Hoe één en ander reilt en zeilt, kunt u hierna lezenDovnload 34.06 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte34.06 Kb.
INLEIDING 

Dit boekje is bedoeld om u te informeren over het overblijven op ABSA “ Het Gein”. Als uw kind overblijft bij ons, is het prettig om te weten wie het geheel organiseert en coördineert en hoe uw kind de middagpauze doorbrengt.

De overblijfgroep is doorlopend volop in ontwikkeling en vele zaken worden regelmatig vernieuwd. We zijn herkenbaar aan ons eigen logo en regelmatig houden wij u op de hoogte van verschillende zaken via de nieuwsbrief van school. In verband met de professionalisering van de overblijf gebruiken we ook de naam “Tussenschoolse Opvang” of kortweg “TSO”. Zowel “Overblijf” als “TSO” kunt u afwisselend tegen komen in alle correspondentie en informatie betreffende de overblijfcommissie. 

Dagelijks zijn er op de TSO een aantal overblijfkrachten aanwezig die de zorg voor de overblijfkinderen op zich nemen in de lunchpauze. Tijdens de overblijf eten en spelen de kinderen onder begeleiding van deze overblijfkrachten. De overblijfkrachten registreren de aanwezige kinderen en zorgen dat ze na de middagpauze weer op tijd in de klas aanwezig zijn.  

Het overblijven kost geld en ook daar gaan we in dit boekje uitgebreid op in. Verder leggen wij u de regels uit die tijdens het overblijven van kracht zijn. En natuurlijk is het goed om te weten tot wie u zich kunt richten met eventuele vragen.

Hoe één en ander reilt en zeilt, kunt u hierna lezen. ORGANISATIE 

De organisatie en uitvoering van het overblijven op onze school is in handen van een coördinator met als eindverantwoordelijke het bestuur.

Het TSO team bestaat uit een aantal vaste full-en parttime medewerkers. Daarnaast zijn er nog inval-krachten die bij ziekte of andere afwezigheid van medewerkers waarnemen. Zoveel mogelijk zijn alle TSO krachten in het bezit van een certificaat “overblijfbegeleider” of een ander relevant certificaat of diploma. Jaarlijks volgen we één of meerdere cursussen of opleidingen. We zullen er alles aan doen om de overblijf op onze school zo professioneel en prettig mogelijk te realiseren.

Er zijn op de overblijfdagen gemiddeld 20 TSO krachten aanwezig, verdeeld over de diverse groepen. Iedere groep heeft zoveel mogelijk vaste begeleiding.

 

Verder draagt de coördinator zorg voor:     het aannemen en begeleiden van de medewerkers

     overleg met team en directie

     registratie, administratie en financiën

     het op peil houden van eigen vakdeskundigheid

     verzorgen van speelgoed en spelmateriaal

     informatie naar de ouders

     het beantwoorden van uw vragen

AANMELDEN VOOR HET OVERBLIJVEN


Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen de kinderen tussen de middag overblijven. Om uw kind gebruik te kunnen laten maken van de overblijfvoorziening dient u een inschrijfformulier in te vullen, waarmee u uw kind bij ons aanmeldt. Dit inschrijfformulier is verkrijgbaar bij de TSO coördinator. Ieder nieuw schooljaar geven wij een inschrijfformulier met de kinderen mee om de gegevens in te vullen, zodat wij beschikken over de actuele informatie. Op het inschrijfformulier staan de dagen dat uw kind verwacht kan worden. Als uw kind plotseling afwezig mocht zijn kunnen wij actie ondernemen en contact met u opnemen. Ook verzoeken wij u om uw e-mailadres aan ons door te geven, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van het actuele saldo van de TSO tegoeden/ tekorten van uw kind.

Wanneer u uw kind wilt laten overblijven, moet u achter de naam van uw kind een kruisje zetten op de intekenlijst ( deze hangen bij de desbetreffende klassen). Als u op het inschrijfformulier vaste dagen heeft aangegeven voor uw kind dan staan deze dagen al aangevinkt op de intekenlijst. Blijft uw kind toch niet over op die dag, dan kan u daar een rondje om plaatsen, zodat wij weten dat het met toestemming naar huis is en buiten onze verantwoordelijkheid valt. Zowel de leerkracht als de overblijfkracht weet dan wie er overblijven. Als een kind op de lijst staat, mag het alleen maar bij iemand anders eten als daar voor schriftelijk toestemming is gegeven bijv. via het inschrijfformulier, of een brief met daarop uw toestemming en handtekening. Het is voor ons onmogelijk om op de dag zelf telefonisch contact met u op te nemen i.v.m. het aantal kinderen die overblijven. En anders blijft uw kind dus op de overblijf!  Het opschrijven op de intekenlijsten is erg belangrijk. Soms weet het kind zelf niet meer zo goed of het wel of niet moet overblijven en dan kan het gaan dwalen, met alle mogelijke gevolgen van dien. Staat uw kind niet op de intekenlijst dan weten wij niet of het moet overblijven en hebben we er dus ook geen verantwoordelijkheid voor!


DE EERSTE KEER OVERBLIJVEN


 

Dit geldt met name voor de allerkleinste kinderen. Het is voor uw kind, maar wellicht ook voor uzelf, prettig om de eerste keer met uw kind mee te komen. Neemt u van tevoren even contact op met de TSO coördinator van de overblijf. U kunt dan zien hoe het één en ander in zijn werk gaat en uw kind kan alvast een beetje wennen. Als u nog vragen heeft, kunt u deze direct doorspreken.

 

  

DE FINANCIËN


Het overblijven van uw kind kost € 2,00 per keer.

U kunt hiervoor een bedrag contant betalen. Dit kan iedere week op woensdagochtend van 8.30 uur tot 9.00 uur in de centrale hal van het hoofdgebouw. Er moet vooruit betaald worden.

Het is ook mogelijk te betalen via de bank. U maakt het bedrag in veelvoud van €2,00 over op NL 20 INGB 0659370158 ten name van TSO Basisschool Het Gein, onder vermelding van de naam van uw kind en de klas. Indien u hiervan gebruik maakt, dient u er wel rekening mee te houden dat de termijn van overschrijving en verwerking ongeveer 2 weken kan duren.

Wanneer het saldo (bijna) op is, krijgt u bericht dat er een nieuw saldo betaald moet worden. Dit gebeurt via een briefje (dat meegaat met uw kind op vrijdagmiddag) of via email (als we uw e-mailadres via het inschrijfformulier hebben ontvangen). Doet u dit a.u.b. bij de eerstvolgende gelegenheid, anders ontstaat er  -zeker bij frequent gebruik van de overblijf-  al gauw een betalingsachterstand. Bij een saldotekort van €8,00 kunnen wij uw kind op de TSO weigeren. Per post wordt er een brief naar uw huisadres gestuurd. Mocht het zo zijn dat u tot betaling bent overgegaan verzoeken wij u vriendelijk om een kopie van betaling aan ons door te mailen (tso@hetgein.nl) of op de eerst volgende dag bij ons in te leveren. Bij geen reactie krijgt u telefonisch te horen dat uw kind niet meer welkom is op de TSO. Dit houdt in dat uw kind geen gebruik mag maken van de TSO en dus naar huis wordt gestuurd. Deze beslissing wordt genomen in overleg met de schooldirectie.

Mocht er aan het eind van het schooljaar een saldo overblijven, dan gaat dat vanzelfsprekend gewoon mee naar het volgende schooljaar.

Als uw kind van school af gaat, dan kunt u het saldo dat over is uit laten betalen of over laten schrijven op een ander kind. Mocht u het saldo willen laten uitbetalen, dan kunt u dit schriftelijk of per e-mail melden. Het saldo wordt altijd per bank/giro uitbetaald. Vergeet u daarom niet in de brief of mail te vermelden wat uw bank- of gironummer is. U heeft hier tot 3 maanden na het verlaten van de school de tijd voor. Daarna is uitbetalen niet meer mogelijk en vervalt het saldo. 

 

ETEN EN SPELEN


Om 11.45 uur gaan de overblijfkrachten naar hun groep. Iedereen heeft zoveel mogelijk een vaste groep, omdat dit prettiger is voor zowel de kinderen als de overblijfkracht.

Als iedereen zit, gaat de groep eten. Uw kind heeft zelf brood, drinken en eventueel fruit als extraatje mee. Snoep, koek en andere lekkernijen zijn niet gewenst tijdens de TSO. Het kan een keer voorkomen dat dit niet het geval is, dan zorgen wij ervoor dat uw kind toch iets te eten krijgt. Mocht het zo zijn dat dit vaker of structureel gebeurd dan zijn wij genoodzaakt hier een bedrag van € 2,00 in rekening te brengen. Tijdens het eten blijven de kinderen zitten. “Slechte eters” proberen we te stimuleren om toch iéts te eten. Echter wij zetten hier geen dwang achter, want degene die thuis slecht eten zullen bij ons niet beter eten. Het kan natuurlijk ook eens voorkomen dat er iets meer eten mee naar huis komt dan u verwacht, omdat er dan toevallig die dag een verjaardag in de klas is gevierd. Voor kleuters is het handig om het eten te verdelen in twee broodtrommels. Een voor 10.00 uur en een voor 11.45 uur. Merkt u dat uw kind meerdere malen met een volle broodtrommel thuis komt geeft u dan wat minder te eten mee aan uw kind en meld dit bij de overblijfcoördinator. De kinderen krijgen de tijd tot 12.05 uur om hun brood op te eten. Daarna krijgen de kinderen een keuze mogelijkheid. Ze mogen kiezen uit spel, bouwen, knutselen, film of buiten spelen. Wij kopen regelmatig nieuw speelgoed in voor binnen en buiten. Langzame eters krijgen de gelegenheid om hun brood nog op te eten in een apart groepje.

De groepen 1/2 en 3 spelen op het kleuterplein. De andere groepen spelen op het andere plein. Soms mogen de kinderen onder begeleiding naar een alternatieve speelplek in de wijk, mits u daar toestemming voor heeft gegeven. Om 12.45 uur gaan we opruimen en gaan de kinderen weer tegelijk en onder begeleiding naar hun eigen klas.

NIET TE VROEG NAAR SCHOOL


Wanneer uw kind geen gebruik van de overblijf maakt, kan uw kind niet eerder dan 12.50 uur het schoolplein op. Tot die tijd mogen alleen de overblijfkinderen met overblijfkrachten op het schoolplein zijn. Zowel ouders als kinderen moeten buiten het hek wachten tot de school weer ingaat. Dit om te voorkomen dat de overblijfkrachten het overzicht over hun overblijfgroep kwijtraken.

 

HUISREGELS


Tijdens de overblijf gelden de normale schoolregels. Daarnaast hebben we een aantal regels op papier gezet waar iedereen zich op de TSO aan moet houden. Nu zijn het geen vreemde regels en we gaan ervan uit, dat als uw kind gebruik maakt van de TSO u en uw kind deze regels kennen en zich eraan houden. Zo niet, dan kunnen we maatregelen treffen.  

De belangrijkste regels zijn heel eenvoudig.

      Kinderen luisteren naar de overblijfkrachten en houden zich aan alle overblijfregels.

   Kinderen tonen respect voor omgeving, voor alle overblijfkrachten en voor de andere op de TSO aanwezige kinderen.  Er wordt niet gediscrimineerd, gescholden, gevochten, gespuugd of op een andere manier agressief gedaan tegen wie of wat dan ook en er wordt niet opzettelijk iets vernield.

Verder zijn er nog een aantal aanvullende regels: 

  Tijdens de overblijf mogen de kinderen nooit aan de computers komen!

 Er mogen geen mobieltjes gebruikt worden tijdens de overblijf.

Als dit wel gebeurt dan mogen de ouders deze komen ophalen!

   Er moet in principe altijd wel iéts gegeten en gedronken worden.

  We komen niet aan de spullen van de klas en/of medeleerlingen en laten de klas weer netjes achter.

  Tijdens het buitenspelen komen er geen kinderen zonder begeleiding in de school.

  De kinderen moeten op het speelterrein blijven waar hun groep zich bevindt.

  Er mag niet in de tuintjes gelopen of gespeeld worden.

  De TSO is niet verantwoordelijk voor meegenomen mobieltjes, Nintendo ‘s, ballen, etc. De TSO kan dan ook niet verantwoordelijk gehouden worden voor vermissing of stukgaan van dergelijke spullen.

   De kinderen moeten het melden als ze naar het toilet gaan, de allerkleinsten worden –indien nodig- geholpen.

  Wanneer kinderen grensoverschrijdend gedrag gaan vertonen, krijgen zij een waarschuwing. Als dat niet helpt, overleggen wij met de leerkracht en/of de directie en worden de ouders ingelicht. Hiervoor is er een stappenplan* ontwikkeld.

  In het uiterste geval– en zeker wanneer een kind een gevaar voor z ’n omgeving oplevert- nemen we contact op met de ouders/verzorgers. Bij de laatste stap wordt een kind tijdelijk of definitief niet meer tot de overblijf toegelaten.

  De leden van de overblijfcommissie verplichten zich op verantwoorde wijze de TSO te verzorgen.

 Ouders van kinderen die gebruik maken van de TSO verplichten zich tot het betalen voor deze voorziening.

 Wanneer er sprake is van wanbetaling** m.b.t. het betalen voor de TSO, kan het kind op de TSO geweigerd worden. Hieraan gaan uiteraard waarschuwingen vooraf.

*Stappenplan bij grensoverschrijdend gedrag (verbaal en fysiek):

Als eerste wordt het kind hierop aangesproken door de TSO kracht. Als dit niet werkt dan wordt dit gemeld bij Cora of Vera via een meldingsformulier. Eén van ons twee gaat dan het gesprek aan met het desbetreffende kind. In dit gesprek wordt dan ook aangegeven dat we telefonisch contact met de ouders gaan opnemen. Uw kind krijgt dan een gele kaart mee naar huis. Eén gele kaart betekent de daarop volgende dag, één dag, geen gebruik mogen maken van de TSO. Als het kind dan nog een keer bij ons moet komen, dan wordt er een rode kaart uit gegeven. Hiervan wordt u telefonisch en schriftelijk op de hoogte gebracht. Uw kind mag in dit geval de daarop volgende week, een week, niet op de TSO komen. Deze procedure loopt nog één keer door en dan mag uw kind geen gebruik meer maken van de TSO voor de rest van het lopende schooljaar. Deze beslissing wordt altijd in overleg met de directie genomen.

** Stappenplan bij wanbetaling:

Wij sturen iedere vrijdagmiddag een mail met het actuele saldo van de TSO. Hier zit ook een bijlage bij waar in staat op welke dagen uw kind is overgebleven. Als wij geen mailadres hebben dan geven wij op vrijdagmiddag een strookje mee met een saldo van € 4,00 of lager. Zodra een kind € 2,00 in de min staat gaat er een herinneringsbrief mee met uw kind. Zodra het saldo hoger wordt dan € 8,00 in de min ontvangt u op uw huisadres een weigerbrief, waarin staat dat uw kind niet meer welkom is op de TSO tot het saldo is aangevuld. U kunt dan op maandagochtend het afschrift van betaling laten zien of contant komen betalen. U kunt ons ook een kopie van betaling mailen naar tso@hetgein.nl. Mochten wij 3 weigerbrieven hebben gestuurd, dan zijn wij genoodzaakt om uw kind voor de rest van het schooljaar de toegang te weigeren tot de TSO. Dit gebeurt altijd in overleg met de directie.


TOT SLOT


Wanneer er na het lezen van dit boekje nog vragen zijn, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Ook bij problemen of voor mededelingen en verder alles wat met de overblijf te maken heeft, bent u van harte welkom.

U kunt op de volgende manieren met ons in contact komen:  

       Iedere woensdagochtend van 8.30 uur tot 9.00 uur in de hal van het hoofdgebouw.

       Schriftelijk, via het postvak van de overblijf.

       Per e-mail: TSO@hetgein.nl deze mailbox wordt regelmatig geopend.

       Voor zeer dringende zaken kunt u ook mailen naar: directie@hetgein.nl

       Telefonisch contact opnemen met de coördinator of met één van de directieleden onder nummer: 020 – 6974522 

De overblijfcommissie heeft zo nu en dan “vacatures” en het is altijd prettig als er wat reserve overblijfkrachten zijn, die bij ziekte of andere afwezigheid kunnen invallen. U bent van harte welkom om u aan te melden voor zowel inval– als vaste overblijfkracht. Dit kan op hierboven genoemde manieren of d.m.v. het invullen van een aanmeldingsformulier dat verkrijgbaar is bij de overblijfcommissie.


Vera Nieuwendaal TSO coördinator


Cora Moes Waarnemend coördinator

Wij wensen iedereen veel plezier bij het overblijven.

Met vriendelijke groet,

Vera NieuwendaalCoördinator TSO


Een deel van het Overblijfteam

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina