Hogeschool rotterdam / cmi robotica 1 tirrob01 Goedgekeurd door:Dovnload 139.91 Kb.
Pagina1/7
Datum20.08.2016
Grootte139.91 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

M
ODULEWIJZER Hogeschool Rotterdam/CMIHOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI

Robotica 1


TIRROB01

Goedgekeurd door:


(namens toetscommissie)
Datum:


Aantal studiepunten: 2 ects

Modulebeheerder: M.Abdelghany

Modulebeschrijving


Modulecode:

Robotica 1

Modulenaam:

TIRROB01

Aantal studiepunten en studiebelastinguren:

Dit studieonderdeel levert de student 2 studiepunten op, hetgeen overeenkomt met een studielast van 56 uren.

De verdeling van deze 56 uren over de collegeweken is als volgt:

Begeleide instucties:

gedurende 8 weken: 8 * 4 uur 32 uur

Onbegeleide uren per week:

Uitwerken opdrachten 14 uur

Maken verslag 10 uur

totaal 56 uurVereiste voorkennis:

TIRLIN01/TIRANA00/TIRANA01/TIRBEO04

Werkvormen:

College 2u en practicum 2 u

Toetsing:

Projecten + practicum

Leermiddelen:

Boek
Auteur: Charles M. Bergren

Anatomy of a robot - Charles M. Bergren

Uitgever:McGraw-Hill, New York , 2003

ISBN: 0-07-141657-9

Beschikbaar mediatheek, ook digitaal


Software:
Simulatiepakketten, o.a. COLBOT: http://www.epsitec.ch/colobot/index.php

Simulatiepakket CEEBOT:http://www.ceebot.com/ceebot/4/version-e.php

Simulatiepakket Proteus voor microcontrollers

http://www.antratek.nl/Labcenter.html

Boebotsimulator eyewire op:http://www.parallax.com/
Modulewijzer:

Code:

TIRROB01, digitaal beschikbaar

Draagt bij aan (HBO-i) competentie:

Deze module draagt bij tot het verwerven van de volgende competenties:

 • B1 Analyseren (niveau 2)

 • B3 Ontwerpen (niveau 2)

 • B4 Realiseren (niveau 2)

Leerdoelen:


Deze module is een inleidend hulpmiddel om studenten ideeën te geven over het ontstane en het dagelijks gebruik van robotica en hoe het ons dagelijkse leven beïnvloedt of kan beïnvloeden. Deze module heeft de volgende leerdoelen

 • Kennismaken met Robotica

 • kennismaken met Robotgeschiedenis

 • Inzicht verkrijgen in het dagelijks gebruik van robots

 • Inzicht verkrijgen in de raakvlakken met AI (Kunstmatige Intelligentie)

 • Inzicht krijgen in de raakvlakken met embeded en inbeddend systemen

 • Robotachtige simulatiepakketten te gebruiken.

Inhoud:


De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Robot- types

 • Kinematica van robots

 • Trajectplanning

 • Sensoren en Effectoren

 • Armen

 • Aandrijvingen

 • Regeling en Besturingen

 • Kunstmatige intelligentie

 • Vison systemen

 • Patroonherkenning

 • DSP’s en PLC’s

Opmerking:

Aanwezigheid tijdens de les is verplicht

Modulebeheerder

Dhr.ir.Mohammed Abdelghany

Datum

11 april 2011

Inhoudsopgave


0.

0. 3

1. Algemene omschrijving en geschiedenis 4

1.1 Inleiding 4

2. Lego Mindstorms( beschikbaar binnen TI) 21

1.Wat is ColoBot? 22

4.Het spelconcept 23

5.Spelelementen 24

6.Programmeren 26

8. Activiteitenschema 28

9. Opdrachten met Legomindstorms 28

1. Algemene omschrijving en geschiedenis

1.1 Inleiding


Men zegt dat de Czechische schrijver Karol Capek de eerste zou zijn die het woord robot gebruikt heeft. Het woord robot is een afgeleide van het Czechische woord voor dwangarbeid (robota) en Capek gebruikte het woord in de titel van een toneelspel dat hij 1921 heeft geschreven: “Rossum's Universal Robots”. Ironisch genoeg gaat dit toneelspel voor een deel over de dehumanisatie van de mens in de technoligische samenleving, al bedoelde Capek dit vast niet in de zelfde context als waarin het nu gelezen kan worden.

Wat concreet is dan nu een robot. Hierop zijn talloze antwoorden mogenlijk. Waarschijnlijk zijn de meest bekende robots toch wel R2D2 en C3PO uit de StarWars reeks en de Terminator uit de gelijknamige film reeks.

Het Robot Institute of America (1979) definieert een robot als volgt:

"A reprogrammable, multifunctional manipulator designed to move material, parts, tools, or specialized devices through various programmed motions for the performance of a variety of tasks"


Deze omschrijving is vrij pragmatisch. Volgens deze definitie zou in principe zou elk apparaat dat geprogrammeerd kan worden om vooraf vastgestelde, geautomatiseerde bewegingen te volbrengen voldoen om als robot gecategoriseerd te kunnen worden. Anderen in de wereld van de robotica hanteren soms een wat fijnere definitie van een robot. Een daarvan is: “A machine that makes kinematic decisions.” Deze korte maar uiterst krachtige definitie concentreert zich op 3 belangrijke begrippen. Door het gebruik van het woord Machine concentreert deze definitie zich bij voorbaat een mechanisch apparaat en het woord Kinematic staat ervoor dat de machine bewegende onderdelen moet hebben. Computers die geprogrammeerd zijn voor een bepaalde taak (met gebruik van AI of zonder) voldoen derhalve niet aan deze definitie van een robot. Verder moeten, aldus deze definitie, de bewegende onderdelen betrokken zijn bij bepaalde keuzes die gemaakt worden. De robot moet de mogenlijkheid hebben om een scala van verschillende handelingen uit de kunnen voeren en iedere taak moet op meer dan een manier uitgevoerd kunnen worden. Dit zou moeten kunnen door gebruik te maken van verschillende sensoren die de keuzes en de motoriek van de robot beinvloeden.

In dit laatste verschilt deze alternatieve definitie van een robot dus met die van het Robot Institute of America: door deze alternatieve definitie dwingt men een robot om opties en mogenlijkheden te evalueren en zich hierop aan te passen. Een automatische (inteligente) stofzuiger die een ruimte verkent en zijn opruimwerkzaamheden verricht zonder direct toezicht of invloed van een mens valt dus onder deze alternatieve definitie, maar een robotische arm in een autofabriek dus niet.


Robotics of het Nederlandse robotica is niets anders dan de leer en ontwikkeling van de robot. Deze term werd voor het eerst gebruikt door de in Rusland geboren Amerikaanse wetenschapper Isaac Asimov (1920 – 1992). Asimov is het waarschijnlijk in zijn tijd het bekendst geweest door de vele science fiction verhalen die hij gescreven heeft waarvoor hij vele prijzen heeft gewonnen. In een van zijn verhalen bedacht Asimov de 3 wetten van de robotica, waaraan alle goedaardige robots dienen te voldoen. Het fundamentele verschil tussen R2D2,C3PO en de Terminator, is namelijk dat deze laatste zich niet houdt aan Asimov's gestelde wetten:

 1. A robot may not injure a human being, or, through inaction allow a human being to come to harm.

 2. A robot must obey orders given to it by human beings, except where such orders would conflict with the First Law.

 3. A robot must protect its own existence as long as such protection does not conflict with the First or Second Law.

In de loop der tijd is hier een vierde stelregel bijgekomen, die ookwel Law Zero genoemd wordt.Law Zero: A robot may not injure humanity or, through inaction, allow humanity to come to harm

Deze regel, zoals men ziet, zorgt ervoor dat ook de menselijkheid in zijn geheel in acht genomen wordt.


Deze wetten zijn in geen geval bindend, maar zijn meer als leidraad bedoeld voor een veilig onderzoek naar de onbekende toekomst van de Kunstmatige Intelligentie en de Robotica.  1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina