Hoofdstuk 1: De LiberalenDovnload 50.86 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte50.86 Kb.

Hoofdstuk 1: De Liberalen


1.1 De ‘Liberale Partij’: doctrinairen versus progressisten

 • Belgische revolutie

 • 1839

 • 1846

 • 1858

 • Regering Frère – Orban / Van Humbeeck

 • Definitieve Breuk

1.2 De liberale zuil als alternatief voor de liberale minderheidsgroepen

1.3 Het uitblijven van een echte partij-organisatie, 1846-1961

1.4 De electorale positie van de liberalen

1.5 De economische doctrine : het blinde laisser faire principe vanaf 1870

1.6 Na de Tweede Wereldoorlog

1.7 De koningskwestie

1.8 De schoolstrijd (1954-1958) en de levensbeschouwelijke pacificatie

 • Nieuw spanningsveld

 • Verkiezingen 1954

 • 1958

1.9 Een noodzaak tot heroriëntering

 • 1958

 • Problemen onder Eyskens

 • 1961

1.10 De oprichting van de PVV/PLP in 1961 & de Succesformule van Vanaudenhove

 • 1961

 • Omer Vanaudenhove

 • Parlementsverkiezingen 1965

1.11 De contestatie tegen partijvoorzitter Vanaudenhove

 • 1966: liberale regering-Vanden Boeynants – De Clercq

 • Maatschappelijke transformaties

1.12 Communautaire spanningen in de partij

    • Oorzaken

    • 1966: nationaal congres in Luik

    • Congres v. Knokke:

1.13 De splitsing van de partij en de oprichting van de PVV

    • Het uit elkaar vallen van de unitaire partij zou in 3 fasen verlopen:

 1. Uit elkaar vallen van de Brusselse Federatie:

 2. breuk van de Brusselse liberalen met de nationale PLP/PVV-leiding:

 3. Volledige opsplitsing van de partij in 2 taalgroepen:

  • 1971: Vlaamse PVV onder partijvoorzitter W. De Clercq wordt opgericht

1.14 De machtsverhoudingen in de jaren zeventig en de aanhoudende problemen in de Brusselse Federatie

1.15 Van PLP naar MR

 • 1972

 • 1981

 • 1999:

 • 2003:

 • 2004:

1.16 Verhofstadt en het radicaal liberalisme

 • 80’s: radicaal liberalisme

 • Politiek in the eighties

 • 1985: parlementsverkiezingen

 • Verhofstadt

1.17 Van PVV naar VLD

1.18 Het statutencongres

1.19 De verdere ontwikkeling van de VLD

 • 1993

 • 1994

 • 1995

 • 1999

 • 2003

 • 2004


Hoofdstuk 2: De Socialisten2.1 Het ontstaan van de Belgische werkliedenpartij

2.2 Het Charter van Quaregnon : de ideologische lijn

2.3 Pragmatisme wordt het leidmotief

2.4 De impact van de zuilorganisaties

2.5 De BWP in de regering

 • 1914

 • Na de oorlog

 • 1919:

 • verkiezingen 1921:

 • parlementsverkiezingen 1925:

 • 1927:

 • parlementsverkiezingen 1929:

 • vanaf 1930:

2.6 De negatieve invloed van de zuilorganisaties

2.7 Hendrik De man en het Plan van de Arbeid (1933)

2.8 De socialisten tijdens de Tweede Wereldoorlog

2.9 Nieuwe initiatieven binnen de vakbeweging

2.10 De socialistische pers

2.11 De socialistische ideologie

    • Begin 70’s:

    • Ideologisch Congres

2.12 Spanningen bij de oprichting van het ABVV

2.13 De partij leidt de wederopbouw

2.14 In de ban van de structuurhervormingen

2.14.1 De Waalse socialisten eisen structuurhervormingen

a. De naoorlogs economische evolutie

b. De structuurhervormingen en de congressen van 1954-1956

c. De houding van de socialistische partij

2.14.2 De Eenheidswet en de staking van 1960-1961 als katalysator

a. De Eenheidswet

b. De staking van 1960-61

2.14.3 De structuurhervormingen krijgen een federalistische dimensie

2.14.4 Evolutie naar een “selectief” overheidsoptreden  Lezen

2.15 Economisch federalisme versus cultuurautonomie

2.15.1 Het interbellum

2.15.2 Toenadering tussen de Waalse socialistische beweging & de Waalse beweging

2.15.3 Mouvement Populaire Wallon

2.15.4 De Waalse federalisten organiseren zich rond de communautaire problemen Lezen

2.15.5 De socialistische beweging verwerpt het federalisme

2.15.6 Het ontstaan van federalistische “partijen”

2.15.7 Het communautair aspect vindt ingang in de BSP

2.15.8 De opsplitsing van de partij wordt onvermijdelijk

2.16 De PS en de SP na de splitsing

2.16.1 De Parti Socialiste

2.16.2 De Socialistische Partij

a. Het rakettendossier

b. De Doorbraakbeweging

c. Vernieuwing

d. De SP onder Frank Vandenbroucke

e. De SP onder Louis Tobback

f. De SP onder Fred Erdman

h. De socialisten onder Steve Stevaert

Hoofdstuk 3: De Volksunie en haar erfgenamen


3.1 De aanloop tot de oprichting van de Volksunie

 • Voorlopers:

 • WO II:

 • Na WO II:

 • Oprichting nieuwe Vlaams-nationale partij:

3.2 De evolutie van de Volksunie 1954-1961: van het ontstaan tot de eerste politieke

doorbraak

 • December 1954: oprichting Volksunie

 • Tot de parlementsverkiezingen van 1958

 • Na 1958

 • Problemen

3.3 Van zweeppartij naar oppositiepartij 1961-1970

 • Parlementsverkiezingen 1961:

 • Partijcongres in Mechelen 1963

 • Parlementsverkiezingen v. 1965

 • Verkiezingen 1965

 • Intussen

 • Regering valt over de Leuvense kwestie  verkiezingen 1968:

 • Gemeenteraadsverkiezingen 1979

 • 1971:

3.4 Van oppositiepartij tot regeringspartij 1971-1977

 • Verkiezingen 1971

 • Nieuwe strategie VU leidt tot spanningen

 • Parlementsverkiezingen 1974

3.5 Het Egmontpact

 • Parlementsverkiezingen 1977

 • Regering-Tindemans II, mét VU en FDF

 • Voorafgaand aan de verkiezingen v. 1978:

3.6 Na Egmont

 • Verkiezingen 1978:

 • Vervroegde parlementsverkiezingen van 1984

 • Intussen

 • Vervroegde verkiezingen 1985

3.7 De Volksunie onder het voorzitterschap van Gabriëls

 • Gabriëls

 • Parlementsverkiezingen 1987:

 • Na verkiezingen 1987

 • Interpretatie

 • Parlementsverkiezingen 1991

 • 1992

3.8 De Volksunie onder het voorzitterschap van Anciaux, Vankrunkelsven, Bourgeois en Borginon

 • Bestuursverkiezingen 1992

 • Intussen

 • 1994:

 • Parlementsverkiezingen 1995:

 • 1996:

 • 1998

 • Parlementsverkiezingen 1999

 • 2000:

 • 2001

3.9 SPIRIT

3.10 N-VA

Hoofdstuk 4: De Christen – Democraten


4.1 Van Katholieke Partij naar CVP

 • Volgens Emmanuel Gerard

 • 1884: Katholieke Partij

 • 1921: Katholieke Unie:

 • 2 opeenvolgende hervormingen

1ste hervorming (1936-37)

2de hervorming (1944-1945):

4.2 De koningskwestie

    • Waarom koningskwestie?:

 • Parlementsverkiezingen 1946:

 • Verkiezingen 1949:

4.3 De schoolstrijd

 • Homogene CVP – PSC – regeringen Pholien en Van Houtte

 • Verkiezingen 1954

 • Verkiezingen 1958

 • Betekenis voor de partij:

 • Betekenis levensbeschouwelijke breuklijn:

4.4 De sociaal-economische dimensie en de communautaire tweespalt

 • Jaren ’50:

 • Verkiezingen 1958:

 • Communautair

 • 1961:

 • Verkiezingen 1965:

 • Kwestie-Leuven

    • Vervroegde verkiezingen 1968

 • Toenadering

 • Martens & Nothomb

4.5 De CVP als autonome partij

    • CVP werd in de jaren 70 door 2 figuren beheerst:

 • Verkiezingen van 1974 en 1977:

 • Voornaamste problemen

Gewestvorming

Egmontpact

Verkiezingen van 1978:

Sociaal – economische problemen

4.6 De evolutie van de CVP vanaf 1981

 • Verkiezingen van 1981

 • Rooms-blauwe regering-Martens V

Herstelbeleid

Rakettenkwestie

 • Rooms-blauwe regering-Martens VI

 • Verkiezingen 1987

 • Rooms-rode regering-Martens VIII (met VU!)

Binnen de partij:

Abortuswet

Laatste maanden regering-Martens VIII zeer chaotisch

 • Verkiezingen 24 november 1991: Zwarte Zondag

 • Verkiezingen 1995:

    • Verkiezingen 1999

 • 2000

 • 2001

 • Federale verkiezingen 2003

 • Verkiezingen 2004:

 • PSC wordt CDH


Hoofdstuk 5: De Groenen

Inleiding

5.1 Het systeem-analytisch model van Easton & de breuklijnentheorieën

5.2 Van beweging tot partij

5.2.1 De herlevingsbeweging

5.2.2 De partij Agalev

    • Europese verkiezingen 1979

    • Parlementsverkiezingen 1981

5.3 Ideologie en partijprogramma

5.3.1 Ecologisme

a. Wat is ecologie?

b. ecologisme versus milieu-ideologie

 • Milieu-ideologie:

 • Ecologisme

c. Het verschil tussen milieupartijen en eco-partijen

 • Bewegingen

    • Partijen

5.3.2 Situering van Agalev binnen het politieke spectrum  Lezen

5.3.3 Stromingen binnen de partij

5.3.4 Hoofdlijnen partijprogramma’s

5.3.5 Partijcongressen

5.4 Verkiezingsdeelname

5.5 Van Agalev tot Groen!

5.6 Een toekomstperspectief?


Hoofdstuk 6: Het Vlaams Belang


  1. Ontstaan

  2. Deelname aan de wetgevende verkiezingen

  3. Deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen

  4. Deelname aan de Europese verkiezingen

  5. Evolutie van de partij

 • Aanvang: VB is ontstaan uit:

    • Belangrijkste programmapunten:

    • Evolutie:

 • Buitenparlementaire actie

 • Cordon sanitaire

 • Partijorganisatie
Inhoudstafel Samenvatting syllabus IBP


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina