • Type daar: services.msc

  • Klik: OK

 2. Scroll in het Services window omlaag, tot je "Messenger" tegenkomt

 3. Klik-rechts op Messenger en selecteer: Stoppen

 4. Dubbel-kik op Messenger en selecteer Opstarttype: uitgeschakeld

 5. Klik OK

Windows messenger verwijderen.

 1. Ga naar: Start>Uitvoeren...

 2. Kopieër en plak EXACT de volgende regel in het Uitvoeren scherm:
  RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove

Klik: OK dit kan ervoor zorgen dat Outlook Express langzaam opent, click Start, Run and enter REGEDIT  Go to:HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Outlook Express Right click in the right pane and select New, Dword value. Give it the name Hide Messenger Double click this new entry and set the value to 2.

Messenger gebruiken met geluid


Internet-verbinding delen (ICS) en de firewall (ICF) van Windows XP vanaf Service Pack 1 ondersteunen ook UPnP.
Voor bepaalde netwerkadapters moeten in de Eigenschappen van de Lan-verbinding aanpassingen gemaakt worden:

 1. Onder het Tab Algemeen, vinkje weghalen bij: QoS-pakketplanner

 2. Onder het Tab Geavanceerd (waar je ook Internet-verbinding delen aanzet), vinkje zetten bij: Andere netwerkgebruikers mogen de gedeelde Internet-verbinding beheren of uitschakelen.


Verwijderen MSN Messenger gebruikersnamen:

Van iedereen die vanaf jouw computer gebruik heeft gemaakt van MSN Messenger blijft het E-mailadres (de gebruikersnaam) beschikbaar in het afrolmenu van het aanmeld scherm.


Als de lijst met beschikbare gebruikersnamen te lang of hinderlijk is dan kun je gebruikersnamen verwijderen.De officieële manier is:
Door een fout in de Nederlandse Windows XP Home versie werkt deze manier niet.

 1. Meld je aan als de gebruiker waaronder je MSN gebruikersnamen wilt verwijderen

 2. Open het configuratie venster Gebruikersaccounts, dat kan als volgt:

  • Ga naar: Start>Uitvoeren...

  • Type daar: control userpasswords

  • Klik: OK

 3. Klik eenmaal op de accountnaam waar je mee aangemeld bent

 4. Klik in de kolom links, onder "Meer informatie", op: Netwerkwachtwoorden beheren

 5. Hier kunnen afzonderlijke MSN Messenger gebruikersnamen verwijderd worden

De volgende methode verwijderd ALLE gebruikersnamen:

 1. Meld je aan als een gebruiker met Computerbeheerder rechten

 2. Start Windows Explorer

 3. Open het menu: Extra>Map opties...

 4. Ga naar het Tab: Weergave

 5. Haal het vinkje weg bij: Beveiligde besturingssysteembestanden verbergen

 6. En selecteer: Verborgen bestanden en mappen weergeven

 7. Klik OK

 8. Verwijder nu het volgende bestand:
  C:\Documents and Settings\[gebruikersnaam]\Application Data\Microsoft\Credentials\[lang nummer]\credentials

 9. Start daarna de PC opnieuw op

NB: [gebruikersnaam] In het bovengenoemde pad is de naam van de gebruiker waaronder je MSN gebruikersnamen wilt verwijderen.

Je kunt het opslaan van MSN Messenger gebruikers (credentials) ook helemaal uitschakelen.

 1. Haal het volgende register bestand op: disable_msn_credentials.reg

 2. Voer het zojuist opgehaalde register bestand uit

Met het register bestand wordt de volgende wijziging uitgevoerd:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa]
"disabledomaincreds"=dword:00000001


Als je Outlook Express gaat gebruiken voor Nieuwsgroepen, dan is het aan te raden OE-QuoteFix te installeren:
http://home.in.tum.de/~jain/software/oe-quotefix/
TCP/IP-adres test (Windows XP, Windows 2000, Windows NT):

 1. Ga naar: Start>Uitvoeren...

 2. Type daar: cmd

 3. Klik: OK

 4. Type in de Command window: ipconfig /all

 5. Geef een ENTER

Hier zie je de belangrijke TCP/IP instellingen.
Ten minste de volgende velden moeten voor de Ethernet-adapter LAN-verbinding ingevuld zijn (de waardes mogen afwijken):

DHCP ingeschakeld: ja
IP-adres: 192.168.1.2
Subnetmasker: 255.255.255.0
Standaardgateway: 192.168.1.254
DNS-servers: 192.168.1.254

Voor thuis gebruik staat DHCP meestal ingeschakeld, de computer gebruikt dan de DHCP server van je Internet leverancier, van je router of van de computer waar Internet-verbinding delen aan staat.


Als DHCP is ingeschakeld, maar er wordt geen DHCP server gevonden dan gebruikt Windows Automatic Private IP Addressing (APIPA) en krijgt de netwerkadapter een IP-adres tussen 169.254.0.1 en 169.254.255.254 (APIPA zit niet in Windows NT en Windows 95).
Met een APIPA IP-adres (tussen 169.254.0.1 en 169.254.255.254) zal een thuisnetwerk misschien wel werken, een verbinding met het Internet zal waarschijnlijk niet werken.
Met het volgende commando wordt een automatisch verkregen IP-adres vrijgegeven: ipconfig /release
Het volgende commando zal proberen het IP-adres automatisch te vernieuwen: ipconfig /renew

Voor Windows Millennium Edition, Windows 98 of Windows 95 kun je geen ipconfig gebruiken, maar het volgende commando: winipcfg


DirectX test:

DirectX wordt gebruikt voor geavanceerde beeld en geluids effecten. 1. Ga naar: Start>Uitvoeren...

 2. Type daar: dxdiag

 3. Klik: OK

 4. In het Systeem Tab wordt de DirectX versie getoond

 5. In de overige Tabs kun je de PC testen en kijken welke DirectX mogelijkheden worden ondersteund


Test Internet verbinding:

De Internet verbinding kun je als volgt testen: 1. Ga naar: Start>Uitvoeren...

 2. Type daar: cmd

 3. Klik: OK

 4. Type in de Command window: ping google.nl

 5. Geef een ENTER

In plaats van "google.nl" kun je elk bekend Internet adres (URL) opgeven.
Als er antwoord komt, dan kan er verbinding gemaakt worden.
De Antwoord tijden geven aan hoe snel het opgegeven adres reageert.
Merk ook op dat de naam "google.nl" wordt omgezet naar IP-adres 216.239.57.104
Omzetten van Internet adres (URL) naar IP-adres is een belangrijke stap, dit gebeurd door een DNS server.
Het volgende commando zou een zelfde resultaat moeten geven: ping 216.239.57.104

Herinstallatie van TCP/IP (Windows XP):
In Windows XP kun je het TCP/IP protocol als volgt terug brengen naar de instellingen zoals na installatie:

 1. Ga naar: Start>Uitvoeren...

 2. Type daar: cmd

 3. Klik: OK

 4. Type in de Command window: netsh int ip reset c:\resetlog.txt

 5. Geef een ENTER

 6. Je kunt eventueel in het bestand C:\resetlog.txt terug lezen welke herstel acties zijn uitgevoerd

 7. Start de PC opnieuw op

De opdrachtprompt is uitgeschakeld:

Wanneer ik CMD.exe opstart krijg ik de melding: De opdrachtprompt is uitgeschakeld door de beheerder. 1. Haal het volgende register bestand op: enable_cmd.reg

 2. Voer het zojuist opgehaalde register bestand uit

Met het register bestand wordt de volgende wijziging uitgevoerd:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\System]
"DisableCMD"=dword:00000000POP3 email server test:
Hiermee kan de verbinding met de POP3 email server getest worden, zonder gebruik te maken van een email programma (zoals bijvoorbeeld Outlook Express).

 1. Ga naar: Start>Uitvoeren...

 2. Type daar: telnet [pop3 adres van je provider] 110
  Bijvoorbeeld: telnet pop.kabelfoon.nl 110

 3. Klik: OK

 4. * Op het scherm verschijnt: +OK solid POP3 server ready

 5. Type: user [account naam]

 6. Geef een ENTER

 7. * Op het scherm verschijnt: +OK username accepted

 8. Type: pass [je wachtwoord]

 9. Geef een ENTER

 10. * Op het scherm verschijnt: +OK authentication succesful

 11. Optioneel, type: list

 12. Geef een ENTER

 13. Op het scherm verschijnt nu een lijst met volgnummers van aanwezige email berichten en het aantal bytes

Als dit lukt, dan kun je succesvol verbinding maken met de server voor binnenkomende emails.
NB: * De berichten die terugkomen op het scherm kunnen per email server wat afwijken.

Taakbeheer is uitgeschakeld:
Taakbeheer kan niet geopend worden.

 1. Haal het volgende register bestand op: enable_taskmanager.reg

 2. Voer het zojuist opgehaalde register bestand uit

Met het register bestand wordt de volgende wijziging uitgevoerd:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"DisableTaskMgr"="0"


De PC meldt zich automatisch aan als een bepaalde gebruiker:
Ondanks dat er meerdere gebruikers zijn, wordt automatisch aangemeld als een bepaalde gebruiker. De standaard manier om automatisch aanmelden uit te zetten is als volgt:

 1. Open het geavanceerde configuratie venster Gebruikersaccounts, dat kan als volgt:

  • Ga naar: Start>Uitvoeren...

  • Type daar: control userpasswords2

  • Klik: OK

 2. Zet een vinkje bij: Gebruikers moeten een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven om deze computer te gebruiken

 3. Klik: OK

Automatisch aanmelden kun je ook als volgt uitschakelen:

 1. Haal het volgende register bestand op: no_autologon.reg

 2. Voer het zojuist opgehaalde register bestand uit Met het register bestand wordt de volgende wijziging uitgevoerd:
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
  "AutoAdminLogon"="0"
  Autologon kan ook ingesteld worden met TweakUI

Instellen of herstellen van automatisch aanmelden op de PC:
Door Windows Update is de .net uitbreiding voor Windows XP geinstalleerd, tevens is er een nieuwe gebruiker aangemaakt: ASP.NET Machine Account.
Na installatie van deze uitbreiding moet de gebruiker zich aanmelden door klikken op de gebruikersnaam in het Windows XP Welkom scherm.

De standaard manier om automatisch aanmelden in te stellen is als volgt: 1. Open het geavanceerde configuratie venster Gebruikersaccounts, dat kan als volgt:

  • Ga naar: Start>Uitvoeren...

  • Type daar: control userpasswords2

  • Klik: OK

 2. Klik op de gebruikersnaam waarmee je automatisch wilt aanmelden

 3. Haal het vinkje weg bij: Gebruikers moeten een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven om deze computer te gebruiken

 4. Klik: OK

 5. Er verschijnt een wachtwoord venster: geef- en bevestig het wachtwoord dat bij de geselecteerde gebruiker hoort (vaak is er geen wachtwoord, laat dan beide velden leeg)

 6. Klik: OK

 7. Bij de eerst volgende keer opstarten van de computer wordt automatisch aangemeld (na alleen afmelden wordt niet automatisch aangemeld)

Alhoewel je Administrator kunt selecteren voor automatisch aanmelden, werkt dit niet. Je kunt alleen als Administrator aanmelden na opstarten in veilige modus, zie hier:
Automatisch aanmelden kan ook via TweakUI worden ingesteld. Haal TweakUI op, een gratis hulp programma voor Windows:TweakUI

 1. Installeer TweakUI en start het op

 2. Open het onderdeel: Logon

 3. Selecteer: Autologon

 4. Vink aan: Log on automatically at system startup

 5. Selecteer de gewenste gebruiker

 6. Klik: OK

Microsoft Photo Editor start verkleind in de taakbalk:
Als ik Microsoft Photo Editor start, dan is het verkleind in de taakbalk.

 1. Haal het volgende register bestand op: photoeditor.reg

 2. Voer het zojuist opgehaalde register bestand uit

Met het register bestand wordt de volgende wijziging uitgevoerd:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Photo Editor\3.0\Microsoft Photo Editor]
"InitialPosition"=" 75, 200, 800, 650, "


Toevoegen van Windows Explorer "Open Command Window Here" optie:
Je kunt een extra keuze "Open Command Window Here" toevoegen aan het rechts-klik menu van Windows Explorer.

 1. Haal het volgende register bestand op: commandwindow_here.reg

 2. Voer het zojuist opgehaalde register bestand uit

Met het register bestand wordt de volgende wijziging uitgevoerd:
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\cmd]
@="Open Command Window Here"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\cmd\command]
@="cmd.exe /k \"cd %L\""


Windows logboeken:

Windows XP houdt logboeken bij van gebeurtenissen en problemen, de logboeken kun je als volgt bekijken: 1. Open het Management Console Logboeken, dat kan als volgt:

  • Ga naar: Start>Uitvoeren...

  • Type daar: eventvwr.msc

  • Klik: OK 1. Bekijk met name het logboek Toepassingen en logboek Systeem

Ga na welke meldingen er zijn op het tijdstip dat een probleem zich voordeed.
Afzonderlijke meldingen kun je gedetailleerd bekijken door dubbel-klikken.
Soms kan het handig zijn eerst alle oude meldingen uit de logboeken te verwijderen, je kunt de afzonderlijke logboeken rechts-klikken en kiezen voor: Alle gebeurtenissen wissen.

Indien je Automatische updates hebt ingeschakeld, kun je in het logboek Toepassingen regelmatig meldingen van bron ESENT tegenkomen.


Deze events verschijnen sinds de introductie van de Windows Update service versie 5 in augustus 2004 en geven aan dat je computer controleert of er nieuwe updates beschikbaar zijn.


Dubbel-klikken op een folder of drive start de Zoekassistent:
Door een verkeerde bestandsverwijzing geeft dubbel-klikken een verkeerde actie.

 1. Haal het volgende register bestand op: folderopenssearch.reg

 2. Voer het zojuist opgehaalde register bestand uit

Met het register bestand wordt de volgende wijziging uitgevoerd:
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell]
@="none"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell]
@="none"

Het icon "Bureaublad weergeven" is verdwenen uit de werkbalk "Snel starten":
Haal het volgende bestand op: Show Desktop.scf

 1. Gebruik Windows Explorer en plaats het bestand in C:\WINDOWS\system32 (de extensie .sfc zal onzichtbaar worden)

 2. Maak een snelkoppeling naar dit bestand in de werkbalk "Snel starten" (of een willekeurige andere locatie)

 3. Geef de snelkoppeling de naam "Bureaublad weergeven"

Het bestand heeft de volgende inhoud:
[Shell]
Command=2
IconFile=explorer.exe,3
[Taskbar]
Command=ToggleDesktop


De computer is traag of een toepassing is vastgelopen (Taakbeheer):
spyware of virus anders :

 1. Open Windows Taakbeheer door tegelijk op CTRL+ATL+DEL te drukken; of rechts-klikken in de taakbalk en Taakbeheer selecteren

 2. Ga naar het Tab: Processen

 3. Klik op de kolom naam CPU, zodat hierop gesorteerd wordt (deze kolom geeft het CPU-gebruik in procenten)

 4. Ga na welke Procesnaam het hoogste CPU-gebruik heeft
  Het proces "Niet-actieve systeemprocessen" is het niets doen van de computer en mag hoog zijn.

Als een programma niet meer reageert kan via Windows Taakbeheer geprobeerd worden de toepassing af te sluiten:

 1. Open Windows Taakbeheer door tegelijk op CTRL+ATL+DEL te drukken; of rechts-klikken in de taakbalk en Taakbeheer selecteren

 2. Ga naar het Tab: Toepassingen

 3. Ga de status van het probleem programma na

 4. Selecteer de Taak indien de Status is: Reageert niet

 5. Klik op: Taak beëindigen

Je kunt alleen nog maar bitmap (.bmp) bestanden kiezen als bureaublad achtergrond:
Standaard kun je zowel bitmaps (.bmp) als jepeg (.jpg) bestanden als achtergrond voor het bureaublad selecteren.
Windows XP geeft je standaard de mogelijkheid een achtergrond te kiezen uit de map C:\WINDOWS\Web\Wallpaper of te Bladeren in Mijn afbeeldingen.
Als je alleen nog maar de mogelijkheid hebt bitmaps (.bmp) als achtergrond te selecteren kun je dit als volgt herstellen:Haal TweakUI op, een gratis hulp programma voor Windows:
TweakUI Installeer TweakUI en start het op

 1. Klik op het onderdeel: Explorer

 2. Vink aan: Allow Web Content to be added to the desktop

 3. Klik: OK

Een lijst met de sneltoetsen die beschikbaar zijn in Windows XP vind je hier:
http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=301583&Product=winxp

Waar vind ik in Windows XP het programma voor het maken van een back-up?:
Standaard wordt in Windows XP Home Edition (in tegenstelling tot Windows XP Professional) het back-up programma niet geinstalleerd.
Het installatie programma staat wel op de Windows XP installatie CD-ROM:
\VALUEADD\MSFT\NTBACKUP\NTBACKUP.MSI
Voer het installatie programma uit.
Na installatie vind je het back-up programma in: Start>Alle programma's>Bureau-accessoires>Systeemwerkset
Je kunt afbeelingen in Internet Explorer alleen nog maar opslaan als type Bitmap (*.bmp):
Als je op een webpagina een afbeeling rechts-aanklikt en kiest Afbeelding opslaan als... kun je de afbeelding alleen opslaan als type Bitmap (*.bmp).
Dit probleem wordt veroorzaakt door een beschadigd bestand in de folder met tijdelijke Internet-bestanden of Downloaded Program Files.
Ga als volgt te werk om het probleem op te lossen:

 1. Open Internet Explorer

 2. Open het menu: Extra>Internet-opties...

 3. Ga naar het Tab: Algemeen

 4. Klik bij Tijdelijke Internet-bestanden op: Bestanden verwijderen...

 5. Selecteer: Ook alle off line items verwijderen

 6. Klik: OK

 7. Klik bij Tijdelijke Internet-bestanden op: Instellingen...

 8. Klik op: Objecten weergeven...

 9. Open het menu: Beeld en kies Details

 10. * Verwijder de Programmabestanden met een status Beschadigd of Onbekend

 11. Sluit de Downloaded Program Files verkenner window

 12. Klik: OK

 13. Ga naar het Tab: Geavanceerd

 14. Zet een vinkje bij: De map met tijdelijke Internet-bestanden leegmaken wanneer de browser wordt afgesloten

 15. Klik: OK

 16. Sluit Internet Explorer

NB: * Als je Programmabestanden met een status Beschadigd of Onbekend hebt verwijderd, worden deze vanzelf opnieuw voor installatie aangeboden op het moment dat het nodig is.

Systeemherstel (System Volume Information):
De map System Volume Information is een verborgen systeemmap die door het hulpprogramma Systeemherstel wordt gebruikt voor het opslaan van gegevens en herstelpunten. De map System Volume Information komt voor op elke partitie van de computer.
De Systeemherstel functie kan als volgt in- of uitgeschakeld worden:

 1. Klik-rechts op Deze computer

 2. Kies: Eigenschappen

 3. Ga naar het Tab: Systeemherstel

 4. Hier kun je de Systeemherstel functie inschakelen of uitschakelen

Klik na het wijzigen van de instelling op: OK

Na het aansluiten van een ander beeldscherm op de computer krijg je een zwart beeld:
Na het aansluiten van een ander beeldscherm op de computer zie je wel de meldingen van de opstart en misschien het Windows logo, daarna wordt het beeld zwart.
Dit komt waarschijnlijk omdat het aangesloten beeldscherm de huidige instellingen van je computer niet ondersteund (teveel pixels of een te hoge vernieuwingsfrequentie). Ga als volgt te werk om het probleem op te lossen:


 1. Start de computer opnieuw op

 2. Druk direct na dat het opstarten begint herhaaldelijk op F8

 3. * Als het lukt komt er eerst scherm met: Selecteer het besturingssysteem dat u wilt starten

 4. * Onderaan het scherm staat: Druk op F8 voor probleem oplossing en geavanceerde opstartopties van Windows

 5. * Druk nogmaals op F8

 6. Je krijgt nu een zwart scherm met Geavanceerde opties voor Windows

 7. Gebruik de pijl toetsen op en neer en selecteer: VGA modus

 8. Druk op ENTER

 9. * Je komt weer in het scherm met: Selecteer het besturingssysteem dat u wilt starten (onderaan in blauw staat nu: Veilige modus)

 10. * Druk op ENTER

 11. De PC start nu op in ouderwetse kale VGA modus, 640x480 pixels

 12. Meld je aan als een gebruiker met beheerders rechten

 13. Klik-rechts op het bureaublad, kies: Eigenschappen

 14. Ga naar het Tab: Instellingen

 15. Experimenteer met de instellingen tot je er eentje gevonden hebt die het beste werkt met het beeldscherm, belangrijk zijn:

  • Beeldschermresolutie

  • Bij Geavanceerd, Tab Beeldscherm: Vernieuwingsfrequentie

 16. Als je de instellingen accepteerd krijg je eerst een "test periode" als de instelling werkt (je hebt beeld) dan kun je de gekozen instelling bevestigen, zie je na een wijziging niets (zwart beeld) dan komt na 15 seconden het beeld terug in de oude instelling

 17. Als je een goede instelling hebt gevonden, start dan de computer opnieuw op

NB: * Op sommige systemen worden de gemarkeerde stappen overgeslagen.

Internet Explorer geeft regelmatig een venster met Runtime fouten en het verzoek om foutopsporing:
Naar het begin

Veel websites maken gebruik van scripts, niet al deze scripts zijn foutloos maar meestal merk je daar als bezoeker weinig van. Het kan wel zijn dat Internet Explorer bij ontdekken van zo'n fout een venster opent met de vraag: Wilt u beginnen met de foutopsporing ?


Deze foutopsporings functie kun je als volgt uitschakelen:

 1. Open Internet Explorer

 2. Open het menu: Extra>Internet-opties...

 3. Ga naar het Tab: Geavanceerd

 4. Zet een vinkje bij: Foutopsporing in scripts uitschakelen

 5. Klik: OK

 6. Sluit en open Internet Explorer

Afsluiten van de computer gaat traag:
Afsluiten van de computer gaat traag.
Ga de meldingen in het Windows logboek - Toepassingen na op het moment van afsluiten.
Als er een Waarschuwing van Bron Userenv voorkomt op het tijdstip van afsluiten, dubbelklik dan de regel met het Userenv event. Een voorbeeld van een bekend probleem zie je hier.
Dit probleem kun je waarschijnlijk oplossen door de Microsoft User Profile Hive Cleanup Service (UPHClean) te installeren.
Informatie over de User Profile Hive Cleanup Service vind je in Microsoft Knowledge Base Article - 837115:
http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=837115

Open het bestand UPHClean-Setup.msi vanaf de volgende locatie om de User Profile Hive Cleanup Service te installeren:


http://download.microsoft.com/download/a/8/7/a87b3d05-cd04-4743-a23b-b16645e075ac/UPHClean-Setup.msi

Kan niet printen van Internet.

U kunt dit probleem oplossen door Surfairy te verwijderen. Hiertoe gaat u als volgt te werk: 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.

 2. Typ 'c:\program files\surfairy\uninstall.exe' en druk op ENTER.

 3. Follow the instructions that appear on your screen.

 4. U kunt dit probleem wellicht omzeilen door browser-extensies van derden uit te schakelen in Internet Explorer. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

 1. Start Internet Explorer.

 2. Open het menu Extra en klik op Internet-opties.

 3. Open het tabblad Geavanceerd.

 4. Schakel het selectievakje Browser-extensies van derden inschakelen (opnieuw opstarten noodzakelijk) uit.

 5. Klik op Toepassen en vervolgens op OK.

Steeds schijfcontrole na opstarten.

Scannen op virussen (online), Ad-aware en of Spy-bot

sluit je schijf uit van de standaardcontrole:
Ga naar: start > uitvoeren... (run...) en type:
chkntfs /X schijfletter:

dus bijvoorbeeld


chkntfs /X C:   als het je C-schijf is die hij steeds
checkt.
meer info hierover: start > uitvoeren > cmd [enter] >
chkntfs /?

.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina