Hoofdstuk 2 De tijd van Grieken en RomeinenDovnload 223.93 Kb.
Pagina1/6
Datum25.07.2016
Grootte223.93 Kb.
  1   2   3   4   5   6

Hoofdstuk 2 De tijd van Grieken en Romeinen


Introductievragen

Voor je begint
1 a In schema:


Grieken

Romeinen

Overige

2.4

2.1

2.3

2.5

2.7

2.9

2.6

2.8

2.14

2.10

2.11

2.15

2.11

2.12

2.18

2.17

2.132.16

2.17


b De paragraaftitel: Jodendom en christendom heeft op het eerste gezicht weinig met Grieken en Romeinen te maken.

c Je eigen antwoord.
2 a Je eigen antwoord.

b Je eigen antwoorden.

c Een republiek is een staatsvorm zonder een erfelijk staatshoofd, een monarchie is een staatsvorm met een erfelijk vorst aan het hoofd (letterlijk: alleenheerschappij).
Instapverhaal: De zuil van Trajanus
3 a Redenen waarom de titel optimus terecht is, zijn:

- Zijn bestuur was rechtvaardig en sociaal.

- Tijdens Trajanus' regeringsperiode (98-117) bereikte het Romeinse rijk zijn grootste omvang en grootste welvaart.

- Hij ondernam succesvolle veldtochten tegen de plunderende Daciërs; de rijke oorlogsbuit die Trajanus uit Dacia meenam, gebruikte hij om nog meer schitterende bouwwerken neer te zetten in Rome.b Op de enorme triomfzuil werd een voorstelling gebeeldhouwd die wel 200 meter lang is. Als een lint slingert de voorstelling zich rond de zuil omhoog. De Romeinen hadden op het gebied van de beeldhouwkunst veel geleerd van de Grieken en alle technische vaardigheden die ze daarmee hadden opgedaan, pasten ze toe op de zuil van Trajanus. Er zijn zo'n 2600 figuren op te zien, zowel Romeinen als Daciërs. Het verhaal op de zuil van Trajanus kun je vergelijken met een hedendaags stripboek.

c Veel scènes uit de strijd zijn tot in de kleinste details uitgewerkt. Er zijn gevechten en plunderingen te zien, maar ook scènes waarop forten en bruggen worden gebouwd en de keizer zijn manschappen toespreekt.

d In sommige opzichten is het een betrouwbare bron: als het gaat om de kleding, de wapenuitrusting en de manier van vechten. Daarnaast was de triomfzuil ter eren van Trajanus en zijn leger opgericht. De daden van Romeinse keizer en die van zijn soldaten kunnen te positief zijn afgebeeld. In dat opzicht moet je dus twijfelen aan de betrouwbaarheid van de bron.
Kijken op de kaart
4 a De kaart past het beste bij het kenmerkend aspect: de groei van het Romeins imperium (waardoor de Grieks-Romeinse cultuur zich in Europa verspreidde). Op de kaart is namelijk te zien dat het Romeinse Rijk een wereldrijk (een imperium) is geworden dat grote gebieden in Europa beheerste.

b De Romeinen beheersten vanaf de eerste eeuw alle kusten van de Middellandse Zee. Dat was dus een zee binnen het Romeinse Rijk geworden.
Het tijdvak
5 a Op de tijdbalk staan bijvoorbeeld:

- Uitvinding van spijkerschrift in Irak en hiërogliefenschrift in Egypte

- Koning Salomo bouwt joodse tempel in Jeruzalem

- Feniciërs stichten Carthago

Al deze gebeurtenissen hebben niets te maken met de Grieken en Romeinen.

b Voor Europa zijn vooral de culturen van de Grieken en Romeinen van belang geweest.

c De oudheid.

d Onze tijdrekening begint met het jaar waarvan men vroeger dacht dat Jezus Christus werd geboren. Dat is het jaar 1.

e Niet alle landen (mensen) op de wereld vinden de geboorte van Christus een belangrijke gebeurtenis om de jaartelling mee te beginnen. Zo hebben joden, moslims en boeddhisten hun eigen jaartellingen.
De wereld
6 a Andere hoogontwikkelde landbouwstedelijke samenlevingen ten tijde van het Romeinse Rijk zijn die van Egyptenaren, Perzen, Indiërs en Chinezen.

b Vier kenmerken:

- Er waren vorsten met vaak politieke en religieuze macht / religieuze en politieke macht waren vaak in handen van dezelfde personen.

- Sociale hiërarchie (grote sociale verschillen).

- Godsdiensten met meerdere goden.

- Gebruik van het schrift.
Europa
7 a Vanaf Homerus’ tijd stichtten de Grieken ook kolonies in Italië, langs de Zwarte zee en het oosten van de Middellandse Zee, waardoor de Griekse cultuur in een groot gebied verspreid raakte.

b Geleidelijk kwamen ‘volksverhuizingen’ op gang: vooral Germaanse stammen trokken het Romeinse rijk binnen. Mede hierdoor raakte het westen in verval.

c - Keizer Constantijn verplaatste de hoofdstad in 330 naar het Griekse Byzantium, waardoor het westen aan betekenis verloor.

- Door de lange periode van vrede, de Pax Romana, verslapte de militaire discipline.

- Het moreel verval door de luxe waaraan iedereen zich te buiten ging

- De hoge belastingdruk die de armen nog armer maakten en hun trouw ondermijnde.

- De levenshouding van de christenen, die gericht was op het eeuwige leven in het hiernamaals, was slecht voor de militaire en politieke kracht van het rijk.

- ‘Brood en spelen’ zouden het Romeinse volk lui hebben gemaakt

- Het rijk zou intern zijn verzwakt door epidemieën of doordat Romeinen met slaven gingen trouwen of door de geboortecontrole waaraan ze deden.

Nederland
8 De Romeinen schreven als eersten over de ongeletterde volken die zich toen in Nederland hadden gevestigd. Met de eerste geschreven berichten laten we de periode van de prehistorie eindigen.
Heden en verleden
9 a Je eigen antwoord. Bijvoorbeeld:

Ja, omdat ik spektakelfilms altijd indrukwekkend vindt; of : nee, films uit de oudheid interesseren me niet, omdat die gaan over zaken die (te) lang geleden hebben plaatsgevonden.b Je eigen antwoord.

De betrouwbaarheid is beperkt. De films en series en zijn gebaseerd op een klein aantal bronnen en er komen gebeurtenissen in die in werkelijkheid niet hebben plaatsgevonden, maar voor de film zijn bedacht.c Je eigen antwoord. Bijvoorbeeld:

Tegenwoordig kan met de computer de illusie van spectaculaire gevechtsscènes veel gemakkelijker worden gemaakt dan vroeger. Dat lijkt ze echter te maken.


10 a Je eigen antwoord. Bijvoorbeeld:

De Olympische Spelen met sporten als discuswerpen en worstelen.b Je eigen antwoord. Bijvoorbeeld:

De democratische regeringsvorm.c Je eigen antwoord. Bijvoorbeeld:

De Dorische, Ionische en Corinthische zuil(engalerij)2.1 Wetenschap en politiek in de Griekse stadstaat


  1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina