Holebiwandeling in Gent Een wandeling doorheen de geschiedenis van homoseksualiteit en de beleving ervan in GentDovnload 172.29 Kb.
Pagina1/7
Datum22.07.2016
Grootte172.29 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

Holebiwandeling in Gent
Een wandeling doorheen

de geschiedenis van homoseksualiteit

en de beleving ervan in GentBrochure door Paul Gordyn

Inhoudstafel
Inhoudstafel 2

Woord vooraf 3

Bronnen 3

Praktische uitleg wandeling en brochure 5

Beschrijving wandeling 6

Ter inleiding 6

Plan van de wandeling 6

1. Van nu naar de vroege middeleeuwen 7

2.De eerste bloei van de steden (1000-1200) 10

3.De late middeleeuwen (1200-1400) 12

4.Renaissance (1400-1550) 14

5.Reformatie (16e eeuw) 17

6. Contrareformatie (1550-1700) 27

7.Verlichting en industriële revolutie (18e en 19e eeuw) 35

8.Eerste golf van emancipatie (1890-1930) 38

9. Tweede golf van emancipatie (vanaf 1960) 42

10. De toekomst 45

Woord vooraf

Deze Holebiwandeling werd uitgestippeld in de jaren 1990.


Naar aanleiding van “10 jaar Casa Rosa” in 2010 besloot Casa Uit op basis van deze wandeling een zoektocht met wedstrijd te organiseren.
Alle info over en de vragen van de zoektocht werden verzameld in een afzonderlijke brochure.

De holebiwandeling, beschreven in deze brochure, kan los van de wedstrijd gemaakt worden.


Holebi-etablissementen komen en gaan.

Alle info was correct in het begin van 2010.

De holebigeschiedenis blijft bestaan.

BronnenEnkele gebruikte bronnen:


 • over de algemene geschiedenis in de middeleeuwen:

John Boswell, Christianity, Social Tolerance, and homosexuality - Gay people in Western Europe from the Beginning of the Christian Era to the Fourteenth Century, 1980, University Of Chicago Press


 • over een aantal processen in Gent:

een aantal artikels van Geert Debeuckelare verschenen in tijdschrift voor homogeschiedenis, 1984


 • over een aantal historische figuren:

A.L. Rowse, Homosexuelen in de geschiedenis, 1977, De Arbeiderspers, Amsterdam


 • over lesbiennes:

Holebiwandeling Gent: onzichtbare lesbiennes ?!, ongepubliceerde tekst van Kris Das.


 • over Jan van Wetteren:

Leen Charles en Marie Christine Laleman, het Gentboek, Stad Gent, De Zwarte Doos, Waanders Uitgevers

Praktische uitleg wandeling en brochureHet startpunt
Het startpunt, en ook eindpunt, is Casa Rosa, Kammerstraat 22, 9000 Gent.

De wandeling
De wandeling vormt een lus, bedraagt ongeveer 4 kilometer.

De brochure
De brochure bevat 4 soorten gegevens:


 • de route:


Voor wie de weg wil vinden.


 • wat uitleg bij het parcours en de bezienswaardigheden:

Voor wie wil weten wat er te zien valt tijdens de wandeling en wat er gebeurde of nog gebeurt langs het parcours.

 • v

  Voor wie meer wil te weten komen over (de geschiedenis van) holebiseksualiteit en de beleving ervan in Gent.


  erdere achtergrondinfo:

 • illustraties:Voor wie de info graag geïllustreerd ziet door foto’s, kaarten en historische documenten.

Beschrijving wandeling

Ter inleiding

Deze holebiwandeling is een wandeling doorheen de stad en passeert langs ontmoetingsplaatsen van holebi’s.


Deze wandeling wil echter meer zijn: het is een wandeling doorheen de geschiedenis van homoseksualiteit (uiteraard is de houding ten opzichte van homoseksualiteit steeds een gevolg van de houding ten opzichte van seksualiteit in het algemeen, zodat deze wandeling ook een wandeling zal zijn doorheen de geschiedenis van seksualiteit).

We gaan naar een aantal plaatsen die we kiezen als symbool voor een bepaalde tijdsperiode en gaan na hoe men in die periode stond tegenover seksualiteit in het algemeen en tegenover homoseksualiteit in het bijzonder.


Op bepaalde plaatsen in de stad wordt het symbolische decor een reëel decor: op die plaats heeft er een zeer concrete gebeurtenis plaats gevonden die de algemene houding t.o.v. homoseksualiteit illustreert, of het is een plaats waar homoseksuelen hun geaardheid beleefden, in het verleden of in het heden.

Plan van de wandeling 1. Van nu naar de vroege middeleeuwen
We starten aan het Casa Rosa in de Kammerstraat, steken de Belfortstraat over naar het 2e deel van de Kammerstraat.

De Kammerstraat is anno 2010 een straat met hoog holebigehalte.


Het Casa Rosa is er gehuisvest sinds 2000.

Sinds 2009 is er Hephaestion, koffiebar en shop voor boeken, dvd’s, condooms en sexy speeltjes.


Op de hoek met de Koningstraat is er de King Street, een discotheek die zijn hoogtepunt kende in de discoperiode van de jaren 1980.

Op het einde van de Kammerstraat slaan we links de Koningstraat in tot aan de Vlasmarkt.

De straatnamen, Vlasmarkt en Oude Schaapsmarkt (de straat loodrecht op de Vlasmarkt rechts), nemen ons onmiddellijk terug in de tijd, tot in de middeleeuwen, toen de landbouwproducten nog verhandeld werden op de plaatselijke markten verspreid over de hele stad.


In de Oude Schaapsmarkt bevindt zich (op nr. 1A) de sauna Boy's Avenue.Sauna’s
Gent kent geen echte traditie van homosauna's, zoals Antwerpen of Brussel.

Al bij al is Gent een kleine stad, waar ook het gay uitgangsleven beperkt in omvang is.

Sinds 2004 is er de sauna Spades 4Our in de Koning Albertlaan.

Rechts gaat de Vlasmarkt over in Sint-Jacobsnieuwstraat.
Op nr.50 van de Sint-Jacobsnieuwstraat bevindt zich een van de vele stadspaleizen uit de 18e eeuw.

In de vroegere bijgebouwen en paardenstallen is de fuifzaal Cocteau gevestigd (normale ingang in de Jan Palfijnstraat), waar ook holebigroepen af en toe een fuif houden.

Tijdens de Gentse feesten organiseert Casa Rosa er sinds 1996 een aantal fuiven in de fuifzaal en op de binnenkoer (ingang Sint-Jacobsnieuwstraat).
Wie wil wandelen naar de plaats waar Gent ontstond, moet naar het Gerard Duivelsteen.

Op die plaats ontstond er in de 10e eeuw een "portus" (haven), een eerste stadskern, oplopend vanaf de Schelde naar de Zandberg toe.

Een tweede nederzetting ontstond rond het castrum van de graaf op het huidige Sint-Veerleplein.
Nog vroeger was er een nederzetting aan de samenvloeiing van Leie en Schelde. In de 7e eeuw stichtte Amandus daar de Sint-Baafsabdij.Homoseksualiteit en het vroege christendom
De opkomst van het christendom en zeker de verheffing ervan tot staatsgodsdienst deed de tolerantie tegenover homoseksualiteit die aanwezig was in het Romeinse rijk, sterk verminderen.

De belangrijke kerkvader Augustinus (4e eeuw) nam de Alexandrijnse regel over (seks enkel toegelaten voor de voortplanting binnen het huwelijk).


De ineenstorting van het Romeinse rijk betekende ook de vervanging van een grotendeels stedelijke cultuur door een landelijke cultuur, die in de regel minder ruimte biedt aan diversiteit.
Er zijn over de houding tegenover seksualiteit in de vroege middeleeuwen bijna geen gegevens voor handen. Er zijn geen sporen van repressie van homoseks, maar men mag aannemen dat het in principe niet aanvaard werd.

Sommige bepalingen uit de regel van Benedictus kunnen geïnterpreteerd worden als een poging om homoseksueel gedrag tussen de monniken te voorkomen.Uit de regel van Benedictus
Hoofdstuk 22: Hoe zullen de monniken slapen?


 1. Iedereen zal slapen in een afzonderlijk bed.

 1. Een kandelaar zal blijven branden in dit lokaal tot de ochtend.

 2. Ze zullen slapen met de klederen aan en met een riem of koord rond de taille.

7. De bedden van de jongste broeders zullen niet naast elkaar geplaatst worden, maar gescheiden door de bedden van de ouderen.

Homoseksualiteit vóór het christendom
Het begrip "homoseksualiteit" zelf dateert pas uit de 19e eeuw, maar seksuele contacten tussen personen van hetzelfde geslacht hebben natuurlijk altijd bestaan.

In de middeleeuwen gebruikte men bv. het begrip “sodomie” (afgeleid van de bijbelse stad Sodom) voor alle vormen van afwijkende seksualiteit (ook met dieren) en het begrip “tribadie” (afgeleid van een Grieks woord dat wrijven betekent) voor seksueel contact tussen vrouwen.

Allicht hebben de betrokkenen voor een deel hun handelingen op een andere manier beleefd dan de personen die men later als "homoseksueel" betitelde en dan de personen die vandaag de dag "holebi" worden genoemd.
De oudste gekende literaire tekst, het Gilgamesj-epos uit de Babylonische cultuur (in spijkerschrift) bevat verwijzingen naar seksueel contact tussen de held Gilgamesj en zijn vriend Enkidoe.

Ook bij de Ilias, de oudste literaire tekst uit de Griekse cultuur, en bij het verhaal over David en Jonathan, de oudste literaire tekst uit de Bijbel, ligt een homoseksuele interpretatie voor de hand.


Samenvattend kan je stellen dat in de meeste culturen homoseksualiteit in een of andere vorm aanvaard werd, bv. als inwijdingsritueel, religieus-ceremonieel gedrag, pedagogische relatie, relatie tussen strijdmakkers.

In veel strijdersculturen, waaronder je ook de Griekse beschaving mag rekenen, speelde niet zozeer het onderscheid "van verschillend of gelijk geslacht" de centrale rol, maar wel het onderscheid "actieve of passieve rol". Een volwassen man mocht wel vrijen met een andere man, maar niet de passieve (dat is de vrouwelijke) rol op zich nemen. Een Atheense burger bijvoorbeeld mocht wel een relatie aangaan met een jongeling, die dan de passieve rol vervulde, maar niet met een andere volwassen man, tenzij het om een slaaf ging, want dat telde toch niet mee.

Grote uitzondering is de joodse cultuur.
De joodse wet veroordeelt homoseksualiteit uitdrukkelijk en stelt als straf de doodstraf (zie bv. Leviticus, hoofdstuk 18 en 20).
Vanaf de 4e eeuw vóór Christus, de zogenaamde hellenistische periode, met de uitbreiding van de Griekse cultuur over de toenmalige wereld, ontstaan filosofieën en religies die sterk de nadruk leggen op het geestelijke en een andere wereld dan de stoffelijke wereld, zoals het neoplatonisme en bepaalde mysteriegodsdiensten. Deze ascetische richtingen zijn sterk antilichamelijk en tegen seksualiteit. Deze houding leidt tot de zogenaamde Alexandrijnse regel (genoemd naar de Egyptische stad Alexandrië, het belangrijkste culturele centrum in die tijd): seks is enkel toegelaten als het dient voor de voortplanting. Een grote vijandigheid tegenover homoseksualiteit is uiteraard het gevolg.
Het christendom, een religie over (en niet van) de joodse religieuze figuur Jezus van Nazareth, gesticht door zijn volgelingen (met Paulus als belangrijkste figuur), is een mengeling van het jodendom en hellenistische filosofische stromingen.

Het spreekt voor zich dat deze godsdienst grotendeels vijandig zal staan tegenover homoseksualiteit.

We wandelen naar links de Vlasmarkt over tot de voorgevel van de Sint-Jacobskerk, die we kiezen als symbool voor de periode 1000- 1200.


  1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina