Hoe om te gaan met de veiligheids eisen van de fiaDovnload 28.32 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte28.32 Kb.
Hoe om te gaan met de veiligheids eisen van de FIA.
Iedereen die aan een autosport evenement meedoet weet dat hij aan de veiligheidseisen van de FIA moet voldoen.
Zo zijn er heel wat eisen, waarvan niet iedereen geheel op de hoogte is omdat dit vaak lastig op te zoeken is in het ASJ of in de FIA bijbel. Hierbij willen wij een uitleg geven van wat allemaal mag of moet.
HELMEN:
Vanaf 01-01-2004 zijn nog slechts toegelaten de helmen met de volgende keurmerken:
Snell SA 2000 (oranje/rode sticker)
SFI 31.1A (crème kleurige sticker) (alleen met de letter “A” geldig!)

SFI 31.2A (crème kleurige sticker) (alleen met de letter “A” geldig!)


BS6658-85 type A/FR (dit is een RODE sticker!) (let op de toevoeging FR!)
Voor Autocross:
Snell M2000

Snell M95


VEILIGHEIDS GORDELS:
Veiligheids gordels zijn voorzien van een homologatie etiket/label met fabricage datum/verloopdatum op elke gordelband . Veiligheidsgordels zonder deze etiketten/labels zijn niet toegestaan. Het is toegestaan een gordelset samengesteld uit diverse componenten van het zelfde type (zie nummer op het etiket/label) doch met verschillende verloop data (zie etiket/label) te gebruiken mits deze natuurlijk niet verlopen zijn.

IDENTIFICATIE LABEL

Voorbeeld van plaatsing der labels bij een 5/6 punts veiligheidsgordel.

Veiligheidsgordels zijn onderhevig aan ultra violette straling en zijn daardoor slechts gegarandeerd voor 5 jaar gebruik. Bij elke crash zullen de stiksels opgerekt worden, en de mate van oprekking is afhankelijk van de leeftijd van de gordel. Let bij crashes op de gordels, de technische commissarissen zullen bij twijfel de labels uit de gordels snijden, waarop de eigenaar van de gordel deze ter herkeuring bij de veiligheidsgordel fabrikant kan aanbieden, welke de veiligheidsgordel na controle weer van de toepasselijke etiketten/labels kan voorzien. De montage van de gordel is ook zeer belangrijk, twee gordelbanden op een en het zelfde bevestigingspunt monteren is niet toegestaan. De juiste hoek waaronder de schoudergordelbanden gemonteerd moeten worden is zeer belangrijk zie tekening 253-42 en 253-43 van de tekeningenlijst achterin het ASJ.


De gordels dienen altijd in goede conditie te verkeren, olie vet, etc. zijn taboe voor gordels, het is aan de eigenaar zelf de verantwoordelijkheid de gordels in perfecte conditie te houden, twijfelachtig onderhouden gordels kunnen door de technische commissie geweigerd worden!
STOELEN:
De stoelen dienen vanaf 01-01-2004 te zijn voorzien van een FIA Homologatie Standaard sticker 8855-1999.

  • MINIMUM HEIGHT OF LETTERING 8 MM


FIA Standard 8855 - 1999

ABC Seats Ltd.

Model: Super Champion 1996

Homologation N° CS.001.96

Date of Manufacture : June 1996


  • DATE OF MANUFACTURE (TYPICAL VERIFICATION STRIP)Month

J

F

M

A

M

n

J

A

S

O

N

D

Year

n

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07De FIA 8855-1992 is per 31-12-2003 komen te vervallen!
Verder zijn de volgende stoelen met onmiddellijke ingang NIET MEER BRUIKBAAR daar de homologatie door de FIA is ingetrokken:
COBRA Seats Monaco CS.980.99
EKTOR Runner2000 CS.972.99
KINGDRAGON Master Fiberglass CS.912.98
Raadpleeg de goedgekeurde stoelenlijst op de FIA website: www.fia.com

  • Technical and sporting regulations >

  • Technical regulations >

  • Technical Lists >

  • Technical List No.12.


KLEDING:
Voor overalls is de FIA Norm 8856-1986 nog slechts geldig tot en met 31-12-2004.
Per 01-01-2005 is slechts nog de FIA Norm 8856-2000 geldig.
Zie ook de FIA web site : www.fia.com Technical List No. 27 voor de lijst met goedgekeurde overalls met 8856-2000 norm.
geldig t/m 31-12-2004
geldig t/m 31-12-2004
  • ALL THE COMPLEMENTARY EQUIPMENT (UNDERCLOTHING, SOCKS, BALACLAVA, GLOVES AND DRIVING SHOES), MUST HAVE AN IDENTIFICATION LABEL ISO 6940 OR THE LABEL SHOWN BELOW


  • GLOVES WITH HOLES ARE NOT ALLOWED


HANS:
HANS is een combinatie van goedgekeurde HANS helmen en gordels/opzetstukken.

Alleen systemen die door de FIA zijn gehomologeerd mogen gebruikt worden. Een “losse”HANS goedgekeurde helm mag niet zonder systeem gebruikt worden, en een niet HANS FIA 8858-2002 gehomologeerde helm mag niet op een HANS systeem worden gebruikt.


Zie voor de FIA goedgekeurde HANS systemen de FIA website: www.fia.com Technical List No.29
LISTE DES SYSTEMES HANS APPROUVES SELON LA NORME FIA 8858-2002 ET DES CASQUES COMPATIBLES

LIST OF FIA-APPROVED HANS DEVICES ACCORDING TO FIA STANDARD 8858-2002 AND COMPATIBLE HELMETS

LISTE TECHNIQUE N° 29 / TECHNICAL LIST N° 29

VEILIGHEIDSBRANDSTOF TANK FT3 1999:

Indien een brandstof tank wordt vervangen door een veiligheids tank (alleen de FIA FT3 1999 norm is nog geldig), dient deze te voldoen aan de FIA veiligheidseisen en de lijst van goedgekeurde materialen en fabrikanten zijn te raadplegen op de FIA web site: www.fia.com Technical List No.1.


Bij montage van de FT3 1999 tank dient deze in een metalen container geplaatst te zijn waarbij er een mogelijkheid gecreëerd dient te worden om het homologatienummer/fabricagedatum/certificaat nummer te kunnen controleren. Het bijgevoegde fabricage certificaat (welk altijd aan de technische commissie getoond dient te kunnen worden) met het corresponderende nummer moet dan ook op de tank af te lezen zijn. De leeftijd van een veiligheidstank is 5 jaar.


LISTE DES RESERVOIRS D'ESSENCE HOMOLOGUES PAR LA FIA

LIST OF FUEL BLADDERS HOMOLOGATED BY THE FIA

LISTE TECHNIQUE N° 1 / TECHNICAL LIST N° 1

RESERVOIRS D'ESSENCE APPROUVES A PARTIR DES SPECIFICATIONS 1999 DE LA FIA

FUEL BLADDERS APPROVED IN ACCORDANCE WITH THE FIA 1999 SPECIFICATIONS

ROLKOOIEN:
De eisen voor rolkooien zijn terug te vinden in de FIA Annexe J Artikel 253, de daarbij horende tekeningen zijn Tekening 253-3 t/m 253-40 welke achterin de ASJ staan en op de FIA web site: www.fia.com >Technical and Sporting regulations>Technical Regulations> Drawings.
Wij hopen dat deze uitleg U heeft geholpen met de voorbereiding voor het seizoen 2004.
KNAF 2004 Richard Gabeler.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina