Hoofdstuk 4 Active Directory 1 van 45Dovnload 45.27 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte45.27 Kb.

Mark Stavasius Noorderpoort College 2 maart 2007

Hoofdstuk 4 Active Directory
1 van 45

AD is alleen te installeren als er minimaal een DNS-server in het netwerk aanwezig is.

a. Waar

b. Niet waar X


2 van 45

Een Authenticated user is een Security principal.

a. Waar X

b. Niet waar


3 van 45

Een forest kan uit één tree met daarin één domein bestaan.

a. Waar X

b. Niet waar


4 van 45

Hoe wordt het netwerk uit de onderstaande afbeelding beheerd?
a. Centraal. X

b. Decentraal.

c. Dat is uit de afbeelding niet op te maken.
5 van 45

In de ACL van een netwerkobject komen de SID's van alle Authenticated users voor.

a. Waar X

b. Niet waar6 van 45

In het eigenschappenvenster van een gebruiker komt u op het tabblad General een tekstvak tegen voor de User logon name.


Hoe wordt het gegeven dat u hier invult genoemd?

a. De objectklasse van de gebruiker.

b. Een attribuut van de gebruiker.

c. De GUID van de gebruiker. X

d. De SID van de gebruiker.

e. De ACL van de gebruiker.


7 van 45

In welk Domain functional level moet een domein draaien als u Windows NT4 BDC’s in uw domein wilt blijven gebruiken?

a. Windows 2000 mixed X

b. Windows 2000 native

c. Windows Server 2003

d. Dat kan in alle Domain functional levels


8 van 45

In welke container of OU komt een server in AD voor als u op die server AD heeft geïnstalleerd?

a. Builtin

b. Computers

c. Domain Controllers X

d. Users


9 van 45

Met behulp waarvan wordt een object in AD gezocht?

a. GUID X

b. SID


c. SAM

d. USN
10 van 45

Met welk programma installeert u AD op een Standalone server?

a. ADINSTALL.EXE

b. DCPROMO.EXE X

c. ADSETUP.EXE

d. WINNT32.EXE
11 van 45

Op een DC komen Machine local users en Machine local groups voor.


Is deze uitspraak waar?

a. Ja X


b. Nee
12 van 45

Op een Standalone server komen Machine local groups voor.


Is deze uitspraak waar?

a. Ja


b. Nee X
13 van 45

Op welk type server bevat het menu Administrative Tools opties om AD te bewerken?

a. Standalone server

b. Member server

c. Domain Controller X
14 van 45

Tijdens het installeren van Active Directory op een Member server vindt het replicatieproces plaats.

a. Waar

b. Niet waar X


15 van 45

U bent systeembeheerder in een groot bedrijf. Uw baas draagt u op het schema van het forest aan te passen. U probeert dit maar krijgt een foutmelding.
Waarom krijgt u een foutmelding?

a. Het is niet mogelijk om het schema van het forest aan te passen.

b. De Infrastructure master is stuk.

c. Voordat u het schema mag aanpassen moet u eerst omschakelen naar Het Domain functional level Windows 2000 native.

d. U bent geen lid van de groep Schema Admins.
16 van 45

U bent systeembeheerder in een groot bedrijf. Gebruikers bellen u omdat zij niet kunnen inloggen. Na onderzoek blijkt dat een van uw vier DC’s is uitgevallen.


Waarom kunnen gebruikers niet inloggen?

a. De uitgevallen DC is de RID master.

b. De uitgevallen DC is de Infrastructure master.

c. De uitgevallen DC is de Domain naming master.

d. De uitgevallen DC is de Global Catalog Server.
17 van 45

U heeft een forest bestaande uit twee trees.


Wat kunt u zeggen over de trees en het forest?

a. Zowel in de trees als in het forest vormen de domeinnamen een Contiguous namespace

b. In de trees vormen de domeinnamen een Contiguous namespace. In het forest niet.

c. In de trees vormen de domeinnamen geen Contiguous namespace. In het forest wel.

d. Zowel in de trees als in het forest vormen de domeinnamen geen Contiguous namespace.
18 van 45

U kunt een domein dat in het Domain functional level Windows 2000 native draait omschakelen naar het Domain functional level Windows 2000 mixed.

a. Waar

b. Niet waar


19 van 45

U verwijdert AD van de laatste DC uit een domein.


Welke uitspraak is waar?

a. U moet het domein een andere naam geven.

b. Het domein houdt op te bestaan.

c. Deze bewerking is niet toegestaan.

d. U kunt niet meer inloggen op deze machine.
20 van 45

U wilt een Standalone server promoveren tot DC.


Welk bestandssysteem is hiervoor nodig?

a. FAT16

b. FAT32

c. NTFS


d. HPFS

21 van 45

Van welk type zijn de groepen in de container Users nadat u AD voor de eerste keer heeft geïnstalleerd?

a. Global en Domain local

b. Global en Machine local

c. Machine-local en Domain local
22 van 45

Via welke Operations Master kunnen domeinen aan een forest worden toegevoegd of eruit worden verwijderd?

a. Schema master

b. Domain naming master

c. RID master

d. PDC emulator

e. Infrastructure master
23 van 45

Waarin worden de gebruikers- en groepseigenschappen opgeslagen op een Standalone server?

a. GUID

b. SID


c. SAM

d. AD
24 van 45

Wanneer zijn onder Windows Server 2003 verschillende domeinen nodig?

a. Als de Total Cost of Ownership te hoog is.

b. Als er sprake moet zijn van gescheiden autonoom beheer.

c. Als de organisatie geografisch verspreid is.

d. Als er verschillende sites worden onderhouden.
25 van 45

Wat houdt een transitive trust in?

a. De vertrouwensrelatie geldt voor alle domeinen in hetzelfde forest.

b. Als domein A domein B vertrouwt, vertrouwt domein B automatisch ook domein A.

c. De vertrouwensrelatie geldt tussen trees in hetzelfde forest, maar niet tussen domeinen.

d. De vertrouwensrelatie tussen domeinen geldt alleen voor attribuutwaarden.


26 van 45

Wat is de aanbevolen bandbreedte van een WAN-verbinding tussen twee sites?

a. 1 Mbps

b. 2 Mbps

c. 5 Mbps

d. 10 Mbps


27 van 45

Wat is een Authenticated User?

a. Een administrator binnen het eigen domein.

b. Een gebruiker die het recht heeft om op een server in te loggen.

c. Iemand die het netwerk mag gebruiken.

d. Een gebruiker die een account heeft binnen het forest.


28 van 45

Wat is een belangrijk voordeel van Windows Server 2003 ten opzichte van Windows NT4.0 Server?

a. Windows Server 2003 is nieuwer dan Windows NT4.0 Server.

b. Windows Server 2003 is goedkoper dan Windows NT4.0 Server.

c. Windows Server 2003 ondersteunt verificatie en autorisatie en Windows NT4.0 Server niet.

d. Windows Server 2003 bevat veel minder bugs dan Windows NT4.0 Server.

e. Voor Windows Server 2003 geldt geen beperking voor het aantal gebruikers.
29 van 45
Wat is een domein?

a. Een verzameling gebruikers die tot dezelfde bedrijfsdivisie horen.

b. Een verzameling gebruikers en computers.

c. Een verzameling gebruikers en computers met een gemeenschappelijk beveiligingsbeleid.

d. Een verzameling gebruikers en computers met een gemeenschappelijk gedecentraliseerd beveiligingsbeleid.
30 van 45

Wat is een Security principal?

a. Een gebruiker.

b. Een groep gebruikers.

c. Een groep computers of gebruikers.

d. Een Authenticated user.

e. Een object waaraan permissies kunnen worden toegekend.
31 van 45

Wat is een verschil tussen een domein en een site?

a. Een site bevat geen accounts en een domein wel.

b. Replicatie is alleen in een domein mogelijk, niet in een site.

c. Verschillende domeinen in een site is mogelijk, verschillende sites in een domein niet.

d. Domein en site zijn twee benamingen voor hetzelfde begrip.


32 van 45

Wat is NTDS.DIT?

a. Het bestand waarin Active Directory wordt bewaard.

b. Een databaseprogramma.

c. De Directory Service van het eigen domein.

d. Een systeembestand op een DC.


33 van 45

Wat komt niet in het AD-schema voor?

a. Attributen

b. Attribuutwaarden

c. Objectklassen
34 van 45

Wat kunt u over de onderstaande afbeelding zeggen?a. Het zijn vier domeinen met centraal beheer.

b. Het zijn vier domeinen met decentraal beheer.

c. Het is een domein met daarin vier sites.

d. Het is een site met daarin vier domeinen.

35 van 45

Wat voor netwerk staat hieronder afgebeeld?a. Vier domeinen op een site.

b. Een tree met vier domeinen.

c. Een forest met twee trees.

d. Een domein met vier sites.
36 van 45

Wat voor type server is een PC direct na de installatie van Windows Server 2003 als u bevestigend heeft geantwoord op alle standaard voorstellen van het installatieprogramma?

a. Standalone server

b. Member server

c. Domain Controller

d. Applicatieserver


37 van 45

Wat wordt er onder meer in de Global Catalog bijgehouden?

a. Van alle objecten uit alle domeinen alle eigenschappen.

b. Van alle objecten van het eigen domein alle eigenschappen.

c. Van alle objecten uit de overige domeinen alle eigenschappen.

d. Van alle objecten uit alle domeinen slechts een deel van de eigenschappen.


38 van 45

Wat zijn de Trust Relationships tussen domeinen in een Windows Server 2003 netwerk?

a. One-way Nontransitive

b. One-way Transitive

c. Two-way Nontransitive

d. Two-way Transitive


39 van 45

Welke Operations master deelt blokken SID’s uit aan DC’s?

a. Schema master

b. Domain naming master

c. RID master

d. PDC-emulator

e. Infrastructure master
40 van 45

Welke service heeft AD nodig?

a. DHCP

b. DNS X


c. WINS

d. Geen van de hier genoemde


41 van 45

Welke type server gebruikt geen beveiligingsbeleid van een domein?

a. Standalone server X

b. Member server

c. Domain Controller

d. Global Catalog Server


42 van 45

Welke uitspraak is waar?

a. Een Standalone server is lid van een domein en neemt deel aan het replicatieproces.

b. Een Member server is lid van een domein en neemt deel aan het replicatieproces. X

c. Een Domain Controller is lid van een domein en neemt deel aan het replicatieproces.
43 van 45

Welke uitspraak is waar?

a. In een domein zijn alle DC’s Global Catalog servers.

b. In een domein is de als eerste geïnstalleerde DC een Global Catalog server. X

c. In een domein zijn alle servers Global Catalog servers.

d. Ook zonder domein is een server een Global Catalog server.


44 van 45

Welke uitspraak over onderstaande afbeelding is waar?a. ProductieKlein.MetalProducts.nl is Parent van MetalProducts.nl.

b. ProductieKlein.MetalProducts.nl is Child van MetalProducts.nl. X

c. ProductieKlein.MetalProducts.nl is Child van Warehouse.ProductieKlein.MetalProducts.nl.


45 van 45

Windows Server 2003 is geïnstalleerd in de partitie C:.


Op welk type server komt de map C:\WINDOWS\NTDS voor?

a. Standalone server

b. Member server

c. Domain Controller Xd. Geen van de hier genoemdeDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina