Hoe werkt de buurtbusvereniging Halle-Sinderen?Dovnload 7.15 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte7.15 Kb.
Hoe werkt de buurtbusvereniging Halle-Sinderen?
De buurtbus rijdt van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 19.00 uur volgens een vaste route, ieder uur op vaste tijden. Er zijn zoveel mogelijk aansluitingen op treinen en buslijnen, zodat een netwerk ontstaat. Volgens Westerveld is de groei in de Achterhoek ontstaan doordat de buurtbus vaker is gaan rijden: één keer per uur in plaats van één keer per twee uur, via een kortere route. Omdat de route te lang is voor één busje, rijden zij met twee busjes. De organisatie is geheel in handen van de buurtbusvereniging die uit vrijwilligers bestaat. Er zijn statuten die gebaseerd zijn op een voorbeeld van de provincie Gelderland. Het bestuur bestaat uit inwoners van de dorpen aan de route (niet de grote dorpen), liefst door de plaatselijke dorpsbelangenorganisatie aangezocht.

Gewerkt wordt met het Handboek Buurtbus: deel 1 bevat algemene informatie (allerlei regels); deel 2 wordt ieder jaar vernieuwd en geeft informatie over tarieven, vakantieperiodes e.d. in dat jaar. De vervoerder (nu nog Syntus, vanaf 12 december wordt dit Arriva) zorgt voor deel 1 en 2. Deel 3 bevat uitvoeringszaken van de buurtbusvereniging en wordt jaarlijks door het bestuur actueel gemaakt.Het bestuur van de buurtbusvereniging komt twee tot vier keer per jaar bij elkaar en zorgt voor:

 • Dienstrooster (wie rijdt wanneer), per busje zijn er 3 diensten per dag (7-11; 11-15 en 15-19 uur). Er wordt gereden van maandag tot en met vrijdag, dus 15 diensten per week per bus.

 • De buskaartjes die de chauffeur verkoopt en wisseling van kaartjes bij tariefswijziging.

 • De uitbetaling van de km-vergoeding aan chauffeurs voor vervoer van huis naar opstapplaats

 • Werving nieuwe chauffeurs. Tot nu toe voldoet spontane aanmelding. Uitgangspunt is één dienst per week, dus iets meer dan 15 chauffeurs per busje is nodig

 • Inwerken nieuwe chauffeurs door collega’s

 • Ontwerpen dienstregeling in overleg met Syntus

 • Verspreiding folders dienstregeling in de buurtschappen (volgens schema) en persberichten in huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen

 • Persoonlijke zaken leden (attenties bij ziekte, jubilea etc),

 • Kerstpakket samenstellen, bestellen en bezorgen

 • Organisatie en programma jaarlijkse gezellige avond met etentje

 • Chauffeurs die stoppen, krijgen naast een afscheid een gratis vrij-reizen-kaart op de eigen lijn

 • Persberichten over mijlpalen passagiersaantallen en afscheid chauffeurs

In februari/maart wordt de ledenvergadering met bestuursverkiezing gehouden, in april de gezellige avond met partners en in oktober een werkvergadering met lezing of excursie.
Syntus/Arriva zorgt voor:

 • Onderhoud, keuring en vervanging van de bussen

 • Afnemen rijtest en medische keuring nieuwe chauffeurs

 • Levering buskaartjes aan het bestuur

 • Instapkaarten en uitwerken tabellen instapcijfers

 • Halte-informatie

Voor vragen kan contact opgenomen worden met Berd Westerveld, telefoon 0315-617373 of bjwesterveld@ncrvnenet.nl

Zie ook www.buurtbus.net
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina