Hoofdstuk e monitoring 2 Natuurwaarde 2


Vereiste tijdbesteding en kennisDovnload 0.54 Mb.
Pagina3/9
Datum27.08.2016
Grootte0.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

2.2Vereiste tijdbesteding en kennis


In Tabel 2 en 3 wordt een overzicht gegeven van de geschatte benodigde tijd en kennis voor de uitvoering van het veldwerk voor de basismonitoring en de uitbreidingsmodules. De geschatte benodigde tijd omvat alleen de uitvoering van het veldwerk en niet de tijd die vereist is voor het verwerken van de gegevens (naar schatting 1 tot 2 dagen per soortengroep). De kosten voor het uitvoeren van veldwerk en verwerking variëren sterk naar gelang het studiebureau dat de opdracht uitvoert, maar kunnen oplopen tot 400-600 euro per dag voor een personeelslid met technische opleiding en tot 500-800 euro per dag voor een personeelslid met universitaire opleiding.

Tabel 2 Geschatte benodigde tijd en kennis voor de uitvoering van het veldwerk van de basismonitoring.Soortengroep

Actie

Benodigde tijd

Benodigde kennis

Hogere planten

- Uitzetten en inventariseren van de proefvlakken voor de kruidlaag (4 m²)

- Uitzetten en inventariseren van de proefvlakken voor bomen en struiken (100 m²)Zomer: 1 dag per 4 ha
Voorjaarsflora: minder lang

1 dag per 20 haAlle aangetroffen soorten kunnen onderscheiden (determineren)

Dagvlinders

- Uitzetten van een vaste looproute

- Lopen van de route en inventariseren van dagvlinders1 dag

30 minuten per keer, 5 tot 10 keer per monitoring-rondeAlle aangetroffen soorten of pseudo-soorten kunnen onderscheiden

Broedvogels

- Uitzetten van een vaste looproute

- Lopen van de route en inventariseren van broedvogels1 dag

3 uur per inventarisatie, 7 tot 10 keer per monitoring-rondeAlle aangetroffen broedvogelsoorten kunnen herkennen op basis van het geluid

Amfibieën

- Selecteren van de te onderzoeken wateren
- Inventariseren

Enkele minuten tot uren (afhankelijk van aantal wateren in het park)

Enkele uren per keer, 4 keer per monitoring-rondeAlle aangetroffen soorten kunnen onderscheiden (determineren)

Terreineenheden-diversiteit

- Aanmaak van een basiskaart van het park

- Typeren van alle puntvormige, lijnvormige en vlakvormige terreineenheden2 dagen
1 dag per 15 ha

Geen
Geen

Tabel 3 Geschatte benodigde tijd en kennis voor de uitvoering van het veldwerk van de uitbreidingsmodulesSoortengroep

Actie

Benodigde tijd

Benodigde kennis

Dagvlinders

- Uitzetten van een vaste looproute

- Lopen van de route en inventariseren van dagvlinders1 dag

30 minuten per keer, 5 tot 10 keer per monitoring-rondeAlle pseudo-soorten kunnen onderscheiden

Authenticiteitindex:

- Basisniveau

- Standaardniveau

- Inschatten van de criteria

- Inventarisatie van de kruidlaag

- inventarisatie boom- en struiklaag


10 minuten per bosbestand

Ongeveer 0,5 uur per punt

0,5 (structuurarm bos) - 1 uur (structuurrijk bos) per puntAlle boomsoorten en plantensoorten kunnen onderscheiden

Paddenstoelen

- Inventarisatie van groeiplaatsen van bijzondere paddenstoelen

De benodigde tijd hangt af van de soortenrijkdom. Als grootteorde kan meegegeven worden dat het ongeveer een halve dag duurt om een terrein van 10 tot 20 ha te inventariseren

Alle aangetroffen soorten kunnen onderscheiden (determineren)

Mossen en korstmossen

- Inventarisatie van mossen
- Inventarisatie van korstmossen


Ongeveer 8 uur voor een gebied van 100 ha

Idem?


Alle aangetroffen soorten kunnen onderscheiden (determineren)

Reptielen

- Vaststellen aanwezigheid

Enkele uren

Alle aangetroffen soorten kunnen onderscheiden (determineren)

Zoogdieren zonder vleermuizen

- Vaststellen aanwezigheid

1 uur per keer, 6 keer per monitoring-ronde

Alle aangetroffen soorten kunnen onderscheiden (determineren)

Vleermuizen

- Tellingen van zomerkolonies

- Wintertellingen

- Tellingen van foeragerende vleermuizen


Enkele uren per inventarisatie

Alle aangetroffen soorten kunnen onderscheiden (determineren)

Vissen

- Elektrisch afvissen

- Bemonstering met fuikenEnkele uren

Enkele dagenAlle aangetroffen soorten kunnen onderscheiden (determineren)

Invertebraten:

- Bodemoppervlakte-actieve ongewervelden


- Houtbewonende organismen

- Libellen

- Nachtvlinders
- Regenwormen
- Slakken

- Springstaarten

- Sprinkhanen, krekels, kakkerlakken en oorwormen

- Aquatische macrofauna en zoöplankton


- plaatsen van de vallen

- legen van de vallen
- plaatsen van de vallen

- legen van de vallen

- uitzetten van transect(en)

- lopen van transecten en inventariseren

- uitvoeren van de inventarisatie
- steken van de zode en tellen van de regenwormen

- uitzetten van het proefvlak en inventariseren
Een uur


Enkele minuten per val (9 vallen per plot)

Afhankelijk van het valtype

Enkele minuten

?

Een half uur per keer, 4 keer per seizoenEnkele uren per keer
Een half uur per plot
?

?

1 uur per proefvlak?

Alle aangetroffen soorten kunnen onderscheiden (determineren)


1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina