Holland is niet mijn land, maar het kan niet beterDovnload 15.27 Kb.
Datum27.09.2016
Grootte15.27 Kb.
Holland is niet mijn land, maar het kan niet beter

Het artikel heb ik gehaald uit een bundel van tijdschriften. Het tijdschrift “Kind en adolescent”1. Dit tijdschrift komt uit de Katho bibliotheek. Bij vakliteratuur Sociaal Agogisch Werk. 1. Auteur

 1. De auteurs van het artikel zijn Monika Smit en Marianne Thomeer-Bouwens. In het artikel zelf wordt er informatie gegeven over de auteurs zo staat er dat Mevrouw Smit werkzaam is bij de afdeling Orthopedagogiek aan de universiteit van Leiden en dat mevrouw Thomeer-Bouwens werkzaam was aan deze universiteit.

 2. Over Monika Smit vind ik op internet dat deze vrouw een 51 jarige Orthopedagoge is.
  Bij Marianne Thomeer-Bouwens vindt ik dat ze zich inzet voor het project Children’s Fund Malawi. Verder is vind ik geen bruikbare informatie meer.

 3. Smit, M.(1996) Kleine wooneenheden voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen en asielzoeker. Kind & Adolescent, 17, 1- 12
  Smit, M. (1997) . Ama’s in Nederland. Redenen voor de vlucht, asielprocedure en overgang naar zelfstandigheid. Leiden: Vakgroep Orthopedagogiek, Rijks Universiteit Leiden.
  Smit, M.(1998). De komst van alleenstaande minderjarige asielzoekers en hun asielprocedure. Tijdschrift voor Familie- en jeugdrecht, 20, 174-180.
  Smit, M., & Thomeer-Bouwens, M.(1999). Alleenstaande minderjarige asielzoekers over hun opvang en begeleiding. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 38, 108-116
  Thomeer-Bouwens, M. , & Smit, M.(1998). Ama’s op eigen benen. Leiden: Vakgroep Pedagogiek.
  Thomeer-Bouwens, M., Tavecchio, L., & Meeus, W.(1996). Zonder thuis – zonder toekomst?

 1. De structuur

 1. * Methode

- Proefpersonen
- Instrumenten
- Het sociale netwerk
- Gezondheid
- Acculturatie

* Resultaten


- Huisvesting


- School en werk
- Financiën
- Vrijetijdsbesteding
- Sociale Contacten en steun
- Gezondheid
- Probleemgedrag
- Acculturatie-attitude

* Conclusie 1. In het artikel is er een duidelijke structuur. Deze is zeer logisch, alle onderzoeken worden stapsgewijs uitgevoerd en sluiten bij elkaar aan.

 2. De voetnoten worden achteraan opgenomen in een lijst. Dit is minder overzichtelijk omdat je niet juist weet welke bron bij welk stukje van het artikel past. Dit had beter gekund met voetnoten onderaan elke bladzijde.

 1. Lijsten van…

 1. Bronnen die ik nog wil doornemen.

 1. Defence for Children International

 2. Kinderrechtencollectief

 3. Ama’s in Nederland

 4. Kwetsbare jongeren en hun toekomst

 5. Beleidsnota alleenstaande minderjarige asielzoekers.

 6. De Social Support Questionnaire

 7. Vragenlijst voor Onderzoek van Ervaren Gezondheidstoestand

 8. Algemene Gezondheids Vragenlijst

 1. Organisaties betrokken bij het thema.

 1. De Opbouw

 2. Ministerie van Justitie

 3. Centrum voor Asiel

 1. Specialisten

 1. Van Der Veer

 2. Adriani

 3. Smit

 4. Van Dijk

 5. Thomeer-Bouwens

 6. Van der Hoek

 7. Kromhout

 8. Dirken

 9. Sikkel

 10. Berry

 11. Schuyt

 12. Ter Bogt

 13. Van Praag

 14. Van der Linden

 15. Snijders

 16. Van Wel

 17. Stam

 18. Kuipers

 19. Burer

 20. Wiersma

 21. Almqvist

 1. Definities en moeilijke woorden

Externaliserende
Longitudinaal
Acculturatie-attitude
Consistentie
Suïcidale
Separatie
Assimilatie
Significant
Khat

Samenvatting van mijn artikel

Artikel 'Holland is niet mijn land, maar het kan niet beter.'

‘Holland is niet mijn land, maar het kan niet beter.
Er komen jaarlijks massa’s allochtonen in Nederland wonen.
Er worden allerhande dingen onderzocht en hiervoor gebruikten ze 109 ama’s die ze interviewden.
Ze gebruikten hiervoor gestandaardiseerde semi-gestructureerde vragenlijsten.

Het sociale netwerk wordt onderzocht door het Social Support Questionnaire.


Daarin bekomen we de N-schaal dit is het aantal personen waar de jongere kan op terug vallen gedeeld door 3.
Als uitkomsten kwamen ze uit op 0, 69 en 0,76.

Verder wordt onderzocht hoeveel jongeren een partner hebben.


Ook wordt onderzocht hoe gezond de jongeren zijn dit gebeurt door 3 meetinstrumenten.
De Cantril meet het niveau van welbevinden.

Het 2de meetinstrument is de vragenlijst voor Onderzoek van de Ervaren Gezondheidstoestand. Hier worden het aantal klachten bekeken.Het 3de instrument is de tien-itemversie daar worden de stress en depressieschaal bekeken.
Verder worden ook nog geïnterviewd over de huisvesting, de vrijetijdsbesteding en het probleemgedrag bij de jongeren.
Hierin kwam aan het licht dat de ama’s meestal met meerderen in 1 huis wonen en dat ze dezelfde vrijetijdsbesteding hebben als jongeren uit Nederland.
Over de probleemgedragingen bij deze jongeren kunnen we zeggen dat de jongeren onder het gemiddelde van de Nederlandse cultuur zit. De conclusie van dit artikel is dat ondanks alle gecompliceerde taken waarmee de ama’s te maken krijgen het nog redelijk goed met hen afgaat.’’

1 Smit, Monica & Thomeer-Bouwens, Marianne(2000). Holland is niet mijn land, maar het kan niet beter. Kind en Adolescent, 21(3), 178-192

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina