Hoe moet je leren ? LeeractiviteitenDovnload 15.33 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte15.33 Kb.
MASSACULTUUR in de tweede helft van de twintigste eeuw

Studeeraanwijzingen voor leerlingen voor het proefwerk/ examen Kunst Algemeen:

HOE MOET JE LEREN ?

LEERACTIVITEITEN:

WAT MOET JE LEREN ?


KENNIS

Reproductief leren = leren gericht op onthouden en begrijpen. Door:

- samenvatten

- memoriseren (= onthouden, door herhalen)

- oefenen

- opzeggen

- stijlen/kenmerken benoemen

- stijlen kunnen definiëren

- onderscheiden van verschillen

- kenmerken kunnen uitleggen

- kenmerken kunnen verklaren


Dit kost je waarschijnlijk het meeste tijd. Ik schat in dat je hier ongeveer 60 tot 90 min. mee bezig bent. Graag hoor ik van je na de toets of dat ook klopte, dus noteer even hoe lang je hiermee bezig bent geweest.
TIP: Kennis onthouden: de meeste mensen moeten de stof 7 x leren om het goed te kunnen onthouden. Het werkt beter om dit op verschillende momenten en op verschillende manieren te herhalen dan alles ineens.

Definities en kenmerken van de stijlen of stromingen in deze periode:

- Definitie van Massacultuur: Massacultuur is de cultuur van de grote massa, gekenmerkt door onpersoonlijkheid en oppervlakkigheid. Massacultuur wordt via massamedia en massacommunicatie verspreid. Massacommunicatie = vorm van communicatie waarbij gebruik word gemaakt van technische middelen die de informatie verzendende instantie in staat stellen gelijktijdig of nagenoeg gelijktijdig grote aantallen, veelal ruimtelijk verspreide mensen, met haar boodschappen te bereiken. Kenmerk van massacommunicatie is dat de informatieverstrekking uitgaat van 'professionele communicators' die hun taak verrichten binnen formele instellingen, de 'massamedia' ( pers, radio, film, televisie, internet enz.). Het begrip massa is tegelijkertijd een heel duidelijk en toch ook een heel abstract begrip: het is een 'soort' gelijksoortigheid. DE massa = een vage term/aanduiding. Gemiddelden en voorspelbaarheid betekenen meetbaarheid. Daarom wordt veel met doelgroepen gewerkt.

- Kenmerken van het postmodernisme: 1: Geen vaststaande esthetische normen; 2: Herwaardering ornament; 3: Herwaardering verhalende verwijzingen; 4: Complexiteit en tegenspraak (Venturi); 5: Herwaardering figuratie; (6 niet) 7: Natuur: natuur en clichés over de natuur; 8: Originaliteit: hoeft niet - clichés en (stijl)citaten mogen; 9: Grensoverschrijdingen van veel kunstdisciplines; 10: Low culture wordt High Art. Je moet weten wanneer het modernisme was (1900 -1970), en wanneer het postmodernisme was (1970 - ca.1990/2000) en dat & hoe het postmodernisme zich afzette tegen het modernisme.

- Begrippen Massacultuur, massacommunicatie, massamedia, stijlcitaten, postmodernisme, consumptiemaatschappij, marktmechanisme, abstractie, figuratie, ornament, grensoverschrijdingen in de kunstdisciplines.

- Begrippen voor kunstanalyse: Vorm, Verhaal (inhoud/voorstelling), Functie en Context (= beschrijven); Samenhang (=analyseren) en Betekenis (= interpreteren). Per kunstdiscipline de middelen dat is alleen het donkergrijze gedeelte.

TOEPASSEN

Toepassingsgericht leren, = leren gericht op begrijpen. Door kennis toe te passen op allerlei voorbeelden uit de kunsten

- aanwijzen

- benoemen a.d.h.v. voorbeelden

- kenmerken toepassen

- afleiden

- onderscheiden v verschillen

- beredeneren v verschillen

- verklaren v verschillen
Voorbeeld/ oefening:

  • Voorbeeld Disney-hotel: Kun je aan de hand van deze afbeeldingen zoveel mogelijk criteria benoemen van het postmodernisme enerzijds en de massacultuur anderzijds?

  • Doe eens een oefening: Zoek een voorbeeld op youtube of via google. Zoek een hedendaagse kunstenaar, popmuzikant, regisseur of film, een modeontwerper, industrieel vormgever of architect/gebouw. Kijk eens of jij daarin het verschil kunt aangeven tussen: vorm, verhaal, functie en context. Kijk eens of je de beeldende/muzikale etc. middelen erin kunt aangeven? Kijk eens of je kunt zien of het meer massacultuur is of meer postmodernisme?

Wanneer je in de les geweest bent, weet je dat we hier al veel mee geoefend hebben. Ook je kunstanalyse opdracht hing hiermee samen. Als je in de les goed meegedaan hebt ben je hier in ca. 30 min. mee klaar. Noteer weer hoeveel tijd dit je gekost heeft.

INZICHT

Betekenisgericht leren = hoofdzaken goed begrijpen, verbanden kunnen leggen tussen deze hoofdzaken

- beoordelen

- classificeren (=in groepen indelen)

- afzetten tegen elkaar

- beargumenteren

- relaterenOok dit hebben we gedeeltelijk in de les geoefend, dus ook dit hoeft je - als je in de les was en goed meegedaan hebt - niet veel tijd te kosten: ca. 30 min.

Kun je nu:

  • Zelf jouw eigen kernvragen beantwoorden zonder dat je in de tekst kijkt?

  • Zelf de verbanden leggen tussen modernisme, postmodernisme en massacultuur? Ken je de context van het ontstaan van de massacultuur?

  • Begrijp je alle hoofdzaken in relatie tot het onderwerp Massacultuur?

  • Kies je favoriete kunstenaar/ vormgever/ modeontwerper/ architect/ popmuzikant/enz. en probeer eens aan de hand van dat voorbeeld heel goed te kijken naar de betekenis die in de kunstwerken van deze kunstenaar uitgedrukt worden. Schrijf dat eens op en probeer eens of je die betekenis van de kunstwerken in verband kunt brengen met postmodernisme of massacultuur of met de verschillende functies (invalshoeken) van kunst.

  • Kun je ook niet-typerende voorbeelden begrijpen? Kun je ook je kennis op andere dan typische voorbeelden toepassen? Kun je nu ook je kennis van kenmerken toepassen op voorbeelden die niet helemaal passen binnen de stijlen? enz.

: ckv
ckv -> Inhoud voorstelling, betekenis, boodschap
ckv -> Kijkwijzer film
ckv -> Ervaringsverslag film
ckv -> Mozart & 'Die Zauberflöte' Een lessenserie voor het voortgezet onderwijs in het kader van het Mozart-jaar 2006
ckv -> De koning-stadhouder richt zijn paleis in. Verzamelingen van de elite in de zeventiende eeuw. Antwoorden bij ckv2 museumles
ckv -> Opdracht 1: film van 1 minuut maak een filmpje van ca. 1 minuut
ckv -> Luisterwijzer muziek
ckv -> Ckv-1 Wereldliteratuur Havo 4 (week 22/23)
ckv -> Film & animatie kijkwijzer geniet van de film of animatie en probeer tijdens het kijken alvast een paar vragen te beantwoorden. Het is handig om de vragen van tevoren door te nemen zodat je weet waar je extra op moet letten
ckv -> Examenprogramma culturele en kunstzinnige vorming 2 h a. v o. 1 Het eindexamen
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina